Jump to content
MAINOS

Asetus ensihoitopalveluista lausunnolle


hiski

Recommended Posts

Tulee jotenkin mieleen, että tämä ja moni muukin vireillä ollut asia ei suosi pieniä yrittäjiä. Edelleen jossain omat kyydit ovat Pyhä asia..

"Hurmuri on aina imagonsa vanki, ei en oo, vaikka väitetäänkin en ole pelkkä kanki.." (Herra Ylppö&Ihmiset "Sata vuotta").

Link to comment
Share on other sites

MAINOS
  • Replies 172
  • Created
  • Last Reply

Tuosta K-SSHP:n uudistuksesta oli lehdessä tänään.

Jatkossa yksiköt on jaettu ensisijaisiksi (hoitoyksikkö), toissijaisiksi (perustaso) ja siirtoyksiköiksi. Paikannustietojen perusteella lähetetään lähin yksikkö kohteeseen. Siirrto pyritään tekemään pääasiassa siirtoyksiköillä, tarpeen vaatiessa muilla. D-tehtävät hoidetaan 2h sisällä.

Eli oikeastaan eroa entiseen on tuo lähimmän yksikön lähettäminen.

"If you ain't part of a solution, you are solid or gas."

Link to comment
Share on other sites

Tuosta K-SSHP:n uudistuksesta oli lehdessä tänään.

Jatkossa yksiköt on jaettu ensisijaisiksi (hoitoyksikkö), toissijaisiksi (perustaso) ja siirtoyksiköiksi. Paikannustietojen perusteella lähetetään lähin yksikkö kohteeseen. Siirrto pyritään tekemään pääasiassa siirtoyksiköillä, tarpeen vaatiessa muilla. D-tehtävät hoidetaan 2h sisällä.

Jokohan kokeiluhätäkeskukseen tulee tese-pöytä? :blink:

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Tällä viikolla pitäisi asetuksen valmistua. Jäämme jännityksellä odottamaan. Tallihuhuina liikkuu että pieniä loivennuksia olis tulossa pätevyys/lisäkoulutus vaatimuksiin hoitotason sairaanhoitajien ja perustason luvat omaavien kohdalle. Voipi myös olla että palomieskaksikot saa jatkaa.... (?)

Link to comment
Share on other sites

Tallihuhuina myös kuultu että lähihoitajat saavat jatkaa hoitotasolla, ad jonnekin hamaan tulevaisuuteen (2017?) Tässähän alkaa tuntumaan siltä että on käyty kouluja ns. ihan turhaan vuosia, jos se ei näy palkassa vrt ammattikoulu.

Ei sillä, ymmärrän kyllä huolen pätevän henkilöstön saatavuudesta, mutta eikös tässä ollut idea saada entistä korkeammin koulutettua väkeä toteuttamaan entistä vaativampaa hoitoa ensihoitoon. Mielestän nykyisenlainen (saati mennyt) lähihoitaja-/lääkintävaksikoulutus ei anna minkäänlaisia eväitä nykyisenlaiseen hoitotason ensihoitoon.

Link to comment
Share on other sites

Tallihuhuina myös kuultu että lähihoitajat saavat jatkaa hoitotasolla, ad jonnekin hamaan tulevaisuuteen (2017?) Tässähän alkaa tuntumaan siltä että on käyty kouluja ns. ihan turhaan vuosia, jos se ei näy palkassa vrt ammattikoulu.

Ei sillä, ymmärrän kyllä huolen pätevän henkilöstön saatavuudesta, mutta eikös tässä ollut idea saada entistä korkeammin koulutettua väkeä toteuttamaan entistä vaativampaa hoitoa ensihoitoon. Mielestän nykyisenlainen (saati mennyt) lähihoitaja-/lääkintävaksikoulutus ei anna minkäänlaisia eväitä nykyisenlaiseen hoitotason ensihoitoon.

Hoitotason palkkahan nousee ihan mukavasti nyt verrattuna perustason palkkaan, joten koulutus alkaa näkyä palkassa. Ei mitenkään dramaattisesti, mutta eroa kuitenkin selvennetään. Itse taas en näe ongelmana, että nykyiset työntekijät saavat jatkaa siirtymäajan turvin työssään ja nostaa siitä sen vaativuuden mukaista palkkaa. Ilmeisesti käytännöt ovat kirjavia, mutta pääsääntöisesti lienee kuitenkin niin että heidät on hoitotason tehtäviin koulutettu, osaaminen on testattu ja lääkäri on katsonut ihmiset sopiviksi suorittamaan vaativampia tehtäviä kuin mihin pohjakoulutus on riittänyt.

Link to comment
Share on other sites

Kohtalaisen hyvältä näyttää näin äkkiseltään, etenkin tuo että perustason yksikköön vaaditaan vähintään toinen terveydenhuollon ammattilainen. Myös hoitotasolla toimimiseen ja siihen vaadittuun koulutukseen on selkeästi nyt otettu kantaa.

... mutta siirtymäsäännökset melkeen tämänkin hyvän ajatuksen tappavat. Ne jotka nyt toimii hoitotasolla, saa jatkaa (th-ammattihenkilö + "riittävä osaaminen ja kokemus"), sekä ne palomiehet jotka nyt toimivat perustason saku-hommissa, saavat jatkossakin puuhastella kahdestaan näin muodostaen perustason yksikön.

Noh, katellaa millaiseksi tämä nyt sitten käytännössä muodostuu.

Link to comment
Share on other sites

Ensihoitopalveluiden asetus

Nyt se on sitten taputeltu... :)

Tämän asetuksen 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun henkilöstön koulutusvaatimuksiin voidaan soveltaa tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä vuoden 2013 loppuun.

Sen estämättä, mitä 8 §:n 2 momentin 3 kohdassa ja 10 §:n 2 momentissa säädetään, henkilöt jotka tämän asetuksen voimaan tullessa ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja joilla on riittävä ensihoidon osaaminen ja tehtävän edellyttämä kokemus ja jotka toimivat hoitotason ensihoidon tai kenttäjohtajan tehtävissä, voivat edelleen toimia mainituissa tehtävissä.

Jääkö tästä nyt sellainen käsitys muillekkin, että pelastajien yksinään miehittämät yksiköt poistuvat 31.12.2013 valtakunnasta ja että hoitotasolla olevat lähihoitajat saavat jatkaa eläkepäiviinsä asti toimessaan. Turhaan poijjaat menitte kouluun niinku kops tuumasi.

Nyt mielenkiinnolla jäämme seuraamaan että nostaako pelastuslaitos aiemmin palomiehillä pyöritetyt perustason yksiköt h+p:ksi vai säästetäänkö siinä se 200 € että palkataan lähihoitaja ajamaan palomiesten kanssa.

E:

ne palomiehet jotka nyt toimivat perustason saku-hommissa, saavat jatkossakin puuhastella kahdestaan näin muodostaen perustason yksikön.

Tollasta mahdollisuutta en tajunnutkaan. Vai sallisiko pykälä kuitenkin vain sen, että sairaankuljettajakurssin käyneet ja muuten pätevöityneet ei-ammattihenkilöt saisivat jatkaa tehtävissään ammattihenkilöiden parina?

Mielenkiinnolla seuraan myös sitten miten tuossa aiotaan toteuttaa valvontaa, että 1.5 mennessä sakua keskenään ajaneet palomiehet erotellaan niistä jotka eivät ole vielä ehtineet ajaa keskenään.

Link to comment
Share on other sites

Ensihoitopalveluiden asetus

Nyt se on sitten taputeltu... :)

3) hoitotason ensihoidon yksikössä:

a) ainakin toisen ensihoitajan on oltava ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma

Eli siis ne lähärit jotka lähtivät opiskelemaan sairaanhoitajaksi kuvitellen näin voivansa hakeutua hoitotasolle voivat haudata haaveensa tai sitten kannattaa asennoitua uusia jatko-opiskeluja varten. Vai..??

Link to comment
Share on other sites

Eli siis ne lähärit jotka lähtivät opiskelemaan sairaanhoitajaksi kuvitellen näin voivansa hakeutua hoitotasolle voivat haudata haaveensa tai sitten kannattaa asennoitua uusia jatko-opiskeluja varten. Vai..??

Tämän mukaan kyllä. Mutta ei hätää, jos hoitotason luvat löytyvät lähihoitajan papereilla, niin ei tarvitse kouluun hakeutua!

Näitä järjettömyyksiä varmasti tulee löytymään yhä enemmän kun asetukseen tutustutaan. Tämän asetuksen henki on kyllä mielestäni ihan kunnossa, mutta ilmeisesti pelko työntekijöiden puutteesta (ratkaistavissa rahalla) ja helsingin painostus (palomiehet ambulanssissa) vesittivät melko pitkälti tämänkin asetuksen seuraavaksi 10-20 vuodeksi.

Link to comment
Share on other sites

Mutta ei hätää, jos hoitotason luvat löytyvät lähihoitajan papereilla, niin ei tarvitse kouluun hakeutua!

Ainakin joillakin alueilla hoitotasolla vuosia työskennelleet lähihoitajat on jo keritty tiputtamaan perustasolle vastuulääkärin ohjeistuksella. Eli ilmeisesti vastuulääkäritkään eivät ole olleet aivan kartalla siitä mitä asetus tuo tullessaan.

Link to comment
Share on other sites

Tämä laittaa miettimään että mikä on nyt vastuulääkäreiden asema myöntäessään velvotteita kun STM:ltä on tullut asetus. Voiko enää esim vastuulääkäri myöntää/evätä luvat vastoin tätä asetusta? Kumpi menee edelle, vastuulääkärin päätös vai STM:n asetus?

Link to comment
Share on other sites

Tämä laittaa miettimään että mikä on nyt vastuulääkäreiden asema myöntäessään velvotteita kun STM:ltä on tullut asetus. Voiko enää esim vastuulääkäri myöntää/evätä luvat vastoin tätä asetusta? Kumpi menee edelle, vastuulääkärin päätös vai STM:n asetus?

Sairaanhoitopiiri voi säätää asetusta kireämmät kelpoisuusehdot alueelleen, viime kädessä se pitää palvelutasopäätöksessä linjata.

Sitä en sitten osaa sanoa voiko saman sairaanhoitopiirin sisällä olla erilaisia pelisääntöjä (esim. HUS:n sairaanhoitoalueet). Minun ymmärryksen mukaan ei, mutta voin olla ihan väärässäkin.

Link to comment
Share on other sites

Sairaankuljettajat jäävät historiaan 1.5. kun jatkossa näyttää olevan enää perus- ja hoitotason ensihoitajia.

Yksi hauskuus näytti tuohon lakiin sisältyvän. Tuoreita sairaanhoitajia ei pystytä enää työllistämään samaan malliin kuin aiemmin koska hoitotasolle vaaditaan (jatkossa) ensihoitaja AMK tai sairaanhoitaja + täydennyskoulutus ja perustason yksiköistäkin sanotaan seuraavaa:

"2) perustason ensihoidon yksikössä:

a) ainakin toisen ensihoitajan on oltava terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus; ja

b) toisen ensihoitajan on oltava vähintään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon taikka sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö;"

Eli myös perustason yksikössä pitää olla joko lvm-sk, lh/eh, eh amk tai sh täydennyskoulutuksella toisena henkilönä. Palosankarien siirtymäohjekin koskee ainoastaan keskenään leikkimistä eli jatkossa miehitys ei voi lain mukaan olla vastavalmistunut sh ja palosankari. Vanhat sh:t saavat siis jatkaa mutta uusita vaaditaan joko täydennyskoulutus tai työpariksi joku edellämainituista.

Link to comment
Share on other sites

Eiks terveydenhuollon ammattihenkilö ole niinkun lähihoitaja?

Pelkkä sh ei siis riitä hoitotasolle, eikä edes ensi- tai akuuttihoitoon suunnannut sh, vaan pitää olla ne ensihoidon lisäopinnot, niinkö?

"Olkaapa hetki paikallanne, kun otetaan sydänfilmiä."

"Jaa KUHANSILMIÄ?!"

Link to comment
Share on other sites

Pelkkä sh ei siis riitä hoitotasolle, eikä edes ensi- tai akuuttihoitoon suunnannut sh, vaan pitää olla ne ensihoidon lisäopinnot, niinkö?

Näin tuo asetus on tulkittava, ainoastaan nämä muutamien amk:n järjestämät 30 op:n lisäkoulutukset kelpaavat. Voi moni koulun penkille lähtenyt lähäri kokea nyt itsensä pikkaisen huijatuksi..

Link to comment
Share on other sites

Kannattaa lukaista vielä ne lisäsivut joissa "avataan" asetuksen kohdat ja mainitaan mm. tarkennukset palosankareiden kelpoisuudesta ja koko hommelin siirtymäajat.

Link to comment
Share on other sites

Eiks terveydenhuollon ammattihenkilö ole niinkun lähihoitaja?

"Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 2 §:n mukaan terveydenhuollon ammattihenkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka on saanut ammatinharjoittamisoikeuden (laillistettu ammattihenkilö) tai ammatinharjoittamisluvan (luvan saanut ammattihenkilö) sekä henkilöä, jolla on oikeus käyttää terveydenhuollon ammattihenkiöistä annetulla valtioneuvoston asetuksella 564/1994 säädettyä terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä (nimikesuojattu ammattihenkilö)." -STM

Kannattaa lukaista vielä ne lisäsivut joissa "avataan" asetuksen kohdat ja mainitaan mm. tarkennukset palosankareiden kelpoisuudesta ja koko hommelin siirtymäajat.

Tuota täydennystä kun lueskelee niin lopullinen tavoite olisi ambulansseissa työskentelvät hoitotasoiset olisivat ensihoitaja AMK tutkinnon omaavia ja perustasoiset ensihoitoon suuntautuneita lähihoitajia. Ei siis pelastajia tai sairaanhoitajia tai muitakaan. Tämä tietenkään ei tule toteutumaan tällä vuosituhannella mutta...

"Koska ensihoito nykyään on kiinteä osa terveydenhuollon toimintaa, on perusteltua, että myös ensihoidossa potilaan hoidosta vastaa terveydenhuollon ammattihenkilö.

Lähihoitajatutkinnon ensihoidon koulutusohjelma muodostuu ensihoitopalvelussa toimimisesta, päivystyspolikliinisesta hoitotyöstä, perioperatiivisesta hoitotyöstä ja lisäksi valinnaisesta tutkinnon osasta. Ensihoidon koulutusohjelmaa järjestää nykyi-sin 21 oppilaitosta.

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa ensihoidon koulu-tusohjelmaa järjestää kahdeksan ammattikorkeakoulua. Vuonna 2010 ensihoidon koulutusohjelmassa ammattikorkeakouluissa aloitti 117 opiskelijaa suomenkielisellä ja 17 ruotsinkielisellä linjalla. Vuonna 2009 ammattikorkeakouluista valmistui yh-teensä 97 ensihoidon ammattilaista.

Muut terveydenhuoltoalan tutkinnot eivät suoraan anna valmiuksia toimia ensihoito-palvelussa, mutta tutkinnon jälkeen vuosien mittaan hankittu kokemus ja erilaiset li-säkoulutukset ovat pätevöittäneet nämä henkilöt toimimaan ensihoidossa. Useassa kunnassa ja sairaanhoitopiirissä on hyväksytty myös näin hankittu koulutus sellaise-naan tai siirtymäajan puitteissa soveltuvaksi. Pitkällä tähtäimellä on kuitenkin tarkoi-tuksenmukaista, että ensihoitopalvelussa työskentelee alalle suuntaavan tutkinnon suorittanut henkilöstö. Sen vuoksi koulutusvaatimukset tulevat voimaan vasta siirty-mäkauden jälkeen."

Link to comment
Share on other sites

On se hyvä, että on keksitty tuo siirtymäaika. Kun ajattelee kärjistäen, että vastavalmistunut sairaanhoitaja käy esim. Arcadan kirjekurssimaisen etätehtäväensihoitokurssin niin hän olisi pätevämpi hoitotasolle kuin 15v alalla ollut lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja + sairaanhoitaja AMK koulut käynyt "veteraani" . Näköjään toi kouluttautuminen ei kannata, kun aina keksitään uusia koulutusmuotoja sillä välin kun esim. minä kävin koulujani. Vaksikoulun aikaan keksittiin lähärit, joiden piti mullistaa ensihoito. Sairaanhoitaja koulun aikaan keksittiin ensihoitaja amk ja taas olin väärään aikaan väärässä koulussa. Kai se pitää siirtyä sairaala maailmaan, kun paperit näyttää epäpätevyyden hoitotasolle - hieman sarkasmia kiitos. Mä olen tyytyväinen tuohon siirtymäkauteen ja mahdollisuuteen toimia työssäni vielä jatkossakin. Palomiesten ambulanssissa oloon en ole tyytyväinen. Heitä tarvitaan kipeästi ihan muissa autoissa.

Link to comment
Share on other sites

Pelkkä sh ei siis riitä hoitotasolle, eikä edes ensi- tai akuuttihoitoon suunnannut sh, vaan pitää olla ne ensihoidon lisäopinnot, niinkö?

HUS-alueellahan näin on ollut tähänkin asti eli siltä osin ei mitään uutta. Ensihoitaja AMK on ollut ainoa tutkinto, joka sellaisenaan riittää. Lisäksi tietty kaikilta on vaadittu tietty määrä työkokemusta ja vastuulääkärin hyväksyntä.

Link to comment
Share on other sites

Arcadan erikoistumiskurssi sairaanhoitajille on ollut vuodesta 2007 lähtien olemassa, ja siinä on opiskellut ihmisiä ympäri suomenmaan. En tiedä kuinka paljon ihmisiä on sen käynyt.

Pelkkä sh ei siis riitä hoitotasolle, eikä edes ensi- tai akuuttihoitoon suunnannut sh, vaan pitää olla ne ensihoidon lisäopinnot, niinkö?

HUS-alueellahan näin on ollut tähänkin asti eli siltä osin ei mitään uutta. Ensihoitaja AMK on ollut ainoa tutkinto, joka sellaisenaan riittää. Lisäksi tietty kaikilta on vaadittu tietty määrä työkokemusta ja vastuulääkärin hyväksyntä.

Pelastuslaitos iltaa, älkää rouva hätäilkö, me parannamme teidät tuota pikaa...

Link to comment
Share on other sites

Täähän on nyt aika perseestä. Juttelin tänään kaverin kanssa, joka opiskelee sairaanhoitajaksi. Kun hän valmistuu 2012, hänellä ei sillä tutkinnolla ole asiaa hoitotasolle. Sen sijaan siellä porskuttaa edelleen vanhat hoitotason saavuttaneet lähihoitajat ja jopa pelastajat. Jos oletetaan, että pitää olla esim. 1 vuosi kokemusta perustasolta, ennen kuin voi hankkiutua hoitotasolle sh amk:na, tuollainen 2012 valmistuva sh ei ehdi koskaan päästä hoitotasolle, vaan saa sitten työkokemuksen hankittuaan lähteä hakemaan sitä lisäkoulutusta (johon myös arvatenkin tarvitaan ensin työkokemusta). Helpoimmalla pääsisi kun lukisi vielä lähihoitajaksi sh-tutkinnon päälle ja olisi opiskeluaikana hoitotason yksikössä hankkimassa sitä työkokemusta.

No, maistereillahan on kohta kysyntää, kun aletaan järjestää sitä lisäkoulutusta. Minä sh amk:na, lastenhoitotyöhön suuntautuneena, 40 ov akututihoitotyön lisäopintoja ei-ensihoitajakoulutusta järjestävässä koulussa käyneenä, pääsisin työkokemuksellani hoitotasolle, mutta tuo lisäopintojen käyminen on sen kannalta ihan turhaa. Ihan yhtä lailla voisin tehdä hommia sh amk lastenhoitotyö + työkokemus -pohjalta.

Varmaan tosiaan todella petetty olo niillä, jotka on lähteneet lähäristä lukemaan sh:ksi että saa työskennellä hoitotasolla. Turha työ tekijäänsä kiittää.

On se nyt helvetti soikoon ihme juttu, että sh amk ei riitä tutkinnoksi hoitotasolle, ei lisäopintojen kanssakaan, jollet ole käynyt niitä ensihoitajien oppilaitoksessa. Sen sijaan siellä jatkavat lähihoitajat ja PELASTAJAT?!

Ymmärrän toki sen, että ensihoitajaa ajetaan hoitotason tutkinnoksi, mutta edelleen, mitä tekee sitten hoitotasolle pelastaja tai lh?

"Olkaapa hetki paikallanne, kun otetaan sydänfilmiä."

"Jaa KUHANSILMIÄ?!"

Link to comment
Share on other sites

Varmaan tosiaan todella petetty olo niillä, jotka on lähteneet lähäristä lukemaan sh:ksi että saa työskennellä hoitotasolla. Turha työ tekijäänsä kiittää.

On se nyt helvetti soikoon ihme juttu, että sh amk ei riitä tutkinnoksi hoitotasolle, ei lisäopintojen kanssakaan, jollet ole käynyt niitä ensihoitajien oppilaitoksessa. Sen sijaan siellä jatkavat lähihoitajat ja PELASTAJAT?!

Jos tämä asetus näin tulkitaan niin kyllä moni opiskelemaan lähtenyt repii peliverkkarinsa. Vaikka jossain eteläsuomessa kursseja järjestettäisiinkin niin kaikilla ei ole mahdollisuuksia näitä suorittaa, ja eipä sinne tunnu läheskään kaikki edes pääsevän. Outoa tuntuu olevan myös se että ensihoidon vastuulääkärit ovat olleet pihalla siitä mitä asetus tuo tullessaan.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...