Jump to content
 • Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

  Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

  Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
  Hoitajat.net

  Hoitajan ilme kertoo kaiken!

  Kielellinen ilmaisu on useimmiten tietoista ja kontrolloitua. Sanaton eli nonverbaalinen ilmaisu puolestaan on usein spontaania ja tiedostamatonta. Jos verbaalinen ja nonverbaalinen viesti ovat ristiriitaisia, uskomme helpommin nonverbaalia ilmaisua. Tämä kaikki pätee myös meihin hoitajiin. Tässä muutama esimerkki sanattomasta ilmaisusta hoitotyössä

  Kun uusi hoitaja kysyy sinulta koska päästään syömään...

  ...jonka jälkeen hän kysyy pääseekö osastolla koskaan lähtemään vuorosta ajoissa:

  Kun epäonnistut kanyylin laitossa viidennen kerran:

  Kun potilaan omainen on komea:

  Kun omainen aikoo herättää nukkuvan potilaasi:

  Kun sinä ja kollegasi tajuatte, että teillä alkaa pitkät vapaat:

  Kun potilaasi löytää juuri oikeat sanat imarrella sinua:

  Kun yrität selittää omaiselle viidennen kerran, että sairaalassa ei saa polttaa:

  Kun haaveilet ruokatauosta:

  Kun noviisi perehdytettäväsi saa kanyylin paikalleen ensi yrittämällä:

  Kun lopulta pääset väsyneenä töistä kotiin ja yrität syödä...

  ...sitten muistat mitä kaikkea sait töissä aikaan ja toteat olevasi hyvä hoitaja:


  Hoitajat.net
  Tehyn mukaan työnjakoa sosiaali- ja terveyspalveluissa on kyettävä uudistamaan. Lähtökohtana tulee olla asiakkaan palvelutarpeesta nouseva oikea osaamisen kohdentaminen.
  - Oikeat ammattilaiset etulinjassa on hyvä lähtökohta työnjaon uudistamiselle. Näin varmistetaan, että kansalaiset saavat viivytyksettä oikeaa ja asianmukaista hoitoa, sanoo Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo.
  Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen esittelemän kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimiseen liittyvä toimenpideohjelman suurimmat säästöt, noin 240 miljoonaa euroa, kohdistuvat sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Kuntien henkilöstön kelpoisuusehtojen väljentämisellä puolestaan tavoitellaan 90 miljoonan euron säästöjä.
  - Työnjaon uudistamisen ja kelpoisuusehtojen madaltamisen pääasiallisena motiivina ei saa olla säästötavoite. Silloin ollaan potilasturvallisuuden kannalta väärällä tiellä ja myös kustannukset voivat kasvaa, kun esimerkiksi hoitoon pääsy viivästyy. Kansalaisten pitää voida luottaa sosiaali- ja terveyspalveluiden korkeaan tasoon. Säästöjen henkilöstöön kohdistuvat riskit ja vaikutukset tulee tunnistaa, korostaa Vesivalo.
  Tehy on jo aiemmin varoittanut esimerkiksi hoiva-avustajien määrän lisäämisestä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattien säätely ei ole tuulesta temmattua, vaan sille on vahvat potilasturvallisuudesta lähtevät perusteet. Potilaan, asiakkaan tai omaisen ei pidä itse joutua arvuuttelemaan hoitavan henkilön koulutusta ja ammattitaitoa.
  - Nyt on väärä hetki tinkiä osaamisesta ja suunnitelmat kelpoisuuksien madaltamisesta ovat suorastaan pelottavia. Meillä ei ole varaa menettää laadukasta palvelujärjestelmäämme ja työhönsä sitoutunutta henkilöstöä.
  - Kelpoisuusehtojen madaltamisen innossa pitää myös muistaa, että tulevaisuudessa työtehtävät sosiaali- ja terveydenhuollossa edellyttävät kokonaan uutta osaamista ja uusimman teknologian hyödyntämistä, sanoo Vesivalo.
  Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alalle esitetään toimenpideohjelmassa lisäksi mm. valtiovallan laatimien ohjeiden ja suositusten purkamista. Näitä ovat esimerkiksi Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi sekä Päihdepalveluiden laatusuositus. Suosituksilla viranomainen on pyrkinyt ohjaamaan vähimmäistason täyttymistä, jotta potilas-/asiakasturvallisuus voitaisiin taata. Tilalle suunnitellaan omavalvontaa. Tehy on huolestunut omavalvonnan riittävyydestä sekä siitä, mikä taho jatkossa määrittelee hoidon riittävän laadun vai haetaanko tulkinnat jatkossa käräjäoikeudesta.
  Kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimista koskevat esitykset kohdistuvat raskaasti juuri sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan.
  - Sote-uudistukselle on asetettu mittavat säästötavoitteet, joita ei valitulla mallilla ilmeisesti saadakaan nyt puristettua rakenteista. Näyttää siltä, että toivottuja säästöjä kaivetaan myös palveluiden laadun kustannuksella, kysyy Vesivalo.

  Hoitajat.net
  Sairauspoissaolo omalla ilmoituksella, ilman lääkärintodistusta eli ns. omailmoituskäytäntö kannattaa ottaa työpaikoilla käyttöön, osoittaa Työterveyslaitoksen tutkimus. Käytäntö vähentää turhia lääkärissäkäyntejä ja säästää aikaa, vaivaa ja rahaa. Tutkimusorganisaatioissa sairauspoissaolojen määrä ei noussut, vaan säilyi omailmoituksen käyttöönoton jälkeen keskimäärin ennallaan. Luottamus henkilöstön ja johdon välillä kasvoi. Tutkimukseen osallistui kuusi organisaatioita teollisuudesta, palvelualalta ja kunta-alalta.

  – Luottamuksen saavuttaminen on keskeistä omailmoituskäytännön onnistumisessa, sanoo ylilääkäri Juha LiiraTyöterveyslaitoksesta. Kun ihmisiin luotetaan, he vastaavat luottamuksella.
  – Jos esimies tuntee alaisensa hyvin, luottamus on helppo saavuttaa ja omailmoitus toimii. Sen sijaan luottamuspulaa voidaan kokea työpaikoilla, joilla lähiesimiesten alaisten määrä ja vaihtuvuus on suuri. Tällöin omailmoituksen käyttö on haasteellisempaa.
  Omailmoituksen käyttöönotossa tärkeää on hyvää suunnittelu, tehokas tiedottaminen ja selkeät pelisäännöt. Esimiehet tarvitsevat koulutusta ja tukea henkilöstöasiantuntijoilta ja työterveyshuollosta. Käytäntö voidaan ensin pilotoida ja vasta sen jälkeen tehdä lopullinen päätös omailmoituksen käyttöönotosta.
  Omailmoitus myös rakentaa luottamusta ja helpottaa esimiestyötä. Yhteydenpito alaisten ja esimiesten välillä tekee puheeksi ottamisen vaivattomammaksi muissakin työkykyasioissa, totesivat monet haastatellut esimiehet.
  – Alkuvaiheen muutoshämmennyksen jälkeen sekä henkilöstö, esimiehet että työterveyshuolto olivat tyytyväisiä uuteen käytäntöön, kertoo tutkija Sanna Pesonen Työterveyslaitoksesta.
  – Työntekijöiden ei tarvinnut lähteä kipeänä työterveyshuoltoon, ja he saattoivat palata töihin jo 1 – 2 päivän jälkeen, kun lääkärin kirjoittama todistus olisi ”velvoittanut” 2 – 3 päivän poissaoloon.
  Käynnit terveydenhuollossa vähenivät jopa 20– 40 prosenttia ja säästivät resursseja muuhun toimintaan. Työterveyshuollolle jäi aikaa keskittyä ennaltaehkäisevään toimintaan.
  Poissaolojen kokonaiskestoon säilyi ennallaan
  Tutkimukseen osallistuneissa organisaatioissa lyhyitä 1 – 3 päivän poissaoloja oli keskimäärin kaksi päivää henkeä kohti vuodessa. Omailmoitus lyhensi poissaolojen kestoa, mutta lisäsi sen verran lyhyiden poissaolojen määrää, että kokonaiskesto pysyi ennallaan vajaassa kahdessa päivässä.
  Tutkimusorganisaatioissa omailmoitus koski 1–3 päivän sairauspoissaoloja ja osassa käyttö oli rajoitettu vain tiettyihin sairauksiin kuten flunssa ja vatsatauti. Yhdessä organisaatioissa käytäntö oli laajennettu seitsemän päivän poissaoloihin.
  – Jos hallituksen esityksen mukaisesti lyhyiden sairauksien palkanmaksun ehdot muuttuvat ja työntekijän sairausloma-ajan palkka alenee, jakautuvat omailmoitusajan kustannukset työntekijän ja työnantajan kesken. Tällä saattaa olla vaikutusta omailmoituksen käyttöön, muistuttaa johtava ylilääkäri Kari-Pekka MartimoTyöterveyslaitoksesta.

  Hoitajat.net
  La Carita -säätiö jakoi tänään kaksi tunnustuspalkintoa hyvästä vanhustyöstä, tunnustuksen saivat Hopun Anninpirtti Sastamalasta sekä Mäntykoti Nivalasta. La Carita -säätiö tukee gerontologista tutkimusta ja hoitotyötä, ja tavoitteena on ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen ja vanhustyön arvostuksen nostaminen Suomessa. 
  Hopun Anninpirtti, Sastamalan sosiaali- ja terveyspalvelut, Sastamala
  Hopun Anninpirtti on tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa asuu 28 asukasta, joiden keski-ikä on lähes 88 vuotta. Anninpirtti muuttui perinteisestä vanhainkodista tehostetun palveluasumisen yksiköksi vuonna 2013. Muutoksessa työyhteisössä siirryttiin tehtäväkeskeisestä toimintatavasta asiakaslähtöisyyteen, jolloin asukas otettiin kaiken toiminnan lähtökohdaksi.
  Käyttöön otettiin yksilövastuullinen hoitotyön malli, joka on räätälöity työvuorokohtaisesti toteutuvaksi. Asukkaat jaetaan nimetylle hoitajalle työvuoron ajaksi ja hoitaja vastaa asukkaan kaikesta toiminnasta omassa työvuorossaan. Malli on selkeyttänyt työtehtäviä ja vapauttanut aikaa muuhunkin kuin perustyöhön. Kinestetiikkaa hyödynnetään työskentelyssä päivittäin. Sen myötä asukkaista on tullut omatoimisempia ja osallistuvampia. Omaisten huomioimista on kehitetty, ja omaiset voivat tarvittaessa myös yöpyä Anninpirtissä. Työyksikön esimies on mukana jokapäiväisessä perustyössä.
  Uusia tapoja arjen rikastuttamiseksi on luotu lukuisia: jokaiselle asukkaalle laaditaan ”toimintakakku-malli”, johon merkitään ko. asukkaan aktiviteetit (hartaus, kuntosali, musiikkituokio jne.). Malli on kaikkien, myös sijaisten ja omaisten tiedossa. Noin joka toinen viikko järjestettävissä asukaskokouksissa asukkaat saavat ilmaista mielipiteensä asioihin, antaa palautetta henkilökunnalle ja esimiehelle yksikön toiminnasta sekä esittää toiveita aktiviteetteihin. Asukkaat pääsevät ulkoilemaan halutessaan päivittäin. Kahdelle työntekijälle on räätälöity yksilöllinen työnkuva ja he vastaavat asukkaiden kuntoutuksesta. Sekä asukkaat että työntekijät käyttävät omia vaatteitaan. Asukkaat otetaan mukaan arjen askareisiin mm. leipomaan.
  Anninpirtissä on käytössä työaika-autonomia, joustava työaikakäytäntö ja työaikapankki, joilla tuetaan henkilökunnan työssä jaksamista, vaikuttamista ja sitoutumista. Työvuorosuunnittelussa on huomioitu asukkaiden tarpeet. Sairauspoissaolot ovat muutoksen myötä vähentyneet.
  Mäntykoti, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Nivala
  Mäntykoti on 16 asukkaan tehostetun palveluasumisen yksikkö, jossa 15 asukkaalla on muistisairausdiagnoosi. Muistisairaus aiheuttaa asukkaissa ahdistuksen ja vihan tunteita, joita työyksikkö on lähtenyt lievittämään rauhoittavien lääkkeiden sijasta TunteVa-toimintamallilla.
  TunteVa-ryhmässä järjestetään 5-6 asukkaalle samanlaisena toistuvaa toimintaa, mikä lisää muistisairailla tuttuuden ja turvallisuuden tunnetta. Ryhmässä käsitellään erilaisia, usein asukkaista lähteviä teemoja. Asukkaita ohjataan kommunikoimaan keskenään, vahvistetaan heidän identiteettiään ja omanarvon tunnettaan sekä mahdollistetaan jokaisen osallistuminen. TunteVa-ryhmän toiminta nostaa asukkaiden energiatasoa ja toimintakykyä ja sen avulla on pystytty lievittämään asukkaiden kokemaa stressiä ja ahdistusta myös pidempiaikaisesti. 
  Mäntykodissa käynnistettiin hoitajien oma Kosketuksen voima hoitotyössä -projekti, ja uutena toimintatapana käyttöön otettiin kuunteleva kosketushoito tavoitteena asukkaiden hyvän olon lisääminen. Käytössä on ollut erillinen rentoutushuone hoidon toteuttamiseen. Kaikki asukkaat rauhoittuvat rentoutushuoneessa ja erityisen tehokkaasti mikäli saivat kosketushoitoa. Hoito mm. lisäsi asukkaiden hyvää oloa ja auttoi fyysiseen toimintakykyyn. Lisäksi tarvittaessa annettavista rauhoittavista lääkkeistä on voitu luopua.
  Työyhteisö on halunnut kehittää hoitotyötä aktiivisesti ja luoda muistisairaille asukkaille turvallisen ympäristön elää ja asua. Hoidon tuloksia tullaan seuraamaan RAI-mittaria hyödyntäen. Mäntykodissa sairauspoissaolot ovat vähentyneet merkittävästi. Mäntykoti palkittiin nyt toisen kerran La Carita -säätiön tunnustuspalkinnolla. Palkintoraati kiitti erityisesti hoidon ja hoivan kehittämistä hoidettavien ja hoitajien vuorovaikutusta parantavilla toimintatavoilla.   
  Palkinnot jaettiin SuPerin opintopäivillä Tampereella.

  Hoitajat.net
  Työnantajien on varmistettava työntekijän oikeus toimia terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävissä tai tämän ammatinharjoittamisoikeus, muistuttaa Valvira. Terveydenhuollon ammattihenkilön ammattipätevyyden voi tarkistaa Valviran ylläpitämästä julkisesta tietopalvelusta JulkiTerhikistä.
  Työnantajan on myös varmistuttava siitä, että palkatulla terveydenhuollon opiskelijalla on edellytykset toimia tehtävässään. Työnantajan on määriteltävä etukäteen mm. opiskelijan tehtävät, vastuu ja toiminnan rajat sekä varmistettava, että opinnot on suoritettu hyväksytysti. Vaikka opiskelijan rekrytointi tapahtuisi henkilöstövuokrausyrityksen kautta, terveydenhuollon toimintayksikön on itse arvioitava edellä mainitut seikat.
  Kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt eivät tarvitse Valviran hyväksyntää ammattinimikkeen käyttöön, vaan osa saa käyttää suojattua ammattinimikettä suoraan koulutuksen perusteella. Tällaisia ovat esimerkiksi Suomessa kouluttautuneet lähihoitajat. Heistä aivan kaikki eivät ole ilmoittaneet tietojaan Valviran rekisteriin, mutta he ovat siitä huolimatta terveydenhuollon ammattihenkilöitä.
  Valviran verkkosivuilla on ohjeita ammattipätevyyden tarkistamisesta, opiskelijoiden oikeuksista sekä JulkiTerhikin käytöstä:
  Terveydenhuollon työnantajat Opiskelijat JulkiTerhikki: Tietoa ja hakuohjeita Lähde: Valvira


  Paitakauppa

  Facebook

  Twitter

  Mainokset
×
×
 • Create New...