Jump to content
 • Hoitajat.net - hoitajan asialla vuodesta 2002

  Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

  Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
  Hoitajat.net
  Ovatko lääkärit huonoja johtajia ja onko johtaminen esimerkiksi sairaaloissa juuri niin sekavaa ja heikkoa, mitä voisi uutisista ja yleisönosastokirjoituksista päätellä? Ainakin lääkärit itse pitävät itseään huonoina johtajina, selviää Anne Kujalan tuoreessa väitöskirjassa.
  Hallintotieteiden lisensiaatti Anne Kujala tutki terveys- ja sosiaalialalla työskentelevien esimiesten kykyä johtaa ammattimaisesti omia organisaatioitaan. Kipinä ajankohtaiseen aiheeseen tuli Kujalan omasta käytännön kokemuksesta. Hän on työskennellyt vuodesta 2009 lähtien HUSLABin henkilöstöpäällikkönä.
  – Seurattuani esimiestyötä ja johtamiskäyttäytymistä terveydenhuollossa usean vuoden aikana huomasin lukuisia eroja esimiesten välillä, niin tiedoissa kuin taidoissakin, kuvailee Vaasan yliopistossa väittelevä Kujala.
  Kujalan väitöstutkimuksen kohteena olivat esimiesten ammattijohtamisvalmiudet eli koulutuksessa ja käytännössä hankitut johtamistaidot.
  Lääkärit uskovat myyttiin
  Tutkimuksen mukaan lääkärijohtajat arvioivat itsensä heikommiksi ammattijohtajiksi kuin muut esimiehet.
  – Yleisessä mediakeskustelussa lääkäreitä on pidetty huonoina johtajina ja tämän tutkimuksen mukaan he myös itse uskovat tähän myyttiin, kertoo Anne Kujala tutkimuksen tuloksista.
  Sen sijaan hoitohenkilöstön tiedekorkeakoulututkinnon suorittaneet esimiehet arvioivat itsensä muita paremmiksi johtajiksi.
  Seiskan arvoista johtamista
  Vaikka suuri osa lääkäreistä piti itseään huonoina johtajina, niin tämä ei välttämättä todellisuudessa pidä paikkansa.
  – Tutkimustulosten perusteella lääketieteen tohtorintutkinnon suorittaneilla esimiehillä oli paremmat ammattijohtamisvalmiudet kuin muilla, sanoo Kujala.
  Kouluarvosanoilla mitattuna terveys- ja sosiaalialan esimiehistä ammattijohtamisvalmiudet olivat seiskan arvoisia eli tyydyttävällä tasolla lääketieteen tohtoritutkinnon, hoitohenkilöstön tiedekorkeakoulututkinnon ja sosiaalialan tutkinnon suorittaneilla esimiehillä. Muilla esimiesryhmillä ammattijohtajuus oli kuutosen arvoista eli kohtalaisella tasolla.
  Ikäviä johtajuuden piirteitä tuli esiin
  Kujala huomasi tutkimuksessa eroja eri esimiesryhmien välillä myös huonossa johtamisessa.
  – Hoitohenkilöstön ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden esimiesten joukossa oli eniten niitä esimiehiä, joiden johtamiskäyttäytymiseen kuului eniten autoritääristä eli ennakoimatonta johtamiskäyttäytymistä muihin esimiesryhmiin verrattuna, Kujala sanoo.
  Narsistista johtamiskäyttäytymistä oli Kujalan mukaan eniten hoitohenkilöstön tiedekorkeakoulututkinnon suorittaneissa. Heistä noin 30 prosenttia oli sitä mieltä, että omien etujen ajaminen edellyttää työntekijöiden hyväksikäyttämistä.
  Kujalan tekemään tutkimukseen osallistui yli neljäsataa opistoasteen, ammattikorkeakoulun ja tiedekorkeakoulun suorittanutta esimiestä.  Vuosina 2010–2014 toteutetussa tutkimusaineiston hankinnassa käytettiin elokuvaperusteista mittaria. Esimiehille näytettiin tauotettu elokuva johtamisesta ja heidän tuli tunnistaa elokuvasta 30 erilaista johtamisvalmiutta.
  Hyvä johtaja arvostaa työntekijöitään
  Elokuvaperusteinen mittari eli visuaalinen kehyskertomus voi myös jatkossa auttaa määrittämään ammattijohtamisvalmiuksien tasoa.
  – Tätä tietoa hyödyntämällä voidaan parantaa terveys- ja sosiaalialan johtamista kohdennetusti.
  Kujalan mukaan hyvä johtaminen sosiaali- ja terveysalalla tarvitsee esimiehiä, jotka pystyvät säätelemään omaa johtamiskäyttäytymistään. Mikäli omaa johtamiskäyttäytymistään ei tunnista, tulee johtamisestakin huonoa.
  – Hyvät ammattijohtamisvalmiudet omaava esimies arvostaa omia työntekijöitään ja hänen johtamansa organisaatio saa myös arvostusta, Kujala toteaa.
  Väitöstiedot
  HTL Anne Kujalan sosiaali- ja terveyshallintotieteen alaan kuuluva väitöskirjatutkimus ”Esimiesten ammattijohtamisvalmiuksien mittaaminen visuaalisella kehyskertomuksella – murtuuko myytti? Tarkastelussa terveys- ja sosiaalialalla toimivat esimiehet” tarkastetaan perjantaina 25.9.2015 klo 12 alkaen Vaasa-salissa F362A (Fabriikki). Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Leena Turkki(Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Pirkko Vartiainen.
  PDF: Esimiesten ammattijohtamisvalmiuksien mittaaminen visuaalisella kehyskertomuksella - murtuuko myytti?
  Lähde: Vaasan yliopisto

  Hoitajat.net
  Ilta-Sanomissa ja Talouselämässä uutisoitiin hiljattain työtuomioistuimen vuonna 2014 antamasta tuomiosta. Siinä käsiteltiin venynyttä työvuoroa elektiivisellä leikkausosastolla, jossa ei tehdä kiireellisiä tai ennakoimattomia leikkauksia. Potilaat tulevat hoitoon ajanvarauksella ja monesti jonotusaika on kuukausia. Uutiset aiheuttivat vilkasta verkkokeskustelua. Hoitajia syytettiin mm. joustamattomiksi. Tehy oikaisee verkkosivuillaan uutisointiin liittyvää virheellistä tietoa.
  Uutiset perustuivat Kunnallisen työmarkkinalaitoksen neuvottelupäällikön blogiin, joka käsitteli puolitoista vuotta vanhaa tuomiota ja antaa sen taustoista varsin harhaanjohtavan ja yksipuolisen kuvan. Media uutisoi myös virheellisesti, että työnantaja olisi tuomittu tapauksessa sakkoon. Sakkoon tuomittiin Kunnallinen työmarkkinalaitos, koska työtuomioistuimen mukaan se oli ohjeistanut työnantajaa tavalla, joka sen olisi pitänyt ymmärtää työehtosopimuksen vastaiseksi.
   
  Tehy vei työtuomioistuimeen tapauksen, jossa venyneen työvuoron piti työvuoroluettelon mukaan päättyä kello 15.30. Leikkaukset olivat venyneet pitkin päivää ja viimeinen leikkaus aloitettiin vasta kello 15.18 eli 12 minuuttia ennen vuoron suunniteltua päättymistä, vaikka tiedossa oli että leikkaus kestäisi noin tunnin. Vastaavasta tapauksesta oli annettu jo kaksi tuomiota aiemmin ja silti KT Kuntatyönantajat ohjeisti työnantajia virheellisesti tällaisissa tapauksissa.
   
  Tehyn mukaan työnantaja olisi voinut välttää vuoron venymisen suunnittelemalla leikkausaikataulun väljemmäksi tai porrastamalla työvuoroja, mutta työnantaja oli jo pitkään suunnitellut toiminnan sen varaan, että hoitajien vuorot venyvät jatkuvasti. Vuorot venyivät viikoittain eikä työntekijöillä koskaan ollut mahdollisuutta työvuoroluettelosta nähdä milloin he pääsevät kotiin työvuorostaan.
  - Hoitajilla täytyy olla oikeus vapaa-aikaan ja perhe-elämään. Myös heidän on pystyttävä hakemaan lapset ajallaan päiväkodista työvuoron jälkeen, toteaa vs. neuvottelupäällikkö Matias Nyman Tehyn tiedotteessa.
   
  Työtuomioistuin asettui yksimielisesti Tehyn kannalle ja katsoi, että hoitajan työvuoroluetteloa on kunnioitettava. Ns. hätätyötilanteet ovat asia erikseen, mutta suunniteltu toiminta on järjestettävä niin että työntekijät voivat luottaa työvuoroluetteloonsa.

  Lisätietoja: http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1442881484221.html
  Lähteet: Tehy, Ilta-Sanomat, Talouselämä

  Hoitajat.net
  Itä-Suomen hovioikeus katsoi 10.9.2015 antamassaan ratkaisussa, että lähihoitaja oli irtisanottu ilman työsopimuslain mukaista asiallista ja painavaa henkilöstä johtuvaa syytä. Hovioikeus hylkäsi työnantajan valituksen ja piti käräjäoikeuden tuomion voimassa. Työnantaja velvoitettiin maksamaan lähihoitajalle korvauksena työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä kahdeksan kuukauden palkkaa vastaavan summan sekä korvaamaan työntekijän oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa täysimääräisesti.
  Kyse oli tapauksesta, jossa pieni yksityinen hoiva-alan yritys irtisanoi työntekijän tämän henkilöön liittyvien syiden perusteella. Työnantaja ilmoitti irtisanomisen syyksi irtisanomistilaisuudessa työtehtävien laiminlyönnin, kykenemättömyyden toimia työyhteisön jäsenenä sekä negatiivisen asiakaspalautteen. Jälkeenpäin työnantaja esitti myös lukuisia muita väitteitä työntekijän työsuhdevelvoitteiden rikkomisesta. 
  Lisäksi työnantaja väitti ennen irtisanomista antaneensa työntekijälle useita suullisia varoituksia tämän moitittavasta menettelystä. Työntekijä kiisti häntä kohtaan esitetyt syytökset sekä sen, että hänelle olisi ennen irtisanomista annettu varoituksia.
  Hovioikeus päätyi käräjäoikeuden tavoin kaiken asiassa esitetyn näytön perusteella siihen johtopäätökseen, ettei työnantajalla ollut asiallista ja painavaa perustetta irtisanoa työntekijän työsopimusta. Hovioikeuden arvion mukaan asiassa oli jäänyt näyttämättä myös se, että työntekijälle olisi ennen irtisanomista annettu varoituksella mahdollisuutta muuttaa menettelyään. Hovioikeus katsoi, ettei aihetta käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen muuttamiseen ollut. 
  Lähde: Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer 

  Hoitajat.net
  Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n teettämän selvityksen mukaan hallituksen kaavailemat varhaiskasvatuksen leikkaukset ovat vähentämässä lähes 5 000 alan työpaikkaa. Leikkaus kohdistuisi lastentarhanopettajiin ja lastenhoitajiin. Liiton teettämässä selvityksessä ei ole otettu huomioon sitä, miten leikkaukset vaikuttaisivat päiväkotiapulaisiin tai ryhmäavustajiin. JHL:n erityisasiantuntija Marjo Katajiston mukaan on erittäin todennäköistä, että leikkaukset kohdistuisivat myös näihin ammattiryhmiin, jolloin työpaikkoja katoaisi vieläkin enemmän.
  - Parhaillaan lausuntokierroksella olevassa varhaiskasvatuksen lakiluonnoksessa arvioidaan, että henkilöstövähennys olisi 740 henkilötyövuotta. Lakiluonnoksessa ei henkilöstövaikutuksia ole arvioitu ryhmäkoon suurentamisen näkökulmasta lainkaan, vaan pelkästään subjektiivisen oikeuden rajaamisen näkökulmasta – siksi luku on niin minimaalinen ja suorastaan valheellinen, Katajisto toteaa.
  JHL:n selvityksessä laskennan lähtökohtana ovat olleet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tilastot päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärästä sekä kertoimista, joita käytetään päiväkotihoidossa. Nämä luvut ottavat huomioon sekä päivähoito-oikeuden rajaamisesta aiheutuvat hoitotarpeen vähenemiset että ryhmäkoon kasvattamisen mukanaan tuoman niin sanotut vähennystarpeet.

  Lähde: JHL

  Hoitajat.net
  Sisäministeri Petteri Orpo asettaa hankkeen pelastustoimen uudistamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on uudistaa pelastustoimi sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteen uudistamisen yhteydessä muodostettavien itsehallintoalueiden pohjalle samassa aikataulussa ja samalla aluejaolla. 
  Tällä hetkellä pelastustoimi on kuntien lakisääteistä yhteistoimintaa, jota hoitaa 22 alueellista pelastuslaitosta. Uusien itsehallinnollisten alueiden määrä ratkeaa syksyn aikana sote-uudistuksen yhteydessä.
  Hallitusohjelman mukaan pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta, valvontaa ja koordinaatiota vahvistetaan ja parannetaan. Nykyisessä hajanaisessa järjestelmässä on ollut vaikea päästä valtakunnallisiin, yhdenmukaisiin toimintamalleihin, yhteisiin tietojärjestelmiin ja yhdenmukaiseen palvelutarjontaan koko maassa.
  Pelastustoimen uudistuksella tavoitellaan tehokkaampaa ja taloudellisempaa järjestelmää, jossa nykyistä suuremmat alueet pystyvät varautumaan myös harvinaisiin suuronnettomuuksiin tai luonnonkatastrofeihin koko maassa. Uudistuksella varmistetaan pelastustoimen resurssien tehokas käyttö niin, että pelastustoimen toimintavalmius ei heikkene.
  Tehostamisen lisäksi uudistuksella halutaan varmistaa pelastustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyöhyödyt ensihoitopalveluissa. Pelastustoimen koko maan kattava verkosto hoitaa kustannustehokkaasti ensihoito- ja ensivastetehtäviä. Pelastustoimi hoitaa ensihoitopalveluista noin 70–80 prosenttia. Ensihoidon tuottaminen on hyvä esimerkki toimivasta viranomaisyhteistyöstä sekä yhteistyöstä kolmannen sektorin sopimuspalokuntien kanssa.
  Sisäministeriö alkaa välittömästi valmistella tarvittavaa lainsäädäntöä. Pelastustoimen uudistuksen on tarkoitus edetä yhtä aikaa sote-uudistuksen kanssa niin, että tehtävät siirtyisivät kunnilta sote-alueille vuoden 2019 alusta.


  Paitakauppa

  Facebook

  Twitter

  Mainokset

×
×
 • Create New...