Jump to content
MAINOS

Asetus ensihoitopalveluista lausunnolle


hiski

Recommended Posts

Mitenkä on muuten Tampereella pelastuslaitoksen lansseissa miehitys?

Tuli vaan mieleen sen takia, kun jossain haastattelussa pelastusjohtaja (muistaakseni) kertoi kesän palomiespulasta ja siitä, että sen takia on otettu epäpäteviä sijaisia, mm. ambulanssiin terv.huollon ammattihenkilöitä.

Tampereen pelastuslaitos palkkaa terveydenhoidon ammattilaisia ambulansseihin palomiehen vakanssilla, vaikka heillä olisi hoitovelvoitteetkin. Tampereen pelastuslaitos on niin avokätinen työnantaja, ettei vähennä näiden terveydenhuollon ammattilaisten palkasta epäpätevyyttä.

Kirjoitus perustuu ko. firmassa työskentelevän henkilön kertomaan.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS
  • Replies 172
  • Created
  • Last Reply

Tampereen pelastuslaitos palkkaa terveydenhoidon ammattilaisia ambulansseihin palomiehen vakanssilla, vaikka heillä olisi hoitovelvoitteetkin. Tampereen pelastuslaitos on niin avokätinen työnantaja, ettei vähennä näiden terveydenhuollon ammattilaisten palkasta epäpätevyyttä.

No mutta. Tuohan on erittäin reilua. Terveydenhoidon ammattilaisten arvostus on Tampereella ilmeisen korkealle.

Facts are meaningless. You could use facts to prove anything that's even remotely true! - Homer Simpson

Link to comment
Share on other sites

Mitenkä on muuten Tampereella pelastuslaitoksen lansseissa miehitys?

Tuli vaan mieleen sen takia, kun jossain haastattelussa pelastusjohtaja (muistaakseni) kertoi kesän palomiespulasta ja siitä, että sen takia on otettu epäpäteviä sijaisia, mm. ambulanssiin terv.huollon ammattihenkilöitä.

Tampereen pelastuslaitos palkkaa terveydenhoidon ammattilaisia ambulansseihin palomiehen vakanssilla, vaikka heillä olisi hoitovelvoitteetkin. Tampereen pelastuslaitos on niin avokätinen työnantaja, ettei vähennä näiden terveydenhuollon ammattilaisten palkasta epäpätevyyttä.

Kirjoitus perustuu ko. firmassa työskentelevän henkilön kertomaan.

Fakkilaisen lausunto oli taas niin karua luettavaa, ettei tiennyt olisiko itkenyt vai nauranut. Ambulansseihin palkatut hoitoalan ammattilaiset on siis epäpäteviä sijaisia :D

Palomiehen peruspalkka siis jotain 1600€ ja nämä palkatut epäpätevät sairaankuljettajat tietenkin on vs. palomiehiä eli saavat juuri tuon.

Tampereen aluepelastuslaitoshan on aiemmin kunnostautunut (henkilökuntalehtensä mukaan) kouluttamalla henkilökuntaansa hoitotasolle kahden viikon kursseilla.

"Olkaapa hetki paikallanne, kun otetaan sydänfilmiä."

"Jaa KUHANSILMIÄ?!"

Link to comment
Share on other sites

Palomiehen peruspalkka siis jotain 1600€ ja nämä palkatut epäpätevät sairaankuljettajat tietenkin on vs. palomiehiä eli saavat juuri tuon.

Näin myös pohjoisessa Keski-Suomessa ;D

Kiitos.

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

Suomen suurin hoitoalan ammattiliitto on ottamassa kantaa ko. asetukseen.

Miettikääs omissa työpaikoissanne, kuinka monta "tavallista" sairaanhoitajaa on siinä vieressänne työskentelemässä hoitotason ensihoitajana? Taitaa olla aika monta ja monestako koulusta tulee SH/EH-AMK valmistuneita paikkaamaan tämän vajauksen, eipä tule tarpeeksi!

Täällä Keski-Suomessa alkaa visiin syksyllä jokin viritys ko. koulutuksen aloittamiseksi, mutta asetus sanoo kyllä selkeästi, missä kouluissa koulutusta voidaan järjestää.

Jään mielenkiinnolla seuraamaan, tuleeko minusta työtön 2 vuoden päästä, "epäpätevänä hoitotasolle"?

T:Teme

HT voimassa 31.5.2013 asti, saas nähä onko sen jälkeen?

Lainaus täältä; Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

3) hoitotason ensihoidon yksikössä:

a) ainakin toisen ensihoitajan on oltava en-sihoitaja AMK taikka terveydenhuollon am-mattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonai-suuden yhteistyössä sellaisen ammattikor-keakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kult-tuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensi-hoidon koulutusohjelma

Kiitos.

Link to comment
Share on other sites

Suomen suurin hoitoalan ammattiliitto on ottamassa kantaa ko. asetukseen.

Miettikääs omissa työpaikoissanne, kuinka monta "tavallista" sairaanhoitajaa on siinä vieressänne työskentelemässä hoitotason ensihoitajana? Taitaa olla aika monta ja monestako koulusta tulee SH/EH-AMK valmistuneita paikkaamaan tämän vajauksen, eipä tule tarpeeksi!

Täällä Keski-Suomessa alkaa visiin syksyllä jokin viritys ko. koulutuksen aloittamiseksi, mutta asetus sanoo kyllä selkeästi, missä kouluissa koulutusta voidaan järjestää.

Jään mielenkiinnolla seuraamaan, tuleeko minusta työtön 2 vuoden päästä, "epäpätevänä hoitotasolle"?

T:Teme

HT voimassa 31.5.2013 asti, saas nähä onko sen jälkeen?

Samaisesta paikasta lainattua; Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta

Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

3) Sen estämättä, mitä 8 §:n 2 momentin 3 kohdassa ja 10 §:n 2 momentissa säädetään, henkilöt jotka tämän asetuksen voimaan tullessa ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja joilla on riittävä ensihoidon osaaminen ja tehtävän edellyttämä kokemus ja jotka toimivat hoitotason ensihoidon tai kenttäjohtajan tehtävissä, voivat edelleen toimia mainituissa tehtävissä.

Vastuulääkäri ratkaissee, mitä on "riittävä osaaminen ja tehtävän edellyttämä kokemus"

Link to comment
Share on other sites

Tehyn lakimieheltä saatu vastaus em. ongelmaan :

Ensihoitoasetuksen (340/2011) säännökset henkilöstön koulutusvaatimuksista (§ 8, 2.momentti, 3. kohta) koskevat hoitotason ensihoitoon rekrytoitavaa uutta henkilöstöä. Lain tultua voimaan 1.5.2011 hoitotason ensihoidossa tuolloin toimineet terveydenhuollon ammattihenkilöt, joilla on riittävä koulutus, saavat jatkaa hoitotason ensihoidossa aikaisemmalla koulutuksella myös tulevaisuudessa.

Vuoden 2013 loppuun asti voidaan hoitotason ensihoitoon rekrytoida riittävän ja soveltuvan koulutuksen saaneita terveydenhuollon ammattihenkilöitä, mutta heidän tulee pätevöityä em. uusien koulutusvaatimusten mukaisesti vuoden 2013 loppuun mennessä, jos he haluavat jatkaa hoitotason ensihoidon tehtävissä.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Hyvää alkavaa syksyä vaan ensihoidon keskusteluun. Tehy julkaissut eilen kyseisen lausunnon http://www.tehy.fi/tehy/ajankohtaista/?x22250=21235608 Minun mielestä perustasolla on edelleen paikka myös ei-terveydenhuollon ammattinimikettä omaavalle eli tarkoitan nyt siis pelastajia/palomies-sairaankuljettajia. Riippuen tietysti ihan heidän omasta motivaatiostaan toimia perustason ensihoidossa! Mutta tottakai tuo terveydenhuoltoalan ammattitutkinnon omaavat ois ykkössijalla ambulanssiin!

Jos on onneton, on ainakin toivoa paremmasta

Link to comment
Share on other sites

Hyvää alkavaa syksyä vaan ensihoidon keskusteluun. Tehy julkaissut eilen kyseisen lausunnon http://www.tehy.fi/t...x22250=21235608 Minun mielestä perustasolla on edelleen paikka myös ei-terveydenhuollon ammattinimikettä omaavalle eli tarkoitan nyt siis pelastajia/palomies-sairaankuljettajia. Riippuen tietysti ihan heidän omasta motivaatiostaan toimia perustason ensihoidossa! Mutta tottakai tuo terveydenhuoltoalan ammattitutkinnon omaavat ois ykkössijalla ambulanssiin!

Minun mielestäni hoitajalla ei ole valmiuksia savusukellukseen tai auton raivaamiseen pois potilaan ympäriltä, vaikka koulutukseen sisältyykin muutama opintopiste pelastustyötä.

Sama toimii toisinkin päin.

Link to comment
Share on other sites

Hyvää alkavaa syksyä vaan ensihoidon keskusteluun. Tehy julkaissut eilen kyseisen lausunnon http://www.tehy.fi/t...x22250=21235608 Minun mielestä perustasolla on edelleen paikka myös ei-terveydenhuollon ammattinimikettä omaavalle eli tarkoitan nyt siis pelastajia/palomies-sairaankuljettajia. Riippuen tietysti ihan heidän omasta motivaatiostaan toimia perustason ensihoidossa! Mutta tottakai tuo terveydenhuoltoalan ammattitutkinnon omaavat ois ykkössijalla ambulanssiin!

Minun mielestäni hoitajalla ei ole valmiuksia savusukellukseen tai auton raivaamiseen pois potilaan ympäriltä, vaikka koulutukseen sisältyykin muutama opintopiste pelastustyötä.

Sama toimii toisinkin päin.

Samaa mieltä - ainakin osittain..

Asian toinen puoli on se että kentällä työskentelee kymmenia, ellei satoja todella kokeneita, päteviä ja työyhteisöön sopeutuneita sairaankuljettajia joilta puuttuu hoitoalan tutkinto. Suuri osa on näistä on jo koulun penkillä hakenut/hakemassa virallista pätevyyttä, osalla on kuitenkin tilanne etteivät olosuhteiden, iän tms. syyn vuoksi pysty enää tutkintoa suorittamaan. Pitäisikö nämä hoitotyötä antaumuksella tekevät konkarit sitten potkaista kylmästi pellolle lakimuutoksen avulla? En tiedä oikeaa vastausta, onneksi ole minun päänsärky tämä.

Ehkä yksi ratkaisumalli olisi se että pelastuslaitosten sairaankuljetus eriytettäisiin täydellisesti palopuolesta koko maassa. Niille pelastajille jotka haluaisivat siirtyä sairaankuljetukseen annettaisiin siihen mahdollisuus, muuten koko organisaatio olisi pomoja myöten hoitoalan ammattilaisten miehittämä. Tämä ehkä vähentäisi tätä iänikuista kissanhännänvetoa palo- ja sakupuolen välillä..

Link to comment
Share on other sites

Hyvää alkavaa syksyä vaan ensihoidon keskusteluun. Tehy julkaissut eilen kyseisen lausunnon http://www.tehy.fi/t...x22250=21235608 Minun mielestä perustasolla on edelleen paikka myös ei-terveydenhuollon ammattinimikettä omaavalle eli tarkoitan nyt siis pelastajia/palomies-sairaankuljettajia. Riippuen tietysti ihan heidän omasta motivaatiostaan toimia perustason ensihoidossa! Mutta tottakai tuo terveydenhuoltoalan ammattitutkinnon omaavat ois ykkössijalla ambulanssiin!

Minun mielestäni hoitajalla ei ole valmiuksia savusukellukseen tai auton raivaamiseen pois potilaan ympäriltä, vaikka koulutukseen sisältyykin muutama opintopiste pelastustyötä.

Sama toimii toisinkin päin.

Samaa mieltä - ainakin osittain..

Asian toinen puoli on se että kentällä työskentelee kymmenia, ellei satoja todella kokeneita, päteviä ja työyhteisöön sopeutuneita sairaankuljettajia joilta puuttuu hoitoalan tutkinto. Suuri osa on näistä on jo koulun penkillä hakenut/hakemassa virallista pätevyyttä, osalla on kuitenkin tilanne etteivät olosuhteiden, iän tms. syyn vuoksi pysty enää tutkintoa suorittamaan. Pitäisikö nämä hoitotyötä antaumuksella tekevät konkarit sitten potkaista kylmästi pellolle lakimuutoksen avulla? En tiedä oikeaa vastausta, onneksi ole minun päänsärky tämä.

Ehkä yksi ratkaisumalli olisi se että pelastuslaitosten sairaankuljetus eriytettäisiin täydellisesti palopuolesta koko maassa. Niille pelastajille jotka haluaisivat siirtyä sairaankuljetukseen annettaisiin siihen mahdollisuus, muuten koko organisaatio olisi pomoja myöten hoitoalan ammattilaisten miehittämä. Tämä ehkä vähentäisi tätä iänikuista kissanhännänvetoa palo- ja sakupuolen välillä..

Ihan niinkuin joku täällä joskus sanoi: hyvä perustason sairaankuljettaja saadaan vaikka talonmiehestä kun vaan työkokemusta kertyy. Toimeentulo tulee turvata niille ketkä nyt tekevät hommia ilman terveydenhuollon tutkintoa. Jos on 20 vuotta jo töissä ollut niin eihän se ammattitaito katoa sinä päivänä kun joku säädös tulee voimaan. Onkin kohtuullista, että nämä kaverit jatkavat työntekoa vaikka sitten ammattitutkinnon suorittaneen työparina. Muutenkin taitavat olla hyviä työpareja nämä mistä löytyy vanhaa rauhallisuutta ja kokemusta ja sitten uutta tietoa ja intoa.

Pelastuslaitosta vastaanhan mulla ei sinällään ole mitään, menisin itsekin heille duuniin jos vain ottaisivat. Palveluntuottajana varsinkin työntekijän kannalta paljon parempi kuin useimmat yksityiset. Hännänvetohan johtuu lähinnä siitä, että he palkkaavat terveydenhuollon työhön mieluummin palomiehiä kuin hoitajia.

Link to comment
Share on other sites

Pelastuslaitosta vastaanhan mulla ei sinällään ole mitään, menisin itsekin heille duuniin jos vain ottaisivat. Palveluntuottajana varsinkin työntekijän kannalta paljon parempi kuin useimmat yksityiset. Hännänvetohan johtuu lähinnä siitä, että he palkkaavat terveydenhuollon työhön mieluummin palomiehiä kuin hoitajia.

Tässä taitaa olla hyvin suuria eroja suomenmaassa; osa palkkaa lähes pelkästään pelastajia, osa lähäreitä ja sairaanhoitajia vs. palomiehen palkalla sakuhommiin ja osa sitten pelkästään hoitajia oikealla hoitajan palkalla.
Link to comment
Share on other sites

Asiasta voi olla montaa eri mieltä. Alalla on varmasti päteviä vanhoja palomies-sairaankuljettajia jotka ovat käyneet muutaman kuukauden koulutuksen. Itse olen törmännyt myös sellaisiin jotka ovat 30 vuotta tehneet sairaankuljetusta, mutta esimerkiksi anatomia/latina on heille täysin vierasta. Jos lääkäri sattuu lähetteeseen enemmänkin satuilemaan diagnoosia ja selitysta käyttäen latinaa niinnämä herrat ovat hukassa. Perushoito heiltä sujuu mallikkaasti, joskin vanhat menetelmät, eli 3H:n hoito ovat myös osittain vahvasti mukana. Lisäkäksi saatetaan vieroksua kiirekeikkoja, ja hoitaa esim. päällä oleva siirtokuljetus, koska pelätään ettei oma ammattitaito välttämättä riitä.

Link to comment
Share on other sites

Tätähän on suunniteltu jo vuosia. Ja oleellisena osana koulutussuunnitelmaa oli se että kun vanhenevilla palomiehillä loppuu kunto savusukellukseen, laitetaan heidät vanhainkotiin lähihoitajan duunia tekemään. Loppuu itku eläkeiästä... :P

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Nyt muuten Vit**taa ettei tullut hölmönä suorittetua sitä Arcadan hoitotasokoulutusta loppuun!!!!

Miten se oli "tyhmästä päästä, kärsii koko kroppa!" :)

Nyt kokemuksen syvällä rintaäänellä voin sanoa, että jos olettte joskus ko. kurssin aloittaneet ja siihen liittyy kirjallisia tehtäviä, niin kannattaa tehdä ne joissa!

Sain tehtyä tämän, mutta hiukka vaati ponnisteluja, nyt ko. koulutus on suoritettu, vihdoin!

Voin vain suositella Arcadan kurssia, mutta meille pitkämatkalaisille se on vaan kaukana. Kuopiossa on nyt vastaava kurssi menossa ja toivottavasti tulis myös sinne Ouluun kans...

Kiitos.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Hyvää alkavaa syksyä vaan ensihoidon keskusteluun. Tehy julkaissut eilen kyseisen lausunnon http://www.tehy.fi/t...x22250=21235608 Minun mielestä perustasolla on edelleen paikka myös ei-terveydenhuollon ammattinimikettä omaavalle eli tarkoitan nyt siis pelastajia/palomies-sairaankuljettajia. Riippuen tietysti ihan heidän omasta motivaatiostaan toimia perustason ensihoidossa! Mutta tottakai tuo terveydenhuoltoalan ammattitutkinnon omaavat ois ykkössijalla ambulanssiin!

Kuuleman mukaan Helsingissä on alkanut tuo pelastajien lähihoitajaksi kouluttaminen, tiivistä, monimuotoista, oppisopimusta ja ties mitä tarjolla. Rankkaa palautetta tullut opiskelijoilta, tietysti vuoren kokoisen, terveen itsetunnon omaava brankkari nyt suhtautuu omalla tavallaan hoitotätihommeleihin. Noh, lainsäätäjä on yhtä mieltä, pelastajan tutkinnon yhdistäminen lähihoitajan opetuksen sisältöön ei sinänsä ainakaan huononnus ole - sitten on se rajanveto, paljon pitäisi keskittyä akuuttihoitoon ja paljon sitten kaikenlaiseen muuhun. Nykyaikana ei tosiaan aina tiedä, mistä itsensä löytää, ja tehoharjoittelussani oli mielenkiintoista havaita, miten palattiinkin sinne "vanhusten hoidon perusteisiin", mistä lähdettiin liikkeelle, perushoito oli tärkeä osa kriittisesti sairaan potilaan hoitoa, ja toki periaatteita joutuu muuallakin ajattelemaan. Helsingissä yritetään vähän vielä viilata sitä sopivaa linjaa, jotta toisaalla lähihoitajan tutkinnon vaatimukset täyttyisivät, toisaalta opiskelijoillakin säilyisi motivaatio. Hieman kommenteissa olin kuulevani tosin myös sitä samaa, yleistä kritiikkiä hoitopuolen opintoja kohtaan, missä välillä on kyllä omia vinhoja periäänkin.

Samassa paketissahan olisi ollut mahdollisuus kuunnella pelastuslaitoksen henkilöstöjohtamisen kehittämistä ja turvallisuuspuolen uusia tuulia opinnäytetöiden muodossa. Hoitopuolelta esittelyssä oli hetkinen, pengotaas, simulaatio-opetuksen YAMK-opinnäytetyö ja pari AMK-työtä, toinen kartoitti väkivaltaa Helsingin pelastuslaitoksella potilaiden taholta ja sitten eli ensihoidon farmakologian opetusaineiston päivitystä, jos sitten se varsinainen päivitetty laitoksen matsku ei ole avoimessa jakelussa. Työt näyttävät löytyvän netistä kirjoittamalla töiden otsikot:

"Väkivaltaisen potilaan kohtaaminen sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa" (kyselytutkimus Helsingissä)

"Simulaatio-opetuksen yhteys oppimiseen ensihoidon koulutuksessa" ja

"Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen farmakologian itseoppimisaineiston kehittäminen"

Alkaa tältäkin tontilta löytyä aina vain enemmän ja enemmän opinnäytetöitä... :)

Jos potilas on sekavampi kuin meidän yksikössä hoitajansa, kuuluu potilas sairaalahoitoon...

Ylpeiksi jumalat tekevät ensin heidät, jotka jumalat haluavat tuhota.

Link to comment
Share on other sites

Kuuleman mukaan Helsingissä on alkanut tuo pelastajien lähihoitajaksi kouluttaminen, tiivistä, monimuotoista, oppisopimusta ja ties mitä tarjolla.

Saan varmasti brankkareidin vihat niskaani, mutta milloin alettaisiin pikakouluttaa lähäreitä brankkareiksi, samoilla fyysisenkunnon vaatimuksilla tietenkin!

Kiitos.

Link to comment
Share on other sites

Kuuleman mukaan Helsingissä on alkanut tuo pelastajien lähihoitajaksi kouluttaminen, tiivistä, monimuotoista, oppisopimusta ja ties mitä tarjolla.

Saan varmasti brankkareidin vihat niskaani, mutta milloin alettaisiin pikakouluttaa lähäreitä brankkareiksi, samoilla fyysisenkunnon vaatimuksilla tietenkin!

Nyt kun keksit, niin varmaan joku päivä joku laittaa pelastuskoulujen testivaatimukset johonkin lähärikouluuun ja opettaa lähäritutkinnon sisällä 1,5 vuotta pelastustointa. Tiivis tulisi kyllä siitäkin koulutuksesta. Ihan mahdollinen skenaario.

Jos potilas on sekavampi kuin meidän yksikössä hoitajansa, kuuluu potilas sairaalahoitoon...

Ylpeiksi jumalat tekevät ensin heidät, jotka jumalat haluavat tuhota.

Link to comment
Share on other sites

Kuuleman mukaan Helsingissä on alkanut tuo pelastajien lähihoitajaksi kouluttaminen, tiivistä, monimuotoista, oppisopimusta ja ties mitä tarjolla.

Saan varmasti brankkareidin vihat niskaani, mutta milloin alettaisiin pikakouluttaa lähäreitä brankkareiksi, samoilla fyysisenkunnon vaatimuksilla tietenkin!

En nyt muista nimeä, mutta joku korkeampi kaveri kaiketi ministeriöstä joskus nosti metelin kun tuota ehdotettiin. Itse oli juuri ehdottanut, että pelastajatutkintoon lisää lukukausi ja lähärin paperit saisi samalla.

Poikamies voi olla idiootti tietämättään, ukkomies ei ikinä.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Aamulehdessä oli asiasta

Riittääkö pelkkä

ambulanssi, jos

mukana ei tule

yhtään

sairaanhoitajaa tai

lääkäriä?

www2.aamulehti.fi/mobiili/kotimaa/index.shtml?230639

(nyt tuli vain mobiiliosoite, jos joku laittaa tavalliselle sivulle linkin)

"If you ain't part of a solution, you are solid or gas."

Link to comment
Share on other sites

Tässäpä tämä :

Ambulanssi saapuu onnettomuuspaikalle ja uhrit huokaavat helpotuksesta, nyt saamme apua.

Aina ei ole syytä helpotuksenhuokaukseen, sillä Suomen lainsäädäntö sallii ambulanssien miehittämisen myös ilman terveydenhuollon ammattitutkintoa olevilla henkilöillä.

Etenkin Suomen ensihoitoalan liitto ry ja Tehy katsovat, että potilaan tilaan nähden riittämätön koulutus ja osaaminen on uhka potilasturvallisuudelle.

Loukkaantuneet eivät ole tasa-arvoisessa asemassa eri puolilla Suomea, sillä osassa sairaanhoitopiirejä ambulanssien henkilöstöltä edellytetään ensihoitaja AMK tai sairaanhoitajan tutkintoa.

Ongelmia on aiheuttanut myös kilpailutus. Ensihoitoalan liiton näkemyksen mukaan kunnat ja sairaanhoitopiirit eivät hallitse ensihoitopalvelun kilpailuttamista niin, että laatu ja riittävä saatavuus turvattaisiin.

http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194710300454/artikkeli/riittaako+pelkka+ambulanssi+jos+mukana+ei+tule+yhtaan+sairaanhoitajaa+tai+laakaria+.html

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...