Jump to content
 • Hoitajat.net - hoitajan asialla vuodesta 2002

  Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

  Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
  Hoitajat.net
  Empatia-analytiikkayhtiö NayaDayan toteuttama tutkimus paljastaa suomalaisten hoitajien aikeet koronavirusrokotteen ottamista kohtaan. Tutkimuksen otoksesta (N=1001) seitsemän prosenttia oli hoitajia, sairaanhoitajia tai muita terveydenhuollon ammattilaisia. Yli puolet heistä (57 %) aikoo ottaa rokotteen, 14 % aikoo kieltäytyä, epävarmoja on 17 %. Loput 12 % on rokotteen jo saanut. Tutkimus toteutettiin tammikuussa.
  Covid-19-rokotuksen herättämät tunteet jakautuvat terveydenhuollossa: positiiviset ja negatiiviset tunteet ovat yhtä yleisiä (molempia 44 %). Yli joka kymmenes (11 %) ei koe tunteita lainkaan – tulos tarkoittaa merkityksettömyyttä.
  Yleisimmät tunteet rokotteen ottamista kohtaan terveydenhuollossa ovat pelko (33 %) ja helpotus (33 %). Suoran kysymyksen perusteella selvästi yli puolet (57 %) aikoo ottaa rokotteen, 14 prosenttia aikoo kieltäytyä, 12 prosenttia on jo ottanut rokotteen, ja 17 prosenttia ei osaa sanoa, miten aikoo toimia.

  Negatiivisia tunteita kokevista terveydenhuollon työntekijöistä noin joka kolmas ilmoittaa ottavansa rokotteen. Lähes kaksi kolmannesta heistä aikoo kieltäytyä tai ei tiedä, mitä aikoo tehdä.
  –  Pandemian hoitamisen kannalta on keskeistä, miten terveydenhuollon henkilöstö suhtautuu koronarokotteen ottamiseen. Negatiiviset tunteet, etenkin pelko, ovat tutkimuksemme mukaan yleisimpiä terveydenhuollossa kuin muiden kansalaisten keskuudessa. Tulos on ymmärrettävä, kun otetaan huomioon, että terveydenhuollon ammattilaiset joutuvat ottamaan nopeasti kehitetyn rokotteen ensimmäisinä. Myös ulkopuolinen paine ja omien vaikutusmahdollisuuksien puute voivat lisätä pelkoa, NayaDayan Timo Salomäki analysoi.
  Muiden kuin terveydenhuoltoalan ammattilaisten keskuudessa selvästi yli puolet (57 %) kokee koronavirusrokotteen ottamista kohtaan positiivisia tunteita. Yli neljänneksellä (27 %) rokotteen ottaminen herättää negatiivisia tunteita.
  Pelkoa rokotetta kohtaan voidaan torjua luottamuksella
  Tutkimusyhtiö korostaa, että vaikka suomalaisten keskuudessa rokotteen herättämät myönteiset tunteet ovat tällä hetkellä kielteisiä selvästi yleisempiä, negatiivisia kokemuksia ei pidä sivuuttaa. Jos koronavirusepidemia aiotaan taltuttaa rokotteiden avulla, ihmisten huoli on syytä kohdata, hyväksyä ja käsitellä. Pelosta ei päästä eroon sanomalla, ettei rokotetta tarvitse pelätä.
  – Kansalaiset tarvitsevat ristiriitaisten mielipiteiden keskellä tosiasioita. Se ei ole ongelma, tiedottaminen hoidetaan mielestäni Suomessa hyvin. Yksinään se ei kuitenkaan riitä, tieteelliset tai tilastolliset faktat eivät pure rittävän hyvin ihmisten tunteisiin ja käyttäytymisee, NayaDayan Timo Järvinen painottaa.
  Kyse on viime kädessä luottamuksesta.
  – Kansalaiset eivät voi itse vaikuttaa rokotteen turvallisuuteen, joten piikin ottaminen edellyttää luottamusta viranomaisiin. Jos luottamusta löytyy, koemme helpotusta ja otamme rokotteen mielellämme – jos ei, koemme pelkoa ja kieltäydymme tai otamme rokotteen vastentahtoisesti.
  Tutkimuksessa selvitettiin kaikkien suomalaisten suhtautumista rokotteeseen. Data kerättiin 20.-22.1.2021. Kokonaistuloksissa (otos/N=1001) keskimääräinen virhemarginaali on noin ±2,8 prosenttiyksikköä. Lue lisää tästä.

  Hoitajat.net
  Aluehallintovirasto on keskeyttänyt Palvelukoti Riekonlento Oy:n toiminnan perjantaina 22.1.2021.
  Keskeytyksen perusteena on toiminnassa havaitut useat epäkohdat. Palvelukoti Riekonlento Oy on tuottanut tehostettua palveluasumista mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.
  Aluehallintovirasto teki yksikköön tarkastuskäynnin 20.1.2021. Tarkastuksessa todettiin puutteita toimitilojen asianmukaisuudessa, asiakkaiden kohtelussa, ruokahuollon järjestämisessä, henkilökunnan määrässä ja henkilökunnan asemassa. Aluehallintovirasto katsoo, että epäkohdat vaarantavat asiakkaiden turvallisuuden.
  Päätös on voimassa siihen saakka, kunnes aluehallintovirasto päättää toisin.

  Hoitajat.net
  TtM Emilia Kielo-Viljamaa kehitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa mittarin, jonka avulla voidaan arvioida valmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden haavanhoidon osaamista. Tutkimuksen mukaan valmistumisvaiheessa olevien sairaanhoitajaopiskelijoiden haavanhoidon osaamisessa oli puutteita, erityisesti kroonisten haavojen hoidon osalta.
  Opiskelijat myös kokivat, etteivät olleet saaneet tarpeeksi haavanhoidon koulutusta opintojensa aikana. Opiskelijoilla oli kuitenkin positiivinen asenne haavoja ja haavojen hoitoa kohtaan, ja he kokivat haavanhoidon tärkeänä.
  Erityisesti krooniset haavat, kuten krooniset alaraajahaavat ja diabeettiset haavat lisääntyvät väestön ikääntyessä. Haavojen hoito kuuluu keskeisesti sairaanhoitajan tehtäviin ja vaatii monipuolista osaamista. Aiempien tutkimusten mukaan valmistuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden haavanhoidon osaamisessa on kuitenkin puutteita.
  Sairaanhoitajilla on keskeinen rooli erilaisten haavojen hoidossa ja ennaltaehkäisyssä. Haavoja sairastavia potilaita hoidetaan perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon ja yksityissektoriin, aina päivystysyksiköistä kotihoitoon. Haavat aiheuttavat merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle ja huonontavat potilaiden elämänlaatua.
  Kokonaisvaltainen ja laadukas haavanhoito sisältää muun muassa haavan kattavan arvioinnin, haavan puhdistamisen, haavasidosten vaihdon, kirjaamisen ja potilasohjauksen. Laadukkaan ja tasavertaisen haavanhoidon toteuttamiseksi sairaanhoitajilta vaaditaan myös ymmärrystä eri haavojen aiheuttajista ja taustalla vaikuttavista tekijöistä. Sairaanhoitajan tulee tunnistaa haavoihin liittyvät riskit sekä ottaa huomioon potilaan mahdolliset muut sairaudet ja haavan paranemiseen vaikuttavat tekijät.
  Osaamista voidaan mitata
  Tutkimuksessa tunnistettiin myös keskeiset haavanhoidon osaamisalueet kroonisten haavojen hoidon osalta. Nämä ovat asioita, jotka jokaisen sairaanhoitajan tulisi osata valmistumisvaiheessa.
  – Tutkimuksen mukaan sairaanhoitajien tulee osata haavoihin liittyvä ihmiskehon anatomia ja fysiologia, eri haavojen etiologiat eli aiheuttajat sekä eri kroonisten haavojen keskeiset hoito- ja ehkäisyperiaatteet. Lisäksi tulee osata toteuttaa haavanhoito käytännössä, mikä käsittää muun muassa haavan kattavan arvioinnin sekä tarvittavat hoitotoimenpiteet aina kivun arvioinnista ravitsemukseen ja potilasohjaukseen, Kielo-Viljamaa kertoo.
  Tutkimuksessa tunnistettujen osaamisalueiden pohjalta kehitettiin haavanhoidon osaamista arvoiva mittari. Mittari sisälsi sekä teoriaosuuden että käytännön osuuden. Opiskelijoiden teoriaosaamista haavoista mitattiin tietotestin avulla ja käytännön osaamista simulaation avulla.
  Kehitetty haavanhoidon arviointimittari osoitti alustavaa validiteettia, luotettavuutta ja sensitiivisyyttä, mikä tarkoittaa, että mittari on potentiaalinen väline haavanhoidon osaamisen arvioinnissa.
  – Mittaria voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää esimerkiksi niin kutsutuissa valmistuvien sairaanhoitajien loppukokeissa. Tutkimuksesta saatua tietoa voidaan lisäksi hyödyntää haavanhoidon opetuksen kehittämisessä ja yhtenäistämisessä, Kielo-Viljamaa toteaa.
  The Wound care competence of graduating student nurses – development and testing of a competence assessment instrument

  Hoitajat.net
  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päätti maksaa koko henkilöstölleen 500 euron koronabonuksen hyvin hoidetusta työstä erittäin vaikeana aikana. 
  - Haluamme palkita henkilöstömme siitä, että hyvin vaikeana vuonna onnistuimme perustoiminnassamme näin hyvin. Henkilöstömme on tehnyt sitoutuneesti ja tuloksekkaasti töitä. Ihan jokaisella työntekijällämme on ollut tässä merkittävä rooli, sanoo henkilöstöjohtaja Saija Stenbacka sairaanhoitopiirin tiedotteessa.
  Kyseessä on kertapalkkio. Sairaanhoitopiirissä työskentelee noin 8 500 ihmistä. 
  – Kertapalkkiolla haluamme osaltamme rakentaa hyvää henkilöstökokemusta ja osoittaa, että jokaisen työpanos on arvokas.

  Hoitajat.net
  Turun kaupungin ylläpitämässä Vuokkokodissa on todettu 29 asukkaalla koronavirustartunta.
  Yksikössä on todettu myös muutamia työntekijätartuntoja. Asukkaista ja henkilöstöstä tullaan ottamaan seulontanäytteet. Kaikki koronavirukselle altistuneet on asetettu karanteeniin.

  Vuokkokodissa on tällä hetkellä voimassa vierailukielto, joka jatkuu 7. helmikuuta asti. Asukkaiden omaisia informoidaan asiasta ja heidät pidetään koko ajan tietoisina yksikön tartuntatilanteesta.


  Paitakauppa

  Facebook

  Twitter

  Mainokset

×
×
 • Create New...