Jump to content
 • Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

  Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

  Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
  Hoitajat.net
  Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut arvion menetetyn työpanoksen aiheuttamista vähimmäiskustannuksista työpaikoille ja yhteiskunnalle. Kustannukset ovat arviolta 2 miljardia euroa kuukaudessa eli 24 miljardia euroa vuodessa. Työterveyslaitos taas on arvioinut, että yksi työhyvinvointiin sijoitettu euro tuottaa jopa kuusi euroa takaisin.
  Toimihenkilökeskusjärjestö STTK haastaa suomalaiset työpaikat panostamaan kevään aikana työhyvinvointiin sekä jakamaan parhaat ideansa myös muiden käyttöön.
  – Haluamme saada parhaat ideat ja toimet jakoon. Toivomme, että työhyvinvointihaasteeseen tarttuvat työpaikat kertovat kevään kuluessa kehittämistoimistaan tunnisteella #6euroatakaisin, edunvalvontayksikön johtaja Katarina Murto haastaa STTKn tiedotteessa.
  Hyvinvointi edistyy, kun työpaikan johto ja esimiehet sitoutuvat yhteistyössä henkilöstön kanssa eri keinoin työhyvinvoinnin edistämiseen.
  – Menetetyn työpanoksen kustannukset ovat niin häkellyttävän suuria, että nykytilanteeseen ei pidä tyytyä. Säästäisimme valtavia summia, jos työpaikoilla panostettaisiin enemmän fyysiseen ja henkiseen työhyvinvointiin, parempaan johtamiseen ja esimiestyöhön sekä työkyvyn ennakoivaan edistämiseen. Työhyvinvoinnin tuotto taas on huikea, eikä sen aikaansaaminen ole rakettitiedettä. Se vaatii konkreettisia tekoja, Murto korostaa.
  – Suomessa on jo työhyvinvoinnilla tulostaan parantavia työpaikkoja. Fiksut työpaikat ymmärtävät, että fyysisesti ja henkisesti hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on tärkeä menestystekijä. Työhyvinvointia edistämällä työnantaja panostaa samalla kilpailukykyyn ja parempaan tuottavuuteen. Näin tehdään parempaa tulosta ja se tuottaa työnantajalle selvää rahaa.
  Työnantajille velvoite varmistaa esimiesten riittävät esimiestaidot
  STTK:n esittää työnantajalle velvoitetta varmistaa johtajien ja esimiesten riittävä osaaminen. Esimiestehtävissä työskenteleville on tarjottava mahdollisuus osallistua koulutukseen esimiestaitojen kehittämiseksi.
  – Mielestämme työnantajalla tulee olla säännöllinen velvoite varmistaa esimiesten riittävä osaaminen ja taidot esimiehenä toimimiseen sekä työhyvinvoinnin edistämiseen. Velvoite on toteutettava tarvittaessa lainsäädäntömuutoksin.
  STM:n laskelmat menetetyn työpanoksen kustannuksista Työterveyslaitoksen laskelmat työhyvinvoinnin tuotoista STTK:n laskelmia havainnollistava video

  Hoitajat.net
  HUS on tavoittanut kaikki 19 potilasta, jotka mahdollisesti altistuivat tarttuville taudeille HUSLABin toimipisteessä tapahtuneen virheen vuoksi. HUS on myös päättänyt puolueettoman selvitysryhmän perustamisesta virheeseen johtaneiden tapahtumien selvittämiseksi.
  Viimeinenkin niistä 19 potilaasta, jotka mahdollisesti altistuivat tarttuville taudeille HUSLABin Kampin toimipisteessä tapahtuneen vahingon vuoksi, tavoitettiin perjantaiaamuna. Helsingin Kampissa sijaitsevassa HUSLABin toimipisteessä tapahtui keskiviikkona 30.3.2016 virhe, kun verinäytteen otossa käytettiin vahingossa jo kertaalleen käytettyjä neuloja. HUSLAB kuitenkin muistuttaa, että tartuntariski on äärimmäisen pieni.
  - Kaikki potilaat on nyt ohjattu seurantatutkimuksiin ja kaikille on järjestetty mahdollisuus saada B-hepatiitilta suojaava rokotus viimeistään tänään perjantaina. Tämä hoito on potilaille ilmainen ja lisäksi korvaamme heille tästä syntyvät kulut. Haluan sanoa jokaiselle näistä potilaista, että olen syvästi pahoillani tapahtuneesta ja heille aiheutuneesta vaivasta ja huolesta, HUSLABin toimitusjohtaja Piia Aarnisalo sanoo.
  HUS on myös päättänyt puolueettoman selvitysryhmän perustamisesta tapauksen tutkimiseksi.
  - Ryhmä muodostetaan HUSLABin ulkopuolelta, jolloin saadaan ehdottoman neutraali selvitys siitä, mitä virhetilanteessa todellisuudessa tapahtui, miten näin pääsi käymään ja mitä täytyy vielä tehdä, jotta tällaista ei voi enää sattua uudestaan. Selvitysryhmän avulla saamme myös tietää, olivatko kyseisessä virhetilanteessä käytetyt neulat teknisesti asianmukaisia, Piia Aarnisalo sanoo.
  Tausta: HUSLABin näytteenotossa pistettiin potilaita käytetyillä neuloillla

  Hoitajat.net
  Keuruulainen Sari Riihonen on valittu Vuoden Mielenterveyshoitajaksi. Valinta julkistettiin torstaina 31.3. Tampereella, Suomen Mielenterveyshoitoalan Liiton (SMTHL) järjestämillä psykiatrisen hoitotyön opintopäivillä.
  Kaikkiaan yli 35 vuotta psykiatrisessa hoitotyössä toiminut Sari tuli Keuruulle vuonna 1990 suunnittelemaan ja käynnistämään paikallisen mielenterveystoimiston alaisuuteen perustettavaa psykiatrian päiväkeskusta. Tässä samaisessa toimipisteessä Sari Riihonen työskentelee edelleen.
  Riihosen Sari on omien sanojensa mukaan innostunut opiskelija, mutta silti hyvin kriittinen kouluttautuja. – Opetuksessa pitää olla sisältöä.
  Potilailleen ja asiakkailleen nyt valitulla Vuoden Mielenterveyshoitajalla on annettavanaan perusammattilaisuutensa lisäksi muun muassa psykodynaamisen taideterapian taidot. Hän tuntee ja taitaa myös ryhmämuotoisen hoidon ja on käynyt läpi kuntoutusohjelman koulutuksen.
  Saria Vuoden Mielenterveyshoitajaksi ehdottaneet työtoverit toteavat, että Sari on upea, työstään innostunut ammattilainen, joka tartuttaa innostuneisuutensa myös muihin. - Hänen asiakaslähtöinen työotteensa on ihailtavaa ja merkityksellistä, se herättää kunnioitusta, todetaan perusteluissa.

  Hoitajat.net
  Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin jäsenet ovat huolissaan lähihoitajakoulutuksen laadusta tulevaisuudessa, sillä yhä useampi koulutuksen järjestäjä on luopunut pääsy- ja soveltuvuuskokeista. Koulutuksen laatu on suorassa yhteydessä asiakas- ja potilasturvallisuuteen sekä hoidon laatuun.
  SuPer teki jäsenilleen koulutuskyselyn, jolla haettiin vastauksia siihen, miten lähihoitajan korkeatasoinen ammattitaito voidaan turvata myös tulevaisuudessa. Kyselyyn vastanneista 96 prosenttia pitää pääsy- ja soveltuvuuskokeita välttämättöminä. Yhä useampi nuori ja uuteen ammattiin vaihtava aikuinenkin ohjataan lähihoitajakoulutukseen, koska työvoiman tarve sosiaali- ja terveysalalla kasvaa. SuPerin mukaan alalle soveltuvuus on aina varmistettava.
  Hoitotyö on vuorovaikutusta, ja yksi tärkeimmistä vuorovaikutuksen työkaluista on kieli. Hoitajan riittävä kielitaito on ensisijaisen tärkeä myös potilas- ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Noin 40 prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti, että opiskelijan työssäoppiminen oli joskus jouduttu keskeyttämään heidän työpaikallaan. Keskeytyksen syyksi mainittiin muun muassa puutteellinen kielitaito, joka oli johtanut potilasturvallisuuden vaarantumiseen.
  Päihdeongelmat ovat yleistyneet hoitoalalla. Sosiaali- ja terveysalan lupaviranomaisen Valviran mukaan vakavat päihdeongelmat ovat usein alkaneet jo ennen koulutukseen hakeutumista. Tähän on kiinnitettävä huomiota opiskelijavalinnassa. SuPer näkee pakollisen huumausainetestin opiskelijavalinnan yhteydessä tai koulutuksen alussa yhtenä mahdollisuutena puuttua tähän syrjimättömällä ja tasapuolisella tavalla.
  Vaadittavan ammattitaidon hankkiminen vaikeutuu, kun opetustunteja vähennetään oppilaitoksessa samalla kun mitoituksia heikennetään työpaikalla. Oppiminen työpaikalla ei onnistu, mikäli työpaikkaohjaajalla ei ole aikaa opettaa ja ohjata tai mahdollisuutta täydennyskoulutukseen oman ammattitaitonsa ylläpitämiseksi. 64 prosenttia vastaajista koki tarvitsevansa lisää koulutusta tai perehdytystä ohjaajan/arvioijan tehtävään.
  Sanonnan mukaan aika on rahaa. Jos koulutukseen ja ohjaukseen ei osoiteta riittävästi rahaa, joka mahdollistaa sen, että opetukselle ja ohjaukselle on riittävästi aikaa, voi maksettavaksi tulla suuri lasku työterveyshuollon kustannuksina ja potilas- ja asiakasturvallisuuden sekä hoidon laadun vaarantumisena, toteaa SuPer tiedotteessaan.
  SuPerin koulutusselvitys 2016: Ammatti vaatii ammattitaitoa


  Paitakauppa

  Facebook

  Twitter

  Mainokset
×
×
 • Create New...