Jump to content
 • Hoitajat.net - hoitajan asialla vuodesta 2002

  Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

  Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
  Hoitajat.net
  HUSissa on alkanut tutkimus, jossa selvitetään videoyhteyden välityksellä ryhmälle annettavan Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) -terapian vaikuttavuutta psyykkisiin kuormitus- ja stressioireisiin. Samalla kartoitetaan koronaviruspotilaita hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten psyykkistä hyvinvointia ja terveyttä.
  Videon välityksellä annettavan uuden tavan antaa EMDR-terapiaa ryhmälle on kehittänyt suomalainen EMDR-terapiakeskus Mementos. Menetelmää on tarkoitus käyttää muun muassa terveydenhuollon ammattilaisten työperäisen psyykkisen sairastuvuuden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Tutkimustietoa kuitenkin puuttuu EMDR-etäterapian tuloksellisuudesta.
  – Ryhmille annettavasta EMDR:stä on näyttöä kriisien aiheuttamien traumojen hoidossa, mutta ei siitä, miten se toimii videon välityksellä toteutettuna ja juuri epidemia-aikana työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille, tutkimusta johtava psykologian dosentti ja psykoterapeutti Helinä Häkkänen-Nyholm Mementos Oy:stä sanoo.
  EMDR-silmänliiketerapia kohdistuu häiritsevien muistojen ja niihin liittyvien kognitioiden, emootioiden ja kehon aistimusten prosessointiin samanaikaisesti, kun potilaalle annetaan tätä edistävää molemminpuolista ärsykettä. Menetelmää suositellaan Käypä hoidon mukaan traumaperäisteen stressihäiriöön.
  Tutkimukseen haetaan HUSin henkilökuntaa
  Parhaillaan tutkimukseen haetaan osallistujia. Tutkimukseen toivotaan 30 HUSin terveydenhuollon ammattilaista, jotka ovat olleet mukana koronapotilaiden hoidossa. Osallistujat satunnaistetaan kahteen 15 hengen koe- ja kontrolliryhmiin.
  Tutkimuksessa mitataan työperäistä stressiä ja psyykkistä oirehdintaa standardoiduilla oirekyselyillä. Koeryhmä saa EMDR-terapiaa kolme kertaa viikon välein. Molempien ryhmien oiremittaukset tehdään ennen jokaista terapiaa sekä seurantajaksolla, joka kestää kolme kuukautta. Koeryhmän viimeisen mittauskerran jälkeen myös kontrolliryhmälle tarjotaan mahdollisuus saada samaa terapiaa.
  Koronavirusepidemia on haastanut henkilökunnan hyvinvointia
  Koronaviruspotilaita hoitavien terveydenhuollon ammattilaisten psyykkinen hyvinvointi on ollut koetuksella.
  – On tärkeää, että terveydenhuollon toimijat löytävät toimivia tapoja suojella henkilökuntaansa sekä psyykkiseltä että fyysiseltä kuormitukselta. Työntekijät ovat kovassa paineessa ja osa on joutunut paikoin äärettömän kuormittaviin tilanteisiin, joista on seurannut voimakasta uupumusta. Lisäksi koronatilanteessa on ollut vaikeuksia sovittaa yhteen poikkeukselliset työolosuhteet ja yksityiselämä, HUSin IT-psykiatrian ja psykososiaalisten hoitojen linjajohtaja Jan-Henry Stenberg kertoo.

  Hoitajat.net
  Yli 7000 terveydenhuollon ammattilaista on kuollut koronatartunnan seurauksena ympäri maailmaa. Luku on luultavasti todellisuudessa vielä korkeampi.
  Amnesty International julkaisee tänään analyysin, joka paljastaa, että yli 7000 terveysalan ammattilaista on kuollut koronavirustartunnan seurauksena ympäri maailmaa.
  Amnesty raportoi koronapandemian myötä seuranneista terveydenhuoltohenkilöstön kuolemista viimeksi heinäkuussa. Tuolloin kuolleiden määrä oli 3000. Määrän nopean kasvun takana on osaltaan koronavirustartuntojen lisääntyminen mutta myös käytössä olleiden lähteiden määrän kasvu.
  Eniten raportoituja kuolemantapauksia on ollut Meksikossa, jossa tiettävästi ainakin 1320 terveydenhuollon työntekijää on menehtynyt. Luvut ovat korkeat myös Yhdysvalloissa (1077), Brasiliassa (634) ja Venäjällä (631). Vaarallista kehitystä on tapahtunut Etelä-Afrikassa (240) ja Intiassa (573), joissa tartuntojen määrä on lähtenyt nousuun viime kuukausina.
  Kuolleiden terveydenhuollon ammattilaisten määriä ei voi suoraan vertailla maiden välillä, sillä tietojen keruussa on ollut maiden välillä vaihtelevuutta. Terveydenhuollon työntekijän määritelmä vaihtelee myös maittain.
  Monet analyysissa mukana olevat maat todennäköisesti raportoivat terveydenhuoltohenkilöstön kuolemista alakanttiin. Tästä johtuen luvut kuolemantapauksista ovat oletettavasti todellisuudessa merkittävästi suuremmat kuin Amnestyn analyysissä esiintyvät.
  Analyysi on tehty yhdessä data-analyytikon kanssa ja lähteinä ovat toimineet muistokirjoitukset, hallitusten antamat luvut, paikallisten terveysalanjärjestöjen luettelot sekä mediassa julkaistut arviot kuolleiden määristä.

  Hoitajat.net
  Tartuntaketjujen katkaisua helpottava Koronavilkku-älypuhelinsovellus on julkaistu. 
  Koronavilkun avulla ihmiset voivat itse osallistua viruksen leviämisen estämiseen ja suojella omaa ja läheistensä terveyttä. Sovellus nopeuttaa virukselle altistuneiden tavoittamista ja tartuntaketjujen katkaisemista.
  – Koronavilkku-mobiilisovellus on osa hallituksen testaa-jäljitä-eristä-hoida -strategiaa. Altistuneiden tavoittaminen ja hoitoonohjaus tehostuu sovelluksen avulla. Näin myös tartuntaketjuja voidaan katkaista tehokkaammin, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila.
  Koronavilkun käyttö on vapaaehtoista, mutta siitä saadaan sitä enemmän apua, mitä useampi käyttää sitä.
  – Toivomme, että mahdollisimman moni lataa sovelluksen puhelimeensa, toteaa THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho.
  Sovelluksen on toteuttanut ohjelmistoyhtiö Solita. Kehittämistyöhön osallistuvat THL:n lisäksi, STM, Kela ja SoteDigi Oy.
  Lisätiedot ja latausohjeet: Koronavilkku.fi
   

  Hoitajat.net
  HUS Lohjan alueen ensihoidon kenttäjohtaja, vihtiläinen Janne Keto on valittu Vuoden ensihoitajaksi 2020.
  Janne Kedon merkittävä työpanos oli avainasemassa, kun HUS Lohjan sairaanhoitoalueella käynnistettiin ”Kätilö kentällä” -malli. Sen tavoitteena on tehdä ensihoidon tehtäväksi tulleista sairaalan ulkopuolisista synnytyksistä mahdollisimman turvallisia. Mallissa kätilö lähtee ensihoidon avuksi kentälle, jos synnytys sairaalan ulkopuolella näyttää todennäköiseltä.
  Ehdotus Kedon valinnasta Vuoden ensihoitajaksi tuli sairaalan sisältä. HUS Lohjan sairaalan Naisten - ja lastentautien tulosyksikkö, synnytysosaston johto, lähiesimiehet ja kätilöt asettuivat ehdotuksen taakse yksimielisesti. 
  – Janne Keto sai sinnikkäällä yrittämisellä ja perusteluilla luvan JET-tehtävälleen, joka oli kokoluokassaan merkittävästi tavanomaista laajempi ja mittavampi. Tarvittiin lukuisia lupia, yhteistyötä, kokouksia sekä moniammatillista hyväksyntää tulosyksikkörajojen yli, jotta ”Kätilö kentällä”-kokeilu mahdollistui.
  Kätilö kentällä -pilotti suunniteltiin, valmisteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Lohjan sairaalan synnytysosaston sekä alueen ensihoidon kanssa. Vajaan puolentoista vuoden mittainen kokeilu päättyi vuodenvaihteessa, jonka jälkeen ”Kätilö kentällä” -malli on jatkunut toistaiseksi.
  Vuoden ensihoitaja valittiin kymmenennen kerran. Valinnan tekevät ensihoidon opettajat, ensihoitolääkärit, Suomen Ensihoitoalan liitto, Tehy ja Systole ensihoidon erikoislehti.

  Hoitajat.net
  Utsjoen kunta maksaa 300 euron kertakorvauksen vuodeosaston työntekijöille, jotka ovat joutuneet koronatilanteen vuoksi joustamaan työvuoroissa. Kunta tarjoaa työntekijöille myös ateriaedun.
  – Koronatilanne on ollut niin sanotusti päällä ja se on kuormittanut henkilökuntaa runsaasti, kunnanjohtaja Vuokko Tieva-Niittyvuopio kertoo Lapin kansalle.
  Terveyskeskuksen vuodeosastolla ei ole uusimmissa testeissä todettu lisää koronavirustartuntoja.


  Paitakauppa

  Facebook

  Twitter

  Mainokset
 • Rekisteröidy yhteisöömme

  Tervetuloa joukkoon!

×
×
 • Create New...