Jump to content
 • Hoitajat.net - hoitajan asialla vuodesta 2002

  Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

  Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
  Hoitajat.net
  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on sopinut vuodenvaihteen ja alkuvuoden 2021 korvauksista koko henkilöstön kanssa. Korvaukset liittyvät loma-ajan ja koronapandemian hoitamiseen. Korvaukset koskevat koko henkilöstöä.
  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on sovittu seuraavista erilliskorotuksista:
  Korotettu koronapandemiaan liittyvä hälytysrahakausi pidennetään jatkumaan 28.2.2021 asti. Hälytysrahana maksetaan 100 euroa. Tilanne arvioidaan seuraavan kerran helmikuussa 2021. Tämän lisäksi joulunpyhien ajalta maksetaan 200 euron hälytysrahaa 21.12.2020 – 10.1.2021. Vastaavaa hälytysrahaa on maksettu aikaisempinakin vuosina muun muassa joulun aikaan. Vuosiloman peruutuksesta korvataan 400 euron kertakorvaus 21.12.2020 – 10.1.2021. Tämä kattaa edellä mainitut muut korvaukset. Korvaukset koskevat tilanteita, joissa työntekijä hälytetään vapailta saapumaan työpaikalle. Puhelinkonsultaation korvauksiin ei tehty tässä yhteydessä muutoksia.
  – Henkilöstön työhyvinvointi on meillä potilaiden hyvinvoinnin lähtökohta. Kuluva vuosi on ollut monella tavalla poikkeuksellinen, ja henkilöstömme jaksaminen on ollut kovilla. Haluamme osoittaa, että arvostamme erittäin paljon arjessa venymistä ja niitä ponnisteluja, joita meillä joka päivä eri yksiköissä tehdään, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstöjohtaja Saija Stenbacka.
  Tehyn puheenjohtaja kiitti sairaanhoitopiiriä Twitterissä. 
  – Kiitos Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Arvostan. Sopien. Ei valmiuslain perään huutaen. Tämän henkilöstö muistaa.
  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä työskentelee noin 8 500 eri alojen ammattilaista.

  Hoitajat.net
  Huomattava osa hoitajien työajasta menee edelleen tukitöiden suorittamiseen, kuten pyykkihuoltoon, ja se lasketaan suurimmalla osalla työpaikoista (70 %) henkilöstömitoitukseen. Asia selviää SuPerin ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon jäseniä edustaville pääluottamusmiehille, luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille tekemästä kyselystä. Lain mukaan lokakuusta 2020 alkaen tukityölle on pitänyt osoittaa erillinen resurssi.
  Suurin osa kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, ettei välillistä työtä ole erotettu välittömästä työstä viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Lähes puolet vastaajista kertoi, että työnjaon määrittely on aloitettu.

  − Jo ennen lain voimaantuloa työnantajilla olisi ollut mahdollisuus varautua lakimuutokseen. Sen tuleva sisältö ei ollut salaisuus. Kyselystä saadut tulokset näyttävät toteen, etteivät työnantajat ole ottaneet lainsäädäntömuutosta tosissaan, sanoo SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

  Kyselyssä 70 prosenttia vastaajista kertoi, että hoitajien työajasta menee huomattava osa ruoka- ja pyykkihuoltoon sekä siivoukseen ja nämä lasketaan edelleen mukaan mitoitukseen.

  − Lakia ei noudateta.Työnantajat kyseenalaistavat valvontaviranomaisten ohjausta ja jatkavat näin kikkailua. Kyselyn tulokset eivät osoita työnantajien halua lain noudattamiseen ja näin hoidon laadun nostamiseen, Paavola toteaa.

  Monella työpaikalla vedotaan siihen, että henkilöstömitoitus on jo nyt enemmän kuin 0,5 asiakasta kohden. Yksityisen palveluntuottajan vähimmäismitoitus on kuitenkin määritelty toimiluvassa ja omavalvontasuunnitelmassa. Se tarkoittaa välitöntä työtä, lisäksi välillisiin töihin on varattava erillinen resurssi.

  Lakiuudistus hoitajamitoituksesta tuli voimaan 1.10.2020. Ensimmäisessä vaiheessa mitoituksen on oltava vähintään 0,5 ja tukitöihin on varattava välittömästi erilliset resurssit. Vähimmäismitoitusta nostetaan portaittain 0,7:ään. Laissa määritellään vähimmäismitoitus, mutta todellinen tarve henkilöstömäärälle voi olla suurempi.

  Kyselyyn vastasi 125 superilaista henkilöstön edustajaa 24.11.−3.12.2020. Vastauksia oli sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta jokaisesta maakunnasta, lukuun ottamatta Ahvenanmaata.

  Hoitajat.net
  Skotlannin yli 300 000 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista saa kertaluonteisen 500 punnan palkkion kiitoksena heidän kovasta työstään koronapandemian aikana.
  Sairaaloiden henkilöstön lisäksi muun muassa kotihoidon ja vanhainkotien työntekijät saavat bonuksen. Se myönnetään myös heille, jotka ovat eläköityneet pandemian aikana. Osa-aikatyöntekijöille palkkio myönnetään osittain.
  – Keväällä ensimmäisen aallon aikana moni meistä osoitti julkisesti kiitosta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle. Taputukset ovat tärkeitä, mutta ne eivät riitä. Meidän on osoitettava kiitollisuutemme konkreettisemmin, sanoo Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon.
  Kokonaan työehtosopimusten ulkopuolinen ylimääräinen bonus kustannetaan Skotlannin valtion koronaviruksen vastaiseen työhön varatusta tukipaketista. Sen kustannus on noin 180 miljoonaa puntaa.
  – Tällainen raha ei tietenkään voi lähellekkään osoittaa riittävästi kunnioitusta heille, jotka ovat niin sankarillisesti pitäneet meistä huolta. Mutta hoitohenkilöstöllemme se on osoitus siitä, mitä olemme heille yhteisönä velkaa ja kiitos heidän uhrauksistaan, pääministeri jatkoi.
  Skotlannilla ei ole valtuuksia antaa bonusta verovapaasti, mutta pääministeri Sturgeon vetosi Iso-Britannian pääministeri Johnsoniin verovapauden puolesta.
  – Meillä ei ole oikeutta myöntää tälle verovapautta, mutta pääministeri Johnson, sinulla on. 
  Katso koko puhe oheiselta videolta.


  Hoitajat.net
  Amnesty Internationalin Suomen osaston perinteinen Kynttiläpalkinto myönnetään tänä vuonna Suomen terveydenhuollon henkilöstölle. Koronapandemia on alleviivannut terveydenhuollon henkilöstön ammattitaidon tärkeyttä, mutta samalla altistanut heidät pitkittyneelle kuormitukselle sekä tartuntariskille. Kynttiläpalkinto myönnetään ihmisoikeuksien päivänä 10.12.
  – Kynttiläpalkinnolla haluamme kiittää kaikkia terveydenhuollon ammattilaisia, jotka ovat puolustaneet meidän oikeuttamme elämään ja terveyteen. Pelkkä kiitos ei riitä. Meillä kaikilla on vastuu huolehtia siitä, että terveydenhuollon henkilöstön oikeudet eivät jää koronapandemian jalkoihin, sanoo Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson. 
  – He ovat tehneet suuren työn vaikeissa oloissa suojellakseen meitä. Nyt on meidän muiden vuoro. 
  Kynttiläpalkinto osoitetaan tänä vuonna laitoshuoltajille, lähihoitajille, bioanalyytikoille, sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, lääkäreille ja kaikille terveydenhuollon ammattilaisille, jotka ovat pandemian myötä joutuneet työssään pitkittyneen kuormituksen kohteeksi. 
  Koronapandemian ensimmäisessä aallossa lähes tuhat terveydenhuollon työntekijää sai tartunnan Suomessa. Kuolemilta onneksi vältyttiin. Valmiuslain nojalla terveydenhuollon työntekijöiden lomia voitiin jäädyttää, irtisanomisaikaa pidentää ja heidät voitiin siirtää toisiin tehtäviin. Monet joutuivat lyhyessä ajassa perehtymään uusiin vaativiin tehtäviin työn ohella. Paikoittain kuormitus on ollut kohtuutonta. Pandemian jälkeen edessä ovat ruuhkautuneet jonot kiireettömän terveydenhuollon puolella. 
  Tehyn teettämä kysely kertoo, että liki puolet vastaajista suunnittelee alanvaihtoa. Peräti 88 prosenttia vastaajista oli miettinyt alan vaihtamista. Vain 23 prosenttia uskoi jaksavansa sotealalla työuransa loppuun asti. Sairaanhoitajaliiton COVID-19-kyselyn mukaan noin 40 prosenttia kertoi olevansa uupunut tai erittäin uupunut kevään ja kesän 2020 jälkeen. 
  – Pandemia jatkuu edelleen. Suomessa tarvitaan konkreettisia tekoja terveydenhuollon työntekijöiden jaksamisen turvaamiseksi ja työturvallisuuden takaamiseksi. Poikkeuksellinen kuormitus ja riskialtis työ pandemian aikana tulisi myös kompensoida rahallisesti, Johansson jatkaa. 
  – Suomen valmiuslakiin perustuva pakkotyömalli pandemiatilanteissa on poikkeuksellinen maailmassa ja kiistatta hoitohenkilöstöä alistava. Meillä hoitajat on voitu lain nojalla pakottaa työhön. Heille ei myöskään ole korvattu valmiuslain haittoja ja joustamista poikkeusoloissa. Sen sijaan Pohjoismaissa ja laajasti muualla Euroopassa hoitajat ovat saaneet tuntuviakin koronakorvauksia. Vetoan hallitukseen ja työnantajiin, että hoitajien riittävä määrä on varmistettava palkitsemalla, ei pakottamalla ja oikeuksia rajoittaen, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen. 
  – Lääkäritkin ovat venyneet pandemian aikana, mutta hienosti työstä on edelleen selvitty. Huolta on esiintynyt esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvien lääkärien työsuojelusta. Kasvanut hoitovelka on iso tulevien vuosien haaste. Tärkeää on, että mahdollisimman suuri osa kansalaisista ottaa tulossa olevan koronarokotteen. Amnestyn palkinto on tervetullut tunnustus kaikille terveydenhuollon työntekijöille", toteaa Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila.
  Amnestyn Suomen osasto on jakanut Kynttiläpalkinnon vuodesta 2002 alkaen. Palkinto myönnetään sellaiselle suomalaiselle henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminnallaan edistänyt ihmisoikeuksia. Viimeksi se myönnettiin Global Clinicille vuonna 2017. Aiemmin palkinto on myönnetty muun muassa Kyyjärven asukkaille ja PMMP:lle. 

  Hoitajat.net
  Koronalle altistuneet hoitajat ja lääkärit käyvät Tampereen yliopistollisessa sairaalassa töissä, koska työnantaja on määrännyt heidät "sovellettuun karanteeniin". Sen mukaan työntekijät eivät voi käydä esimerkiksi kaupassa tai käyttää julkista liikennettä, mutta heidät on määrätty käymään normaalisti töissä, kertoo Tehy tiedotteessaan.
  Käytäntö on Tehyn mukaan tartuntatautilain vastainen ja Tehy onkin kannellut siitä eduskunnan oikeusasiamiehelle.  
  – Työnantaja ottaa tässä tietoisen riskin. Altistuneiden työntekijöiden käyttäminen hoitotyössä muodostaa riskin sekä potilaille että työntekijöille itselleen, sanoo Tehyn lakimies Juho Kasanen.

  Kantelusta ja sen perusteista kerrotaan tarkemmin Tehy-lehden uutisessa.


  Paitakauppa

  Facebook

  Twitter

  Mainokset

×
×
 • Create New...