Jump to content
MAINOS

Hus ei vahvista vuosilomia


-VF-

Recommended Posts

Tällainen tuli sähköpostiin:

http://intra.hus.fi/content.aspx?path=1,179965,2906,209773,216979

4.5 Vuosilomien vahvistaminen

Tässä vaiheessa ei vahvisteta vuosilomia eikä säästövapaita lomakauden (30.9.2009) yli menevälle ajalle. Myöhemmin pidettävät vuosilomat ja säästövapaat voidaan kuitenkin suunnitella valmiiksi, mutta ne saa vahvistaa aikaisintaan 60 kalenteripäivää ennen aiottua loman alkamista. Suunniteltu lista pidetään kuitenkin koko henkilöstön nähtävillä samalla tavoin kuin vahvistettu lista.

Täytyy myöntää, että allekirjoittanut luuli osastonhoitajan tekemän ja kahvihuoneeseen toimittaman lomakansion olevan vahvistettu lomalista (kuten se aina tähän asti on ollut).

Toivottavasti muut Huslaiset eivät ole niin hölmöjä kuin minä ja suunnittele saatika maksa lomamatkaansa pelkkien lomasuunnitelmalistojen perusteella.

Failure is always an option

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Karu homma, mutta menee KVTESsin mukaan ;D

Karua on. Varsinkin kun moni luuli lomalistojen olevan vahvistettuja koska ne julkaistiin samalla tavalla kuin vahvistetut lomat on tähän asti julkaistu. Moni ehti jo varata ja ostaa lomamatkat. On hyvin vaikea ymmärtää miten lomien vahvistamisen viivyttelyllä voidaan saada säästöä aikaan. Sillä tätä on perusteltu.

Muokkaus:Typo

Failure is always an option

Link to comment
Share on other sites

Näin toimii myös OYS (tai varmaan koko PPSHP, emmätiiä). Toimintaa perustellaan possuflunssan uhkalla, ja sanotaan että jos mitään pahaa epidemiaa ei tule niin lomia ei ns. peruuteta.

Tämä mielipide tai kommentti on yksityishenkilön antama eikä välttämättä edusta työnantajani, minkään yhteistyökumppanini, ammattiliittoni tai puolueeni kantaa.

Link to comment
Share on other sites

jos mitään pahaa epidemiaa ei tule niin lomia ei ns. peruuteta.

Mutta jos tulee. Voidaanko silloin esimerkiksi henkilöltä X perua loma jonne hän on varannut kaukomatkan ja uhrannut säästönsähuh.gif??

Mitenkäs isyyslomat, laajeneekohan tämä koskemaan niitäkin jos/kun?

Muuten hän oli niin kuin

Yksi meistä vain,

Hän rokkia rakastaa

Ja öisiä katuja...

Link to comment
Share on other sites

Toivottavasti muut Huslaiset eivät ole niin hölmöjä kuin minä ja suunnittele saatika maksa lomamatkaansa pelkkien lomasuunnitelmalistojen perusteella.

No mä olen maksanut kahden ihmisen thaikkuloma-matkan kahdeksi viikoksi, mutta mun vakuutus väittää ainakin vielä maksavansa sen kokonaan takaisin jos jompikumpi ei pääse lähtemään possunuhan vuoksi. Mutta eihän se korvaa sitä, ettei työnantaja anna lomaa.

Käytännössä teen kylläkin niin, että haen burn out - lomaa kahdeksi  viikoksi jos muuten en matkaan pääse. Toinen lähtijä pääsee joka tapauksessa, eli minusta se on kiinni jos on lähtöongelmia loman saannin vuoksi.

Ärsyttää tuo ta:n tapa toimia. Eihän tuo pidä väkeä töissä yhtään sen paremmin.

Link to comment
Share on other sites

jos mitään pahaa epidemiaa ei tule niin lomia ei ns. peruuteta.

Mutta jos tulee. Voidaanko silloin esimerkiksi henkilöltä X perua loma jonne hän on varannut kaukomatkan ja uhrannut säästönsähuh.gif??

Vahvistettuja lomia ei voi perua työsuhteiselta, virkasuhteiselta voi. Vahvistus pitää tehdä muistaakseni viimeistään kuukautta ennen lomaa.
Link to comment
Share on other sites

tarkistin meidän oh:lta, onko se kuullut mitään asiasta. Hän ei ole saanut moista ohjeistusta vaan totesi, että meidän lomat on vahvistuksen alla tällä hetkellä. YH olisi ne vahvistanut jo eilen, jos lomalistalla olisi ollut jo kaikkien lomat. Mutta oli luvannut vahvistaa ne maanantaina. Viimeksi tänään oli oh ollut puheissa yh:n kanssa eikä tästä ollut mitään tietoa yh:llakaan.

Eli ei siis ilmeisesti koko HUS:ia koskeva ohjeistus?

Link to comment
Share on other sites

Kuulin myös tästä kesätyöpaikassa HUS:ssa, ettei lomia vahvisteta. Kummallista jos muilla osastoilla/toimipisteissä eri ohjeistus kuten Lyrican kohdalla :) Toki hyvä niin :)

Cats know how we feel, they just don't care.

Link to comment
Share on other sites

Sitä mä kans pomolta kysyin. Ollaan pomon kanssa hyviä kamuja, joten soitellaan vapaa-ajallakin paljon. Siksi sille uskalsin soittaa perjantai-iltana  :)

Mutta joo, meille ei ainakaan ole tullut ko. ohjeistusta vielä, toivotaan että meidän lomat ehditään vahvistaa ennen kuin ohjeistus tulee meille asti  :-

Link to comment
Share on other sites

Näin toimii myös OYS (tai varmaan koko PPSHP, emmätiiä). Toimintaa perustellaan possuflunssan uhkalla, ja sanotaan että jos mitään pahaa epidemiaa ei tule niin lomia ei ns. peruuteta.

Ai toimiiko? Ei ainakaan koko talon tasolla, eli tähän ei OYS:ssa ole tullut mitään yleistä ohjetta. Olisiko taas jonkun "virkaintoisen" esimiehen omia kotkotuksia...

Oikeesti tuo on todella huvittava homma, sillä vuosilomat pitää kuitenkin antaa ennen seuraavaa lomakautta, eli laitetaanko sitten kevääksi lappu luukulle, kun kaikki ovat yhtäaikaa lomalla...  :)

Link to comment
Share on other sites

Eli ei siis ilmeisesti koko HUS:ia koskeva ohjeistus?

Tässä ko. määräaikaisohje kokonaisuudessaan:

Henkilöstömenoja koskevat sopeuttamistoimenpiteet talouden tasapainottamiseksi; määräaikaisohje 7/2009

määräaikaisohje 7/2009

1

Yleistä

Konsernijohto käynnisti vuoden 2009 sopeuttamisohjelman valmistelun maaliskuun puolivälissä sen jälkeen, kun vuoden 2009 talousarviossa sitovaksi tavoitteeksi asetetussa toimintakuluraamissa pysyminen näytti erittäin haasteelliselta. Tammi-maaliskuun aikana syntyneeseen toimintakulujen budjettiylitykseen ovat merkittävästi vaikuttaneet toteutuneiden suoritteiden budjetoitua suurempi määrä sekä lisätöinä ja ostopalveluina toteutetun jononpurkutoiminnan kalleus budjettiin verrattuna. Vuoden 2009 budjettiin sisällytettyyn 2 prosentin tuottavuuden parantumiseen on tammi-huhtikuussa (toukokuussa) 2009 päästy vain osittain.

Hallitus on käsitellyt sopeuttamisohjelmaa ja tehnyt siihen liittyviä päätöksiä kokouksissaan 18.5.2009 ja 11.6.2009.

Esimiehillä on omalta osaltaan suuri vastuu siitä, että yksiköt pysyvät määritettyjen budjettien rajoissa, koska he käyttävät työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeutta.

Tässä ohjeessa käsitellään henkilöstömenoja koskevia sopeuttamistoimenpiteitä.

2

Suositus ylimääräisen palkattoman virka- tai työvapaan (ns. sopeuttamisvapaa) pitämiseksi

Hallitus päätti kokouksessaan 11.6.2009 harkinnanvaraisten palkattomien virka- ja työvapaiden myöntämisestä sekä harkinnanvaraisista palkallisista virka- ja työvapaista 15.5.2000 päättämistään periaatteista poiketen, että

henkilöstön hakiessa vuoden 2009 aikana taloudellisten tavoitteiden toteuttamiseksi ja kustannusten säästämiseksi palkatonta ylimääräistä vapaata, ns. sopeuttamisvapaata, vähennetään palkka vain vapaata vastaavilta työpäiviltä myös siinä tapauksessa, että vapaa haetaan koko työviikoksi (5 työpäivää) ja

että mikäli työnantaja joutuu kohdentamaan muita henkilöstöä koskevia säästötoimenpiteitä, tämä ylimääräinen palkaton vapaa, ns. sopeuttamisvapaa luetaan vapaan käyttäneiden hyväksi vapaan määrää vastaavasti.

Asiasta on neuvoteltu henkilöstöjärjestöjen kanssa ja suosituksen ovat hyväksyneet työnantajan lisäksi Julkisten koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ja Kunta-alan Unioni ry. Käytännössä suositus ei koske KVTES:n jaksotyöaikaa noudattavia.

Ylimääräistä palkatonta virka- tai työvapaata (ns. sopeuttamisvapaata) voi hakea 12.6.2009 alkaen ja sitä voi ottaa 1 -5 työpäivää.

Vapaa voidaan pitää joko yhdenjaksoisena tai yksittäisinä päivinä. Sopeuttamisvapaata haetaan vain työpäiville ja palkka pidätetään vain työpäiviltä siinäkin tapauksessa, että vapaa pidetään yhdenjaksoisena. Palkattomat vapaapäivät on pidettävä 31.12.2009 mennessä. Niitä ei voi siirtää pidettäväksi tulevina vuosina.

Ylimääräistä palkatonta virka- tai työvapaata (koodi 375) haetaan HUS Plussan poissaolotoimintojen kautta 23.6.2009 lukien.

Lähtökohtaisesti vapaa myönnetään niin kuin viranhaltija tai työntekijä on sen hakenut huomioon ottaen kuitenkin sairaalan lakisääteiset velvoitteet (päivystys, kiireellinen hoito ja hoitotakuu) ja ydintoiminnan häiriötön jatkuminen.Toiminnan välttämättä vaatiessa hakemuksesta poikkeamista, on asiasta keskusteltava ao. henkilön ja työnantajan välillä ja sovittava tarvittavasta muutoksesta.

Yksi tapa toteuttaa ylimääräinen vapaa on esimerkiksi se, että suunnitellun vuosiloman sijasta pidetäänkin ko. vapaa tai osa jo sovitusta vuosilomasta vaihdetaan ko. vapaaksi ja vaihdettua osaa vastaava määrä vuosilomapäiviä pidetään yleisten vuosilomasäädösten mukaan tai siirretään säästövapaaksi huomioiden KVTES:n määräykset säästövapaista (vain 15 vuosilomapäivää ylittävät vuosilomapäivät voidaan laittaa säästöön).

Vaihdettaessa osaa jo vahvistetusta lomasta sopeuttamisvapaaksi tehdään loman muutosesitys vuosiloman hakemista koskevalla lomakkeella (HUS 10-1128) ja vapaata koskeva hakemus HUS Plussaan.

Muihin palvelussuhteen ehtoihin tämä ylimääräinen palkaton virka- tai työvapaa vaikuttaa samalla tavalla kuin muutkin harkinnanvaraiset palkattomat vapaat.

3

Sähköiseen palkkalaskelmaan siirtyminen

HUS:ssa siirrytään käyttämään sähköistä palkkalaskelmaa paperisen sijasta 1.9.2009 alkaen. Siirtymisestä on sovittu yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Sähköinen palkkalaskelma on ollut käytössä yhtenä vaihtoehtona HUS:ssa jo vuodesta 2007 alkaen. Sähköinen palkkalaskelma on myös ekologinen.

Kaikkien huslaisten palkkalaskelmat tulevat kunkin omaan verkkopankkipalveluun syyskuun alusta lähtien. Työnantaja tekee muutoksen. Jo tätä ennen voi jokainen itse käydä tekemässä muutoksen paperisesta palkkalaskelmasta sähköiseen HUS Plussassa.

Sähköisen palkkalaskelmaan käytön mahdollistava toiminto on käytössä Nordean, OP-ryhmän, Sammon, Aktia/SP/POP:n ja Handelsbankenin verkkopankeissa, joiden asiakkaat pystyvät käyttämään palvelua riippumatta siitä, mihin pankkiin palkka menee. Verkkopalvelussa käytettävää palkkalaskelmaa varten tarvitaan internet-yhteys ja verkkopankkitunnukset eli samat, mitä muussakin verkkopankkiasioinnissa tarvitaan. Muiden pankkien asiakkaille sähköinen palkkalaskelma ei toistaiseksi ole mahdollinen eli he saavat jatkossakin palkkalaskelman kotiin paperisena tai valintansa mukaan NetPostiin.

Palkkalaskelma on muutoksen jälkeenkin edelleen mahdollista saada paperisena. Se onnistuu tekemällä muutos Hus Plussassa. HUS:n intranetissä tiedotetaan syyskuussa 2009, miten muutos Hus Plussaan tehdään ja mihin mennessä se pitää tehdä.

Lisätietoja palkka-asioista löydät HUS:n intranetista (Henkilöstöasiat ja koulutukset ja valitsemalla Palvelussuhde- ja palkka-asiat). HUS-Servis palkkapalvelujen neuvonnasta saat tietoa arkisin klo 8–16 p. 78510 tai (09) 471 78510 ja sähköpostilla palkat@hus.fi.

4

Muita toimenpiteitä

4.1 Toiminnan tarpeet huomioiva työvuorosuunnittelu

Palkkakustannuksista työaikakorvauksia on noin 110 milj. euroa vuodessa (+ sivukulut).

Esimiesten on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota työvuorosuunnitteluun ja aika ajoin arvioida vastaako käytössä oleva työaikajärjestelmä toiminnan tarpeita ja onko se taloudellista. Työvuorojen sijoittelussa tavoitteena on, että henkilöstöä on oikea määrä oikeassa paikassa oikeaan aikaan huomioon ottaen toiminnalliset huiput ja hiljaiset hetket. Työvuorot suunnitellaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti niin, että työt teetetään säännöllisenä työaikana sovitun työajan puitteissa. 

4.2 Lyhytaikaisten sijaisten käyttö

Lyhytaikaisten sijaisten käyttö minimoidaan. Tarvittavat sijaisjärjestelyt pyritään hoitamaan ensisijaisesti sisäisin järjestelyin ja työvuorosuunnittelua tehostamalla.

4.3 Vakanssijärjestelyt

Palkantarkistuksen vaativien vakanssijärjestelyjen ja nimikemuutosten tekemisessä on käytettävä suurta harkintaa.

4.4 Vuosilomasijaisuudet, VOV- ja OTO- jaksot

Vuosilomasijaisuudet järjestetään harkitun vuosilomasuunnittelun avulla niin, että vuosilomasijaisuuksista ei ole tarvetta tehdä VOV- eikä OTO-jaksoja, joista aiheutuu palkkojen tarkistuksia.  Vuosilomia suunniteltaessa voidaan asiaa tarkastella myös yli  osastorajojen niin, että saadaan tarvittava määrä henkilöstöä suhteutettuna toiminnan määrään kesäkautena. Tähän liittyen vuosilomien osalta yli ja muutoin alle 14 kalenteripäivän VOV- ja OTO-jaksoja ei pidä käyttää.

4.5 Vuosilomien vahvistaminen

Tässä vaiheessa ei vahvisteta vuosilomia eikä säästövapaita lomakauden (30.9.2009) yli menevälle ajalle. Myöhemmin pidettävät vuosilomat ja säästövapaat voidaan kuitenkin suunnitella valmiiksi, mutta ne saa vahvistaa aikaisintaan 60kalenteripäivää ennen aiottua loman alkamista. Suunniteltu lista pidetään kuitenkin koko henkilöstön nähtävillä samalla tavoin kuin vahvistettu lista.

4.6 Evo- palvelujaksojen yhdenjaksoisuus

Evo- palvelujaksot myönnetään 1.7.2009 lähtien lähtökohtaisesti vähintään kalenteriviikon mittaisina (esimerkiksi maanantaista sunnuntaihin tai keskiviikosta tiistaihin). Vain poikkeustapauksissa voi evo-palvelujakso olla tätä lyhyempi.

4.7 Muut virka- ja työvapaat sekä aktiivivapaat

Vapaat pyritään järjestämään niin, että niistä ei aiheudu sijaiskuluja.

4.8 Lisä- ja ylitöiden korvaaminen rahana

Lisä- ja ylitöiden teettämiseen sekä esimerkiksi hälytysrahan käyttämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Lähtökohtaisesti työ teetetään normaalina työaikana säännöllisen työajan puitteissa ja vain erityisissä tilanteissa turvaudutaan näihin muihin vaihtoehtoihin. Sijaiskulujen vähentämiseksi lisä- ja ylityö korvataan pääsääntöisesti rahana, ei vapaana. Erityisesti tämä koskee hoitohenkilökunnan osalta epämukavan työajan korvauksia.

4.9 Vuokratyövoima ja ostopalvelut

Hallitus on kokouksessaan 11.6.2009 päättänyt, että lähtökohtaisesti vuokratyövoimasta luovutaan hoitotyön osalta vuoden 2009 aikana ja lääkärityövoiman osalta asteittain vuosina 2009 ja 2010 potilasturvallisuutta vaarantamatta.

Noin 50 000 euron vuokratyövoima- ja ostopalvelukustannukset vastaavat käytännössä yhden sairaanhoitajan vuoden palkkaa. Näin ollen vuokratyövoiman ja ostopalvelujen käyttöä on arvioitava vakavasti. Vuokratyövoiman ja ostopalvelujen tarpeeseen voidaan vaikuttaa mm. edellä mainituilla lisä- ja ylitöiden rahana korvaamisella ja hyödyntäen henkilöstöresursseja yli organisaatiorajojen.

4.10 Harkinnanvaraiset palkantarkistukset

Sellaisten palkankorotusten käyttämistä, jotka eivät johdu virka- ja työehtosopimusten pakottavista määräyksistä ja jotka perustuvat vain työnantajan omiin päätöksiin rajoitetaan ja niiden tekemisessä käytetään suurta harkintaa. 

4.11 Täyttölupamenettely

HUS:ssa on otettu käyttöön kaikkia tehtäviä koskeva täyttölupamenettely, josta on annettu erillinen ohje (määräaikaisohje 6/2009).

5

Lisätiedot

Lisätietoja asiasta antavat palvelussuhdejohtaja Anne-Maria Mäkinen, puh. 471 71220 ja palvelussuhdepäällikkö Sara Lehto, puh. 471 71221.

 

Kari Nenonen

Anne-Maria Mäkinen

toimitusjohtaja

palvelussuhdejohtaja

Failure is always an option

Link to comment
Share on other sites

Meillä ei kanssa vahvisteta lomia, mutta suunnitellaan kyllä. Tuo ohje on tullut voimaan jo kesäkuussa, mutta nyt se on vasta kuulemma otettu todenteolla käyttöön tällä viikolla.

Link to comment
Share on other sites

Mä luin ton dokumentin jo alkukesästä, mutta täytyy myöntää että tuo kohta meni jotenkin täysin ohi. Olis tosiaan mielenkiintoista kuulla miten tuolla säästetään kun ne lomat on jossain vaiheessa kuitenkin pakko antaa.

Link to comment
Share on other sites

Vähän asian vierestä mutta siihen kuitenkin liittyen. Nyt puhutaan taas lomien siirtämisestä, siitä että hoitajien on joustettava ja venyttävä ja venytettävä vuorojaan kun PANDEMIA iskee. Lukeeko missään että siitä saa lisää liksaa? Vai olenko taas rahanahne ja aivan väärällä alalla kun moisia mietin..? Rinta rottingilla vaan flunssaista kansaa pelastamaan...saahan siitä hyvän mielen?

Muuten hän oli niin kuin

Yksi meistä vain,

Hän rokkia rakastaa

Ja öisiä katuja...

Link to comment
Share on other sites

Kannattaa käydä lukemassa Tehyn jäsensivuilta (jos siihen liittoon kuuluu?), siellä on infoa asiasta jonkin verran.

En osaa sanoa, miten muilla liitoilla on asiaa infottu, mutta luulisi kaikilta löytyvän?

Tehy.fi » Jäsensivut » Edunvalvonta » Usein kysytyt kysymykset » Influenssaepidemia

-tule turma tuonen tietä, pikku reppu selässä, pikku kirves kontissa. Napsauta sillä ohtaan, justiinsa nokan kohtaan-

Link to comment
Share on other sites

Käytännössä teen kylläkin niin, että haen burn out - lomaa kahdeksi  viikoksi jos muuten en matkaan pääse. Toinen lähtijä pääsee joka tapauksessa, eli minusta se on kiinni jos on lähtöongelmia loman saannin vuoksi.

Älä vaan sitten sairastu ko. matkalla... Voi olla vaikeaa saada matkavakuutuksesta korvauksia terveydenhoidosta ulkomailla, jos oot samaan aikaan saikulla suomessa ja saanu matkavakuutuksesta korvausta lomamatkan peruuntumisesta.

Link to comment
Share on other sites

Ai hitto, tota mä en ottanutkaan huomioon... Se olis aika paha juttu jos olis saikulla suomessa ja katkaisis jalkansa lomalla...  :D

Link to comment
Share on other sites

-Näitä tapauksia riittää... Suomessa telonut itsensä lähes sairaalakuntoon ->saatu matkavakuutuksesta "korvaus" kun ei päässytkään matkalle. Lähdetty kuitenkin reissuun (=vakuutuspetos) ja sitten sairastuttu/loukkaannuttu ulkomailla... Ohhoh, siinähän riittää taas ihmettelemistä, miksei vakuutus korvaa... Lukekaa hyvät ihmiset vakuutusehtonne.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...