Jump to content
MAINOS
 • Hoitajat.net - hoitajan asialla vuodesta 2002

  Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

  Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
  Hoitajat.net
  HUS julkaisee maaliskuun lopusta alkaen verkkosivuillaan potilastyytyväisyyteen liittyvät NPS-luvut. Luvut päivittyvät sivuille kerran kuussa. Lukujen julkaiseminen on osa hoidon tyytyväisyyden läpinäkyvyyttä.
  NPS-luvut ovat osa HUSin toiminnan laatua. HUSin tavoitteena on parantaa jatkuvasti potilaan hoitoa ja panostaa hoidon korkeaan laatuun. Verkkosivuilla julkaistu NPS kertoo potilashoidon kokemuksesta. NPS-luvut saadaan potilaiden palautteista.

  Asiakaskokemusta mitataan kansainvälisellä NPS-suositteluindeksillä (Net Promoter Score). NPS-lukema voi olla mikä tahansa -100:n ja +100:n välillä. NPS-lukua mitataan kysymyksellä: ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit sairaalaamme tai yksikköämme ystävillesi tai perheellesi, jos he tarvitsisivat samankaltaista hoitoa tai tutkimusta?”

  - Asiakas- ja potilastyytyväisyys on tärkeä laatumittarimme, jonka perusteella pyrimme kehittämään toimintaamme. Nyt kaikilla on mahdollista seurata suositteluindeksiämme. Jatkossa pyrimme julkaisemaan muutaman muunkin laatumittarin www.hus.fi -sivuillamme, HUSin laatuylilääkäri Sanna-Maria Kivivuori kertoo.

  HUSin päivystyksen NPS oli maalikuussa +52 ja muiden hoitoyksiköiden +72. Tavoitteena päivystyksen NPS-luvuksi HUSissa on +50 ja muiden hoitoyksiköiden +70. Kansainvälisesti vertailtuna esimerkiksi Yhdysvaltojen sairaaloista Mayo Clinic ilmoittaa verkkosivuillaan NPS-luvukseen +5 ja Cleveland Clinic +51.

  Hoitajat.net
  Koronatartuntojen lisääntyessä Uudellamaalla myös HUSin henkilöstön uniongelmat ja psyykkinen kuormittuneisuus lisääntyivät työtehtävistä riippumatta. Koronapotilaita hoitaneet ovat muita kuormittuneempia.
  HUSissa on meneillään koko henkilöstön kaksi vuotta kestävä koronapandemian ajan hyvinvointitutkimus. Sen avulla seurataan henkilökunnan yleisen psyykkisen kuormituksen lisäksi uniongelmia, psyykkistä traumatisoitumista sekä masennus- ja ahdistuneisuusoireita. Tutkimuksessa on mukana HUSin hoitohenkilöstön ja lääkärien lisäksi esimiestehtävissä, hallinnossa ja tukitoimissa työskenteleviä. 
  Seurantatutkimuksen sähköinen kysely sisältää muutaman avoimen kysymyksen työstä, muutoksista työssä pandemian vuoksi, koronapandemiaan liittyvistä mahdollisesti traumaattisista tapahtumista sekä itsearviointikysymyksiä koronapandemian vaikutuksista esimerkiksi unettomuuteen ja mielialaan. Vastausten kanssa tarkasteltiin rinnakkain koronatapausten ilmaantuvuutta HUSin alueella.
  Kyselyn puolen vuoden seurannan analyysi on vastikään julkaistu International Journal of Environmental Research and Public Health -tiedejulkaisussa.
  Uni käy psyykkisen kuormituksen mittarista
  Ensimmäinen sähköinen tutkimuskysely lähetettiin HUSin henkilöstölle kesäkuussa 2020. Heistä tutkimukseen osallistui 19 % eli lähes 5 000 työntekijää. Vastaajista 62 % oli hoitohenkilöstöä ja 9 % lääkäreitä.
  Kyselyn ensimmäiset tulokset julkaistiin vuoden 2020 lopulla. Niistä ilmeni, että ensilinjan työntekijät raportoivat psyykkisesti traumatisoivia pandemiaan liittyviä tapahtumia lähes kaksi kertaa useammin kuin muut työntekijät, kaikista vastaajista niistä raportoi 28 %. Tapahtumia raportoineista noin viidenneksellä oli traumaperäiseen stressihäiriöön viittaavia oireita. Pandemiaan liittyvät kuormituskokemukset selittivät psyykkistä kuormittuneisuutta.
  Juuri julkaistusta puolen vuoden seurannasta puolestaan selvisi, että psyykkisen kuormittuneisuuden lisäksi eriasteinen unettomuus vaihteli HUSin henkilökunnalla Uudenmaan koronatapausten ilmaantuvuuden mukaan. Herkkyys sekä unihäiriöille että kuormittuneisuudelle on yksilöllistä. Yksilölliset tekijät selittivätkin merkittävän osan psyykkisestä oireilusta, joka puolestaan vaikuttaa työtehtävistä palautumiseen. Henkilökunnan ikä tai sukupuoli eivät puolen vuoden seurannassa liittyneet psyykkiseen kuormittuneisuuteen.
  - Uni on hyvä hyvinvoinnin mittari. Kaikille on tärkeä nukkua tarpeeksi ja pitää yhteyttä läheisiin, vaikka etänä, sekä muistaa terveelliset elintavat. Ne tukevat mielen joustavuutta stressitilanteissa, sanoo vs. osastonylilääkäri Tanja Laukkala. 
  - Poikkeusaikaa on kestänyt pitkään, joten mikäli on epävarma omasta jaksamisestaan ja nukkuu huonosti, kannattaa hakea tukea, jota on myös tarjolla. Erityisesti ensilinjan työntekijät ja toisiin työtehtäviin siirtyneet voivat olla kovilla. Samoilla vastaajilla olikin oireilua monella eri oirealueella, Laukkala kertoo.
  Moniammatillinen tutkimus jatkuu HUSin Akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian linjan ja Hoito- ja terveystieteiden tutkimuskeskuksen koordinoimana vuoden 2021 loppuun asti, ja HUSin henkilökunta voi edelleen tulla siihen mukaan.

  Hoitajat.net
  Maksuton ehkäisy ja apteekista saatava jälkiehkäisy ilman ikärajaa ovat yhteydessä teiniraskauksien vähenemiseen Suomessa. Ehkäisypalveluiden tarjonta vaihtelee kuitenkin suuresti kunnittain, mikä asettaa nuoret eriarvoiseen asemaan. Maanlaajuinen maksuton ehkäisy parantaisi nuorten yhdenvertaista kohtelua.
  Teiniraskaudet eli alle 20-vuotiaiden synnytykset ja raskaudenkeskeytykset ovat vähentyneet Suomessa 2000-luvun alusta lähtien.
  Helsingin yliopistossa tutkittiin teiniraskauksien määrällisiä muutoksia sadassa suurimmassa suomalaiskunnassa vuodesta 2000 vuoteen 2018. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuntien ehkäisypalveluiden, erityisesti maksuttoman ehkäisyn, ja jälkiehkäisyn saatavuuden vaikutuksia nuorten naisten raskauksiin. Jälkiehkäisy ilman reseptiä tuli saataville koko Suomessa ilman ikärajaa vuonna 2015.
  Tutkimus on julkaistu arvostetussa BMJ Open -tiedejulkaisussa.
  Tutkimuksen tulokset vahvistivat, että maksuton ehkäisy ja apteekista saatava jälkiehkäisy ilman ikärajaa ovat yhteydessä teiniraskauksien vähenemiseen.
  – Lähes kaikki teiniraskaudet ovat ei-toivottuja, joten niiden väheneminen on nuorten hyvinvoinnin kannalta erittäin toivottava ja hyvä kehityssuunta, kertoo naistentauteihin ja synnytyksiin erikoistuva lääkäri, tohtorikoulutettava Eerika Jalanko.
  Asialla on merkitystä kuntatalouden kannalta, sillä raskaudenkeskeytysten vähentyessä myös perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon käynnit vähenevät.
  Yhdenvertaiset ehkäisypalvelut tukemaan nuorten hyvinvointia
  Suomessa on 309 kuntaa, jotka kaikki ovat itsenäisesti vastuussa ehkäisypalveluidensa järjestämisestä. Osa kunnista tarjoaa kaikki ehkäisymenetelmät maksutta ja osa rajoitetusti erilaisin ehdoin. Tilanne on nuorille varsin eriarvoinen asuinkunnasta riippuen.
  – Tämän tutkimuksen valossa suosittelemme maksuttoman ehkäisyn tarjoamista kaikille nuorille asuinkunnasta riippumatta. Tämä tasa-arvoistaisi nuorten kohtelua, professori, osastonylilääkäri Oskari Heikinheimo painottaa.
  Maksuttoman ehkäisyn lisäksi hyvin järjestetyillä ja helposti lähestyttävillä ehkäisypalveluilla sekä laadukkaalla ehkäisyneuvonnalla on merkitystä. Ne auttavat muun muassa nuorta valitsemaan eri ehkäisymenetelmistä itselleen sopivimman.
  – Matalan kynnyksen ehkäisypalvelut mahdollistaisivat samalla myös nuoren kohtaamisen entistä paremmin. Tällöin mahdollisiin huolenaiheisiin voitaisiin tarttua ajoissa ja ohjata nuori tarvittaessa tuen piiriin, Heikinheimo huomauttaa.
  Alkuperäisartikkeli: Jalanko E, Gyllenberg F, Krstic N, et al: Municipal contraceptive services, socioeconomic status and teenage pregnancy in Finland: a longitudinal study. BMJ Open 2021;11:e043092. DOI: 10.1136/bmjopen-2020-043092

  Hoitajat.net
  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen toivoi Twitterissä hoitajille lisää palkkaa. Lehtosen mukaan se tulisi halvemmaksi, kuin sulkea maata tehohoitopaikkojen puutteen vuoksi. 
  – Hoitajista on pula. Kyllä petipaikkoja ja hengityskoneitakin riittää. Osaaville hoitajille pitäisi maksaa enemmän palkkaa - tulisi halvemmaksi kuin sulkea maata tehopaikkojen puutteen takia. Ei kuitenkaan ole tuo asia minun vallassani, muistuttaa Lehtonen.
   

  Hoitajat.net
  HUSissa on päätetty ottaa käyttöön kertakorvaus tilanteessa, jossa henkilö joutuu pakottavassa tilanteessa keskeyttämään vuosilomansa.
  HUS maksaa työntekijälleen korvausta, jos työntekijä siirtää tai keskeyttää vuosilomansa, joka sijoittuu pääsiäisen työaikajaksolle 29.3. – 18.4.2021. Jos työntekijä siirtää tai keskeyttää vahvistetun vuosilomansa, maksetaan hänelle 450 euron kertakorvaus. 
  Loman siirto, keskeytys tai peruutus voidaan tehdä vain hyvin painavista syistä ja siitä keskustellaan aina työntekijän kanssa. Lomajakson pituudella ei ole vaikutusta korvauksen suuruuteen. 
  HUSissa otettiin maaliskuun alussa käyttöön myös muita palkitsemismuotoja.  HUS maksaa määräaikaista tehtävälisää niille tehohoidossa työskenteleville henkilöille, joiden tehtävä muuttuu tilapäisesti vaativammaksi. Määräaikaista henkilökohtaista lisää voidaan maksaa henkilöille, jotka siirtyvät työskentelemään toiseen työyksikköön määräajaksi. Sekä tehtävälisän että henkilökohtaisen lisän suuruus on 150 euroa kuukaudessa. HUS maksaa myös ylimääräisen työvuoron korvausta 90 euroa.  
  Yllä mainittujen lisäksi työntekijät saavat normaalit ylityö-, pyhä- tai hälytyskorvaukset. 

  Lähde: HUS tiedote


  Paitakauppa

  Facebook

  Twitter

  Mainokset

×
×
 • Create New...