Jump to content

Kaikki tapahtumat

Tämä syöte päivittyy automaattisesti     

 1. Tunnin sisällä
 2. Tänään
 3. Eilen
 4. Niin no, kaikella kunnioituksella kaikkia hoitoalan ammattilaisia kohtaan, on kuitenkin selkeä ero kun puhutaan sairaanhoitajien ja lähihoitajien työpanoksesta. Sairaanhoitajan aamuvuoro hoivakodissa on kuitenkin erilainen kuin lähihoitajan, vastuukysymyksineen, vuorojärjestelyineen ja koko toiminnan ylläpitämiseen. Vastaan tulee myös kommentteja kun ei ole kentällä tai ei voi hoitaa asukkaita. Ikävä kyllä, teen parhaani, työtä on kuitenkin myös se että vastaa niin ja niin monen asukkaan asioista ja lääkityksistä ja saattaa joutua joskus jopa 8 tuntia päivässä järjestämään työvuoroja..
 5. Oisko https://outlook.office.com/owa/?realm=HUS.fi
 6. Viime viikolla
 7. Voi kunpa Kouvolassakin olisi tehty tarkempia tarkastuksia.
 8. Mulla ei toimi tämäkään. Onko kellään voimassaolevaa osoitetta?
 9. Olin ite aikoinaan kyseisessä paikassa perus harkassa lähihoitaja opiskelijana ja se keskeytyi ohjaajan kielimuuriin ja muihin puutteisiin ja sain vaihtaa paikkaa ja tästä on pian 6 vuotta aikaa.. Ja ite näin että näin ei voi toiminta jatkua!
 10. Yllätys yllätys. Who's next? Alkaa Pörriäisenkin hoivakodit tippumaan. Tämä oli vain ajan kysymys.
 11. Siun sote ja Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ensihoito saivat valtakunnallisen Ihmisen parhaaksi -palkinnon tänä vuonna. Ensihoito on yhdessä koti- ja sairaanhoidon kanssa luonut uusia käytänteitä saattopotilaiden ensihoitoon ja ikäihmisten kotona asumisen tueksi. Lisäksi ensihoito on kehittänyt yhden henkilön ensihoitoyksikön, joka hoitaa kiireettömiä ensihoidon tehtäviä. Hoitotyö on palveluammatti, jossa omalla asenteella on merkitystä. Lisäksi hoitotyössä lähtökohdat voivat olla hyvinkin erilaiset: Ensihoitajan tehtävänä on pitää ihminen hengissä, kun taas saattohoidossa pääpaino on potilaan olon helpottamisessa ja omaisten kuuntelemisessa. Ensihoito pystyy tukemaan potilaan omaa tahtoa tämän kotona ja näin auttaa saattohoitotyötä tekeviä hoitajia. – Uusi yhteistyö ja tavat tehdä tuovat mielekkyyttä meille kaikille hoitotyön tekijöille. Jokainen auttaa vuorollaan toista ja yhdessä mietimme keinoja, miten tehdä työtämme paremmin. Toisen ihmisen kunnioittaminen on lähtökohta sekä asiakastilanteissa että työyhteisön sisällä. Jokainen meistä on hyvä jossain. Yhdessä keksimme ratkaisut ongelmiin, palkinnon vastaanottanut ensihoitomestari Kari Törrönenkertoo. Niin ensihoidossa kuin yleensä hoitotyössä jokainen hoitaja haluaa tehdä työnsä hyvin ja kehittää alaa. Yleisölle hoitotyön ketjut eivät välttämättä näy, mutta ne tuntuvat. – Jokainen yksittäinen työntekijä on työnantajansa käyntikortti. Palvelun laatu on meidän jokaisen vastuulla. Jokainen yksittäinen työntekijä, mutta ennen kaikkea jokainen yksikkö on tärkeä osa turvallisuuden ketjua, Kari tuumaa. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen ensihoidolla oli viime yhteensä noin 41 000 tehtävää. Pelastuslaitos tuottaa ensihoitopalvelut osana Siun sote –kuntayhtymää. – Palveluhenkisyys kuulostaa kliseeltä, mutta palvelualttiuden kyllä huomaa meistä kaikista. Asiakaskäynnillä ei mene yhtään enempää aikaa, jos on ystävällinen ja kohtelias. Aina kannattaa miettiä, miten toimisi, jos oma omainen, lapsi tai äiti olisi pulassa. Entäpä, jos itse olet hädässä eikä kukaan halua auttaa? Kari kysyy. Yhteistyöllä parempia palveluja Ensihoidon uudet toimintatavat ovat edistäneet väestön hyvinvointia ja terveyttä koko Pohjois-Karjalan maakunnassa sekä lisänneet eri sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden yhteistyötä. – Annan kiitosta meidän henkilöstöllemme, joka on lähtenyt kiitettävän hyvin mukaan kehittämään uusia toimintamalleja. Tällaisen toiminnan avulla tuotamme entistä parempia palveluita maakunnan asukkaille ja tuemme ikäihmisten turvallista kotona asumista yhdessä pelastuslaitoksen ja Siun soten eri toimialueiden kanssa, pelastusjohtaja Markus Viitaniemi kiittelee. Ensihoidon tekemässä kehitystyössä on ollut kolme osa-aluetta: Potilaan saattohoidon tukeminen tämän kotiin, yhteistyö kotihoidon kanssa ja iäkkäiden kotona asumisen tukeminen sekä yhden hoitajan yksikön perustaminen kiireettömille tehtäville. Näin Siun soten ja pelastuslaitoksen asiakkaat kokevat kotona asumisen turvallisemmaksi. Ihmisen parhaaksi -palkinto Ihmisen parhaaksi -tunnustuspalkinto myönnetään henkilölle tai taholle, joka on edistänyt hoitotyötä ja ihmisten hyvinvointia. Palkinto jaetaan vuosittain sairaanhoitajapäivillä. Rahapalkinnon lahjoittavat Suomen Messusäätiö ja Sairaanhoitajaliiton omistama koulutus- ja kustannusyhtiö Fioca. Tänä vuonna palkinto myönnettiin 12:nnen kerran.
 12. Omaisten yhteydenottojen ja Vaasan kaupungin oman valvonnan tuloksena on huomattu erittäin vakava tilanne Mehiläisen Mainiokoti Isolahdessa. Kaupunki tekee asiasta tutkintapyynnön poliisille Aluehallintoviraston (AVI) ohjeen mukaisesti. AVI ja Vaasan kaupunki ovat tehneet 21.3.2019 tarkastuksen Mehiläisen Mainiokoti Isolahteen. Vaasan kaupunki sijoittaa Mainiokoti Isolahteen sairaanhoitajan varmistamaan lääkehoidon turvallisen toteuttamisen selvitystyön ajaksi. – Yhteydenotot omaisiin on aloitettu välittömästi Mainiokoti Isolahden taholta, kertoo Koti- ja laitoshoidon tulosaluejohtaja Leif Holmlund. 54 Vaasan kaupungin palveluasumisen asiakasta asuu Mehiläisen Mainiokoti Isolahdessa ostopalvelun kautta.
 13. Valvira ja aluehallintovirastot tehneet alkuvuoden aikana useita ennalta ilmoittamattomia tarkastuskäyntejä vanhusten hoivakoteihin. Tarkastuskäynneillä havaittu toistuvasti samanlaisia puutteita. Tarkastuskohteet on valittu riskien perusteella valvontaan tulleiden ilmoitusten ja muiden tietojen pohjalta. Tarkastuskohteet ja niistä tehdyt havainnot eivät siten anna kokonaiskuvaa hoivapalveluista. Suuri osa Suomen hoivapalveluyksiköistä toimii edelleen hyvin niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Aluehallintovirastot valvovat palveluntuottajien ja kuntien toimintaa alueillaan. Valtakunnallisesti toimivien palveluntuottajien valvonnan osalta aluehallintovirastot ja Valvira tekevät yhteistyötä. Valviralla on valvonnassaan ns. suuria sote-palveluntuottajia. Vanhusten hoivakotien ensisijainen valvontavastuu on kuitenkin kunnilla. Tarkastuksissa havaittuja puutteita Tämän vuoden alussa tehdyillä tarkastuskäynneillä osassa yksiköitä asiat ovat olleet pääosin kunnossa, mutta useissa toimintayksiköissä on havaittu asiakasturvallisuuden vaarantumista aiheuttavia epäkohtia. Tarkastuksilla havaitut puutteet ovat liittyneet muun muassa lääkitysturvallisuuden asianmukaisuuteen, omavalvontasuunnitelmiin, asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien päivittämiseen, terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, henkilöstön riittävyyteen suhteessa asiakkaiden palvelutarpeeseen sekä henkilökunnan tehtävien organisointiin. Niukka henkilöstömäärä on näkynyt siinä, etteivät hoitajat ole ehtineet huolehtia asiakkaiden perushoidosta riittävästi. Hoitajille on kuulunut tuki- ja muita tehtäviä, kuten ruoka- ja pyykkihuoltoon kuuluvia tehtäviä, erityisesti ilta- ja yöaikaan sekä viikonloppuisin. Asiakkaita ei oltu ehditty käyttää vessassa tai ylipäätään avustaa ylös vuoteesta päivän aikana. Ravitsemuksesta ei aina oltu huolehdittu riittävästi. Viriketoiminta on ollut vähäistä, eikä asiakkaiden kanssa ole ehditty ulkoilla. Lisäksi joissakin yksiköissä on ollut puutteita tilojen hygieniassa ja yleisessä siisteydessä. Lääkehoidon toteuttamisessa on tullut esiin useita asiakasturvallisuutta vaarantavia epäkohtia. Henkilökunnan lääkeluvissa ja lääkelupamenettelyissä oli puutteita, kirjallisia lääkelupia puuttui, eikä osaamista oltu varmistettu. Useissa yksiköissä myös lääkkeiden säilytys oli epäasianmukaista ja lääkkeitä säilytettiin lukottomissa kaapeissa. Sairaanhoidollisten palveluiden varmistamisessa on havaittu puutteita. Yksiköiden henkilökunnassa ei ole ollut riittävästi sairaanhoitajia suhteessa asiakkaiden palvelutarpeeseen. Lääkäripalveluiden osalta tilanne vaihteli suuresti yksiköiden välillä. Joissakin yksiköissä lääkäri käy säännöllisesti joka viikko, joissakin kolmen kuukauden välein. Saattohoitoa ei oltu huomioitu henkilöstön määrässä asianmukaisesti. Lisäksi henkilöstön saattohoidon osaamista ei aina oltu varmistettu koulutuksin. Lääkäripalveluiden puutteet voivat kuitenkin johtua myös muusta kuin palveluntarjoajasta johtuvasta syystä, esimerkiksi kunnan antamasta ohjeistuksesta tai kunnan tekemästä lääkäripalveluja koskevasta sopimuksesta. Yksiköiden johtamisessa on ollut puutteita mm. vastuuhenkilön puuttuessa tai niin, että työpanos oli hankittu toisesta yksiköstä. Tarkastetuissa yksiköissä oli tapahtunut paljon vastuuhenkilön vaihdoksia. Vastuuhenkilöillä ei välttämättä ollut tietoa siitä, mitkä ovat hänen lainmukaiset vastuunsa yksikön toiminnasta ja sen asianmukaisuudesta. Toisaalta on käynyt ilmi, ettei vastuuhenkilöille oltu aina annettu käytännössä mahdollisuutta perehtyä tehtäväänsä riittävästi, eivätkä he olleet saaneet palvelujen tuottajalta riittävästi tukea tehtävänsä hoitamiseen. Työvuorolistoista saatiin tarkastuskäynneillä ristiriitaista tietoa. Työvuorolistoihin merkityt henkilöt eivät välttämättä työskennelleet yksikössä tai työvuorot itsessään olivat erilaiset, kuin mitä listalle oli merkitty. On ilmennyt myös, etteivät työntekijät uskaltaneet kertoa epäasianmukaisuuksista johdolle tai puuttua epäasianmukaiseen toimintaan työpaikkansa menettämisen pelossa. Tehtyjen tarkastusten perusteella voidaan todeta, että vanhustenhuollon palveluiden valvontaa tulee jatkaa suunnitelmallisesti, myös vanhusten kotiin annettavien palveluiden osalta. Valviran ja aluehallintovirastojen havaintojen mukaan valvonta on tuottanut tulosta ja palveluntuottajat ovat ryhtyneet tai ryhtymässä korjaustoimenpiteisiin.
 14. Hei! Kyllähän minä voisin osallistua. Laitan sinulle sähköpostia vielä tämän viikon aikana!
 15. Hei, ei haittaa, vaikka olet lähihoitaja. Päätimme juuri ohjaajani kanssa laajentaa gradua käsittelemään koko hoitohenkilöstöä, haastateltavien rekrytoinnin vaikeuden vuoksi, joten olisi mahtavaa, jos haluaisit osallistua tutkimukseen! Yt. Anna-Julia
 16. Minä en ajaisi ruuhkassa edes 20km suuntaansa.
 17. Hyvin yksilöllistä millasta sakkia on hoivakodissa. Pääsääntöisesti ilta on kuitenkin raskaampi kuin aamu. Aamuvuorossa on yleensä enemmän ihmisiä. Avustajia, omaisia, opiskelijoita jne.
 18. Iltatoimiin menee vähemmän aikaa kuin aamutoimiin eikä meillä ainakaan suihkuteta/ saunoteta, siksi illoissa ei tarvita yhtä paljon hoitajia kuin aamuissa. Ja kaikki me tiedetään mitä tarkoittaa kun illassa on vaikka se kolme hoitajaa joista 2 bestiksiä ( -> voi sille yhdelle kaatua koko ilta...).
 19. Vieras

  Kun hoitaja ei enää jaksa

  Niin kauan kun hoitaja vaan puree hammasta ja painaa pitkää päivää huonolla palkalla, mikään ei tulee muuttumaan. Se päivä kun naiset heräävät todellisuuteen ja osaa alkaa vaatimaan niinku miehet niin alkaa tapahtumaan. Ruotsissa keskipalkat on suomen tasoa mutta hoitoalalla ollaan vähintään 500 euroa kuukaudessa jäljessä, kertoo jotain todellisuudesta, ei siinä hoitajat ku painakaa päälle vaan, aina löytyy tekijöitä vaikka nälkäpalkalla
 20. Hei! Pitääkö siis olla sairaanhoitaja? Itselläni on kokemusta, mutta olen lähihoitaja. Lupia voidaan rajata/ottaa pois myös niin ettei henkilöllä ole töissä mitään ongelmaa, tai siis työpaikalla kukaan ei tiedä. Omalla kohdallani lääkäri ilmoitti Valviraan kun hain apua ongelmaan. Jouduin saikulle, töissä ei tiedetty mitään huumeongelmasta. Lääkäri teki oikein.
 21. Olen ollut ainakin 10 eri hoivakodissa, yksityisellä ja julkisella. Iltavuorot on kaikkein pahimpia. Silloin vanhvuudessa on yleensä vain 2 ihmistä (joskus saattaa olla apuna myös opiskelija). Opiskelijasta on suuri apu jos hän on osaa ja haluaa tehdä jotain. Pääosin kuitenkin siis kahdestaan. Iltapäiväkahvit, päivällinen, iltapala, iltatoimet. + miljoona muuta asiaa. Iltavuoroihin enemmän porukkaa.
 22. UEF OPEOPISKELIJALTA: olen myös opeopiskelija Itä-Suomen yliopistossa. Toinen vuosi oli kaoottinen, koska melkein joka viikko oli Kuopiossa pakollinen seminaari ja opettajat ovat ERITTÄIN joustamattomia. Etätenttiäkään ei haluta järjestää ope puolen kursseille, mikä tuntui ihan kiusaamiselta.
 23. Onko Kaunialan sairaala muuttunut täysin siitä sotavammasairaalasta tavalliseksi sairaalaksi?
 24. Hei kaikki, Kyselyyn voi vastata vielä 24.3 saakka. Vielä ehtii vaikuttamaan kokemuksillaan siihen kuinka työhyvinvoinnin johtaminen näyttäytyy hoitotyössä Suomessa. Lämmin kiitos kaikille vastanneille. Ystävällisin terveisin, Elisa Lankinen ttk, sh, klö
 25. Vieras

  Sairaanhoitajaksi opiskeleminen Q&A

  Ois voinu ehkä vähän kauemmin opiskella ennen kun alkaa selittää mitä sh-opinnot on
 26. Tärkeintähän on, että omaa silmäänsä miellyttää. Surullista jos meikkaat vain muita varten etkä itseäsi varten. Tietenkin se, että missä menee raja. Irtoripset on ok riippuen työtehtävistä, en itse ainakaan hyvällä katsoisi, jos avohaavoja hoideltaisiin irtoripset päässä.
 27. Miksi syöpäpotilaalle tulisi huono olo, jos hoitajalla on meikkiä ? Aika typerä väittämys ainankin omaan korvaan.
 28. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201902082109
 1. Load more activity
×
×
 • Luo uusi...