Jump to content
 • Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

  Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

  Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
  Hoitajat.net
  Botkyrkan kunta kärsii hoitajapulasta ja houkuttelee nyt ruotsin kielen taitoisia hoitajia Suomesta. Työpaikan lisäksi kunta tarjoaa töihin tuleville asunnon. Suomenkielistä työvoimaa tarvitaan, koska kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen ja asukkaista joka kymmenes on suomalaistaustainen.
  Tukholman alueella sijaitsevassa Botkyrkassa on koulutetuista hoitajista kova kilpailu. Etenkin suomenkielisiä hoitajia on vaikea löytää. Kunta aikoo ottaa syksyllä yhteyttä 12 suomalaiseen hoitoalan oppilaitokseen löytääkseen uusia työntekijöitä.
  Asiasta kertoi svt.se.

  Hoitajat.net
  Hoitohenkilökunta ja mielenterveyspotilaat suhtautuivat lähtökohtaisesti myönteisesti tekstiviestien käyttämiseen hoidon tukena ja kokivat, että tekstiviestit voivat edistää hoitoon sitoutumista, vuorovaikutusta, potilaan voimaantumista ja kodista huolehtimista. Kaisa Kaupin väitöskirja osoittaa, että tekstiviestimenetelmää voisi käyttää osana psykiatrista hoitotyötä.
  Turun yliopiston hoitotieteen professori Maritta Välimäki on tutkimusryhmänsä kanssa kehittänyt Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa tekstiviestimenetelmän, jonka tarkoituksena on tukea mielenterveyden häiriötä sairastavien hoitoa ja kotona selviytymistä. Menetelmä on suunnattu vaikeimpia mielenterveyden häiriötä – psykoosia ja skitsofreniaa – sairastaville.
  Kaisa Kauppi tarkasteli väitöstutkimuksessaan tekstiviestien mahdollisuutta tukea hoitoon sitoutumista mielenterveystyössä. Tutkimus osoitti, että lähtökohtaisesti hoitohenkilökunta ja mielenterveyshäiriöitä sairastavat suhtautuvat tekstiviestimenetelmään positiivisesti.
  – Menetelmä voi olla käyttökelpoinen, mutta tarvitaan kuitenkin vielä lisää tutkimusta siitä, kuinka tekstiviestit vaikuttavat hoitoon sitoutumiseen, Kauppi sanoo.
  Kauppi tutki väitöskirjassaan, kuinka hoitoon sitoutumista olisi mahdollista tukea, ja olisivatko hoitoa ja arkea tukevat tekstiviestit mahdollinen menetelmä tähän.
  – Sekä henkilökunta että potilaat ajattelivat, että tekstiviestien avulla olisi mahdollista edistää hoitoon sitoutumisen lisäksi vuorovaikutusta, potilaan voimaantumista ja arkielämän toimintoja, kuten kodista huolehtimista. Erityisesti tekstiviestimenetelmän helppouteen ja joustavuuteen suhtauduttiin positiivisesti, Kauppi kertoo.
  Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että hyvä hoitoon sitoutuminen on keskeinen tekijä hoidon tuloksellisuudessa. Puutteellinen hoitoon sitoutuminen ja siitä johtuvat sairaalahoitoon palaamiset voivat nostaa terveydenhuollon kustannuksia jopa kolmekertaisiksi verrattuna niihin henkilöihin, jotka eivät toistuvasti joudu sairaalahoitoon.
  – Kun testasimme tekstiviestimenetelmää käytännössä, huomasimme että potilaat valitsivat positiivisia ja hieman huumoripitoisia viestejä, joissa oli iloisen muistuttava sävy. Menetelmän käyttöön liittyvät huomiot olivat myös myönteisiä. Vain murto-osa tekstiviestejä saaneista ilmoitti haluavansa lopettaa niiden käytön vuoden aikana. Tässä olisi mielenkiintoinen aihio lähteä jatkokehittämään mobiiliteknologisten menetelmien käyttöä osana mielenterveystyötä, Kauppi toteaa. 
  Menetelmän vaikuttavuutta täytyy tutkia lisää
  Kaupin mukaan tekstiviestimenetelmän käyttöön voi kuitenkin liittyä tekijöitä, jotka tulee vielä huomioida menetelmää käytettäessä.
  Vaikka tekstiviestimenetelmään suhtauduttiin myönteisesti, varma tieto sen vaikutuksesta hoitoon sitoutumiseen on vielä toistaiseksi riittämätön.
  – Tekemämme kirjallisuuskatsauksen perusteella tekstiviestien vaikutusta hoitoon sitoutumiseen ei voida vielä varmuudella vahvistaa. Vaikuttavuustutkimuksia alueelta löytyi katsaukseen kuitenkin vain kaksi. Toivottavasti tulevaisuudessa tälle alueelle suuntautuva tutkimus lisääntyy. Hoitohenkilökunnan ja potilaiden myönteinen näkemys menetelmään on kuitenkin rohkaiseva ja antaa hyvän pohjan mobiiliteknologian käytölle ja jatkokehitykselle, Kauppi kertoo.
  Hoitoon sitoutuminen psykoottisissa häiriöissä - käyttäjälähtöisen mobiiliteknologisen intervention kehittäminen

  Hoitajat.net

  Onnea sairaanhoitajat!

  Kansainvälistä sairaanhoitajapäivää vietetään tänään 12. päivä toukokuuta. Päivän kunniaksi esille nostetaan ajankohtaisia sairaanhoitajan ammattiin ja hoitotyöhön liittyviä teemoja. Sairaanhoitajien kansainvälinen järjestö International Council of Nurses (ICN) valitsi juhlapäivän tämän vuoden teemaksi ”A Force for Change: Improving health systems' resilience”.  
  Päivää vietetään joka vuosi Florence Nightingalen syntymäpäivän kunniaksi. Nightingale ajoi 1800-luvulla sairaanhoitajien asemaa ja koulutusta eteenpäin. Kansainvälinen sairaanhoitajaliitto on viettänyt kansainvälistä sairaanhoitajapäivää vuodesta 1965. Nykyisellä paikallaan päivää on vietetty vuodesta 1972.
  2016 - NURSES: A FORCE FOR CHANGE: IMPROVING HEALTH SYSTEMS' RESILIENCE

  Hoitajat.net
  Suomen Sairaanhoitajaliitto jakoi Nousevat tähdet -tunnustukset viidelle sairaanhoitajalle. Tunnustuksella halutaan tuoda esiin ja kannustaa ammatillisesti työuransa alussa olevien sairaanhoitajien osaamista, urakehitystä ja hoitotyön kehittämistä. Tänä vuonna tunnustuksen saivat Anniina Herttuainen, Rayan Hämäläinen, Sari Koskinen, Miina Lyytikäinen ja Tuuli Oinonen.
  Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Merja Meraston mukaan tunnustuksen tavoitteena on palkita ja siten tehdä näkyväksi vasta uransa alussa olevia sairaanhoitajia, joilla on myönteinen ja kehittävä asenne hoitotyöhön ja osaamiseen.
  - Valitun nuoren sairaanhoitajan tulee olla esimerkillinen omassa työssään ja osoittaa työssään kehittyvää ja kehittävää työotetta. Hän osallistuu aktiivisesti ammatillisiin asioihin ja hänellä on myönteinen asenne ammattikuntaa ja työtä kohtaan, Merasto sanoo.
  - Nousevat tähdet toimivat valintavuotenaan yhdessä hoitotyön lähettiläinä edistäen hoitotyön osaamista ja sen kehittämistä tulevaisuudessa, Merasto painottaa.
  Palkinnon saajat julkistetaan Florence Nightingalen päivänä 12.5. Näin nostetaan esille kansainvälistä sairaanhoitajan päivää ja sairaanhoitajuutta.
  Lue lisää palkinnosta


  Paitakauppa

  Facebook

  Twitter

  Mainokset
×
×
 • Create New...