Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. Suhtautuisin avoimin mielin. Ohjaajana pitäisin opettajan ja opiskelijan kanssa palavereita, että tavoitteisiin päästäisiin. Uskon, että harkka voi jäädä monen monetuisen syyn takia puolitiehen. En usko, että opiskelija olisi kuitenkaan osaamaton jo silläkin perusteella, että opinnot on kuitenkin olleet ilmeisen hyvin vauhdissa. Ihmisiä tässä ollaan kaikki. Mulla on myös takana yksi naaman perusteella arvioitu harkka. En halua alentua silloisen ohjaajanani tasolle nyt, kun itse ohjaan opiskelijoita.
 3. Today
 4. Hoitsukka 79

  Hoitoalasta

  Anteeksi jos roiskautin käsidesit sun vaginalles. Valita vaikka maailman tappiin että kyllä koko Suomelta sympatiat irtoaa.
 5. Hei! Jos koet alalle edelleen haluavasi niin UUDELLEEN VAAN. Itselläni ollut useitakin "reputtaneita" harjoittelemassa ja kolmen kymmenen vuoden aikana vain yksi ei ollut "kasvanut" tehtäväänsä - useimpien kohdalla olen joutunut ihmettelemään, minkä vuoksi on reputettu alunpitäen!? Lopputulemana arvelen että syy on ollut meissä ohjaajissa/ organisaatiossa
 6. Guest

  Hoitoalasta

  Mitä ihmettä sitten valitat jos me muut hoitajat tajutaan että tehdään liian alhaisella palkalla töitä. Voi olla että sinun työssäsi ei paljoa vastuu paina mutta älä sitten yleistä sitä muihin. Hyvä kun olet tyytyväinen työhösi ja vastuu ei paina. Mutta ei se työ samanlaista ole todellakaan joka paikassa. Ei sinun tarvitse meidän puolesta narista, mitä teet täällä. Ihan asiasta sanotaan että vastuu ja työt lisääntyy ja siitä kuuluisi saada oikea korvaus. En todellakaan usko että arvostat oikeasti omaa ammattiasia tai muidenkaan. Huomaahan sen, kun valitat muista hoitajista ja työtovereistasi.
 7. Guest

  Hoitoalasta

  Sisäilmasta vielä...sanot, ettet huomaa mitään ja vanhat vaan valittaa. Ensinnäkin yleensä sisäilmaoireilu johtuu vuosien altistumisesta, siksi et vielä huomaa mitään. Toiseksi, aivan kuten mikä tahansa allergia/yliherkkyys kaikki eivät reagoi samoin. Vai väitätkö, että eläin allergiat ovat höpöhöpöä, koska itselläsi ei ole? Mun astman aivan selkeä syy on sisäilman homeet ja toksiinit. Pitemmillä lomilla voin jättää lääkkeet kokonaan, mutta töihin paluun jälkeen viikossa oon aivan tukossa. Kyllä ovat yrittäneet kaivaa musta työterveyshuollossa mitä tahansa muuta, joka selittäisi oireilua, mutta ei vaan löydy. Ole onnellinen, että ainakin vielä saat hengittää terveillä keuhkoilla.
 8. Guest

  Hoitoalasta

  No en ole kovin yllättynyt, että psykan puolella on tuommoinen kokemus. Näin akuuttisairaanhoitajan näkökulmista siellä puolella vaan jutellaan. Omat työvuodet tehnyt erilaisilla teho-osastoilla ja vieraillut myös vuodeosastoilla. Ja voin sanoa, että koen palkan liian pieneksi vastuuseen nähden. Vaaditaan todella laajaa osaamista lääkkeistä, tekniikasta ja myös niitä psykpuolen taitoja, sekä potilaiden että perheiden kanssa. Ja todellakin on vastuussa potilaan hengestä, lisäksi oma virhe voi tappaa helposti. Alan suurin ongelma onkin mielestäni se, että palkka on sama sairaanhoitajalle siellä avohoidon juttukerhoissa ja teho-osaston met-ryhmäläiselle. Omaa tyhmyyttä se tietysti on, että menee vaativiin paikkoihin, tekee työnsä hyvin ja opettelee uusia vastuualueita. Pitäis olla fiksu ja tehdä kuten ex-sähkäri, mennä johonkin juttukerhoon ja olla vaan töissä. Koska kyllähän me kaikki tiedetään, että psyk puolella ne, jotka oikeasti ymmärtää ja tekee potilaiden hyväksi töitä, joutuu oikeasti käyttämään päätään, vaikkei siellä juostakaan pää kolmantena jalkana. Ei oo tainnut poika vielä saada kovin paljon vastuuta, eikä tolla ymmärryksellä ehkä vielä kannatakaan antaa. Jos kiinnostaa tietää mitä se kiire on, niin menepä vaikka vastasyntyneiden osastolle yövuoroon kiireavuksi, siellä pätevä hoitaja hoitaa kuusi sairasta vauvaa yksin. Jos on omia lapsia, niin sitä kannattaa miettiä kun kädet ei riitä yhden vauvan kanssa.
 9. Hoitsukka 79

  Hoitoalasta

  No minä ymmärrän nyt. Mummojen persettein pesu vuoro on maratoniakin raskaampi suoritus mistä pitäisi saada kaksinkertainen palkka vaikka psykiatrian työhön verrattuna.
 10. Noista harkoistahan pääsee läpi kun on vaan paikalla eikä lintsaa kovin paljoa.
 11. Kansalaiset suhtautuvat pääsääntöisesti positiivisesti MyDatan hyödyntämiseen terveydenhuollossa. Jopa 2/3 kansalaisista mittaa tai on kiinnostunut mittaamaan omaa terveyttään ja yli puolet on kokenut mittaamiseen liittyviä hyötyjä. Kuitenkin ainoastaan 15% on hyödyntänyt mittaamaansa tietoa terveydenhuollon käynnin yhteydessä. Kestävä Terveydenhuolto –hankkeen teettämässä kyselytutkimuksessa selvitettiin kansalaisten näkemyksiä ja kokemuksia MyDatan käytöstä sosiaali- ja terveydenhuollossa. MyDatalla tarkoitetaan tässä yhteydessä tietoa, jota henkilö kerää itse itsestään terveysteknologian avulla. Tämä tieto voi olla esimerkiksi älyrannekkeen avulla kerättyä tietoa fyysisestä aktiivisuudesta, palautumisesta tai unen laadusta. Kyselytutkimukseen vastasi 1021 henkilöä, ja sen toteutti Kantar TNS ajalla 16.-21.5.2019. Kyselytutkimuksen tuloksia esiteltiin myös terveydenhuollon ammattilaisille ja pyydettiin heiltä näkemyksiä ja kommentteja tuloksiin. Mitattuja tietoja ei hyödynnetä osana terveydenhuoltoa Kyselytutkimuksen perusteella kansalaisten suhtautiminen MyDatan hyödyntämiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa on positiivista. Yhteensä 2/3 kansalaisista joko mittaa tai on kiinnostunut mittaamaan omaa terveyttään. Eniten kansalaisia kiinnostaa mitata terveysteknologian avulla omaa fyysistä aktiivisuuttaan. Suurin motivaatiotekijä oman terveyden mittaamiseen on suurimmalla osalla vastaajista halu parantaa omaa jaksamista, terveyttä tai vointia. Kyselytutkimukseen vastanneista yli puolet kokevat, että terveyden mittaamisesta on ollut heille itselleen hyötyä. Kuitenkin vajaat puolet vastaajista ei koe saaneensa mittaamisesta hyötyä. Ainoastaan 15 % on omatoimisesti hyödyntänyt mittaamiaan tietoja terveydenhuollon vastaanotolla. - Oli yllättävää, miten myönteisesti väestö näyttää suhtautuvan terveyttään koskevan tiedon keruuseen ja hyödyntämiseen. Mittaamiskohteet ja motiivit ymmärrettävästi vaihtelevat iän mukaan. Terveydenhuollossa tulisi paremmin pystyä hyödyntämään tätä asiakkaidemme omaa aktiivisuutta ja itsemittauksen tuloksia, sanoo Heikki Pärnänen Lääkäriliitosta. - My Datan hyödyntäminen on mahdollisuus lisätä yhteistyötä kansalaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä. Tämä edellyttää kuitenkin uudenlaista osaamista myös terveydenhuollon ammattilaisille, mikä tuleekin huomioida koulutuksen kaikilla tasoilla, sanoo Kirsi Sillanpää Tehystä. Tietojen hallinnointi halutaan säilyttää yksilöllä itsellään Kyselytutkimukseen vastanneista lähes 90% on sitä mieltä, että jokaisella tulisi olla oikeus hallinnoida omaa terveystietoaan. Lähes yhtä moni on sitä mieltä, että kaiken terveystiedon tulisi kertyä samaan paikkaan. Vastaajista lähes ¾ suhtautuu positiivisesti siihen, että MyDatan avulla on mahdollista ottaa enemmän vastuuta omasta terveydestä. MyDatan kansalaisia eriavoistavasta näkökulmasta on huolissaan noin 40% vastaajista. - Terveyteen liittyvän eriarvoisuuden vähentämiseksi ja myös MyDatan laajemman hyödyntämisen näkökulmasta on tärkeää panostaa kansalaisten terveysosaamisen ja terveydenlukutaidon ylläpitoon sekä kehittämiseen. MyDatan kerääminen luo monenlaisia mahdollisuuksia, mutta yhdenvertaisuuden kannalta on tärkeää, että tulevaisuudessa kaikilla on halutessaan mahdollisuus mitata omaa terveyttään sekä saada siihen ohjausta ja neuvontaa, sanoo Anne Knaapi SOSTEsta. Raportti: MyDatan hyödyntäminen terveydenhuollossa
 12. Kannattaa ihan rehdisti soittaa jatkopaikkaan osastonhoitajalle,kertoa tilanne. Todennäköisesti pääsee tarkkaan, ennen kuin syksyn ekat opiskelijat tulee. Tsemppiä vaan!
 13. Ehdottamasti uudelleen tarkkaan ja mun mielestä rehellisen avoimesti. Isompi ongelma alalla on että harkasta päästetään liian kevyesti läpi. Katso asiaa niin, että saat hyvää Lisäoppia ja valmiuksia työhön. Ja arvon kollegat, jotka lyttää yrittäjän ja ylenkatsoo: olisiko omia asenteita syytä tarkastella lähemmin ja suorittaa oma harjoittelu opiskelijan kohtaamisessa. Hävettää suorastaan aikuisten ihmisten röyhkeä ylimielisyys!!!
 14. Olenhan minä sitä omaa "paskuuttani" myös miettinyt, aika paljonkin. Itsetuntooni tämä vaikutti todella paljon. Pahimmillaan tunsin itseni maailman huonoimmaksi ihmiseksi, vaikken siitä aluksi kenellekään kertonutkaan. Pahinta oli se, että aluksi tuntui, että olin totaalisen yksin asian kanssa. Mietin opiskelun lopettamista, alan vaihtamista, muuttamista muualle jne. En ole kertonut tästä vieläkään esimerkiksi perheelle mitään, vain muutama kaveri tietää. Tuntuu edelleen tosi vaikealta puhua siitä.
 15. Perustelut tähän, kiitos. Hylätä voidaan niin monesta syystä, että sen perusteella ei voi päätellä mitään.
 16. Guest

  Hoitoalasta

  Hoitsukka. Jos osastosi on rauhallinen ja työsi siellä helppoa mummojen, omaisten ym kanssa rupattelua niin tuskin on kauan. Aika moni hoitsu työssään pohtii mistä repiä aikaa tähän tärkeään osaan. Monilla työpaikoilla erilaiset hoitajapoolit takaavat sen että työpaikkasi voi olla joka päivä eripuolilla kaupunkia. Kiire ei saisi näkyä ulospäin. Hoitaja joutuu usein työpaikallaan myös fyysisen ja henkisen pahoinpitelyn kohteeksi. Raapimiset, puremiset, vaatteista repiminen saattaa olla joka päivästä. Monena aamuna saat huomata että vuorosta puuttuu työntekijöitä ja joudut taas selviämään ja venymään ihmesuorituksiin. Työkaverisi saattaa puuttua jo senkin takia, että hän on poolissa pyörimässä pitkin kaupunkia. Moni hoitaja on myös tajunnut ettei työpaikkaa vaihtamalla mikään muutu. Sama kaaos seuraa paikasta toiseen. Pitkään työssä olleet ovat saaneet nähdä muutoksen viimeisen viiden vuoden sisällä kuinka jo pienestä resurssista on viety taas reilusti lisää. Tuntuu siis oikeasti hoitsukka siltä ettei puhuta samasta alasta ja trollaajat on niin helppo bongata joukosta.
 17. Guest

  Hoitoalasta

  Tulihan se sieltä! Olet palkkaasi tyytyväinen suhteutettuna toimenkuvan vaativuuteen. Kyllä se rupattelusta ja kortinpeluusta onkin ihan riittävä. Meneppäs kokeilemaan vaikka kotisairaanhoitoa niin tiedät työtä tehneesi. Joten älä ole naurettava ja vertaa duuniasi todelliseen työntekoon.
 18. Guest

  Hoitoalasta

  Osittain oon aloittajan kanssa samaa mieltä, valittajia on liikaa. Arvostuksen puutetta valitetaan koko ajan, mikä ehkä osittain onkin totta. Mutta kuinka moni itse arvostaa omaa työtään? Minä arvostan. Arvostan myös potilaalta saamaani hymyä, kiitosta ja potilaan selvästi helpottunutta olotilaa, kun olen pystynyt vastaamaan hänen hätäänsä, oli siihen sitten syynä kipu tai uloste tai joku muu. En ymmärrä sitä, että kaiken arvostuksen pitäisi tulla ulkopuolelta, sillä oman työn arvostaminen auttaa jaksamaan ja viihtymään omassa työssä. Palkkaus on huono, sitä en todellakaan kiistä. Ja näiden vuosien aikana on ollut työvuoroja, jolloin peukaloiden pyöritystä on harrastettu, mutta enemmän niitä vuoroja, joiden jälkeen on ollut niin väsynyt sekä henkisesti että fyysisesti, että itku on tullut. Harjoittelujen aikana näkee erilaisia paikkoja, mutta niiden aikana ei aina pääse sisälle siihen, mitä kaikkea työ todellisuudessa pitää sisällään, eikä vastuun määrästä. Olen ollut myös nykyistä työtäni vähemmän kiireisessä yksikössä töissä ja siellä oli enemmän aikaa myös jutella potilaiden kanssa. Ajan puute onkin keskeinen asia, mikä syö hoitajaa. Epäkohdista huolimatta koen, että teen kuitenkin elämäni tärkeintä ja palkitsevinta työtä lähihoitajana ja tulevana sairaanhoitajana. Mutta ehdottomasti myös raskainta ja haastavinta ja vastuullisina. Vaihdoin hoitoalalle yli 30-vuotiaana insinööritaustalla ja monen alan työkokemuksella, joten vertailupohjaa jonkin verran on.
 19. Toki mietin sitäkin, että kaksi vuotta takana on tavallaan paljon, yli puolivälin. Ja siksi tuntuisi aika tyhmältä jättää kesken nyt. Toisaalta minulla on nyt sattumalta toinen opiskelupaikka varalla, siis siten vaihtoehtoja olisi. Ongelmahan on myös, että tällä hetkellä minulla ei siis ole edes uutta harkkapaikkaa tiedossa, ja paikan saaminen on epävarmaa. Lisästressin aihe sekin.
 20. Kyllä mä ohjaajana haluaisin tietää, jos hylsyn syy olisi esim. puutteelliset kädentaidot, niin sitten voitaisiin treenata niitä tehostetusti. Valitettavan usein on tullut eteen näitä naama ei miellyttänyt hylättyjä, jotka ovat osoittautuneet todella mahtaviksi harjoittelun aikana.
 21. Mites paska pitää oikeesti olla, että hylätään.. Ainoa syy, väärä ala
 22. Hoitsukka 79

  Hoitoalasta

  Missä välissä olen puhunut että häpeilen omaa palkkaani? Tai että minusta me saadaan liikaa. Ainoastaan olen sitä mieltä että olen palkkaani suhteutettuna toimenkuvan vaativuuteen tyytyväinen ja todellakin arvostan itseäni hoitajana ja pidän itseäni ammattilaisena. Ja jos joku on tyytyväinen ampuu kaikkia jalkaan kun ymmärtää realiteetit ja sen että ei sillä narinalla mitään voiteta.
 23. Guest

  Hoitoalasta

  Kyllä se oman työn arvostaminen lähtee ihan itsestä. Ei se ole enää tätä päivää, että hiljaisina vaan pysytään. Ei me hoitajat mitään saavuteta tolla jonnin joutavalla nöyristelyllä. Se on jo nähty ettei se mitään auta. Tuhkaa saa itsensä päälle levittää niin paljon ku jaksaa mutta ei siitä mitään kiitosta saa. En ole huomannut että nää lääkärit mitenkään häpeilis omaa palkkaansa. Voishan sen ajatella niinkin päin että ovat ammattinsa valinneet vain hyvän liksan takia. Ja ihan varmasti on palkka vaikuttanut alan valintaan. Mutta toi ajattelu tyyli että meillä hoitajilla on huono palkka ja tulee aina olemaan, on täysin väärä. Se on just sitä kaavoihin kangistunutta ajattelutapaa. Ethän omassa työssäsikään voi ajatella että teet asiat aina samalla tavalla niin kuin on aina ennenkin tehty. Minähän en vanhoja tapojani muuta. Suuremmasta palkkapussista puhun ihan sen takia, koska työmäärä ja vastuu on lisääntynyt. Sillä ei ole välttämättä mitään tekemistä työssä jaksamisen kanssa. Osalla voi olla ja osalla ei. Mutta miksi lisääntyneestä vastuusta ei saisi saada korvausta? Et voi kuitenkaan kieltäytyä lisävastuusta tai ylimääräisistä töistä mitä saat. Ja sekin on ihmeellistä että kun puhutaan paremmasta palkasta niin mistä ihmeestä repäistään noi uudet autot ja hienot talot. Ei täällä kukaan ole puhunut että tarvitsee sellasen palkan että oksat pois, ny lähtee bemari alle. Itse haluisin että palkalla elää. Tarkoittaen että pystyy sen voinkin siihen leivän päälle ostaa. Osalla on vaikeuksia maksaa lasten lukiokirjoja. Asuminen kallistuu koko ajan. Vähän kärjistetysti sanottu mutta tätä työuraa pitää sinne noin 69 vuotiaaks asti tehdä ja sen jälkeen se eläkekertymä on niin pieni että en usko että sen jälkeen on varaa enää sairastaa. Ei sillä eläkkeellä makseta lääkkeitä jos satut niitä tarviimaan.
 24. Yesterday
 25. Syitä hylkyyn voi olla muitakin kuin että opiskelija ei vaan osaa tai ei sovellu. Myös henkilökemiat voi vaikuttaa. Omalle kohdalle on näin sattunut opiskeluaikana. Ohjaajan ja oikeastaan koko sen työyhteisön kanssa ei vaan kertakaikkisesti päässyt juttuun ja lopulta koko työyhteisö oli esittänyt mun harjottelun ja ylipäätään opintojen hylkäämistä. Vaihdoin harjottelupaikkaa kesken ja ei mitään ongelmia, kuten ei muissakaan harjoittelupaikoissani koskaan ennen tai jälkeen ko paikan. Valmistuin 2002 lähäriksi ja sen jälkeen vielä sairaanhoitajaksi ja edelleen ammatissa ja ohjannut monia opiskelijoita.
 26. Tottakai menet uusimaan. Sen veran paljon opiskelua takana ettei kannata lopettaa. Tsemppiä
 27. Guest

  Hoitoalasta

  Hoitaja itsekin: Niinpä. Kyllä se halvemmaksi tulee pitää ne osaavat ja kokeneet työpaikoilla kuin kouluttaa uusia.
 28. Hoitsukka 79

  Hoitoalasta

  Hyvä kirjoitus olet oikeassa. Mutta parantaako suurempi palkkapussi työssä jaksamista? Sekä käsi sydämellä kuka voi väittää ruenneensa sairaanhoitajaksi palkkapussin takia? Että kuka on olettanut että matalapalkka alasta tulee jotain muuta kun itse sinne menee ja vähän narisee? Minun mielestäni minulla on asenne kohdallaan ja olen päättänyt tehdä hoitotyötä kitisemättä asioista mitkä on olleet kansakunnan tiedossa jo vuosikymmeniä.
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...