Jump to content
MAINOS

Asetus ensihoitopalveluista lausunnolle


hiski

Recommended Posts

MAINOS
  • Replies 172
  • Created
  • Last Reply
Palvelutasopäätöksessä asetetaan kussakin riskiluokassa ohjeelliset tavoittamisajat ensihoitopalvelun yksiköille eri tehtäväkiireellisyyksissä siten, että erikseen määritellään riskiluokkakohtaisesti kuinka suuri osuus väestöstä pyritään tavoittamaan 8 minuutin ja 15 minuutin sisällä hälytyksestä. Saman riskiluokan alueen väestön tulee saada yhdenvertainen palvelu koko sairaanhoitopiirin alueella.

Eikös tuo täydellisessä maailmassa tarkoittaisi sitä, että varallaolojärjestelmä joutaa romukoppaan niiden yksiköiden kohdalta jotka hoitavat kansalaistehtäviä. Nimittäin kun ketään aseman pihan ulkopuolelta ei voida tavoittaa viiteentoista minuuttiin jos auton moottori starttaa vasta silloin ja aiemminhan on annettu päätöksiä että alle 15 minuutin lähdöillä varallaololla ei voida teettää, vaan pitää maksaa täysi palkka.

E: Typo

Link to comment
Share on other sites

Eikös tuo täydellisessä maailmassa tarkoittaisi sitä, että varallaolojärjestelmä joutaa romukoppaan niiden yksiköiden kohdalta jotka hoitavat kansalaistehtäviä.

Ei toki. SHP voi päättää että 0% tehtävistä tavoitetaan 15 minuutissa.

Link to comment
Share on other sites

Asetusluonnos on sitten julkaistu, ja siitä on annettu lausuntopyyntö.

Lähihoitajien ja lääkintävaksien hoitotason luvat ovat ainakin liipasimella.

Ja samalla myös kaikki iv-hommelit loppuu lähäreiltä ja vakseilta viimeistään 1.5.2011.

Link to comment
Share on other sites

Asetusluonnos on sitten julkaistu, ja siitä on annettu lausuntopyyntö.

Lähihoitajien ja lääkintävaksien hoitotason luvat ovat ainakin liipasimella.

Onhan siinä 8-vuoden siirtymäaika. Kohtuu pitkä. Ymmärsinkö tosiaan oikein että ensivaste voitaisiin vastaisuudessa hankkia yksityiseltä. ts. tietyllä alueella sairaankuljetuksen hoitaisi yksityinen, joka myös tarjoaisi evyn ? Saako 3 kuukauden kurssit 80-luvulla käynyt enään työskennellä edes perustasolla, vai saako shp sanoa sanansa tästäki

Facts are meaningless. You could use facts to prove anything that's even remotely true! - Homer Simpson

Link to comment
Share on other sites

Onhan siinä 8-vuoden siirtymäaika. Kohtuu pitkä. Ymmärsinkö tosiaan oikein että ensivaste voitaisiin vastaisuudessa hankkia yksityiseltä. ts. tietyllä alueella sairaankuljetuksen hoitaisi yksityinen, joka myös tarjoaisi evyn ? Saako 3 kuukauden kurssit 80-luvulla käynyt enään työskennellä edes perustasolla, vai saako shp sanoa sanansa tästäki

Onhan ensivasteen voinut ostaa keneltä hyvänsä tähänkin asti? Eihän tuo sitä miksikään muuta.

Asetus sen sijaan näyttäisi määrittävän, että ensivasteyksikössä (ja kaikissa muissakin yksiköissä) pitää olla vähintään kaksi henkilöä. Eli yhden ukon yksiköt (esim. L4) eivät olisi asetuksen mukaisia. Liekö käynyt tekstin kirjoittajalle pieni lapsus?

SHP saa määritellä alueellaan vapaasti asetusta tiukemmat vaatimukset henkilöstön pätevyydelle, mutta ei tuo mun ymmärryksen mukaan estä näitä pätevöitettyjä jatkamasta perustasolla.

Link to comment
Share on other sites

SHP saa määritellä alueellaan vapaasti asetusta tiukemmat vaatimukset henkilöstön pätevyydelle, mutta ei tuo mun ymmärryksen mukaan estä näitä pätevöitettyjä jatkamasta perustasolla.

Mulle jää kyllä tosta tekstistä maku, että perustason yksikössä pitää olla vähintään 1 nimikesuojattu hoitaja ja hänen parinaan terveydenhuollon ammattilainen, pelastaja, tai aikaisemman vastaavan tutkinnon suorittanut (l. palomies-sairaankuljettaja). Sairaankuljettaja-kurssi tuskin kuulunee mihinkään noista ryhmistä.

Hoitotasolla määräyksenä laillistus+lisäkoulutus tai eh-amk ja hänen työparistaan samat löpinät kuin perustason kohdalla. Lähteekö nyt sitten myös näiltä sairaanhoitajilta hoitotason velvoitteet pois, jotka on vaan tehneet tentin eivätkä olleet kursseilla?

Link to comment
Share on other sites

Mulle jää kyllä tosta tekstistä maku, että perustason yksikössä pitää olla vähintään 1 nimikesuojattu hoitaja ja hänen parinaan terveydenhuollon ammattilainen, pelastaja, tai aikaisemman vastaavan tutkinnon suorittanut (l. palomies-sairaankuljettaja). Sairaankuljettaja-kurssi tuskin kuulunee mihinkään noista ryhmistä.

Kuten jo mainitsin tästä tuossa Pirkanmaan työtilannetta koskevassa keskustelussa, menee osalla laitoksista työnjako uusiksi

edit: ja tarkka määritelmähän oli "vähintään yksi nimikesuojattu hoitaja joka on suuntautunut ensihoitoon"

Link to comment
Share on other sites

edit: ja tarkka määritelmähän oli "vähintään yksi nimikesuojattu hoitaja joka on suuntautunut ensihoitoon"

Tämä on kieltämättä ihan selkeä parannus nykytilaan, eli terveydenhuollon ammattihenkilö vastaa potilaan hoidosta niin kuin muuallakin terveydenhuollossa.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

No jos noita asetuksia ja siihen viitavaa lakiin (559/1994) oiken rupea lukemaan ja miettimään niin perustasolla ei kyllä tule muutoksia autojen henkilöstöjörjestelyyn. laki ja asetus yhdessä kun sallii mekein millasen kokonpanon tahansa, siis perustasolla.Hoitotasolla on sit eri juttu ::)

Link to comment
Share on other sites

No jos noita asetuksia ja siihen viitavaa lakiin (559/1994) oiken rupea lukemaan ja miettimään niin perustasolla ei kyllä tule muutoksia autojen henkilöstöjörjestelyyn. laki ja asetus yhdessä kun sallii mekein millasen kokonpanon tahansa, siis perustasolla.Hoitotasolla on sit eri juttu ::)

Kyllä se asetus selkeästi edellyttää terveydenhuollon ammattihenkilöä toiseksi myös perustasolla. Eli kahdella pelastajalla ei voi keikkaa jatkossa ajaa. Jos asetus tulee siis voimaan.

Link to comment
Share on other sites

Perustason ensihoidon yksikössä on oltava vähintään yksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus. Kyseisessä yksikössä toisen henkilön on oltava vähintään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon taikka sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö.

Käypä Finlexistä kattomassa mitä laki pitää sisällänsä, ja sit muista että asetus ei ikinä mene lain eteen, niin johan aukeaa ::). näitä säädöksiä kun ei valitettavasti voi ihan yksoikosesti lukea vaan pitää kattoa mihin joku viittaa, joka taas viitaa johonkin, jne..........

Link to comment
Share on other sites

Käypä Finlexistä kattomassa mitä laki pitää sisällänsä, ja sit muista että asetus ei ikinä mene lain eteen, niin johan aukeaa ::). näitä säädöksiä kun ei valitettavasti voi ihan yksoikosesti lukea vaan pitää kattoa mihin joku viittaa, joka taas viitaa johonkin, jne..........

Selitä, kun en ymmärrä? Viittaatko siihen, että nimikesuojatun tehtäviä voi hoitaa myös muu henkilö? Sehän ei tässä päde, kun laki th-ammattihenkilöistä on yleislaki, th-laki siihen suhteessa erityislaki ja asetus täsmentää th-lakia. Kannattaa myös lukea se asetuksen perusteluteksti ajatuksen kanssa.

Link to comment
Share on other sites

Eli nimikesuojattu henkilönä voi toimia kuka vaan, kun taas ammtilailistettu henkilö on kaksi eri asiaa.Lailistettu henkilö on siis lääkärit,sh jne,kun taas lähihoitajat,lääkintävaxit, perushoitajat jne on nimikesuojattuja,rästä se ero tulee.

2 §

Terveydenhuollon ammattihenkilö

Tässä laissa tarkoitetaan terveydenhuollon ammattihenkilöllä:

1) henkilöä, joka tämän lain nojalla on saanut ammatinharjoittamisoikeuden (laillistettu ammattihenkilö ) tai ammatinharjoittamisluvan (luvan saanut ammattihenkilö ); sekä

2) henkilöä, jolla tämän lain nojalla on oikeus käyttää asetuksella säädettyä terveydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä (nimikesuojattu ammattihenkilö ).

Laillistettu, luvan saanut tai nimikesuojattu ammattihenkilö on oikeutettu toimimaan asianomaisessa ammatissa ja käyttämään asianomaista ammattinimikettä. Nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammatissa voivat toimia muutkin henkilöt, joilla on riittävä koulutus, kokemus ja ammattitaito. Tämä ei kuitenkaan estä, jollei laissa tai lain nojalla annetussa asetuksessa toisin säädetä, laillistettuja, luvan saaneita tai nimikesuojattuja ammattihenkilöitä koulutuksensa, kokemuksensa ja ammattitaitonsa mukaisesti toimimasta toistensa tehtävissä silloin, kun se on perusteltua työjärjestelyjen ja terveyspalvelujen tuottamisen kannalta.

Laillistetun ammattihenkilön tehtäviä voi 2 momentin estämättä suorittaa myös asianomaiseen ammattiin opiskeleva henkilö siten kuin asetuksella säädetään. Opiskelijaan noudatetaan tällöin soveltuvin osin, mitä jäljempänä tässä laissa säädetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä.

Tosin miten se laki loppujenlopuksi tulkitaan tiedetään vasta kun joku on sen tuomioistuimessa koeponnistanut ::)

Link to comment
Share on other sites

Nimikesuojatun tehtäviä voi tehdä ilman koulutustakin tosin silloin ei saa käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä, mutta asetuksessa nimenomaan vaaditaan nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus eli pelkkä pätevyys ei riitä. Miksi muuten kyseisessä asetuksessa olisi eritelty että pelastaja (tai vastaava) voi toimia tällaisessa yksikössä toisena henkilönä

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Tänään ollaan sitten kuultu tuosta asetuksesta eri henkilöiltä. Yksi kommentti oli sellainen, jonka ajattelin laittaa tänne.

Eija Vaula otti kantaa ensihoitohenkilöstön koulutustaustaan. Hänen mukaansa, tiivistettynä, vain AMK-tutkinnon (ja vanha opistotaso) tehneet (sh/eh) voisivat työskennellä ensihoidossa. Pelastajia ja lähihoitajia ei tulisi olla ensihoidossa. Perusteena se, että "miksi sellaiset ammattiryhmät voisivat toimia ensihoidossa, joiden ei katsota olevan päteviä toimimaan sairaalan sisällä vastaavissa tehtävissä".

"If you ain't part of a solution, you are solid or gas."

Link to comment
Share on other sites

Eija Vaula otti kantaa ensihoitohenkilöstön koulutustaustaan. Hänen mukaansa, tiivistettynä, vain AMK-tutkinnon (ja vanha opistotaso) tehneet (sh/eh) voisivat työskennellä ensihoidossa. Pelastajia ja lähihoitajia ei tulisi olla ensihoidossa.

Eläkepäivät alkaa olla siis lähellä... :D

Link to comment
Share on other sites

Eija Vaula otti kantaa ensihoitohenkilöstön

...

"miksi sellaiset ammattiryhmät voisivat toimia ensihoidossa, joiden ei katsota olevan päteviä toimimaan sairaalan sisällä vastaavissa tehtävissä".

Ihan hyvä kysymys. Joskin kääntäisin sen niin päin että miksi ammattiryhmä ei voi toimia sairaalan sisällä vastaavissa tehtävissä, vaikka sen katsotaan olevan siihen pätevä sairaalan ulkopuolella.

Mitä nyt hiukan on tässä ehtinyt nähdä niin ei nuo sairaanhoitajat sen fiksumpia ole töihin tullessaan kuin lähihoitajatkaan. Työkokemus, motivoituneisuus ja oppimista tukeva työpaikan ilmapiiri lienevät kuitenkin ne kaiken tärkeimmät kulmakivet siinä miten meistä tulee hyviä hoitajia, ollaan sitten millä tahansa terveydenhuollon sektorilla.

Link to comment
Share on other sites

Eija Vaula otti kantaa ensihoitohenkilöstön

...

"miksi sellaiset ammattiryhmät voisivat toimia ensihoidossa, joiden ei katsota olevan päteviä toimimaan sairaalan sisällä vastaavissa tehtävissä".

Ihan hyvä kysymys. Joskin kääntäisin sen niin päin että miksi ammattiryhmä ei voi toimia sairaalan sisällä vastaavissa tehtävissä, vaikka sen katsotaan olevan siihen pätevä sairaalan ulkopuolella.

Juuri samaa ajattelin itsekin

Link to comment
Share on other sites

Eli samalla romukoppaan koko perustaso/hoitotaso järjestelmä.

Aikamoinen olisi uudistus...

Samalla mietitään koko lähihoitajatutkinnon lopettamista.

Yksi ainoa hoitajaryhmä tulevaisuudessa joka tekee kaiken.

Ei tässä kädestä suuhun elämisessä haittaa muu kuin tuo käden pienuus ja suun suuruus. Mutta kutsumusta löytyy!

Link to comment
Share on other sites

Yksi ainoa hoitajaryhmä tulevaisuudessa joka tekee kaiken.

Tämä on asia josta olen haaveillut ja paasannut vuosikymmeniä.. Olisi todella hieno juttu, etenkin sairaalan sisällä, jos nimineuloissa lukisi kaikilla pelkästään "hoitaja." Olisi jopa niin hyvä asia tälle alalle, että sen varjolla voisi meitä vanhempia vakseja yms kouluttaa "hoitajaksi" työnohessa-kurssilla tai vaihtoehtoisesti siirtää hyvin ansaitulle eläkkeelle.. ;)

Link to comment
Share on other sites

Savon Sanomat Bongasin uutisen tänään netistä.

Esimerkiksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ei suostu kertomaan suunnitelmiaan Kuopion seudun tai Kyster-liikelaitoksen kuntien suhteen, mutta Ylä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä yksityiset ambulanssit Vieremän Sairaankuljetusta lukuunottamatta lopettavat toimintansa vuodenvaihteessa. En työskentele Savon puolella, mutta sama on varmasti edessä muuallakin pienillä paikkakunnilla. Maalaiskunnissa asuville tulee todella pitkät viiveet ambulanssin saannissa ja ensivastetta varmasti hälytellään lisää kohteisiin. Mun mielestä tuo epätasa-arvoistaa kuntalaisia hoidon saatavuuden suhteen, vaan minkäs teet. Meinaako nuo kunnan isät sitten, että suuremmasta kaupungista kun lähtee ambulanssi maalaiskuntaan niin mistäs sitten sinne suurempaan kaupunkiin jää tai tulee auto korvaamaan tilannetta?

Tietysti kunnissa, missä keikkamäärät on 800/vuosi voi miettiä ambulanssin tarvetta, mutta sitten tuppaa nuo välimatkat kasvamaan hurjasti ja sitä myöten tavoittamisajat.

Jos on onneton, on ainakin toivoa paremmasta

Link to comment
Share on other sites

En työskentele Savon puolella, mutta sama on varmasti edessä muuallakin pienillä paikkakunnilla. Maalaiskunnissa asuville tulee todella pitkät viiveet ambulanssin saannissa ja ensivastetta varmasti hälytellään lisää kohteisiin. Mun mielestä tuo epätasa-arvoistaa kuntalaisia hoidon saatavuuden suhteen, vaan minkäs teet.

Ei välttämättä, ainakin jyvässeudulla jossa on irtisanottu yksityisten sopimuksia, on tilanne selvästi muuttumassa parempaan suuntaan. Kunnallisen puolen ottaessa vastuu alueen sairaankuljetuksesta on yksiköiden taso parantumassa, vartin lähtövalmius on luojan kiitos historiaa ja resursseja tullaan lisäämään niin paljon että ambulanssityhjiöt tulevat vähenemään.

Ymmärrän kyllä että nämä muutokset sieppaa eräitä yksityisellä työskenteleviä, mutta muutokset sisältävät niin paljon positiivisia elementtejä, (esim. sairaankuljettajien työolojen paraneminen) että muutokset ovat mielestäni kokonaisuutena perusteltuja.

Link to comment
Share on other sites

En työskentele Savon puolella, mutta sama on varmasti edessä muuallakin pienillä paikkakunnilla. Maalaiskunnissa asuville tulee todella pitkät viiveet ambulanssin saannissa ja ensivastetta varmasti hälytellään lisää kohteisiin. Mun mielestä tuo epätasa-arvoistaa kuntalaisia hoidon saatavuuden suhteen, vaan minkäs teet.

Ei välttämättä, ainakin jyvässeudulla jossa on irtisanottu yksityisten sopimuksia, on tilanne selvästi muuttumassa parempaan suuntaan. Kunnallisen puolen ottaessa vastuu alueen sairaankuljetuksesta on yksiköiden taso parantumassa, vartin lähtövalmius on luojan kiitos historiaa ja resursseja tullaan lisäämään niin paljon että ambulanssityhjiöt tulevat vähenemään.

Ymmärrän kyllä että nämä muutokset sieppaa eräitä yksityisellä työskenteleviä, mutta muutokset sisältävät niin paljon positiivisia elementtejä, (esim. sairaankuljettajien työolojen paraneminen) että muutokset ovat mielestäni kokonaisuutena perusteltuja.

No joo, Dino puhuu asiaa. Se tossa on hyvä puoli, että varallaolot häviää, ja noh toisaalta, tuolloin ns.viiveet lyhenevät koska yksikkö lähtee liikenteeseen heti hälytyksestä, eikä 15min kuluessa. Se olisi myös hyvä puoli, että kunnalla saattaisi olla varaa lisätä autoja lähtövalmiutueen.. ITse työskentelen yksityisellä ja minusta olisi vain ilo jos palvelut siirtyisivät kunnan hoidettavaksi. Kunnallisen puolen hoitaessa sairaankuljetuksen loppuisi noitten ed.mainittujen seikkojen lisäksi kaikenmaailman kyräily yksityiseten firmojen välillä ja ns.keikkojen kalastelu ja keikkojen väkisin itsellään pitäminen. (mikä on todella turhauttavaa..)

Jos on onneton, on ainakin toivoa paremmasta

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...