Jump to content
MAINOS

Kysymyksiä työhön määräämisestä käytännössä


blondi

Recommended Posts

... ja miten siitä vältytään...

Mistään en löydä yksiselitteistä tietoa.

Sh-piirit ovat vissiin jo laatineet listat töihin kutsuttavista hoitajista?

Onko mahdollista saada etukäteen selville, onko oma nimi listassa/kuuluuko oma yksikkö potilasturvatyön piiriin?

Tietääkö osastonhoitaja?

Tietääkö oma ammattiosasto? Eikö listoihin vaadittu ammattiosaston lausunto ennen kuin lääninhallitus alkaa laatimaan kuulemis- ja määräyskirjeitään?

Pitääkö paikkaansa että ensimmäinen kirje saatetaan iskeä pahaa aavistamattoman hoitajan käteen jo perjantaina aamupäivällä jos sattuu olemaan terveenä ja työssä?

Onko hyväksyttäviä syitä kieltäytyä työstä, eli mihin kannattaa vedota jos käy niin huonosti että on paikan päällä ottamassa vastaan kuulemiskirjettä?

jne

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Sh-piirit ovat vissiin jo laatineet listat töihin kutsuttavista hoitajista?

Saattaa olla.

Onko mahdollista saada etukäteen selville, onko oma nimi listassa/
Ei

kuuluuko oma yksikkö potilasturvatyön piiriin?
Missä olet töissä?

Tietääkö osastonhoitaja?

Ainakaan meidän oh ei tiennyt

Tietääkö oma ammattiosasto?
Ainakaan me ei vielä tiedetä

Eikö listoihin vaadittu ammattiosaston lausunto ennen kuin lääninhallitus alkaa laatimaan kuulemis- ja määräyskirjeitään?

Kyllä, ei o vielä näkynyt sellaista listaa. Olen ao:n hallituksessa.

Pitääkö paikkaansa että ensimmäinen kirje saatetaan iskeä pahaa aavistamattoman hoitajan käteen jo perjantaina aamupäivällä jos sattuu olemaan terveenä ja työssä?
Uutisten mukaan he rupevat jo perjantaina niitä jakamaan.

Onko hyväksyttäviä syitä kieltäytyä työstä, eli mihin kannattaa vedota jos käy niin huonosti että on paikan päällä ottamassa vastaan kuulemiskirjettä?

Sairaus?
Link to comment
Share on other sites

Ei hyvää päivää! Virkamiehillä=lääninhallitus on aikaa jaella työmääräyksiä pitkin viikonloppua hoitajille! Tuleepahan tämäkin nähtyä. Itse en ole irtisanoutuneiden listalla (vielä?) mutta ei voi kuin ihmetellä hallituksen intoa olla maksamatta hoitajille parempaa palkkaa.

p.s koska en ole irtisanotunut niin voisin kyllä harkita turvapaikan tarjoamista sellaisen uhan edessä oleville.  ;D

Link to comment
Share on other sites

Onko mahdollista saada etukäteen selville, onko oma nimi listassa/
Ei

Miksei?

Tietääkö oma ammattiosasto?
Ainakaan me ei vielä tiedetä

Eikö listoihin vaadittu ammattiosaston lausunto ennen kuin lääninhallitus alkaa laatimaan kuulemis- ja määräyskirjeitään?

Kyllä, ei o vielä näkynyt sellaista listaa. Olen ao:n hallituksessa.

Miten ne ensimmäiset kirjeet sitten voivat valmistua jo perjantaiksi? Laaditaanko lausunnot siis huomispäivän aikana jos ao:t saavat listat huomenna? Voisiko ao tiedottaa listoista niille jäsenilleen joita listat koskevat?

Onko hyväksyttäviä syitä kieltäytyä työstä, eli mihin kannattaa vedota jos käy niin huonosti että on paikan päällä ottamassa vastaan kuulemiskirjettä?

Sairaus?

Jos ei ole sairautta?

Link to comment
Share on other sites

Ei hyvää päivää! Virkamiehillä=lääninhallitus on aikaa jaella työmääräyksiä pitkin viikonloppua hoitajille!

Ei niillä mitään aikaa ole. Eiköhän virkamies viettäisi viikonloppunsa mielummin kotona. Vaan kun määrätystä työstä ei voi kieltäytyä.

- vain yksi yksityskohta voi jäädä mieleen / jäädä mieleen koko elämästä / jokin valkea hehku päivän jo mentyä / jokin katse kumppanin -

Link to comment
Share on other sites

Mutkun mä olen tehyn intrassa koko ajan enkä löydä mitään kiveen kirjoitettua???!!! Blondi haluaa varmoja vastauksia varmoihin kysymyksiin.

Link to comment
Share on other sites

p.s koska en ole irtisanotunut niin voisin kyllä harkita turvapaikan tarjoamista sellaisen uhan edessä oleville.  ;D

Nyt kaikki kesämökit ja piilopirtit käyttöön! Oman mökkini avaimen paikka on kerrottu irtisanoutuville kavereille; turvallinen paikka sillä lähimpään lääninhallituksen konttoriin yli 100 km matkaa..
Link to comment
Share on other sites

Mutkun mä olen tehyn intrassa koko ajan enkä löydä mitään kiveen kirjoitettua???!!! Blondi haluaa varmoja vastauksia varmoihin kysymyksiin.

Soita huomenna luottamusmiehelle. Musta tosin vähän tuntuu siltä, että varmoja vastauksia ei ole kenelläkään. Prosessi on ihan täysin levällään ja jotenkin on sellainen fiilis, että työmääräykset lyödään käteen työpaikoilla. Ulko-ovilla voi siis olla poikkeuksellisen paljon työnantajien edustajia toivottamassa tervetulleeksi tulevina päivinä.

- vain yksi yksityskohta voi jäädä mieleen / jäädä mieleen koko elämästä / jokin valkea hehku päivän jo mentyä / jokin katse kumppanin -

Link to comment
Share on other sites

Mutta eikai ole pakko ottaa vastaan ilmoitusta vielä perjantai aamuna??? Eihän sitä lakia ole vielä silloin virallisesti laitettu täytäntöön. Uutisissa vaan mainittiin että lappusia aletaan silloin antamaan työpaikoilla.. Itselläni (t)yövuoro loppuu aamulla, ja siinäpä ne työt sitten ovatkin ;D

Link to comment
Share on other sites

Minullakin viimeine yövuoro päättyy pe aamuna

Tavarat pitäs kai luovuttaa silloin heti aamulla

en ota mitään määräyksiä aamulla vastaan kun ei kerran edes vielä lakia hyväksytty

Link to comment
Share on other sites

Ja eikös se ollut niin että sekä kuulemiskirjeen, että määräyksen pitää tulla lääninhallitukselta eikä työantajalta???

Sillä minä olen Pieniälyinen Karhu, jolle kummalliset sanat ovat Harmi.

- Nalle Puh

Link to comment
Share on other sites

Ja eikös se ollut niin että sekä kuulemiskirjeen, että määräyksen pitää tulla lääninhallitukselta eikä työantajalta???

Juuri näin.

Ja lain mukaan viranomaistehtäviä ei voi antaa työnantajille tehtäväksi, ellei laissa ole tälläistä määräysmahdollisuutta annettu.

Ainakaan ehdotus ja noissa lautakuntien muutoksissa ei osunut silmään tuollaista virkatehtävien siirron mahdollisuutta.

Link to comment
Share on other sites

Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta

15.11.2007

Tiedote 371/2007

Mahdollisen potilasturvallisuuslain täytäntöönpanoon varaudutaan

Eduskunta hyväksyi potilasturvallisuuslain sisällön täysistunnossaan 13.11.2007 ja käsittelee potilasturvallisuuslain hyväksymistä 2. istunnossaan perjantaina 16.11.2007. Jos eduskunta hyväksyy lain, se esitellään presidentin vahvistettavaksi. Laki tulee voimaan vahvistamista seuraavana päivänä.

Potilasturvallisuuslain toimeenpanemiseksi sosiaali- ja terveysministeriö on määritellyt toimintamallin, jota voidaan noudattaa sairaanhoitopiireissä ja lääninhallituksissa esitettäessä ja määrättäessä henkilöitä potilasturvatyöhön.

Tarkoituksena on, että mahdollisen työtaistelun toteutuessa sairaanhoitopiiri, kunnat ja kuntayhtymät toteuttavat ensisijaisesti kaikki pysyvän lainsäädännön mukaiset keinot potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Potilasturvatyöhön voitaisiin määrätä henkilöitä vain silloin, kun muut keinot eivät ole riittäviä potilaiden hengen turvaamiseksi tai vakavien pysyvien vammojen ehkäisemiseksi.

Jos muut keinot potilasturvallisuuden varmistamiseksi eivät ole riittäviä, sairaanhoitopiirit voivat potilasturvallisuuslain mahdollisen voimaantulon jälkeen antaa lääninhallituksille esityksen potilasturvatyöhön tarvittavista henkilöistä. Sairaanhoitopiirien on varattava Tehy ry:n paikalliselle ammattiosastolle mahdollisuus esittää lausuntonsa asiasta. Lausunto on annettava viivytyksettä. Kokonaisuuden kannalta olisi parasta, jos ammattiosaston edustaja voisi olla mukana valmistelun eri vaiheissa. Olisi myös hyvä, jos sekä sairaanhoitopiiri että ammattiosasto olisivat samaa mieltä tehtävistä, niihin soveltuvista henkilöistä ja henkilökunnan määristä.

Lääninhallitusten on valmisteltava potilasturvatyöhön määrättävien kuuleminen sairaanhoitopiirien esitysten pohjalta. Kuultavalla on vuorokausi aikaa ilmoittaa, vastustaako hän potilasturvatyöhön määräämistä. Määräajan kuluttua lääninhallituksen on annettava määräys potilasturvatyöhön, mikäli siihen ei ole potilasturvallisuuslaissa määriteltyä estettä. Määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla.

Hoitohenkilökunnan kuulemisen ja määräyksen antamisen on tapahduttava todisteellisesti. Aikataulun kiireellisyyden takia lääninhallitusten ja sairaanhoitopiirien tulisi toimia yhteistyössä kuulemisen ja päätöksen tiedoksiannon toteuttamiseksi. Tämä voitaisiin tehdä esimerkiksi asianomaisen henkilön työvuoron aikana.

Lääninhallitusten on ilmoitettava annetut määräykset sairaanhoitopiireille. Jos potilasturvatyöhön määrätty ei saavu työpaikalle, sairaanhoitopiirin on ilmoitettava siitä lääninhallitukselle. Lisäksi lääninhallitusten on ilmoitettava sairaanhoitopiireittäin ja sairaaloittain tiedot annettujen määräysten lukumäärästä ja määräysten noudattamatta jättämisestä sosiaali- ja terveysministeriölle.

Sairaanhoitopiirit ja lääninhallitukset voivat valmistella potilasturvatyöhön määräämisiä alustavasti jo ennen lakiehdotuksen 2. täysistuntokäsittelyä eduskunnassa. Varsinaiset täytäntöönpanotoimet voidaan kuitenkin aloittaa vasta sen jälkeen, kun tasavallan presidentti on hyväksynyt lain.

   

Valistakaa taas blondia, on liikaa ristiriitaista infoa. Siis laki tulee voimaan vahvistamista seuraavana päivänä. Eli lauantaina 17.11. Eihän niitä kuulemis- ym. kirjeitä voida jakaa ennen kuin laki on voimassa. Vai voiko? Viimeisessä lauseessa sanotaan että täytäänpanotoimet voidaan aloittaa vasta (tai pikemminkin jo?) kun presidentti on hyväksynyt lain. Eli perjantaina 16.11?

Ja mitkä ovat ne kaikki pysyvän lainsäädännön mukaiset keinot joihin pitää turvautua ensisijaisesti? Ovatko ne oikeasti täysin tulkinnanvaraisia vai onko niitä määritelty jossakin salaisessa dokumentissa?

Link to comment
Share on other sites

Valistakaa taas blondia, on liikaa ristiriitaista infoa. Siis laki tulee voimaan vahvistamista seuraavana päivänä. Eli lauantaina 17.11. Eihän niitä kuulemis- ym. kirjeitä voida jakaa ennen kuin laki on voimassa. Vai voiko? Viimeisessä lauseessa sanotaan että täytäänpanotoimet voidaan aloittaa vasta (tai pikemminkin jo?) kun presidentti on hyväksynyt lain. Eli perjantaina 16.11?

Lakeihin on usein kirjattu pykälä, joka mahdollistaa sen, että viranomainen voi ryhtyä tiettyihin lain vaatimiin toimenpiteisiin ennen sen voimaantuloa. En ole tuota lakiesitystä lukenut, joten en tiedä onko tuollaista pykälää lakitekstiin kirjattu.

- vain yksi yksityskohta voi jäädä mieleen / jäädä mieleen koko elämästä / jokin valkea hehku päivän jo mentyä / jokin katse kumppanin -

Link to comment
Share on other sites

Valistakaa taas blondia, on liikaa ristiriitaista infoa. Siis laki tulee voimaan vahvistamista seuraavana päivänä. Eli lauantaina 17.11. Eihän niitä kuulemis- ym. kirjeitä voida jakaa ennen kuin laki on voimassa. Vai voiko? Viimeisessä lauseessa sanotaan että täytäänpanotoimet voidaan aloittaa vasta (tai pikemminkin jo?) kun presidentti on hyväksynyt lain. Eli perjantaina 16.11?

Lakeihin on usein kirjattu pykälä, joka mahdollistaa sen, että viranomainen voi ryhtyä tiettyihin lain vaatimiin toimenpiteisiin ennen sen voimaantuloa. En ole tuota lakiesitystä lukenut, joten en tiedä onko tuollaista pykälää lakitekstiin kirjattu.

EI EI JA EI!!!!!

Tänään jäsenillassa sanottua.

Kuulemista yms. kirjeitä EI VOIDA tehdä/jakaa ennen kuin laki on voimassa!

Ainakin TAYSin sydänkeskuksessa on työnantaja tehnyt aikataulut kuulemista varten perjantaille, VAIKKA LAKI EI OLE VOIMASSA - tämä on LAITONTA! Lisäksi sydänkeskuksen porukkaa on velvoitettu saapumaan vapaapäivänä kuulemista varten töihin. Tämä myöskään ei mene näin.

Eli - kun laki tulee voimaan, voidaan kuuleminen tehdä. Kenenkään ei pidä mennä vapaapäivänä tai muutenkaan työnantajan luokse. Työnantaja on se henkilö, joka tulee teidän luokse!

Link to comment
Share on other sites

Eli - kun laki tulee voimaan, voidaan kuuleminen tehdä. Kenenkään ei pidä mennä vapaapäivänä tai muutenkaan työnantajan luokse. Työnantaja on se henkilö, joka tulee teidän luokse!

No voi jesus. Ei kai tästä nyt ollutkaan kysymys. Jos vapaat kestävät vaikka keskiviikkoon, niin ei lain voimassaolosta huolimatta ole mihinkään velvollisuus matkustaa.

Mutta jos laissa lukee, että viranomainen voi ryhtyä vaadittaviin toimenpiteisiin ennen lain voimaantuloa, niin presidentin esittelyn jälkeen (presidentin hyväksyessä lain) voi niitä lappuja jakelemaan työvuorossa oleville. Siis jos lukee.

- vain yksi yksityskohta voi jäädä mieleen / jäädä mieleen koko elämästä / jokin valkea hehku päivän jo mentyä / jokin katse kumppanin -

Link to comment
Share on other sites

Mutta jos laissa lukee, että viranomainen voi ryhtyä vaadittaviin toimenpiteisiin ennen lain voimaantuloa, niin presidentin esittelyn jälkeen (presidentin hyväksyessä lain) voi niitä lappuja jakelemaan työvuorossa oleville. Siis jos lukee.

Ja lukeehan siellä:

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 200  ja se on voimassa enintään sen ajan kuin Tehy ry:n työtaistelu kestää. Laki kumotaan tasavallan presidentin asetuksella. Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä  lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Että se siitä.

- vain yksi yksityskohta voi jäädä mieleen / jäädä mieleen koko elämästä / jokin valkea hehku päivän jo mentyä / jokin katse kumppanin -

Link to comment
Share on other sites

Eli - kun laki tulee voimaan, voidaan kuuleminen tehdä. Kenenkään ei pidä mennä vapaapäivänä tai muutenkaan työnantajan luokse. Työnantaja on se henkilö, joka tulee teidän luokse!

No voi jesus. Ei kai tästä nyt ollutkaan kysymys. Jos vapaat kestävät vaikka keskiviikkoon, niin ei lain voimassaolosta huolimatta ole mihinkään velvollisuus matkustaa.

Mutta jos laissa lukee, että viranomainen voi ryhtyä vaadittaviin toimenpiteisiin ennen lain voimaantuloa, niin presidentin esittelyn jälkeen (presidentin hyväksyessä lain) voi niitä lappuja jakelemaan työvuorossa oleville. Siis jos lukee.

Eli Taysin sydänkeskuksessa työnantaja on työntekijöitä vaatinut vapailta tulemaan kuulemista varten - siksi tämä esimerkki.

Jäsenillan vastauksen mukaan, kuulemiset yms. lapun jakamiset tapahtuvat vasta lain voimaantulon jälkeen! Ei ennen.[br][br]Ylläoleva osuus viestistä on kirjoitettu: 15.11.07 - klo:22:33


Mutta jos laissa lukee, että viranomainen voi ryhtyä vaadittaviin toimenpiteisiin ennen lain voimaantuloa, niin presidentin esittelyn jälkeen (presidentin hyväksyessä lain) voi niitä lappuja jakelemaan työvuorossa oleville. Siis jos lukee.

Ja lukeehan siellä:

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 200  ja se on voimassa enintään sen ajan kuin Tehy ry:n työtaistelu kestää. Laki kumotaan tasavallan presidentin asetuksella. Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä  lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Että se siitä.

Ei jumankauta!

Tää homma hajoo käsiin.  :-

Link to comment
Share on other sites

Eli Taysin sydänkeskuksessa työnantaja on työntekijöitä vaatinut vapailta tulemaan kuulemista varten - siksi tämä esimerkki.

Jäsenillan vastauksen mukaan, kuulemiset yms. lapun jakamiset tapahtuvat vasta lain voimaantulon jälkeen! Ei ennen.

Saahan sitä vaatia, ei se tarkoita silti sitä että se olisi oikein.

Ja edelleen, kun Halonen on paperiin nimensä kirjoittanut, niin niitä lappuja voi alkaa jakamaan. Ei kuitenkaan yhtään aikaisemmin.

- vain yksi yksityskohta voi jäädä mieleen / jäädä mieleen koko elämästä / jokin valkea hehku päivän jo mentyä / jokin katse kumppanin -

Link to comment
Share on other sites

Tuosta lappujen jakamisen ajankohdasta. Siitä oli jäsenillassa puhetta. Ne ei voi vielä alkaa jakaa niitä kun Halonen on lain hyväksynyt. AInakaan HUSsin alueella ei edes ole vielä listoja valituista, neuvotteluja käydään vielä huomenna ja ylihuomenna. Ja tässä vaiheessa käydään vasta neuvotteluja nuppimääristä yms.

Homman kulku suurinpiirtein: ensin HUS esittää ketä ja kuinka paljon -> TEHY katsoo listat ja kommentoi -> molempien lausunnot lähetetään lääniin. Lääni katsoo molempien lausunnot -> lääni päättää ketä nakitetaan - > ilmoitukset jakoon.

Sitten ensin etsitään nakitettavat jolloin heille annetaan ilmoitus valinnasta. Siinä vaiheessa ei pidä vastata hyväksyykö vai vastustaako vaan käyttää se 24 tunnin harkinta aika. Sitten 24 tunnin päästä kun työntekijä palauttaa lapun esim työnantajalle, ilmoitus lääniin josta ruvetaan taas jahtaamaan työntekijää jolloin hänelle vasta tulee se konkreettinen määräys.  Eli työntekijä pitää tavoittaa todistettavasti 2 kertaa. Lisäksi työntekijälle pitää antaa kohtuullinen  aika valmistautua siihen pakkotyöhön saapumiseen.

Mitä luulette, kerkeekö tämä hoitua ennen ma-ti välistä yötä tai edes tiistai päivää? Muokkaus:typoja

Link to comment
Share on other sites

Meidän osastolla (TAYS) ensimmäiset yhdeksän sairaanhoitajaa orjaa saivat tiedon jo tiistaina. Virallinen tieto ja laput tulee ilmeisesti myöhemmin..

"Mutta tohtori..." "Hoitaja on vaiti ja tekee työnsä!"

Link to comment
Share on other sites

Meidän osastolla (TAYS) ensimmäiset yhdeksän sairaanhoitajaa orjaa saivat tiedon jo tiistaina. Virallinen tieto ja laput tulee ilmeisesti myöhemmin..

Niillä lapuilla joilla tuo tieto on heille toimitettu voi pyyhkiä pe*seen. Tuollaisiin valmisteluihin ei ole työnantajalla ollut minkäänlaisia oikeuksia.

Failure is always an option

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...