Jump to content
 • Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

  Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

  Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
  Hoitajat.net
  Suomessa tehdään tällä hetkellä eri viranomaisten välistä tiivistä yhteistyötä, jotta koronaviruksen leviämistä voitaisiin torjua mahdollisimman tehokkaasti. Yksi tärkeimmistä toimenpiteistä on Helsinki-Vantaan lentoasemalle avatut terveysneuvonta- ja koronatestauspisteet.
  Maahan saapuvien matkustajien koronavirustestauksen uudelleen käynnistäminen ja terveysneuvontapisteen avaaminen ovat osa STM:n asettaman rajanylityspaikkojen terveysturvallisuuden yhteistyöryhmän koordinoimaa toimintaa.
  Kaikki maahan saapuvat matkustajat saavat ohjeet ja neuvontaa
  Vantaan kaupunki vastaa Helsinki-Vantaan lentoaseman terveysneuvonnan järjestämisestä sekä siihen liittyvästä viestinnästä. Finavia vastaa yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa lentoaseman opasteista ja ohjeiden esillepanosta ja jakaa THL:n laatimia ohjeita. Rajavartiolaitos tukee terveysviranomaisia oman rajaturvallisuustyönsä ohella ja osallistuu ohjeiden jakamiseen.
  Kaikki maahan saapuvat matkustajat saavat THL:n yleisohjeet sekä oirearviolomakkeen. Niin sanotuista korkeamman riskin maista saapuvat saavat lisäksi kirjalliset ohjeet omaehtoiseen 14 vuorokauden karanteeniin siirtymisestä.
  Korkeamman riskin maista on lisätietoja THL:n sivuilla: Matkustaminen ja koronavirusepidemia (THL)
  Kaikkia maahan saapuvia matkustajia, joilla on mahdollisia koronaviruksen aiheuttaman covid-19-sairauden oireita, kehotetaan menemään terveysneuvontapisteeseen. Sieltä heidän ohjataan tarvittaessa edelleen koronatestauspisteeseen. 
  Jos matkustaja tulee korkeamman riskin maasta tai on ennen Suomeen tuloaan oleskellut sellaisessa maassa, hänet ohjeistetaan jäämään omaehtoiseen 14 vuorokauden karanteeniin. Suositusta ei voi välttää kiertämällä matalamman riskin maan kautta Suomeen saavuttaessa. Karanteenisuositus on myös voimassa, vaikka matkustaja olisi käynyt koronatestissä ja saanut negatiivisen tuloksen.
  Lue lisää karanteeniohjeista: Matkustaminen ja koronaviruspidemia (THL)
  Kaikkien oireisten matkustajien testaaminen on erittäin tärkeää, jotta tartuntaketjut saadaan katkaistua ja koronaviruksen leviäminen ehkäistyä. 
  Korona ei tunne rajoja - Vastuullinen matkustus pienentää tartuntariskiä
  Viranomaisten viestintä ja toimet eivät kuitenkaan yksin riitä – ratkaisevaa on matkustajan oma, vastuullinen toiminta. Matkustajan pitäisi aina noudattaa viranomaisten antamia matkustusrajoituksia ja -suosituksia.
  Teksti: STM

  Hoitajat.net
  Esperi Care aloittaa tällä viikolla suu-nenäsuojusten jakamisen henkilöstölleen työmatkaliikenteessä suojautumiseksi. Tavoitteena on varmistaa henkilöstön turvallisuus myös työajan ulkopuolella tilanteissa, joissa omaehtoinen suojautuminen on vaikeaa tai siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia. Jokainen työntekijä saa yhtiöltä käyttöönsä joko antimikrobisia kasvomaskeja tai kertakäyttöisiä suu-nenäsuojuksia.
  Yhtiö kertoo tehneensä keväällä valtavasti toimenpiteitä henkilöstön ja asukkaittensa suojelemiseksi ja tilanne saatiin säilymään rauhallisena. Nyt epidemia on jälleen kiihtymässä ja kaikki mahdollinen tulee Esperin mukaan tehdä.
  – Näemme, että henkilöstömme suojaaminen myös työmatkaliikenteessä on yksi lisäkeino turvallisuuden lisäämiseksi. Tällaisessa tilanteessa suojautumisesta ei saa myöskään muodostua henkilöstöllemme rahakysymystä, vaan siihen tulee olla yhtäläinen oikeus, sanoo toimitusjohtaja Stefan Wentjärvi.
  Aiheesta käydään vilkasta yhteiskunnallista keskustelua. Muun muassa Lääkäriliitto suosittelee maskin käyttöä julkisissa tiloissa, vaikka siitä ei virallista suositusta vielä olekaan. 

  Hoitajat.net
  Itä-Suomen aluehallintovirasto määräsi Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyskuntayhtymän (Siun sote) lakkauttamaan järjestämisvastuulleen kuuluvan Nurmeksen perusterveydenhuollon yövastaanoton 200 000 euron uhkasakon uhalla.
  Nurmeksessa on Terveystalo Oy:n tuottamana toiminut yövastaanotto, johon potilas on voinut joko oma-aloitteisesti tai ensihoidon toimittamana hakeutua. Käytäntö on Siun sotesta saatujen selvitysten perusteella epävirallinen. Käytäntöä ei ohjeisteta väestölle Siun soten verkkosivuilla, vaan terveysaseman vastaanoton todetaan päättyvän klo 21. Siun soten varsinainen laaja yhteispäivystys on Pohjois-Karjalan keskussairaalan yhteydessä.
  – Tämän kaltainen perusterveydenhuollon yöaikainen vastaanotto ei ole terveydenhuoltolain tai päivystystoiminnasta annetun asetuksen mukainen, toteaa AVI tiedotteessaan.
  Aluehallintovirasto on huolissaan potilasturvallisuuden vaarantumisesta. Vastaanotolta puuttuvat mahdollisuudet päivystysasetuksen edellyttämiin tavanomaisiin kuvantamisiin sekä laajempiin laboratoriotutkimuksiin ja toiminta on yöaikaan yksittäisten terveydenhuollon ammattilaisten varassa. Myös Siun sotesta saaduissa selvityksissä nousi esille hoidon viivästymisiä liittyen siihen, ettei potilasta toimitettu Nurmeksen terveysasemalta riittävän nopeasti yhteispäivystykseen.
  Itä-Suomen aluehallintovirasto määräsi Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyskuntayhtymän lakkauttamaan järjestämisvastuulleen kuuluvan Nurmeksen perusterveydenhuollon yövastaanoton 11.9.2020 mennessä 200 000 euron uhkasakon uhalla. Aluehallintovirasto velvoittaa Siun soten järjestämään päivystyshoidon kokonaisuuden lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja pyytää Nurmeksen yöpäivystyksen lakkauttamisesta selvityksen 31.10.2020 mennessä.
  Itä-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös (pdf)

  Hoitajat.net
  Huoltovarmuuskeskus ryhtyy valmistelemaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) pyynnöstä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön käyttöön tarkoitettujen suojavarusteiden lisähankintaa.
  Lisähankinnalla on tarkoitus parantaa huoltovarmuutta ja tukea sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän omia hankintoja.
  STM esittää hankittavaksi
  kirurgisia maskeja 60 miljoona kappaletta suojakäsineitä 200 miljoonaa kappaletta monikäyttöisiä suojavisiireitä 5 miljoonaa kappaletta. Hankintojen kokonaisarvo on arviolta korkeintaan 41 miljoonaa euroa (ilman arvonlisäveroa).
  Suojavarustetilanne on tällä hetkellä kohtuullisen hyvä, mutta koronavirustartuntojen määrän kasvuun on varauduttava kaikkialla Suomessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden on tärkeää varmistaa omalta osaltaan, että niillä on riittävästi suojavarusteita ja tarvittaessa tehdä lisähankintoja.

  Hoitajat.net
  Sairaanhoitajapäivät siirrettiin keväällä maaliskuusta syyskuulle, mutta nyt tilannetta on arvioitu uudelleen. Sairaanhoitajapäivien uusi ajankohta on 27.–28.5.2021. 
  Tapahtuman ohjelmasta vastaavat Sairaanhoitajaliitto ja Fioca arvioivat, että syyskuu ei vielä ole sopiva aika koota terveydenhuollon suurinta ammattiryhmää, sairaanhoitajia, koulutustapahtumaan. Sairaanhoitajaliitto ja Fioca pitävät sairaanhoitajien työkykyisyyden turvaamista ensisijaisen tärkeänä.
   — Sairaanhoitajapäivien oikea ajankohta ei ole vielä tänä syksynä, mutta kun päivät ensi vuoden keväällä pidetään, niille on suurempi tilaus kuin koskaan aiemmin, sanoo Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela.
   Sairaanhoitajaliitto, Fioca ja Messukeskus järjestävät Sairaanhoitajapäivät yhteistyössä.


  Paitakauppa

  Facebook

  Twitter

  Mainokset
×
×
 • Create New...