Jump to content
MAINOS
 • Hoitajat.net - hoitajan asialla vuodesta 2002

  Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

  Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
  Hoitajat.net
  Uudenmaan alueellisessa koordinaatioryhmässä HUS päätti yhdessä kuntien kanssa käynnistää ennen asetuksen voimaan tuloa kolmansien koronavirusrokoteannosten antamisen välittömästi, jotta vanhenemassa oleva rokote-erä saadaan hyödynnettyä.
  Koronavirusrokotteen kolmansien annosten antamisen päätettiin aloittaa niille immuunipuutteisille henkilöille, jotka pystytään tavoittamaan käytettävissä olevan ajan puitteissa. Lisäksi rokotteita annetaan koronaviruspotilaita hoitavalle sote-henkilöstölle, jotka saivat rokotteen ensimmäiset annokset kolmen viikon väliajalla vuoden alussa.
  – Kolmannen rokotuskierroksen käynnistäminen ennen asetuksen voimaan tuloa on poikkeuksellista, mutta katsoimme, että rokotteiden vanheneminen on riittävä peruste tähän ratkaisuun. Olemme olleet yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriöön ja saaneet suullisen luvan, kertoo alueellisen koordinaatioryhmän puheenjohtaja Jari Petäjä.
  HUSissa on aktiivisesti tehty töitä vanhenemassa olevan rokote-erän hyödyntämiseksi ensimmäisinä ja toisina rokoteannoksina. Rokotteita on tarjottu kunnille, yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja puolustusvoimille. Osa rokotteista onkin saatu jaettua kuntiin, mutta edelleen HUS Apteekin varastossa on noin 15 000 Modernan koronavirusrokotetta, jonka viimeinen käyttöpäivä on 22.9.2021.
  HUSissa toivotaan pikaista päätöstä kolmannen rokotuskierroksen käynnistämisestä, jotta rokotuksia voidaan tämän rokote-erän käytön jälkeen jatkaa. Rokotteiden saatavuus on Uudellamaalla erinomainen eli nyt tehty päätös ei hidasta alueen asukkaiden ensimmäisiä tai toisia rokoteannoksia.
  Hoitajat.net
  Husin hallitus päätti jakaa henkilöstölle 200 euron arvoisen liikunta- ja kulttuuriedun. Edusta tulee pysyvä ja se nousee 400 euroon vuodessa, jos valtuusto hyväksyy vuoden 2022 talousarvioesityksen.
  Esitykseen sisältyy myös 20 miljoonan euron määräraha henkilöstön kertapalkitsemiseen ja palkkakehitysohjelman toteuttamiseen.
  Tehy-lehden mukaan Husissa on sovittu myös hälytysrahasta, ylimääräisen vuoron tekemisestä ja vuosiloman siirrosta maksettavista korvauksista. Hälytysraha on 150 euroa, vuosiloman siirrosta korvausta saa 450 euroa. 
  HUSin toimien taustalla on mm hoitajapula.
  Hoitajat.net
  Tehyn sekä Superin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosastot ilmoittivat aamulla ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta sairaanhoitopiirin sairaaloissa.
  Käytännössä se tarkoittaa, että hoitajat tekevät työvuorolistaan suunnitellut vuorot. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri tiedottaa, että se pyrkii turvaamaan potilaiden hoidon tässä tilanteessa. 
  Toiminnan turvaamiseksi käytetään sekä sisäisiä työjärjestelyjä että muita tavanomaisia sijaisjärjestelyjä.
  Hoitajat.net
  Tehy PPSHP julistaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin. Työtaistelun piirissä ovat työsopimussuhteiset Tehyn PPSHP:n ammattiosaston noin 3 500 jäsentä. 
  Työtaistelun taustalla on hälytysrahakorvauksen korotuksen loppuminen 13. syyskuuta. Korvauksiin ei ole tulossa korotuksia, vaan hälytysrahakorvauksia jopa lasketaan. Työtaistelulla ammattiosasto haluaa vauhdittaa työnantajan halukkuutta ryhtyä konkreettisiin toimiin, joilla parannetaan työvoiman saatavuutta.
  – Erilaiset rahalliset kannustimet joustoista ovat hyvä alku, sanoo ammattiosasto tiedotteessaan.
  Ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa maanantaina 13.09.2021 klo 12.00 ja päättyy maanantaina 20.09.2021 klo 12.00.
  Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana Tehyn jäsenet tekevät töitä normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, eli ylityötä ei tehdä ja työvuoroja vaihdeta.
  https://www.tehyppshp.fi/tyotaistelu/
  Hoitajat.net
  Anestesiasairaanhoitajien ammattipätevyyttä voidaan arvioida MSc Yunsuk Jeonin Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa kehitetyllä AnestComp-mittarilla.
  Ammattipätevyyden arviointi on välttämätöntä korkealaatuisen anestesiahoitotyön toteuttamiseksi. Anestesiahoitotyössä ei ole aikaisemmin ollut validia psykometrisesti testattua ammattipätevyyden arviointimittaria.
  Yunsuk Jeonin väitöstutkimuksessa kehitettiin ammattipätevyyden AnestComp-arviointimittari anestesiahoitotyötä varten ja arvioitiin anestesiahoitajien ammattipätevyyttä hyödyntämällä uutta mittaria.
  – Anestesiasairaanhoitajat saavuttivat lähestulkoon hyväksytyksi määritellyn ammattipätevyyden tason itsearviossaan. Sairaanhoitajat arvioivat anestesiahoidon yhteistyön vahvaksi osa-alueeksi mutta erityisesti anestesiapotilaiden riskienhoito, sekä tietämys anestesiahoidosta vaikuttivat heikoimmilta osa-alueilta, Jeon kertoo.
  – Jopa yli 25 vuotta kokeneet anestesiahoitajat myös arvioivat edellä mainitut osa-alueet heikoimmiksi. Näiden tulosten pohjalta voimme huomata, että anestesiasairaanhoitajien työkokemus ei yksinään takaa korkealaatuista hoitoa. Tästä syystä anestesiapätevyyden arviointi on välttämätöntä ja osaamista pitäisi kehittää tarjoamalla järjestelmällistä koulutusta koko heidän työuransa ajaksi, väittelijä lisää.
  Anestesiahoitotyön tutkinto eroaa maittain
  Kansainvälisesti anestesiahoitotyön tutkintoja on hyvin erilaisia. Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa anestesiahoitotyöhön vaaditaan maisteritason tutkinto WHO:n suosituksen mukaisesti.
  – Suomessa ei virallisesti vaadita anestesiahoitotyöhön erikoistumiskoulutusta, mutta sen sijaan joka anestesiaosastolla järjestetään perehdytyksiä. Anestesiasairaanhoitajilta vaaditaan hyvin kehittynyttä osaamista, jotta leikkauspotilaiden moninaiset tarpeet huomioitaisiin. Sen vuoksi uusien vastavalmistuneiden anestesiahoitajien perehdytysjakso on erittäin tärkeä ja haasteellinen, Jeon sanoo.
  Erikoistuneet anestesiahoitajat saavuttivat paremman tuloksen
  Väitöstutkimuksen perusteella anestesiasairaanhoitajat, jotka olivat saaneet anestesiahoitotyön erikoistumiskoulutusta, arvioivat anestesiapätevyyden merkittävästi korkeammaksi kuin ne hoitajat, joilla ei ollut erikoistumiskoulutusta.
  Väitöstutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää anestesiahoitotyön koulutuksen kehittämisessä ja ammattipätevyyden varmistamisessa.
  – Sairaanhoitajien pätevyyden kannalta on tärkeää keskittyä heikoimmiksi osoittautuneisiin ammattipätevyyden osa-alueisiin. Tämä voitaisiin varmistaa säännöllisten ammattipätevyysarviointien avulla ja lisäämällä anestesiahoitotyön erikoistumismahdollisuuksia. Myös vaatimus maisteritutkinnosta voisi olla keino edistää anestesiahoitotyön ammattipätevyyttä, väittelijä sanoo.

  Paitakauppa

  Facebook

  Twitter

  Mainokset

×
×
 • Create New...