Jump to content
MAINOS

Search the Community

Showing results for tags 'uutiset'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Hoitotyö
  • Hoitotyöstä yleisesti
  • Edunvalvonta ja työsuojelu
  • Opiskelu
  • Hoitotyö ulkomailla
  • Työpaikat
  • Hoitotyön tutkimukset
  • Hoitajien kirpputori
 • Erikoisalat
  • Akuutti- ja ensihoito
  • Bioanalytiikka
  • Farmakologia
  • Juoksuhauta
  • Pediatria
  • Perioperatiivinen
  • Radiografia
  • Synnytys ja naistentaudit
  • Terveydenhoitotyö
 • Vain jäsenille
  • Yleinen keskustelu - Off topic
  • Hoitajat.net - palaute - info - tuki

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

 1. Henkinen ja fyysinen väkivalta on arkipäivää sote-ammattilaisten työssä. Asia käy ilmi Tehyn kyselystä, joka selvitti väkivallan esiintymistä, omakohtaisia kokemuksia, väkivallan tekijätahoja sekä ilmenemismuotoja sote-alalla ja varhaiskasvatuksessa. Vastaajista 69 % ilmoitti, että on itse kokenut työssään työuran aikana fyysisen väkivallan uhkaa tai tekoja. Alle 35-vuotiaista vastaajista väkivaltaa tai sen uhkaa oli kokenut peräti 84 %. – Tiesin odottaa, että tulokset kertovat väkivallan yleisyydestä alalla, mutta järkytyin. Näin mittava määrä väkivallan kohtaamista työssä, jossa
 2. Sähkökäyttöisiä drooneja testataan sekä ensihoitohenkilöstön että hoitovälineiden ja -tarvikkeiden kuljetukseen yhteistyössä Helsingin yliopistollisen sairaalan kanssa keväällä 2023. Kokeilut liittyvät ilmaliikenteen innovaatioita edistävään AiRMOUR-hankkeeseen, jossa etsitään uusia kuljetustapoja ensihoidon tarpeisiin. Suomesta hankkeessa ovat mukana HUS, Teknologian tutkimuskeskus VTT, droneteknologian asiantuntijayritys Robots Experts Finland ja Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki. Kaupunkiliikenne on muuttumassa. Tiheästi asutuilla alueilla liikennesuunnitte
 3. Hoitajat.net

  Vuoden kätilö on innostava opettaja

  Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella työskentelevä kätilö, terveystieteiden tohtori ja dosentti Hannakaisa Niela-Vilén on valittu vuoden kätilöksi. Niela-Vilén on tehnyt tutkimusta muun muassa äidin ja vastasyntyneen varhaisesta kontaktista, vauvojen imetyksestä ja perheiden tukemisesta. Tutkimuskohteena on ollut myös raskaudenaikainen etämonitorointi. Tutkimustyönsä ohella Hannakaisa opettaa Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella. – Hannakaisa on innostava opettaja ja kannustava opinnäytetöiden ohjaaja, toteaa Kätilöliitto tiedotteessaan. Suomen Kätilöliitto julk
 4. Terveydenhuollon henkilöstöä on rokotettu monissa ammattiryhmissä jo kattavasti. Rokotuskattavuus on korkein lääkäreillä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemästä selvityksestä. 15.4.2021 mennessä Suomessa lääkäreistä oli rokotettu melkein 60 %, röntgenhoitajista 50 %, laboratorio- ja sairaanhoitajista yli 40 % sekä kätilöistä ja terveydenhoitajista melkein 40 %. Hammaslääkäreistä, hammashoitajista ja lähihoitajista oli rokotettu noin 30 %. Fysioterapeuteista ja suuhygienisteistä oli rokotettu viidennes. – Valtaosa niistä terveydenhuollon ammattilaisista, jotka ova
 5. Valvira otti vuonna 2020 selvitettäväkseen yli tuhat terveydenhuoltoa koskevaa valvonta-asiaa. Valtaosa niistä oli kanteluja tai Valviralle saapuneisiin ilmoituksiin perustuvia. Merkittävä osa valvonta-asioista on työnantajien ilmoituksia terveydenhuollon ammattihenkilöistä, joiden epäillään vaarantavan potilasturvallisuutta, mutta joiden aiheuttamaan riskiin ei pystytä riittävästi vaikuttamaan työnantajan omilla toimenpiteillä. - Jos on riski, että ammattihenkilö vaarantaa potilasturvallisuuden, täytyy tämä ensin pyrkiä hoitamaan omavalvonnan keinoin. Valvira antaa työnantajille oh
 6. THL on tarkentanut koronarokotusjärjestyksen kohtaa 1.5, joka koskee kiireellistä hoitoa antavaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä. Ryhmässä 1.5 voidaan rokottaa rajoitetusti sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä niissä toiminnoissa, jotka ovat alueen arvion mukaan kiireellisiä ja kriittisiä. Näillä toiminnoilla turvataan potilaan lakisääteinen oikeus päästä kiireelliseen hoitoon. Kiireellisiä ryhmiä ovat THL:n mukaan: Akuutin psykiatrian yksiköiden henkilökunta Kiireellistä hoitoa antavan vastaanottotoiminnan välttämätön henkilökunta (kuten ympärivuorokauti
 7. Tehyn valtuustovaalien tulokset julkaistiin tänään. Vaalien äänestysprosentti oli hyvä, joka kolmas käytti äänioikeuttaan. - On huikeaa, että äänestysprosentti nousi näinkin korkeaksi 33,2 prosenttiin asti. Siis joka kolmas tehyläinen äänesti valtuustovaaleissa. Tulos on poikkeuksellisen hyvä ammattiyhdistyskentässä ja siksikin, että kahteen aiempaan valtuustovaaliin verrattuna äänestysprosentti nousi, iloitsee järjestöjohtaja Tanu Heikkinen Tehyn tiedotteessa. Valtuusto tekee päätökset muun muassa hyväksyy työehtosopimukset, tekee ratkaisuja työtaistelutoimista sekä päättää liiton
 8. Lääkäriliitto, SuPer ja Tehy ovat huolissaan terveydenhuollon kantokyvystä kesälomakauden lähestyessä, sillä terveydenhuollon henkilöstöstä suuri osa on edelleen rokottamatta. Työssäjaksamisen turvaamiseksi tulevan kesän lomat on voitava pitää, sillä terveydenhuollossa on työskennelty koronan tuoman lisäpaineen alla jo reilu vuosi. Rokotteiden saatavuuden parannuttua useilla paikkakunnilla on jo päästy aloittamaan vanhimpien työikäisten rokottaminen ja samaan aikaan sairaalahoitoisten koronapotilaiden määrä on lähtenyt laskuun. Henkilökuntaa on kuitenkin sidottava koronapotilaiden hoitoon
 9. Tehyn puheenjohtaja purkaa pettymystään hallitukseen liiton tiedotteessa. Vajaat kaksi vuotta sitten Tehy arvioi tuoretta hallitusohjelmaa ilahtuneena. Suomi haluttiin nostaa tasa-arvon kärkimaaksi. Miesten ja naisten keskimääräinen palkkaero tunnustettiin ja sen kaventamiseksi luvattiin toimenpiteitä. Palkkatasa-arvoa luvattiin edistää kunnianhimoisemmin ja konkreettisemmin. Tasa-arvo esiintyy sanana hallitusohjelmassa yli 70 kertaa. – Hallituskauden puolivälissä pettymys on suuri. Koronapandemia on toki hallinnut ja määritellyt päätöksentekoa, mutta se ei selitä näin suurta ristiri
 10. Valtioneuvosto täsmensi Suomen koronarokotusjärjestystä. Hoitohenkilöstön rokotusjärjestykseen ei tullut muutosta. Esimerkiksi alle 30-vuotias perusterve hoitaja kuuluu rokotusjärjestyksessä viimeisiin. Tehyn ja Suomen Röntgenhoitajaliiton puheenjohtajat arvostelevat päätöstä kovin sanoin Twitterissä. – Näyttää siltä, että alle 30-vuotiaat perusterveet sote-alan ammattilaiset rokotetaan Suomessa viimeisenä. Kyllä. Luit oikein. VIIMEISENÄ, Millariikka Rytkönen twiittaa. Alalla on paljon alle 30-vuotiaita hoitajia. – Jep, sote-henkilöstö rokottamatta, heti perään ilmoitetaan, ett
 11. Vanhustyöntekijöiden työn lopettamisaikeet ovat yleistyneet voimakkaasti Suomessa. Jo kaksi viidestä kertoo harkinneensa työnsä jättämistä. Lopettamisaikeiden syitä kartoittanut Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston tutkimus osoittaa, että työn kuormittavuuteen on puututtava. Erityisesti kotihoidon työntekijöiden psykofyysiset rasitusoireet ovat lisääntyneet paljon. Tutkijoiden mukaan kotihoitoon tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. – Vuonna 2005 vanhushoidon työntekijöistä 26 prosenttia kertoi harkinneensa vakavasti työnsä lopettamista. Vuonna 2015 vastaava osuus oli
 12. Röntgentutkimukseen tulevat potilaat tai tutkimukseen tulevien lasten huoltajat eivät saa riittävästi informaatiota henkilökunnalta. Informaatiota annetaan säteilytutkimuksen tarkoituksesta, mutta vain vähän säteilyannoksesta ja -riskeistä sekä vaihtoehtoisista tutkimuksista. Tähän johtopäätökseen tuli TtM Leila Ukkola väitöstutkimuksessaan. Aikuispotilaat ja lasten huoltajat toivoivat saavansa monipuolista informaatiota tutkimuksesta etenkin lähettävältä lääkäriltä ja röntgenhoitajalta. Lisäksi toivottiin tietoa kirjallisesti. Informaatiota toivottiin erityisesti tutkimuksen tarkoitukses
 13. Valmistuvien sairaanhoitajien moraalinen rohkeus on tuoreen tutkimuksen perusteella korkealla tasolla Euroopassa. Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella on tutkittu valmistuvien sairaanhoitajien pätevyyttä ja osaamista sekä sairaanhoitajaopetuksen tasoa kansainvälisessä, Suomen Akatemian rahoittamassa Professional Competence in Nursing (ProCompNurse) -tutkimuksessa. Yksi tutkituista elementeistä on ollut valmistuvien sairaanhoitajan moraalinen rohkeus. – Moraalinen rohkeus ei ole pelkästään henkilökohtainen ominaisuus, vaan kyky, joka nojaa sairaanhoitajan ammattipätevyytee
 14. Suomessa todettiin viime vuoden aikana yhteensä 36 650 koronatartuntaa. Tartunnoista 30 424 todettiin työikäisillä ja niistä 2 601 terveydenhuollon työntekijöillä. Näin ollen terveydenhuollon työntekijöiden osuus kaikista työikäisillä todetuista koronavirustartunnoista oli 8,5 prosenttia vuonna 2020. Vuoden 2019 tilastojen mukaan noin 7,4 prosenttia kaikista työikäisistä työskenteli terveyspalvelujen parissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden koronavirustartunnoissa 37 prosentissa tapauksista tartunnanlähde ei ollut tiedossa 30 prosentissa tapauksista tartunt
 15. Koronavirusrokotteiden tehosta Suomessa on saatu ensimmäisiä alustavia tutkimustuloksia. Tulokset perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemään rekisteritutkimukseen, jossa on käytetty apuna hoitoilmoitusrekisteriä, tartuntatautirekisteriä ja rokotusrekisteriä. Rokotus vähensi sairaalahoitoa vaativaa vakavaa koronavirustautia ikääntyneillä keskimäärin 74 prosenttia (95 % luottamusväli 42–88 %) ja riskiryhmiin kuuluvilla keskimäärin 84 prosenttia (95 % luottamusväli 34–96 %). Tutkimukseen on sisällytetty rokotustiedot kaikista ihmisistä, jotka ovat saaneet ainakin yhde
 16. Terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksia kohdata rokotteita epäröiviä asiakkaita aletaan tutkia Suomessa ja kuudessa muussa Euroopan maassa. Rokote-epäröinnin kohtaaminen Euroopassa (VAX-TRUST) tuottaa terveysalan ammattilaisille ajantasaista tietoa rokote-epäröinnistä heidän omalla alueellaan, kansallisesti ja eurooppalaisesti vertaillen. Ammattilaisille tarjotaan myös tukea ja vertaistukea, jotta he osaisivat rakentaa luottamuksellisen suhteen rokotteita epäileviin. - Rokote-epäröinnin kohtaamisen pulmissa ei ole kyse siitä, että terveysalan ammattilaiset olisivat tehneet virheitä tai
 17. Noin joka viides vuorotyöntekijä kärsii vuorotyön aiheuttamasta unihäiriöstä. Häiriöstä kärsivät palautuvat vapaapäivien aikana hitaammin kuin muut ja puolet häiriöstä kärsivistä on vapaa-aikanaan käytännössä jatkuvasti väsyneitä, selvisi Helsingin yliopiston ja Työterveyslaitoksen yhteistutkimuksessa. Moni vuorotyöntekijä kärsii unettomuudesta tai voimakkaasta väsymyksestä. Pitkään jatkuessaan oireet voivat kehittyä vuorotyöunihäiriöksi. Häiriö voi lisätä vuorotyön tunnettuja riskejä kuten kakkostyypin diabeteksen, sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien, syöpien ja työtapaturmien ris
 18. HUS julkaisee maaliskuun lopusta alkaen verkkosivuillaan potilastyytyväisyyteen liittyvät NPS-luvut. Luvut päivittyvät sivuille kerran kuussa. Lukujen julkaiseminen on osa hoidon tyytyväisyyden läpinäkyvyyttä. NPS-luvut ovat osa HUSin toiminnan laatua. HUSin tavoitteena on parantaa jatkuvasti potilaan hoitoa ja panostaa hoidon korkeaan laatuun. Verkkosivuilla julkaistu NPS kertoo potilashoidon kokemuksesta. NPS-luvut saadaan potilaiden palautteista. Asiakaskokemusta mitataan kansainvälisellä NPS-suositteluindeksillä (Net Promoter Score). NPS-lukema voi olla mikä tahansa -100:n ja +10
 19. Koronatartuntojen lisääntyessä Uudellamaalla myös HUSin henkilöstön uniongelmat ja psyykkinen kuormittuneisuus lisääntyivät työtehtävistä riippumatta. Koronapotilaita hoitaneet ovat muita kuormittuneempia. HUSissa on meneillään koko henkilöstön kaksi vuotta kestävä koronapandemian ajan hyvinvointitutkimus. Sen avulla seurataan henkilökunnan yleisen psyykkisen kuormituksen lisäksi uniongelmia, psyykkistä traumatisoitumista sekä masennus- ja ahdistuneisuusoireita. Tutkimuksessa on mukana HUSin hoitohenkilöstön ja lääkärien lisäksi esimiestehtävissä, hallinnossa ja tukitoimissa työskentele
 20. Maksuton ehkäisy ja apteekista saatava jälkiehkäisy ilman ikärajaa ovat yhteydessä teiniraskauksien vähenemiseen Suomessa. Ehkäisypalveluiden tarjonta vaihtelee kuitenkin suuresti kunnittain, mikä asettaa nuoret eriarvoiseen asemaan. Maanlaajuinen maksuton ehkäisy parantaisi nuorten yhdenvertaista kohtelua. Teiniraskaudet eli alle 20-vuotiaiden synnytykset ja raskaudenkeskeytykset ovat vähentyneet Suomessa 2000-luvun alusta lähtien. Helsingin yliopistossa tutkittiin teiniraskauksien määrällisiä muutoksia sadassa suurimmassa suomalaiskunnassa vuodesta 2000 vuoteen 2018. Tutkimuksen ta
 21. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen toivoi Twitterissä hoitajille lisää palkkaa. Lehtosen mukaan se tulisi halvemmaksi, kuin sulkea maata tehohoitopaikkojen puutteen vuoksi. – Hoitajista on pula. Kyllä petipaikkoja ja hengityskoneitakin riittää. Osaaville hoitajille pitäisi maksaa enemmän palkkaa - tulisi halvemmaksi kuin sulkea maata tehopaikkojen puutteen takia. Ei kuitenkaan ole tuo asia minun vallassani, muistuttaa Lehtonen.
 22. HUSissa on päätetty ottaa käyttöön kertakorvaus tilanteessa, jossa henkilö joutuu pakottavassa tilanteessa keskeyttämään vuosilomansa. HUS maksaa työntekijälleen korvausta, jos työntekijä siirtää tai keskeyttää vuosilomansa, joka sijoittuu pääsiäisen työaikajaksolle 29.3. – 18.4.2021. Jos työntekijä siirtää tai keskeyttää vahvistetun vuosilomansa, maksetaan hänelle 450 euron kertakorvaus. Loman siirto, keskeytys tai peruutus voidaan tehdä vain hyvin painavista syistä ja siitä keskustellaan aina työntekijän kanssa. Lomajakson pituudella ei ole vaikutusta korvauksen suuruuteen.
 23. Terveystalo on talven aikana kerännyt koronanäytteitä sekä kurlaamalla että nenänielusta, ja verrannut näiden näytteenottotapojen tuloksia toisiinsa. Terveystalon testissä jokainen annettu kurlausnäyte antoi saman tuloksen kuin nenänielusta otettu näyte. Kurlausnäytteenotolla on viranomaisten hyväksyntä ja näytteenottotapa on otettu viikolla 11 käyttöön. Kurlaus on nopea ja luotettava näytteenottotapa, joka soveltuu miellyttävyytensä ansiosta hyvin oireettomien henkilöiden testaukseen. Näyte analysoidaan PCR-menetelmällä ja tulokset valmistuvat noin vuorokauden sisällä näytteenotosta.
 24. Tehyn mukaan valmiuslain määräykset ovat rajoittaneet hoitohenkilöstön perusoikeuksia kohtuuttomasti. Tehy esittää yli vuoden kestäneen koronapandemian kokemusten perusteella valmiuslakiin useita muutoksia. Hoitohenkilöstöstä yli 90 % on naisia eli perusoikeuksien rajoittaminen on kohdistunut lähes yksinomaan naisiin, mikä on myös iso tasa-arvo-ongelma, sanoo liitto tiedotteessaan. Valmiuslaista käytössä olleet määräykset ovat rajoittaneet hoitohenkilöstön perusoikeuksia kohtuuttomasti. Yksittäisen henkilön perusoikeuksien rajoittamistoimet valmiuslaissa (93 § - 94§) kohdistuvat viime kev
 25. Hoitajat.net

  Uusi koronaohje sote-alalle julkaistu

  Työterveyslaitoksen uusi koronaohje sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työpaikoille antaa toimintaohjeita työnantajalle covid-19-riskinarvioinnin tueksi. Ohje keskittyy työntekijöiden altistumisen ehkäisyyn, ohjeistukseen altistumis- ja tartuntatilanteissa sekä epäiltäessä ammattitautia. Ohje koskee myös kotihoidon työpaikkoja. Työnantajalla on velvollisuus arvioida henkilöstön riski saada koronavirustartunta. Riskien arvioinnissa on huomioitava työn tekemiseen liittyvien riskien lisäksi myös muut tilanteet työpaikalla kuten tauot. Turvaväleistä on huolehdittava ja kasvomaskien käytön tarv
×
×
 • Create New...