Jump to content
MAINOS

Hei iäkkäille asumispalvelua tarjoavassa yksikössä työskentelevä lähihoitaja -kutsu haastattelututkimukseen


Tarja Hirvonen

Recommended Posts

Etsin lähihoitajia haastateltavaksi tutkimukseen, jonka aiheena on ikääntyneiden muistisairaiden itsemääräämisoikeuden toteutuminen ja itsemääräämisoikeuden toteutumisen tukeminen yhteisöllistä asumista ja/tai ympärivuorokautista palveluasumista tarjoavissa asumispalveluyksiköissä.  Voit osallistua haastatteluun, jos työskentelet lähihoitajana edellä kuvatunlaisessa yksikössä, ja olet joko vakituisessa tai vähintään kolmen kuukauden määräaikaisessa työsuhteessa.

Haastattelun teemat liittyvät ikääntyneiden muistisairaiden asukkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumiseen ja itsemääräämisoikeuden tukemisen keinoihin sekä henkilöstön tuen tarpeisiin itsemääräämisoikeuden toteutumisen tukemisessa.

Haastattelut toteutetaan yksilöhaastatteluina, ne toteutetaan luottamuksellisesti, ja tutkittavien yksityisyyden suoja varmistetaan tutkimuksen jokaisessa vaiheessa.  Haastattelut toteutetaan huhti-toukokuussa 2024 Teams-yhteydellä. Haastattelun kesto on noin 60 minuuttia, ja haastattelukielenä toimii suomi. 

Osallistumalla tutkimukseen voit olla mukana lisäämässä tietoa lähihoitajien kokemuksista iäkkäiden muistisairaiden itsemääräämisoikeuden toteutumisesta ja itsemääräämisoikeuden toteutumisen keinoista ja autat minua etenemään opinnoissani. Mikäli olet halukas osallistumaan haastatteluun, olethan yhteydessä sähköpostitse (tarjahir@student.uef.fi), jotta voimme sopia haastatteluajankohdasta.

Haastattelut liittyvät Itä-Suomen yliopiston Terveystieteiden maisteriopintojeni pro gradu -tutkielmaan. Alla/liitteenä on tiedote tutkimuksesta.

 

Aurinkoisin kevätterveisin

 

Tarja Hirvonen

TtM-opiskelija, Itä-Suomen yliopisto

sähköposti: tarjahir@student.uef.fi

 

image.png.40c18c57f17bb1221cf61783e82b5c0a.png

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Vielä tarvitsisin haastateltavia :). 

Etsin siis ikääntyneiden asumispalveluissa työskenteleviä lähihoitajia haastateltavaksi pro gradu-tutkimukseeni, jonka aiheena on ikääntyneiden muistisairaiden asukkaiden itsemääräämisoikeuden toteutumisen tukeminen.

Jos koet kuuluvasi kohderyhmään, ja aihe kiinnostaa ja koet sen tärkeäksi, olisin kiitollinen, jos kertoisit omia kokemuksiasi ja näkemyksiäsi ja osallistut haastatteluun. Haastattelut toteutetaan yksilöhaastatteluina, luottamuksellisesti ja Teamsin välityksellä toukokuun aikana. Voit ilmoittaa halukkuudestasi osallistua sähköpostilla minulle: tarjahir@student.uef.fi.

Kuvissa/liitteissä on tarkempaa tietoa.

Ota vaan rohkeasti yhteyttä .

Ja voit myös vinkata tästä ja jakaa eteenpäin.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...