Jump to content
MAINOS

Kolloidiosmoottinen paine???


Lähäri-06

Recommended Posts

Saisinko selkokielellä tietää mitä tarkoittaa??? Useasta lähteestä olen yrittänyt "ymmärtää" mutta ei niin ei... Ja onko esikuorma sama kuin iskutilavuus...??

Kaikki mikä saavutetaan helposti, ilman työtä, edustaa jo sinänsä hyvin epäilyttäviä arvoja.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Kolloidiosmoottinen paine on se paine, joka pitää nesteen verisuonissa. Mitä suurempimolekyylistä tavaraa plasmassa on, niin sitä paremmin se pysyy verisuonissa. Siinä se simppelisti selitettynä.

Esikuormalla tarkoitetaan sydämeen tulevan laskimoveren määrää. Iskutilavuudella tarkoitetaan kammion kerralla pumppaamaa määrää, eli ne eivät ole sama asia.

Failure is always an option

Link to comment
Share on other sites

Vastaanpa ensin helpompaan eli jälkimmäiseen kysymykseen:

Esikuorma ei ole sama kuin iskutilavuus. Iskutilavuus on kammion verenkiertoon yhdellä pumppauksella pumppaama verimäärä. Yleensä iskutilavuudesta puhuttaessa tarkoitetaan nimen omaan vasempaa kammiota. Iskutilavuuteen vaikuttavat esikuorma, jälkikuorma ja sydämen supistuvuus. Esikuormalla tarkoitetaan kammion loppudiastolista tilavuutta, eli veren määrää kammiossa juuri ennen kammion supistumista eli systolea.

Kolloidiosmoottinen paine on vaikeampi selittää "selkokielellä". Jos saivarrellaan, niin se on kolloidien, eli fysiologian tapauksessa yleensä valkuaisaineiden kuten albumiinin aiheuttama osmoottinen paine. Osmoottinen paine taas on paine, joka tarvitaan estämään osmoosi. Osmoosi taas on liuottimen siirymistä puoliläpäisevän kalvon läpi laimeammasta liuoksesta väkevämpään.

Jos ajatellaan asiaa esimerkin kautta ja otetaan esimerkiksi vaikkapa veri. Verellä on tietty osmoottinen paine, joka johtuu pääosin kolloideista, jolloin puhutaan myös kolloidiosmoottisesta paineesta. Tämä osmoottinen paine estää plasman (veren liuotin) siirtymistä verisuonen seinämän (puoliläpäisevä kalvo) läpi kudoksiin. Asia voi olla vaikea käsittää, koska "paineen" voisi käsittää työntävän liuotinta poispäin. Asian voikin ajatella niin, että nämä kolloidit pitävät nestettä "kiinni" ympärillään ja siten estävät sen karkaamisen suonista.

Samaan aiheeseen liittyy myös diffuusio, joka taas on molekyylien siirtymistä suuremmasta pitoisuudesta pienempään. Veren tapauksessa kolloidien diffuusio verisuonen läpi ei ole mahdollista, koska kolloidit ovat fyysisesti liian suuria mahtumaan verisuonen solujen välistä. Tämän vuoksi veren osmoottinen paine myös pysyy normaalitilanteessa muuttumattomana.

Link to comment
Share on other sites

Ja verenkierrossa oleva albumiini on se tekijä, joka vaikuttaa eniten veden pysymisessä verenkierrossa.

"If you ain't part of a solution, you are solid or gas."

Link to comment
Share on other sites

Viilataan vielä pilkkua jotta selkokielinen vastaus ei olisi niin selkeä. Kolloidiosmoottinen paine ei estä nesteen tihkumista plasmasta kapillaarien seinämän läpi. Verenpaineen vuoksi kapillaarien alussa plasmasta tihkuu kokoajan nestettä soluvälitilaan (pääasiassa vettä). Kapillarin laskimonpuoleisessa päässä verenpaine on matalampi kuin kolloidiosmoottisen paineen luoma nesteeseen kohdistuva "vetovoima"(alipaine, imukyky?). Eli kolloidiosmoottinen paine onkin voimakkaampi, kuin verenpaine. Tällöin neste siirtyy osmoosilla takaisin kapillaareihin.

"Say goodbye to the sorrow, and hello to tomorrow"

Link to comment
Share on other sites

Kiitos kiitos!! Mä taisin vihdoin löytää sen punaisen langan... Mulla kun oli mennyt tosiaan sekaisin nämä asiat. Jonkun asian kun on ymmärtänyt väärin ei saa kokonaisuudesta selvää olenkaan. Onneksi on tämä Aina Luotettava Asiantuntijaraati paikalla johon voi luottaa  :o

Kaikki mikä saavutetaan helposti, ilman työtä, edustaa jo sinänsä hyvin epäilyttäviä arvoja.

Link to comment
Share on other sites

No vielä.. Kun siis iskutilavuuteen vaikuttaa mm.jälkikuorma onko se siis sama kun loppudistolinen tilavuus?? Tiedän tiedän, pyydä opettajaasi selvittämään tämä asia, mutta kun en ole silti ymmärtänyt.Tyhmästä päästä kärsii koko ruumis  :o Kun esim. lause menee näin: Esikuormalla viitataan kammioiden venymiseen, joka muuttaaa myocardiumin aktiinin ja myosiinin asemaa toisiinsa. Siis täh?? Tämä siis opettajan sanomaa, ei kirjasta. Tämä asia kiinnostaa kovasti, sillä sydämen toiminta on yksi josta haluaisin osata ymmärrettävästi kaiken oleellisen.

Kaikki mikä saavutetaan helposti, ilman työtä, edustaa jo sinänsä hyvin epäilyttäviä arvoja.

Link to comment
Share on other sites

Loppudiastolinen tilavuus on siis se määrä verta joka on kammiossa juuri ennen seuraavaa supistumista. Tällöin verta on kammioissa suurin tilavuus. Siitä kun vähentää loppusystolisen verimäärän(jäännöstilavuus tjsp.) jää jäljelle iskutilavuus(n. 70-80 ml). 

"Say goodbye to the sorrow, and hello to tomorrow"

Link to comment
Share on other sites

No nyt!! Siis loppudiastolinen tilavuus n.120ml - loppusystolinen tilavuus n.60ml= iskutilavuus n. 60-70ml. JEEEEESSS!! kiitos!!  no vielä yksi sitten LUPAAN ei tule enempää kyssäreitä  ;D Onko ejektiofraktio=iskutilavuus??

Kaikki mikä saavutetaan helposti, ilman työtä, edustaa jo sinänsä hyvin epäilyttäviä arvoja.

Link to comment
Share on other sites

On.  ;)

Ejektiofraktio on sydämen iskutilavuuden osuus kammiolepotilavuudesta.

Opin jo aikapäiviä sitten, ettei kannata hukata aikaa pyrkimällä saamaan kollegojaan vakuuttuneiksi.

- Albert Einstein

Link to comment
Share on other sites

jes. Kiitooooosssss!!!!

Kaikki mikä saavutetaan helposti, ilman työtä, edustaa jo sinänsä hyvin epäilyttäviä arvoja.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...