Jump to content
 

Arkistoitu

Tämä aihe on arkistoitu, siihen ei voi enää vastata.

Lähäri-06

Kolloidiosmoottinen paine???

Recommended Posts

Lähäri-06

Saisinko selkokielellä tietää mitä tarkoittaa??? Useasta lähteestä olen yrittänyt "ymmärtää" mutta ei niin ei... Ja onko esikuorma sama kuin iskutilavuus...??

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
-VF-

Kolloidiosmoottinen paine on se paine, joka pitää nesteen verisuonissa. Mitä suurempimolekyylistä tavaraa plasmassa on, niin sitä paremmin se pysyy verisuonissa. Siinä se simppelisti selitettynä.

Esikuormalla tarkoitetaan sydämeen tulevan laskimoveren määrää. Iskutilavuudella tarkoitetaan kammion kerralla pumppaamaa määrää, eli ne eivät ole sama asia.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Mats

Vastaanpa ensin helpompaan eli jälkimmäiseen kysymykseen:

Esikuorma ei ole sama kuin iskutilavuus. Iskutilavuus on kammion verenkiertoon yhdellä pumppauksella pumppaama verimäärä. Yleensä iskutilavuudesta puhuttaessa tarkoitetaan nimen omaan vasempaa kammiota. Iskutilavuuteen vaikuttavat esikuorma, jälkikuorma ja sydämen supistuvuus. Esikuormalla tarkoitetaan kammion loppudiastolista tilavuutta, eli veren määrää kammiossa juuri ennen kammion supistumista eli systolea.

Kolloidiosmoottinen paine on vaikeampi selittää "selkokielellä". Jos saivarrellaan, niin se on kolloidien, eli fysiologian tapauksessa yleensä valkuaisaineiden kuten albumiinin aiheuttama osmoottinen paine. Osmoottinen paine taas on paine, joka tarvitaan estämään osmoosi. Osmoosi taas on liuottimen siirymistä puoliläpäisevän kalvon läpi laimeammasta liuoksesta väkevämpään.

Jos ajatellaan asiaa esimerkin kautta ja otetaan esimerkiksi vaikkapa veri. Verellä on tietty osmoottinen paine, joka johtuu pääosin kolloideista, jolloin puhutaan myös kolloidiosmoottisesta paineesta. Tämä osmoottinen paine estää plasman (veren liuotin) siirtymistä verisuonen seinämän (puoliläpäisevä kalvo) läpi kudoksiin. Asia voi olla vaikea käsittää, koska "paineen" voisi käsittää työntävän liuotinta poispäin. Asian voikin ajatella niin, että nämä kolloidit pitävät nestettä "kiinni" ympärillään ja siten estävät sen karkaamisen suonista.

Samaan aiheeseen liittyy myös diffuusio, joka taas on molekyylien siirtymistä suuremmasta pitoisuudesta pienempään. Veren tapauksessa kolloidien diffuusio verisuonen läpi ei ole mahdollista, koska kolloidit ovat fyysisesti liian suuria mahtumaan verisuonen solujen välistä. Tämän vuoksi veren osmoottinen paine myös pysyy normaalitilanteessa muuttumattomana.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
{BS}

Ja verenkierrossa oleva albumiini on se tekijä, joka vaikuttaa eniten veden pysymisessä verenkierrossa.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
mokoma

Viilataan vielä pilkkua jotta selkokielinen vastaus ei olisi niin selkeä. Kolloidiosmoottinen paine ei estä nesteen tihkumista plasmasta kapillaarien seinämän läpi. Verenpaineen vuoksi kapillaarien alussa plasmasta tihkuu kokoajan nestettä soluvälitilaan (pääasiassa vettä). Kapillarin laskimonpuoleisessa päässä verenpaine on matalampi kuin kolloidiosmoottisen paineen luoma nesteeseen kohdistuva "vetovoima"(alipaine, imukyky?). Eli kolloidiosmoottinen paine onkin voimakkaampi, kuin verenpaine. Tällöin neste siirtyy osmoosilla takaisin kapillaareihin.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Lähäri-06

Kiitos kiitos!! Mä taisin vihdoin löytää sen punaisen langan... Mulla kun oli mennyt tosiaan sekaisin nämä asiat. Jonkun asian kun on ymmärtänyt väärin ei saa kokonaisuudesta selvää olenkaan. Onneksi on tämä Aina Luotettava Asiantuntijaraati paikalla johon voi luottaa  :o

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Lähäri-06

No vielä.. Kun siis iskutilavuuteen vaikuttaa mm.jälkikuorma onko se siis sama kun loppudistolinen tilavuus?? Tiedän tiedän, pyydä opettajaasi selvittämään tämä asia, mutta kun en ole silti ymmärtänyt.Tyhmästä päästä kärsii koko ruumis  :o Kun esim. lause menee näin: Esikuormalla viitataan kammioiden venymiseen, joka muuttaaa myocardiumin aktiinin ja myosiinin asemaa toisiinsa. Siis täh?? Tämä siis opettajan sanomaa, ei kirjasta. Tämä asia kiinnostaa kovasti, sillä sydämen toiminta on yksi josta haluaisin osata ymmärrettävästi kaiken oleellisen.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
mokoma

Loppudiastolinen tilavuus on siis se määrä verta joka on kammiossa juuri ennen seuraavaa supistumista. Tällöin verta on kammioissa suurin tilavuus. Siitä kun vähentää loppusystolisen verimäärän(jäännöstilavuus tjsp.) jää jäljelle iskutilavuus(n. 70-80 ml). 

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Lähäri-06

No nyt!! Siis loppudiastolinen tilavuus n.120ml - loppusystolinen tilavuus n.60ml= iskutilavuus n. 60-70ml. JEEEEESSS!! kiitos!!  no vielä yksi sitten LUPAAN ei tule enempää kyssäreitä  ;D Onko ejektiofraktio=iskutilavuus??

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
docs

On.  ;)

Ejektiofraktio on sydämen iskutilavuuden osuus kammiolepotilavuudesta.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Lähäri-06

jes. Kiitooooosssss!!!!

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille

×