Jump to content
 • Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

  Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

  Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
  Hoitajat.net

  Näin koulutetaan kirurgi

  Tiesitkö, että  kirurgin alku on pitkin metsiä juoksenteleva villipeto, joka pyydystyksen jälkeen koulutetaan huippuosaajaksi? 
  Turun lääkiksen 4. vuosikurssin tuottama lyhytfilmi kirurgien kouluttamisesta.

  Hoitajat.net
  Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta syntynyt spin-off -yritys Finnish Lean Solutions Oy aikoo kaupallistaa hoitotyön henkilöstömitoituksen työkalun (HMT). Tekesin rahoitusta saaneessa hankkeessa yliopiston tutkijat loivat henkilöstömitoituksen laskentamallin, josta on kehitetty kaupallinen tietojärjestelmäpohjainen työkalu sairaaloiden ja terveydenhuollon yksiköiden käyttöön. Yritys vie mitoituspalvelun aluksi yliopistollisiin sairaaloihin. 
  – Kehitetty palvelu mahdollistaa jopa 20 prosentin kustannussäästöt hoitotyön henkilöstökuluissa ja tehostaa samalla hoitotyötä. Palvelun käyttöönoton kustannukset ovat terveydenhuollon organisaatiolle erittäin maltilliset ja investoinnin takaisinmaksuaika voidaan laskea jopa viikoissa. Palvelu on myös käytettävyydeltään ja informatiivisuudeltaan erinomainen. Sitä voidaan käyttää vaikka älypuhelimella, kertoo Finnish Lean Solutions Oy:n toimitusjohtaja Antti Väänänen.
  Finnish Lean Solutions etsii aktiivisesti uusia pilottikohteita kaikilta palvelulle soveltuvilta toimialoilta. Palvelusta toivotaan syntyvän tärkeä väline henkilöstömitoituksen toteutukseen sekä kansallisesti että kansainvälisesti.
  Huoli terveydenhuollon henkilöstön, erityisesti hoitohenkilöstön, riittävyydestä ja tarkoituksenmukaisesta käytöstä väestön ikääntyessä ja hoidon sekä hoivan tarpeiden lisääntyessä on kansallinen ja kansainvälinen. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneratkaisujen perustaksi tarvitaan näyttöä. Potilaiden hoidon tarve ja sitä vastaava henkilöstöresurssi on pystyttävä määrittämään mahdollisimman luotettavasti ja vertailukelpoisesti. 

  Hoitajat.net
  Lääkehoito on todettu tutkimuksissa erittäin riskialttiiksi tehtäväksi, jopa joka viidennessä lääkitystapahtumassa on havaittu tapahtuvan virheitä. Turvallinen lääkehoidon toteuttaminen edellyttää sairaanhoitajilta monipuolista osaamista. Lääkehoidon jatkuva kehittyminen lisää osaamisen vaatimuksia. Sosiaali- ja terveysministeriö on vuodesta 2006 vaatinut sairaanhoitajien lääkehoidon osaamisen säännöllistä varmistamista. Tätä prosessia ei ole aikaisemmin tutkittu.
  Terveystieteiden maisteri Sami Sneckin väitöstutkimuksessa tutkittiin sairaanhoitajien lääkehoidon osaamista ja heidän käsityksiään viiden vuoden välein toistuvasta lääkehoidon osaamisen varmistamisesta. He arvioivat osaamisensa hyväksi. Myös lääkehoidon tiedollista osaamista arvioivien monivalintatenttien perusteella osaaminen näyttäisi hyvälle. Viimeistään kolmannen yrityksen jälkeen jopa 99,8 prosenttia sairaanhoitajista oli läpäissyt monivalintatentin. Suurempia haasteita sairaanhoitajilla oli lääkelaskennan tentissä. Kolmannen yrityksen jälkeen hylättyjä suorituksia oli edelleen noin 5 prosentilla sairaanhoitajista.
  Tutkimuksen aineisto koostui 692 sairaanhoitajan lääkehoidon osaamisen itsearvioinnista ja 2479 sairaanhoitajan teoria- ja lääkelaskutentin tuloksista. Käsityksiä lääkehoidon osaamisen varmistamisesta ja verkko-oppimisesta saatiin 342 sairaanhoitajalta.
  Sairaanhoitajilla oli haasteita anatomian, fysiologian ja farmakologian tiedoissa. He ilmoittivat, että eivät lue ammatillista ja tieteellistä kirjallisuutta kovinkaan aktiivisesti. Lääkelaskuissa sairaanhoitajilla oli eniten haasteita lääkkeiden laimentamiseen ja infuusionopeuksiin liittyvissä laskuissa. Lääkehoidon osaamisen varmistamista varten toteutetun verkkokurssin suorittaminen paransi heidän osaamistaan. Lisäksi sairaanhoitajat hallitsivat lääkehoidon sitä paremmin, mitä useammin he lääkehoitoa työssään toteuttivat.
  Suurin osa sairaanhoitajista piti lääkehoidon osaamisen varmistamista tärkeänä. Verkkokurssi oli heidän käsitystensä mukaan toimiva opetusmenetelmä. Osa sairaanhoitajista kritisoi sitä, että kaikilta vaaditaan saman lääkehoidon tentin suorittaminen. He toivoivat enemmän omiin työtehtäviinsä kohdennettua osaamisen varmistamista. Verkko-oppimisen rinnalle toivottiin myös muita opetusmenetelmiä, kuten lääkelaskujen käytännön harjoituksia.
  Tutkimuksen perusteella sairaanhoitajien osaamista ja potilasturvallisuutta lisää säännöllinen osaamisen varmistaminen. Sneck ehdottaakin, että lääkehoidon osaamisen varmistamisesta tulisi jatkossa kehittää kansallisesti yhtenäinen ja jopa kansainvälinen malli.
  Väitöskirja: Sairaanhoitajien lääkehoidon osaaminen ja osaamisen varmistaminen

  Hoitajat.net
  Lääkäriseura Duodecimin sivuilla vedotaan suomalaisen terveyspolitiikan päättäjiin sen puolesta, että valtiovalta turvaa Käypä hoito -toiminnan tulevaisuuden palauttamalla sen saaman valtionavustuksen vuoden 2011 tasolle. 
  Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa on 20 vuoden ajan laatinut ja ylläpitänyt kansallisia näyttöön perustuvia Käypä hoito -suosituksia. Suomalaiset lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät Käypä hoito -suosituksia hoitopäätöksissään, ja ne ovat oleellinen osa terveydenhuollon tieto-ohjausta.
  Vuodesta 2011 alkaen Käypä hoito -toiminta on ollut riippuvainen sen saamasta valtionavusta, joka kattaa noin kaksi kolmasosaa toiminnan kustannuksista. Vuonna 2011 valtionavustuksen määrä oli 1,15 miljoonaa euroa. Viimeisten kolmen vuoden aikana valtionavun määrä on euromääräisesti koko ajan laskenut niin, että vuonna 2015 se on 977 000 euroa (15 % alenema). Valtionavun vähenemisestä johtuen vuosittaisten Käypä hoito -suositusten määrä laskee aiemmasta 20–25 julkaisun tasosta noin 15 vuosittaiseen julkaisuun. Vuodesta 2016 alkaen se tulee näkymään käytössä olevien ajanmukaisten Käypä hoito -suositusten määrän vähenemisenä nykyisestä runsaasta sadasta suosituksesta 70–80 suositukseen.
  Vetoomus kansallisten Käypä hoito -suositusten tulevaisuuden turvaamiseksi

  Hoitajat.net
  Poimimme Facebook-sivuiltamme hoitajien kommentteja alan kestoaiheesta, kutsumuksesta. Se jakaa selkeästi hoitajien mielipiteitä. Toiset ovat ehdottomasti sitä mieltä, että kutsumus hoitotyöhön on oltava, toisten mielestä sen varjolla vain poljetaan hoitajien oikeuksia. 
  ”Hoitotyö on kutsumusammatti. Aitous ja kunnioittava asenne hoidettavaa kohtaan”
  ”Jos sinulla ei ole kutsumusta hoitotyöhön niin harkitse uudelleen (olen ikävä kyllä nähnyt tällaisia hoitajia...)”
  ”Tämä ala on edelleen myös kutsumusammatti. Palkka ei ole se joka motivoi, vaan halu hoitaa”
  ”Tästä työstä maksetaan huonoa palkkaa, joten alan on oltava kutsumusammatti.”
  ”Palkka huono. Tää on kutsumusammatti.”
  ”Hoitoala on kutsumusammatti, pitää olla halu auttaa ja tehdä hyvää. Työ on vaativaa ja raskasta, niin henkisesti kuin fyysisestikin. Toisaalta taas työ myös antaa paljon ja on palkitsevaa ja mielenkiintoista.”
  ”Hoitoala on kutsumusala. Tätä työtä ei tehdä glamourin tai rahan, hyvien etujen vuoksi.”
  ”Kutsumus täytyy olla hoito alalle ja huumoria ku tekee kolmivuoro töitä ku ns.norm ovat vapaalla.”
  ”Raskas työ ja huono palkka. Ja todellakin pitää olla se " kutsumus" tähän työhön.”
  ”Toisaalta jos lähdet ammattiin pelkän kutsumuksen ja idealismin varassa, et välttämättä jaksa realiteettien kanssa”
  ”Se, että jaksaa ja kestää näitä juttuja, niin tarvitaan se kutsumus”
  ”En vielä 20 v jälkeenkään osaa puhua kutsumusammatista. Mielestäni tässä työssä sosiaalinen tunneäly ja kyky sietää muutosta ovat ratkaisevia. Olen löytänyt vuosien saatossa laulun, jonka kirjoittaja olisi voinut kirjoittaa sanat (aavistuksen) ylilyöden hoitajista. Laulu on Juice Leskisen Rakkauden ammattilainen.”
  ”Joku siis ed puhuu kutsumusammatista? Käsittämätöntä. Yhtä paljon "kutsumusta" työhönsä tarvitsee minkä tahansa ammattikunnan edustaja. Työ siinä kuin muutkin duunit. Se on hoidettava hyvin ja mieluummin ilon kautta. Florencet voi jo unohtaa. Tämä duuni vaatii teknistä osaamista, matemaattista ja lääketieteellistä osaamista mm., todella hyvää paineensietokykyä, (teflonpintaa) kielitaitoa ( mitä useampaa taitaa, sen parempi), psykologista silmää, yhteistyökykyä ja sosiaalisia taitoja jne. Monia samoja ominaisuuksia, joita vaaditaan korkeammassakin asemassa olevilta minkä tahansa muun alan edustajalta ( paljon paremmin palkatuilta).”
  ”Kutsumuksen varjolla on poljettu hoitajien oikeuksia niin pitkään ja huolella, että vältän sen käyttöä kaikissa asiayhteyksissä. Se, että pidän työstäni, enkä voisi kuvitella tekeväni muuta, ei tarkoita, että minulla olisi kutsumusta, minä vain valitsin oikein.”
  ”Minua hieman tympii tämä kutsumusammatti-juttu. Älä ymmärrä väärin. Pidän työstäni todella paljon ja haluan sitä kehittää. Haluan myös kohdata ihmisen ihan oikeasti ja siksi olen työhöni hakeutunut. Työtä kuitenkin teen, että saisin palkkaa. Eräs opettajamme pyysi kouluaikoina miettimään miksi kukakin on alalle hakeutunut. Onko taustalla traumoja, jotka on vaikuttaneet ammatinvalintaan (omaisen alkoholismi, sairaus yms.) Hän oli huolissaan meidän jaksamisesta alalla, jossa moni asia voidaan laittaa kutsumusammatin piikkiin.”
  Hoitaja, mitä mieltä sinä olet? Kommentoi alle.


  Paitakauppa

  Facebook

  Twitter

  Mainokset
×
×
 • Create New...