Jump to content
MAINOS
 • Hoitajat.net - hoitajan asialla vuodesta 2002

  Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

  Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
  Hoitajat.net
  SuPer on huolissaan Varkauden kaupungin säästötoimista, jotka uhkaavat kuntalaisten oikeuksia laadukkaisiin peruspalveluihin. Esimerkiksi koulutetun hoitohenkilöstön vähentäminen vanhustenhoidossa laskee hoivatason lähelle heitteillejättöä, toteaa SuPer tiedotteessaan.
  Vanhuspalvelulaki edellyttää kaupungin osoittavan riittävät resurssit vanhusten palveluiden turvaamiseen. SuPerin mukaan Varkauden kaupungin säästötoimet aiheuttavat todellisuudessa kustannusten kasvua.
  Vanhustenhoidon asiakkaat ovat aiempaa huonokuntoisempia ja tarvitsevat pääsääntöisesti erittäin runsaasti hoitoa ja apua päivittäisissä perustarpeissaan. Lisääntynyt palvelutarve näkyy Varkauden kaupungin kotihoidon käyntimäärien kasvuna sekä omaishoidon lisääntymisenä. Koulutetun henkilöstön määrä ei vastaa asiakkaiden tarpeita.
  Mahdolliset henkilöstömitoitusten heikennykset, lomautukset ja muut henkilötyövuosien vähentämiseen tähtäävät toimet tulevat syömään lomautuksilla aikaansaadut säästöt. Todelliset säästöt voivat olla jopa negatiivisia, kuten usea kunta on joutunut tällaisten säästötoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen toteamaan.
  SuPer toteaa, että vanhustenhoidossa hyvästä perushoidosta tinkiminen lisää kustannuksia. Puutteellinen perushoito lisää infektioita hygienian huonontumisen myötä ja laskee elämänlaatua. Tiukentunut työtahti vähentää myös kuntouttavien ja toimintakykyä ylläpitävien työmenetelmien käyttöä. Aika ei riitä osallistavien menetelmien käyttöön vaan kiire pakottaa hoitajat tekemään asioita asiakkaan puolesta. Lisääntyneiden infektioiden ja toimintakyvyn laskun vuoksi asiakkaita joudutaan siirtämään sosiaalihuollon asumispalveluista kalliimmille hoitopaikoille terveydenhuoltoon.
  Hoitajat.net
  Tehy lähettää kipakat terveiset hallituksen budjettiriiheen vanhuspalveluiden henkilöstömitoituksesta. Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvioesityksessä tarkistetaan vanhuspalvelujen henkilöstömitoitusta tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodeissa. Hallitus arvioi mitoitusta madaltamalla saavansa kuntien menoihin 60,2 miljoonan säästöt. Tehyn mielestä mitoituksesta ei voi enää tinkiä.
  Ikäihmisten palveluissa monialainen kuntoutus ja kuntouttava työote ovat tärkeä osa jatkuvaa kehittämistyötä. Henkilökuntaa vielä vähentämällä resurssit riittävät enää vain välttämättömimpiin hoitotoimenpiteisiin. Ikäihmisten kuntoutukseen ja elämänlaatuun liittyvistä tehtävistä tingitään tai ne jäävät tekemättä. Mitoituksen alentaminen nyt on suorassa ristiriidassa ikäihmisten palveluille asetetuille tavoitteille. Henkilöstömitoitusta vanhuspalveluissa ei voi enää tarkistaa alaspäin. Kipuraja on saavutettu, toteaa Tehy tiedotteessaan.
  Hoitajat.net
  Turun ammattikorkeakoulussa aloitti elokuussa kymmenen kiinalaista opiskelijaa. He täydentävät sairaanhoitajatutkintonsa EU-vaatimusten mukaiseksi Suomessa. Tammikuussa kaksitoista kiinalaista sairaanhoitajaa aloitti tammikuussa puolen vuoden valmentautumisen sairaanhoitajan tutkinnon täydentämiseen suomalaisten ja EU -vaatimusten mukaiseksi. 
  – Opiskelijat valittiin kielitaidon, hoitotyön osaamisen ja kulttuuriin sopeutumiskyvyn perusteella marraskuussa 2015 pidetyllä valintakokeella. Heistä kymmenen saapui Turkuun elokuun viidentenä päivänä suorittaakseen sairaanhoitajan tutkinto-opinnot Ruiskadulla, yliopettaja Tiina Nurmela kertoo.
  Opiskelijat ovat elokuun aikana majoittuneet opiskelija-asuntoihinsa, tutustuneet Turkuun sekä totutelleet suomalaiseen ruokakulttuuriin.
  – Suomessa opinnot etenevät tiiviillä vauhdilla täydentäen, muuttaen ja lisäten kiinalaisten sairaanhoitajien tieto-, taito- ja kulttuurimaailmaa, Nurmela jatkaa.
  Marras-joulukuussa alkavaan ensimmäiseen harjoittelujaksoon terveydenhuollossa valmentaudutaan teoreettisia perusteita läpi käyden. 
  Pekingissä ja elokuun alussa Turussa toteutuneen valmennusvaiheen onnistuneisuus nähdään varsinaisten opintojen alettua syyslukukaudella ja seuraavan vuoden aikana. 
  Koulutusvientiä on tarkoitus jatkaa ja uusia opiskelijoita rekrytoidaan Kiinassa. Ensimmäisen toteutuksen antamat kokemukset auttavat kehittämään tätä koulutusformaattia toteuttavaa Terveys- ja hyvinvointi -tulosaluetta eteenpäin.
  Hoitajat.net
  Yllättävän moni hoitaja jatkaa työntekoa senkin jälkeen, kun on jo jäänyt vanhuuseläkkeelle. Tuoreen Kevan selvityksen mukaan työskentelevien eläkeläisten määrä on pienessä laskussa, mutta silti noin 17 prosenttia julkisen sektorin vanhuuseläkeläisistä käy ansiotyössä. Määrällisesti eniten eläkeläisiä työskentelee hoitoalalla ja opetusalalla, jotka ovat julkisen sektorin ylivoimaisesti suurimpia ammattialoja.
  Suhteellisesti eniten töitä eläkkeellä tekevät lääkärit, sotilaat ja rajavirkamiehet sekä hoitajat.
  - Vanhuuseläkkeellä tehdyn työn määrä vaihtelee paljon. Suurella osalla työssäkäyvistä vanhuuseläkeläisistä vuosiansiot ovat hyvin vaatimattomia, sillä noin puolet ansaitsee keskimäärin vain joitakin satoja euroja kuukaudessa, tilastoanalyytikko Petra Sohlman Kevasta kertoo.
  Eläkkeen pienuus ei vaikuta olevan ainakaan tärkein syy vanhuuseläkkeellä työskentelyn jatkamiseen. Eläkkeellä töissä käyvien eläkkeet ovat keskimäärin suurempia kuin niiden, jotka eivät käy työssä. Hoito- ja opetusalalla todennäköisesti on tarjolla mahdollisuuksia tehdä osa-aikaista ja satunnaista työtä eläkkeen rinnalla, ja työntekijän motiivina voi olla halu pysyä mukana työelämässä.
  Kevan tilastoselvityksessä tarkasteltiin alle 68-vuotiaiden julkiselta sektorilta vanhuuseläkkeelle siirtyneiden työntekoa vuosina 2005-2014.

  Paitakauppa

  Facebook

  Twitter

  Mainokset

×
×
 • Create New...