Jump to content
 • Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

  Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

  Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
  Hoitajat.net
  Vuoden 2016 Ihmisen parhaaksi -palkinto luovutettiin tänään Messukeskuksessa Helsingissä järjestettävillä Sairaanhoitajapäivillä sairaanhoitaja Ritva-Liisa Väätäiselle. Väätäinen on työskennellyt Kuopion yliopistollisen (KYS) sairaalan lasten ja nuorten klinikalla koko työuransa ajan vuodesta 1985 ja lasten ja nuorten vaikean ylipainon hoidon kehittämisessä ja lihavuuden ehkäisyssä vuodesta 2005. 5000 euron arvoisen palkinnon lahjoittavat Suomen Messusäätiö ja Suomen sairaanhoitajaliiton omistama koulutus- ja kustannusyhtiö Fioca Oy.
  Ritva-Liisa Väätäinen on ollut aloittamassa ja kehittämässä Painopolku interventio-ohjelmaa moniammatillisessa tiimissä vuodesta 2005 alkaen. Väätäinen on verkostoitunut asiantuntijuusalueellaan ja pitänyt esityksiä useilla foorumeilla lasten painonhallinnasta. 
  – Lasten ja nuorten vaikean ylipainon hoidossa moniammatillisen tiimin osaamisella ja tuella on suuri merkitys. Vaikea lihavuus tuo terveysongelmien lisäksi myös muita kuormittavia asioita kuten esimerkiksi mielialaongelmia, sosiaalista syrjäytymistä ja itsetunto-ongelmia. Näihin asioihin puuttuminen on edellytyksenä painonhallinnan onnistumiselle. On tärkeää, että lapsi, nuori ja perhe saa moniammatillisen tiimin tuen ja avun johon kuluu lääkäreitä, psykiatrinen työryhmä, ravitsemusterapeutti ja fysioterapeutti, Väätäinen sanoo. 
  Ritva-Liisa Väätäinen on ollut kehittämässä ja toteuttamassa jo vuosien ajan sairaanhoitajan vastaanottotoimintaa. Lisäksi hän on osallistunut aktiivisesti hoitopolkujen laatimiseen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Hän on ollut myös mukana kehittämässä syömishäiriötä sairastavien lasten ja nuorten hoitotyötä KYSissa.
  – Hoitopolkuja suunnitellaan räätälöiden nuoren ja perheen tarpeita ja toiveita kuunnellen. Hoidon alussa kysytään, millaista apua he kokevat tarvitsevansa ja asetetaan yhdessä tavoitteita hoidolle. Jokainen lapsi ja nuori tulevat juuri sellaisena kuin he ovat. Tavoitteena on viestiä, että olemme tässä samalla puolella ja yhteistyössä hoitamassa asioita kuntoon.   
  Ritva-Liisa Väätäinen pitää osaamistaan jatkuvasti yllä kouluttautumalla aktiivisesti. Hän on osallistunut muun muassa Näyttöön perustuva hoitotyö eläväksi -täydennyskoulutukseen, jonka aikana hän perehtyi motivoivan haastattelun menetelmään syvällisesti muun muassa hakemalla siitä tutkimusnäyttöä. Motivoivan haastattelun menetelmät ovatkin vakiintuneet työskentelytavaksi lasten ja nuorten painonhallinnan ohjauksessa. 
  – Motivoiva haastattelu on menetelmä, joka antaa työkaluja painonhallinnan ohjaukseen. Toivoisin, että normaalipainon vaaliminen nähtäisiin tärkeänä terveysarvona, ympäristöllä on tässä merkittävä rooli.   
  Väätäinen on arvostettu pitkän linjan ammattilainen. Mistä hän saa innostusta työhönsä?
  – Lasten ja nuorten asiat ovat minulle sydäntä lähellä, Ritva-Liisa Väätäinen tiivistää.
  Suuri merkitys kansanterveydelle 
  Ihmisen parhaaksi -raadin mielestä Väätäisen työllä on suuri kansanterveydellinen ja yhteiskunnallinen merkitys. Hän tekee työtä sinnikkäästi, pitkäjänteisesti ja käytännönläheisesti. Väätäinen innostuu uusista asioista ja samalla innostaa myös muita. 
  Ihmisen parhaaksi 2016 -palkintoraadissa olivat hallituksen puheenjohtaja Ulla-Marja Urho, HUS, neuvotteleva virkamies Marjukka Vallimies-Patomäki, STM, tiedottaja Antti Karjunen, Messukeskus, päätoimittaja Eva Agge, Sairaanhoitaja-lehti, puheenjohtaja Merja Merasto, Sairaanhoitajaliitto sekä markkinointipäällikkö Johanna Parmanen, Sairaanhoitajaliitto.
  Ihmisen parhaaksi -palkinto voidaan myöntää henkilölle tai taholle, joka on edistänyt hoitotyötä ja ihmisten hyvinvointia. Palkinto jaetaan vuosittain Sairaanhoitajapäivillä. Tänä vuonna palkinto myönnetään yhdeksännen kerran.

  Hoitajat.net
  Nettineuvo on Hyvis.fi -alustalle toteutettu aina käytettävissä oleva sähköisen neuvonnan palvelu, josta voi kysyä yleisellä tasolla terveyteen ja sairauksiin liittyvistä asioista, sekä saada ohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin hakeutumiseen liittyen. Kysymykset esitetään nettineuvoon anonyymisti ja vastaukset kysymyksiin julkaistaan Hyvis.fi – verkkopalvelun Nettineuvon sivuilla.
  Nettineuvo on tarkoitettu kaikille Päijät-Hämeen asukkaille kiireettömään asiointiin. Vastausaika on 1 -3 arkipäivää. Palvelu on ollut aikaisemmin käytössä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin alueella (EKSOTE).
  Asiakaspalvelua yhden luukun periaatteella
  Nettineuvossa kysymyksiin vastaa Nettihoitaja, jolla on tukena moniammatillinen sosiaali- ja terveydenhuollon verkosto. Nettihoitajan taustatukena toimii sosiaali- ja terveystoimialan ammattilaisia eri yksiköistä, joilta voi kysyä neuvoa, hoito-ohjeita tai ohjausta palveluista ja niihin hakeutumisesta. Nettihoitaja pyrkii vastaamaan yleistä terveyden- ja sairaanhoitoa koskeviin kysymyksiin pääsääntöisesti itse. Mikäli kysymykset koskevat kunnan palveluita tai hoitoon ohjautumista, nettihoitaja selvittää asian jokaisesta organisaatiosta määritellyn asiantuntijaverkoston avulla. Mallia hyödynnettäessä asiakas saa tiedon yhdestä paikasta.
  Lahtelaista tietotaitoa
  Nettihoitajan työpanos tulee Lahdesta; Nettihoitaja työskentelee 7.3.2016 alkaen arkisin neljänä päivänä viikossa. Nettihoitaja sijoittuu Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimen etähoiva – ja teknologiayksikkö Severiin.
  Nettineuvopalvelu julkaistaan kansalaisille 21.3.2016. Toiminta käynnistyy pilottina, joka kestää vuoden 2016 loppuun saakka. Tämän jälkeen toimintaa arvioidaan ja sovitaan jatkotoiminnasta ja sen käytänteistä. Mukana Nettineuvo-pilotissa ovat Lahti, Peruspalvelukeskus Oiva ja Heinola ja PHSOTEY.

  Hoitajat.net
  Lääkärihelikopteritoiminnan tärkein tehtävä on viedä ensihoitolääkäri ja tehohoitotasoinen ensihoito nopeasti apua tarvitsevan luo. Video esittelee toimintaa yhden esimerkkitehtävän kautta. 
  Video: FinnHEMS

  Hoitajat.net
  Terveydenhuollossa ja koko yhteiskunnassa väkivalta- ja uhkatilanteet ovat yleistyneet, ja monet hoitajat kohtaavat uhkaavasti ja aggressiivisesti käyttäytyviä potilaita. Hämeen ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutuksen opinnäytetyössä Saara Alfthan ja Ilkka Järventausta ovat tutkineet, missä tapauksissa ja millä tavalla agressiivisesti käyttäytyvän potilaan perustuslaillisia oikeuksia, yksityisyyttä ja vapautta, voidaan rajoittaa.
  Hoitajilla ei ole lakiin perustuvia oikeuksia rajoittaa potilaan oikeuksia. Oikeutta potilaan oikeuksien rajoittamiseen perustellaan rikoslain hätävarjelulla ja pakkotilalla. Alfthanin ja Järventaustan tutkimuksen tavoitteeksi tuli selvittää, minkälaisissa tilanteissa potilaan oikeuksia voidaan rajoittaa, jotta hänen ja muiden potilaiden hoito turvattaisiin. Tärkeäksi kysymykseksi muodostui myös hoitohenkilöstön turvallisuus.

  Suurin ongelma agressiivisen potilaan hoidon turvaamisessa on puuttuva lainsäädäntö. Käytäntöihin joudutaan hakemaan tietoa monista eri kohteista ja soveltamaan näitä eri tilanteisiin. Hoitajat kokevat olevansa lain edessä turvattomia rajoittaessaan potilaiden oikeuksia. Monissa tapauksissa myös hoitajien turvallisuus on uhattuna. Tämän vuoksi ajan tasalla olevat ohjeet on hyvä olla olemassa. Opinnäytetyö sisältää ohjeistuksen potilaan eristämiseen ja liikkumisen rajoittamiseen.
  Vastuukysymykset oikeuksia rajoittaessa ovat oleellinen osa turvallisuutta. Kuka päättää, kuinka oikeuksia rajoittetaan, kuinka pitkäksi aikaa ja koska potilaan tilannetta tarkastellaan uudestaan tai mitkä kaikki asiat tulee kirjata potilasasiakirjoihin.
  Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että hoitajien perehdytys on tärkeää, jotta voidaan taata hoitohenkilöstön oikeusturva ja ennen kaikkea potilaiden turvallinen hoito. Tiedon ja taidon ylläpitäminen ja päivittäminen takaa hoidon ja turvallisuuden onnistumisen.


  Paitakauppa

  Facebook

  Twitter

  Mainokset
×
×
 • Create New...