Jump to content
MAINOS
 • Hoitajat.net - hoitajan asialla vuodesta 2002

  Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

  Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
  Espoon Jorvin sairaalassa on otettu käyttöön UV-valolla toimiva desinfiointirobotti. Robotti on saatu HUSiin lahjoituksena Euroopan unionilta, yhtenä kolmesta Suomessa. UV-C-desinfiointia voidaan käyttää laajasti infektioiden torjuntaan, koska se on tehokas menetelmä tuhota viruksia ja bakteereita.
  Jorvin sairaalan osastolla U2 hoidetaan potilaita, joilla on vaativia, tehohoitoa edellyttäviä palovammoja. Palovammakeskukseen on keskitetty koko maan vaikeiden palovammojen hoito. Osastolle nyt saapunut desinfiointirobotti on tehokas täydennys normaaliin sairaalasiivoukseen.
  Desinfiointirobotin käyttämä UV-C-valo on nopea, tehokas ja monipuolinen menetelmä tuhota viruksia ja bakteereita ilman kemikaaleja. Robotti desinfioi tilan, kosketuspinnat, johdot ja välineet yhdellä kertaa.Tämä on hyödyksi, sillä hoitohuoneissa puhdistettavia pintoja on runsaasti. Kun pinnat ovat puhtaat, tila on turvallinen eivätkä mikrobit leviä niiden kautta.
  ”Robotti ei korvaa tärkeää laitoshuoltajan puhdistustyötä, mutta se on tervetullut apulainen, joka viimeistelee potilashuoneen desinfioimalla. Robotin hyödyntäminen lisää potilasturvallisuutta ja sillä on myös vaikutusta laatuun. Laitteen käyttö vaatii erikoisosaamista, johon laitoshuollon työntekijät koulutetaan huolellisesti”, kertoo laitoshuollon palveluesimies Merja-Tiina Uitto HUS Asviasta.
  Käyttöönotto tiiviissä moniammatillisessa yhteistyössä
  Robotti voidaan ohjelmoida kulkemaan huoneessa etukäteen määritellyn reitin mukaisesti tai sitä voidaan ohjata käsin tablettitietokoneella. Desinfioinnin jälkeen tabletilta löytyy raportti, josta voi tarkistaa työn tulokset.
  Vaaratilanteiden välttämiseksi robotissa on liiketunnistin, joten desinfiointityössä oleva laite pysähtyy heti, jos se havaitsee tilassa liikettä. Käyttöönotto on tehty tiiviissä yhteistyössä osaston henkilökunnan, hygieniahoitajien ja laitoshuollon ammattilaisten kesken.
  ”Suhtaudumme uuteen työkaveriimme myönteisen uteliaasti. Uutta tekniikkaa meidän tulee hyödyntää vastuullisesti ja robotin työskentelyä tietysti valvoa. Desinfiointirobotilla voidaan tehostaa käsin tehtävää ylläpitosiivousta ja meillä on hyvä tiimi tekemässä työtä”, miettii osastonhoitaja Helena Siivonen Jorvin sairaalan U2-osastolta.
  Uudet teknologiset ratkaisut hyötykäyttöön
  Jorvin sairaalan desinfiointirobotti saatiin Euroopan Unionin lahjoituksena. Sen hankintaa ja käyttöönottoa on edistänyt HUS Asvia, joka vastaa muun muassa sairaaloiden ylläpitosiivouksesta ja desinfioinneista. Ennen Jorvin sairaalaa UV-C-robotti on otettu käyttöön Meilahden kolmiosairaalassa.
  Jorvin sairaala on yksi Suomen kolmesta sairaalasta, joihin EU on desinfiointirobotin lahjoittanut. Kaikkiaan EU on hankkinut 300 kappaletta desinfiointirobotteja auttaakseen jäsenmaidensa koronapandemiatilannetta. Robotin on kehittänyt tanskalainen UVD Robotics.
  Suunnitelmissa on marras-joulukuun vaihteessa rokottaa kriittisissä ja kiireellistä hoitoa antavissa yksiköissä työskentelevää henkilökuntaa, joiden toisesta koronavirusrokoteannoksesta on kulunut kuusi kuukautta. Tällä turvataan erikoissairaanhoidon kantokykyä pahenevassa epidemiatilanteessa, kertoo HUS tiedotteessaan.
  HUSin henkilökunnasta kolmannen koronavirusrokotteen ovat toistaiseksi voineet saada ne työntekijät, jotka saivat ensimmäiset rokoteannokset alle kuuden viikon aikavälillä. Näitä työntekijöitä on ollut noin 3 400. Seuraavaksi kolmansia rokotuksia halutaan tarjota myös niin sanotuissa kriittisissä ja kiireellistä hoitoa antavissa yksiköissä työskenteleville henkilöille, joiden rokotusväli oli viime keväänä 12 viikkoa.
  ”Portaittainen rokottaminen ja suojan kehittyminen vievät oman aikansa. Tämän vuoksi haluamme ajoittaa rokotukset marraskuun loppuun ja joulukuun alkuun, jotta rokotteista saadaan hyöty jo joulunajan toiminnan turvaamiseksi ja henkilökunnan suojaamiseksi”, sanoo vs. johtajaylilääkäri Jari Petäjä.
  HUSin henkilöstön koronavirusrokotuskattavuus on hyvä. Ensimmäisen rokoteannoksen on ottanut koko henkilöstöstä yli 95 prosenttia ja toisen 87 prosenttia. Kolmannen rokoteannoksen on saanut 16 prosenttia henkilöstöstä. Potilaita hoitavan henkilöstön rokotuskattavuudet ovat koko henkilöstöä korkeammat. HUSin rokotuskattavuustilastoissa on mukana HUS Työterveydessä annetut rokotukset sekä työntekijöiden itsensä ilmoittamat kunnissa saadut rokotteet. Koska kunnassa saadun rokotteen ilmoittaminen perustuu vapaaehtoisuuteen, kaikki henkilökunnan saamat rokoteannokset eivät välttämättä näy tilastossa.
  Hoiva-avustaja ei koulutuksensa perusteella ole sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö, Valvira muistuttaa tiedotteessaan.
  Sosiaali- ja terveysministeriö antoi lokakuussa 2020 suosituksen hoiva-avustajan tehtävänkuvasta, osaamisvaatimuksista ja niihin vastaavasta koulutuksesta iäkkäiden palveluissa. Suosituksen mukaan hoiva-avustajan koulutus ei ole tutkinto, vaan muodostuu muutamasta tutkinnon osasta.
  Hoiva-avustajat ovat kuitenkin tärkeässä roolissa laadukkaiden palvelujen tuottamisessa ja heidät voidaan laskea mukaan henkilöstömitoitukseen, kun he osallistuvat välittömään asiakastyöhön. Välittömässä asiakastyössä he voivat pääsääntöisesti työskennellä avustavissa tehtävissä, joita ovat esimerkiksi peseytyminen, pukeutuminen, ruokailu, liikkuminen, ulkoilu ja toimintakyvyn ylläpitäminen.
  Asiakas- ja potilasturvallisuus edellyttää henkilöstön riittävää koulutusta, osaamista ja määrää
  Sosiaali- ja terveydenhuollon haasteellisesta henkilöstön saatavuustilanteesta huolimatta asiakas- ja potilasturvallisuus ei saa vaarantua. Lokakuussa 2020 voimaan tulleen vanhuspalvelulain yksi keskeisin tavoite on ollut parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta varmistamalla, että hoidosta ja huolenpidosta vastaavaa koulutettua ja osaavaa henkilöstöä on riittävästi. Henkilöstön määrän, rakenteen ja osaamisen täytyy vastata asiakkaiden palvelujen tarvetta. Valvontaviranomaisilla on lakisääteinen tehtävä ja toimivalta valvoa lain toteutumista.
   
  Valviran mukaan asiakas- ja potilasturvallisuus varmistetaan siten, että esimerkiksi vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikössä on riittävä määrä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä hoivan ja huolenpidon tehtäviin sekä riittävästi muihin työtehtäviin suunnattua henkilöstöä. Jos yksikössä työskentelevällä ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön koulutusta, hän ei saa työskennellä työvuorossa yksin eikä ilman lääkehoidon koulutusta osallistua lääkehoidon tehtäviin.
  Laurean sairaanhoitajaopiskelijoiden Mirka Laaksin ja Minna Blankensteinin opinnäytetyönä tekemä opetusvideo verensiirron toteuttamisesta. Video toimii opetustarkoituksessa uusille sairaanhoitajaopiskelijoille.
  Painevaurio, josta aiemmin puhuttiin painehaavana ja makuuhaavana on paikallinen kudoksen vaurio, joka voi sijaita iholla ja/tai sen alla. Painevaurio on aliarvoitu terveydenhuollon haittatapahtuma, joka koskettaa kymmeniä tuhansia suomalaisia vuosittain - vaikeimpien painevaurioiden hoito kestää kuukausia ja maksaa jopa kymmeniä tuhansia euroja. Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat ja HUS yhteistyössä esittävät videolla, miten voit ehkäistä painevaurioita sairaalassa uusimpien hoitosuositusten mukaisesti.
  Painevaurioita voi syntyä sairaalahoidon aikana kaikenikäisillä ihmisillä, varsinkin jos yleiskunto sekä liikuntakyky heikkenevät (vuodepotilaat, leikkaus- ja tehohoitopotilaat). Tavallisimmin painevauriot syntyvät lonkkiin, alaselkään, pakaroihin tai kantapäihin. Tärkeintä on ehkäistä painevaurion kehittyminen, jotta vältytään kivuliailta, pitkää hoitoa vaativilta painevaurioilta ja niistä aiheutuvilta kustannuksilta. Painehaavojen osuus Suomen terveydenhuollon vuosittaisista kustannuksista on lähes 500 miljoonaa euroa. Painevaurioiden hoito maksaa huomattavasti enemmän kuin niiden ehkäisy.
  Trakeostomiakanyyli ohittaa hengitysteitä normaalisti mikrobeilta suojaavia rakenteita, joten näiden potilaiden hengitystiet kontaminoituvat helposti mikrobeilla. Tämän vuoksi liman ym. eritteiden imemisessä tulee noudattaa hyvää aseptiikkaa.
  Opinnäytetyö, Janne Haapala Ruut Janger.


  Paitakauppa

  Facebook

  Mainokset

  Twitter


  Mainokset

×
×
 • Create New...