Jump to content
 • Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

  Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

  Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
  Hoitajat.net
  Syöpäjärjestöt on aloittanut syksyn alussa neuvontahoitajien livechat-palvelun. Syöpäjärjestöjen neuvontahoitaja chattaa asiakkaiden kanssa järjestön verkkosivuilla ilman ajanvarausta. Asiakkaat ovat kiitelleet uutta livechat-palvelua.
  Livechatin tarkoituksena on tarjota syövästä huolestuneille nopeaa palvelua nykyaikaisilla välineillä. Erilaiset chatit ovat yleistyneet viime vuosina valtavasti muun muassa yritysten verkkosivuilla. Syöpäjärjestöt haluaa tarjota välittömiä ja nykyaikaisia palveluita myös syöpäpotilaille ja muille syövästä kiinnostuneille. Neuvontapalvelun vastaavan hoitajan Taina Häkkisen mukaan asiakkaat ovat löytäneet uuden palvelun nopeasti.
  - Ihmiset hakevat netistä paljon syöpään liittyvää tietoa. Vaikka eri sivustoja on runsaasti, voi luotettavan tiedon etsiminen olla vaikeaa. Tiedon soveltaminen omaan tai läheisen sairauteen on vielä vaikeampaa. Syöpää ja chattia ei välttämättä heti mielletä toimivaksi yhdistelmäksi. Mutta me olemme huomanneet, että uusille verkkopalveluille on tarvetta myös terveydenhuollossa. Erilaisia palveluja on hyvä olla tarjolla, jotta syöpään sairastunut voi hakea luotettavaa tietoa ja saada kysymyksiinsä vastauksia omaan tahtiinsa ja omalla ajallaan, Häkkinen pohtii.
  Syöpäjärjestöjen neuvontahoitajat ovat syöpään erikoistuneita terveydenhuollon ammattilaisia, joilta on helppo kysyä vaikeistakin asioista.
  Livechat palvelee neuvontapalvelun aukioloaikoina Syöpäjärjestöjen verkkosivuilla. Chat näkyy verkkosivujen alalaidassa laatikkona, johon voi kirjoittaa oman kysymyksensä. Kysymys menee suoraan neuvontahoitajalle, ja keskustelu on luottamuksellinen. Kysyjä voi pysyä täysin anonyymina, eikä mitään tallenneta.

  www.kaikkisyovasta.fi
  Livechat on tarkoitettu lyhyitä keskusteluja varten. Sen lisäksi neuvontahoitajilta voi varata erillisen tunnin mittaisen chat-ajan. Hoitajat vastaavat syöpään liittyviin kysymyksiin myös puhelimitse ja sähköpostilla.

  Neuvontapalvelun aukioloajat: ma ja to klo 10-18, ti, ke ja pe 10-15.

  Neuvontapalvelut: https://www.kaikkisyovasta.fi/neuvontapalvelut/
  Chat ajanvarauksella: https://www.neuvontahoitaja.fi

  Hoitajat.net
  Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tuomittiin maksamaan kolmelle sairaanhoitajille tuntuvat korvaukset perusteettomista määräaikaisista työsuhteista ja syrjinnästä raskauden perusteella, kertoo Tehy tiedotteessaan.
  Sairaanhoitopiiri solmi erimittaisia määräaikaisia työsuhteita kolmen sairaanhoitajan kanssa, mutta työsuhteita ei jatkettu heidän raskautensa vuoksi. Työnantajan mukaan työsuhteiden jatkamiselle ei ollut perusteita, koska työntekijöillä ei ollut mahdollisuutta tehdä uutta sijaisuutta.

  Käräjäoikeuden mukaan työnantajalla oli pysyvä työvoiman tarve. Kahden työntekijän työsopimuksia oli ketjutettu yli kolme vuotta ja yhden vain vuoden ja 3 kuukauden ajan. Määräaikaisia työsopimuksia oli perusteltu sijaisuuksilla, mutta työntekijät eivät olleet tienneet ketä he sijaistivat. Sijaistarve oli ollut pysyvää, koska työntekijöiden ei tarvinnut hakea uusia sijaisuuksia vaan osastonhoitaja huolehti työsuhteen jatkosta.

  Syrjinnän osalta käräjäoikeus katsoi, että määräaikaisten työsopimusten tosiasiallinen päättymissyy oli raskaus. Työnantaja oli säännönmukaisesti toivottanut työntekijät tervetulleeksi takaisin töihin äitiyslomalta, ja joissain tapauksissa työntekijä oli saanut pitää työpaikan avaimet ja sähköpostiosoitteen puuttuvasta työsuhteesta huolimatta. 

  Henkilötodistelun perusteella katsottiin näytetyksi, että osastojen ylihoitajat olivat linjanneet käytännön, jonka mukaan määräaikaista työsuhdetta ei jatketa kun työntekijä tulee raskaaksi ja on jäämässä äitiyslomalle. Käytäntö ei vastannut sairaanhoitopiirin hallintotason linjausta, mikä osoitti käräjäoikeuden mielestä suurta puutetta sairaanhoitopiirin sisäisessä johtamisessa.

  Syrjintä katsottiin räikeäksi. Sairaanhoitopiiri tuomittiin maksamaan jokaiselle sairaanhoitajalle tasa-arvolain mukaista hyvitystä 10 000 euroa, työsuhteiden perusteettomasta päättämisestä yhteensä liki 52 000 euroa sekä oikeudenkäyntikuluja yli 45 000 euroa. Tuomio ei ole lainvoimainen.

  Hoitajat.net
  Mikkeliläinen startup-yritys Sote360 Oy hakee digitaalisesta teknologiasta ratkaisuja vanhustenhoidon haasteisiin. Yhtiö on luonut vanhuksille virtuaalisen hoivakodin – digitaalisen palvelukokonaisuuden, joka helpottaa hoitotyötä ja parantaa sen laatua niin palvelutaloissa kuin vanhusten omissa kodeissa. Palvelukokonaisuuden suunnittelussa on hyödynnetty yhtiön osakkaiden pitkää kokemusta sekä sosiaali- ja terveysalalta että IT-alan asiantuntijatehtävistä.
  Suurten ikäluokkien vanheneminen asettaa paineita vanhustenhoidon palvelumallien kehittämiselle. Hoitopalveluiden saatavuus ja laatu voidaan taata vain uudistamalla palvelumalleja, kuten hyödyntämällä uusia digitaalisia palveluita. Sote360 on nyt kehittänyt vanhustenhoitoon ratkaisun, joka yhdistää digitaaliset palvelumallit yhdeksi, helppokäyttöiseksi ja kustannustehokkaaksi palvelukokonaisuudeksi.  
  – Filosofiamme on, että vanhuksen paras paikka on oma koti. Digitaalisilla ratkaisuilla vanhusten kodeista voidaan tehdä palvelutalojen satelliittiyksiköitä. Kun hoitopalveluiden saatavuus ja laatu on taattu, vanhus voi asua pidempään kotona, kertoo perustajaosakas Mika Hokkanen Sote360 Oy:stä.
  – Kunnille pidempi kotihoito merkitsee valtavia säästöjä. Jos järjestelmämme tulee valtakunnallisesti käyttöön, voidaan vanhustenhoidossa saavuttaa arviolta 5,5 miljardin euron säästöt Suomessa. Lisäksi järjestelmä soveltuu muiden hoitopalveluiden asiakasryhmien tarpeisiin.
  Virtuaalinen hoivakoti on kehitetty vastaamaan hoitotyön arkisiin haasteisiin. Niistä Sote360:n osakkailla on pitkä ja omakohtainen kokemus, mm. ensihoidon tehtävien näkökulmasta.
  – Yksi keskeisistä haasteista on hoidon tasalaatuisuuden takaaminen. Digitaalinen tekniikka tukee laadunvalvontaa ja auttaa varmistamaan, että asiakas saa samankaltaista palvelua riippumatta siitä, missä häntä hoidetaan, toteaa perustajaosakas Ville Paasonen Sote360:stä.
  – Digitaalisilla palveluilla voidaan lisätä niin potilaan kuin hoitajan turvallisuutta sekä helpottaa esimerkiksi työtehtävien priorisointia. Lisäksi helppokäyttöinen tekniikka vapauttaa hoitajien aikaa vanhusten yksilölliseen huomioimiseen.
  Sote360:n palvelukokonaisuus ottaa huomioon myös vanhusten omaiset ja helpottaa mm. vuorovaikutusta hoitajien ja omaisten välillä. Lisäksi se tukee omaishoitajina toimivien työtä.
  – Noin 700 000 suomalaista toimii läheistensä omaishoitajina, suurin osa työnsä ohella. Omaishoitajien rooli on tärkeä kotona asuvien vanhusten hoidossa. Palveluidemme avulla omaishoitaja voi esimerkiksi tarkistaa läheisensä voinnin etäyhteyden avulla, mikä vähentää huolta läheisestä ja auttaa omaishoitajaa jaksamaan työssään.
  Sote360:n palvelukokonaisuus on otettu syksyn aikana pilottikäyttöön eteläsavolaisessa vanhustenhoidon yksikössä. Pilottivaiheen päättyessä palvelukokonaisuuden kehitys jatkuu saadun palautteen ja käyttökokemusten mukaisesti.

  Hoitajat.net
  Hoitoala työllistää Suomessa monia maahanmuuttajia, mikä on otettu huomioon myös alan koulutuksessa. Koulutuskeskus Salpaus hallinnoi hanketta, jonka tavoitteena on kehittää hoitotyön koulutukseen toimintamalleja, jotka tukevat maahanmuuttajaopiskelijoiden kielellisten ja työelämävalmiuksien vahvistumista. Opetuksen ja oppimisen monipuolisuutta ja havainnollisuutta lisäävistä menetelmistä hyötyvät samalla kaikki opiskelijat.
  Spiraali – monikulttuurisuudesta hyvinvointia hoitotyöhön -hankkeen toiminnallista päätöstapahtumaa vietettiin Salpauksen tiloissa Lahdessa keskiviikkona 18.11. Tapahtumaan osallistui hoitotyön opiskelijoita, opettajia ja työelämän edustajia. Opetushallituksen rahoittama hanke on toteutettu Omnia aikuisopiston, Stadin aikuisopiston ja Koulutuskeskus Salpauksen aikuiskoulutuksen yhteistyönä, minkä lisäksi kehittämistyössä on ollut mukana työelämän edustajia.
  - Aikuiskoulutuksessa kaikkien alojen perustutkinnoista näyttötutkintoon johtavaan koulutukseen hakeutuneista jo 11 % on maahanmuuttajataustaisia, perusteli tilaisuudessa puhunut opetusneuvos Sanna PenttinenOpetushallituksesta hankkeen ajankohtaisuutta.
  Simulaatioharjoituksista ja uudenlaisesta kirjaamiskoulutuksesta tukea oppimiseen
  Spiraali-hankkeessa mukana olevissa oppilaitoksissa on kehitetty erilaisia monikulttuurisen hoitotyön ja koulutuksen toimintatapoja ja menetelmiä, joita esiteltiin päätöstapahtumassa.
  Yksi esitellyistä toimintatavoista oli Stadin aikuisopiston käyttämä simulaatioharjoitus.
  - Opiskeltuaan perustietoja oppikirjoista opettajan johdolla, opiskelijat saavat potilaasta epikriisin, jonka avulla he tutustuvat potilaaseen ja asioihin, joihin heidän tulisi hoidossa kiinnittää huomiota. Hoidon suunnitelman tekoa harjoitellaan parin kanssa, minkä jälkeen opittua käytetään simuloidussa tilanteessa, joka videoidaan. Purkutilanteessa voidaan kiinnittää huomiota myös vuorovaikutukseen ja asiakkaan kohtaamiseen, jotka ovat merkittävä osa hyvää hoitoa, Stadin aikuisopistosta kerrottiin.
  Omnian aikuisopistossa on kehitetty monikulttuurisen mielenterveystyön opetusta järjestämällä esimerkiksi työpaikkaohjaajakoulutuksia ja pyrkimällä houkuttelemaan maahanmuuttajaopiskelijoita mielenterveystyön pariin.
  Koulutuskeskus Salpauksessa taas on kiinnitetty huomiota kirjaamiskoulutukseen, sillä juuri hoitotyön kirjaaminen koetaan lähihoitajakoulutuksessa usein haasteelliseksi. Kehitetyssä mallissa kielen, hoitotyön ja sen kirjaamisen oppiminen tapahtuvat rinnakkain. Salpauksessa on kokeiltu myös pelillisyyden hyödyntämistä opetuksessa.
  - Opiskelijat ovat innostuneet peleistä ja palaute on ollut erinomaista. Myös opettajat ovat innostuneet uuden oppimisesta, kertoi hoitotyön opettaja Hanna Lokka Salpauksesta.
  Työelämän kokemuksia monikulttuurisuudesta hoitotyössä esittelivät Lehtiojan palvelukeskuksen palveluesimies sekä evakkotaustainen asukas. Tilaisuudessa tutustuttiin myös tanskalaisen hoivakoti Betaniahjemmetin toimintamalliin, jossa korostetaan kohtaamista ja yhdessä tekemistä.
  Spiraali-hanke päättyy vuoden 2015 lopussa.
  Lisätietoa hankkeesta: spiraalihanke.wordpress.com

  Hoitajat.net
  Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän vuosittaisen laatu- ja kehittämispalkinnon saa tällä kertaa ensihoitokeskuksen kehittämä niin kutsuttu ensivastetoiminta, jossa yhden ensihoitajan miehittämä ensihoitoyksikkö auttaa potilaita eri puolilla Päijät-Hämettä farmarimallisella hälytysajoneuvolla liikkuen. 
  Päijät-Hämeen ensihoito- ja päivystyskeskus hyödyntää jokaisen osaavan hoitohenkilön mahdollisimman hyvin potilaiden auttamiseksi. Laatu- ja kehittämispalkinnot pokanneessa mallissa yksi kokenut vaativan hoitotason ensihoitaja voi tarvittaessa hoitaa potilastehtäviä farmarimallisella hälytysajoneuvolla koko Päijät-Hämeen alueella. 
  Niin kutsuttu nopean vasteen ensihoitoyksikkö on yksi keino palvella alueen asukkaita mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla säästöpaineiden keskellä. Yhden hengen yksikkö voi vaikkapa auttaa potilasta, joka tarvitsee tehostettua kotisairaanhoitoa.
   Monipuoliset hoitotarvikkeet aina mukana
  Jos joku ensihoidon vahvuudesta puuttuu äkillisen sairastapauksen vuoksi, voi kenttäjohtaja lähettää ”parittoman” ensihoitajan sille alueelle, jossa eniten juuri tuolloin on tarvetta potilaiden auttamiseksi. Yhden ensihoitajan hälytysajoneuvo on varsin hyvin varustettu monipuolisilla hoitotarvikkeilla ja -välineillä. Jo matkalla kohteeseen yksikön työntekijä tekee yhteistyötä päivystävän kenttäjohtajan kanssa toimintaan vaikuttavien päätösten osalta.
  - Perillä potilaan luona hän voi tehdä esimerkiksi terveydentilan arvioinnin ja ratkaista, tarvitaanko kipulääkitystä tai toinen yksikkö potilaan kuljetusta varten, kertoo kenttäjohtaja Markku Haiko.
  Ensihoitaja voi myös aloittaa elvytyksen, jos hän saapuu muuta hoitohenkilöstöä aiemmin tapahtumapaikalle.
  Reilu puoli vuotta nyt takana
  - Kustannustehokkuuteen tähtäävä toiminta käynnistyi meillä maaliskuussa. Henkilöstö on ottanut uuden asian innolla omakseen, Haiko jatkaa.
  Yksiköllä on tehty yhtymän ensihoidon tilannekeskuksen ja hätäkeskuksen välittämiä ensihoitotehtäviä. Tilannekeskuksen välittämiä tehtäviä ovat olleet esimerkiksi suonensisäisen antibiootin antaminen potilaan kotona. Hätäkeskuksen välittämiä tehtäviä ovat olleet muun muassa nenäverenvuoto-, aivohalvaus- ja yleistilanlaskutehtävät. Lisäksi päivystysvuorossa olevat kenttäjohtajat ovat osoittaneet yksikölle niin sanottuja valmiussiirtotehtäviä.
  - Niillä on voitu paikata tyhjiötilanteita, joissa vapaana oleva ensihoitoyksikkö on sijainnut hieman kauempana, kertoo Haiko.

  Kuva: Phsotey, Petteri Paju


  Paitakauppa

  Facebook

  Twitter

  Mainokset
×
×
 • Create New...