Jump to content
 • Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

  Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

  Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
  Hoitajat.net
  HUS perusti työryhmän selvittämään asiaa ja ryhmä on nyt saanut työnsä päätökseen. Kyseessä oli eräiden Hyksin verisuonikirurgian klinikalla asioineiden potilaiden tietoja. 
  Papereiden löytöpaikan ja niiden sisällön vuoksi epäillään, että klinikalla aikaisemmin työskennellyt tutkijalääkäri on vienyt paperit ilman lupaa ja vastoin HUS:n tutkimuslupakäytäntöjä työpaikalta kotiinsa, ja sen jälkeen muuttonsa yhteydessä jättänyt ne taloyhtiön roskakatokseen.
  Koska poliisi on tehnyt asiasta itse tutkintapyynnön, HUS:n ei tarvitse sitä erikseen tehdä. HUS tekee asiassa yhteistyötä poliisin kanssa ja aikoo toimittaa selvityksen myös tietosuojavaltuutetulle.
  HUS on lähettänyt kirjeet kaikille tapaukseen liittyville potilaille ja pahoitellut asiaa. HUS on myös keskeyttänyt yhteistyön kyseessä olevan tutkijan kanssa.

  Hoitajat.net
  Saimaan ammattikorkeakoulussa ensihoidon opiskelijat ovat saaneet merkittävän valtakunnallisen huomionosoituksen. Toimihenkilöliitto ERTO on myöntänyt Heini Karstilalle, Noora Lempiäiselle, Sara Venäläiselle ja Niko Kinnuselle tuhannen euron stipendin opinnäytetyöstään, jonka he tekivät Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (HUS).
  Opiskelijaryhmä toteutti HUS:n lääkärihelikopterin käyttöön opetusvideon, jolla on ollut keskeinen osa uuden toimintatavan käyttöönotossa. Uusien hoitokäytäntöjen muuttaminen ja käyttöönotto on vaikeaa ja Saimaan AMK:n ensihoitajaopiskelijaryhmä ratkaisi ongelman toteuttamalla opetusvideon ensihoitajille. Videota on katsottu tähän mennessä yli 10 000 kertaa. Videossa kuvataan potilasturvallinen ja vakioitu toimintatapa ensihoitoyksikön ja HUS:n lääkärihelikopteri FinnHEMS 10:n yhteistoimintaan tehtävillä, joilla potilaan hengitystie varmistetaan anestesiassa.
  Arviointiraadin perustelut: ”Visuaalisuudessaan paras työ. Merkittävä työ potilasturvallisuuden kannalta. Opinnäytetyö edustaa parhaimmillaan toimivaa ammattikorkeakoulun ja työelämän välistä arkipäiväistä tutkimuksellista kehittämistoimintaa.”
   

  Hoitajat.net
  Botkyrkan kunta kärsii hoitajapulasta ja houkuttelee nyt ruotsin kielen taitoisia hoitajia Suomesta. Työpaikan lisäksi kunta tarjoaa töihin tuleville asunnon. Suomenkielistä työvoimaa tarvitaan, koska kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen ja asukkaista joka kymmenes on suomalaistaustainen.
  Tukholman alueella sijaitsevassa Botkyrkassa on koulutetuista hoitajista kova kilpailu. Etenkin suomenkielisiä hoitajia on vaikea löytää. Kunta aikoo ottaa syksyllä yhteyttä 12 suomalaiseen hoitoalan oppilaitokseen löytääkseen uusia työntekijöitä.
  Asiasta kertoi svt.se.

  Hoitajat.net
  Hoitohenkilökunta ja mielenterveyspotilaat suhtautuivat lähtökohtaisesti myönteisesti tekstiviestien käyttämiseen hoidon tukena ja kokivat, että tekstiviestit voivat edistää hoitoon sitoutumista, vuorovaikutusta, potilaan voimaantumista ja kodista huolehtimista. Kaisa Kaupin väitöskirja osoittaa, että tekstiviestimenetelmää voisi käyttää osana psykiatrista hoitotyötä.
  Turun yliopiston hoitotieteen professori Maritta Välimäki on tutkimusryhmänsä kanssa kehittänyt Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa tekstiviestimenetelmän, jonka tarkoituksena on tukea mielenterveyden häiriötä sairastavien hoitoa ja kotona selviytymistä. Menetelmä on suunnattu vaikeimpia mielenterveyden häiriötä – psykoosia ja skitsofreniaa – sairastaville.
  Kaisa Kauppi tarkasteli väitöstutkimuksessaan tekstiviestien mahdollisuutta tukea hoitoon sitoutumista mielenterveystyössä. Tutkimus osoitti, että lähtökohtaisesti hoitohenkilökunta ja mielenterveyshäiriöitä sairastavat suhtautuvat tekstiviestimenetelmään positiivisesti.
  – Menetelmä voi olla käyttökelpoinen, mutta tarvitaan kuitenkin vielä lisää tutkimusta siitä, kuinka tekstiviestit vaikuttavat hoitoon sitoutumiseen, Kauppi sanoo.
  Kauppi tutki väitöskirjassaan, kuinka hoitoon sitoutumista olisi mahdollista tukea, ja olisivatko hoitoa ja arkea tukevat tekstiviestit mahdollinen menetelmä tähän.
  – Sekä henkilökunta että potilaat ajattelivat, että tekstiviestien avulla olisi mahdollista edistää hoitoon sitoutumisen lisäksi vuorovaikutusta, potilaan voimaantumista ja arkielämän toimintoja, kuten kodista huolehtimista. Erityisesti tekstiviestimenetelmän helppouteen ja joustavuuteen suhtauduttiin positiivisesti, Kauppi kertoo.
  Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että hyvä hoitoon sitoutuminen on keskeinen tekijä hoidon tuloksellisuudessa. Puutteellinen hoitoon sitoutuminen ja siitä johtuvat sairaalahoitoon palaamiset voivat nostaa terveydenhuollon kustannuksia jopa kolmekertaisiksi verrattuna niihin henkilöihin, jotka eivät toistuvasti joudu sairaalahoitoon.
  – Kun testasimme tekstiviestimenetelmää käytännössä, huomasimme että potilaat valitsivat positiivisia ja hieman huumoripitoisia viestejä, joissa oli iloisen muistuttava sävy. Menetelmän käyttöön liittyvät huomiot olivat myös myönteisiä. Vain murto-osa tekstiviestejä saaneista ilmoitti haluavansa lopettaa niiden käytön vuoden aikana. Tässä olisi mielenkiintoinen aihio lähteä jatkokehittämään mobiiliteknologisten menetelmien käyttöä osana mielenterveystyötä, Kauppi toteaa. 
  Menetelmän vaikuttavuutta täytyy tutkia lisää
  Kaupin mukaan tekstiviestimenetelmän käyttöön voi kuitenkin liittyä tekijöitä, jotka tulee vielä huomioida menetelmää käytettäessä.
  Vaikka tekstiviestimenetelmään suhtauduttiin myönteisesti, varma tieto sen vaikutuksesta hoitoon sitoutumiseen on vielä toistaiseksi riittämätön.
  – Tekemämme kirjallisuuskatsauksen perusteella tekstiviestien vaikutusta hoitoon sitoutumiseen ei voida vielä varmuudella vahvistaa. Vaikuttavuustutkimuksia alueelta löytyi katsaukseen kuitenkin vain kaksi. Toivottavasti tulevaisuudessa tälle alueelle suuntautuva tutkimus lisääntyy. Hoitohenkilökunnan ja potilaiden myönteinen näkemys menetelmään on kuitenkin rohkaiseva ja antaa hyvän pohjan mobiiliteknologian käytölle ja jatkokehitykselle, Kauppi kertoo.
  Hoitoon sitoutuminen psykoottisissa häiriöissä - käyttäjälähtöisen mobiiliteknologisen intervention kehittäminen


  Paitakauppa

  Facebook

  Twitter

  Mainokset
×
×
 • Create New...