Jump to content
MAINOS

Irtisanoutuminen


benzo

Recommended Posts

Nyt tässä on pieni pulma... Eli yksityisen sos. tes noudatetaan.

Jos irtisanon itseäni töistä 30.6, silloin viimeinen työpäivä on 30.7. Mun loma loppuu 29.7, ja 30.7 mulla on vapaapäivä. Onko tämä rinnastettavissa työhönpaluun, jolloin saan lomarahat? 1.8 alkaa uusi duuni.

Ongelma tietty on se, etten tiedä että miten mun työnantaja on suunnitellut mun palaavan lomilta. Eli jos mulla jatkuisi yöt, eka työvuoro olis 5.8, mutta jos ne siirtää mut päivään, eka vuoro on 31.7. Ja mä haluan mun lomarahat! Voinahan tietysti irtisanoutua 1.7 ja hakea saikkua sitten 31.7 ja 1.8, jolloin se on ihan varmaa että saan lomarahat, mut silloin joutuisin uuteen duuniin mennä vaikka olisin periaatteessa saikulla.

Plääh! Pitääpä huomenna soittaa liittoon!

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Jos irtisanon itseäni töistä 30.6, silloin viimeinen työpäivä on 30.7. Mun loma loppuu 29.7, ja 30.7 mulla on vapaapäivä. Onko tämä rinnastettavissa työhönpaluun, jolloin saan lomarahat? 1.8 alkaa uusi duuni.

Miksi et irtisano itseäsi vaikka huomenna, mutta 1.8.2008 alkaen?

- vain yksi yksityskohta voi jäädä mieleen / jäädä mieleen koko elämästä / jokin valkea hehku päivän jo mentyä / jokin katse kumppanin -

Link to comment
Share on other sites

Koska mulla alkaa loma 7.7, ja loman viimeinen päivä on 29.7. Ja tuntien omaa työnantajaa, ne yrittää kaikin keinoin välttää maksamista mitään ylimääräistä, enkä halua ottaa sitä riskiä että ne jotenkin sumplis asian niin että loma on kokonann irtisanomisaika, ja näin ollen en palaisi töihin loman jälkeen eikä tarttis maksaa lomarahat.

Link to comment
Share on other sites

En tunne yksityisen tessiä, mutta kunnallisella on oikeutettu lomarahaan vaikka työsuhde katkeaisi loman aikana. Entinen "lomaltapaluuraha" johtaa harhaan, vai onko se vielä yksityisellä puolella sellainen?

lisäys: kävin lunttimassa sitä tessiä:

3. Lomaraha maksetaan myös lomakorvauksesta edellyttäen, että työsuhde on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Tämä ei kuitenkaan koske työntekijää, joka jättää irtisanomisajan noudattamatta tai päättää määräaikaisen työsuhteen työsopimuslain vastaisesti tai jonka työsuhde on todettu purkautuneeksi työsopi-muslain 8 luvun 3§:n mukaisen työstä poisjäännin vuoksii.

mutta siis jos noudata irtisanomisaikaa, niin pitäisi tuo raha mun käsityksen mukaan saada, mutta liitto tai palkanlaskenta on tässä paras neuvoja.

Toivo on puoli elämää, välinpitämättömyys on puoli kuolemaa.

-Kahlil Gibran

Link to comment
Share on other sites

Koska mulla alkaa loma 7.7, ja loman viimeinen päivä on 29.7. Ja tuntien omaa työnantajaa, ne yrittää kaikin keinoin välttää maksamista mitään ylimääräistä, enkä halua ottaa sitä riskiä että ne jotenkin sumplis asian niin että loma on kokonann irtisanomisaika, ja näin ollen en palaisi töihin loman jälkeen eikä tarttis maksaa lomarahat.

Vähän sama kuin PP:llä - en tunne yksityisen TES:siä, mutta tuntuisi oudolta ettet olisi oikeutettu lomarahaan niiltä päiviltä jolloin olet lomalla.

Toisekseen, sinulla on luultavasti vähintään 1kk:n irtisanoutumisaika. Vähintään tarkoittaa sanatarkasti vähintään - aikaisemmin (eli yli 1 kk:n varoitusajalla) voi irtisanoutua, mutta ei lyhyemmällä. Jos sinulla on listalle merkitty loman jälkeen vapaapäivä, niin se on työpäiväksi laskettavissa, jos irtisanoudut 1.8. lukien.

Nimimerkillä samassa tilanteessa oleva - irtisanoudun tosin valtion virasta.

muoks: mä en ymmärrä millä logiikalla loman viimeinen päivä (29.7.) on viimeinen työpäivä, jos uusi duuni alkaa vasta 1.8.

- vain yksi yksityskohta voi jäädä mieleen / jäädä mieleen koko elämästä / jokin valkea hehku päivän jo mentyä / jokin katse kumppanin -

Link to comment
Share on other sites

Vapailla ei ole merkitystä tuohon, eli siis olet töissä ennen kuin irtisanominen/ katko alkaa jolloin olet oikeutettu l-paluurahaan. Ainakin itse olen näin saanut.

Link to comment
Share on other sites

Vieläkö lomaltapaluurahoja maksetaan huh.gif

Ei. Ne on lomarahoja. Logiikka on sama, mutta nimi on eri.

- vain yksi yksityskohta voi jäädä mieleen / jäädä mieleen koko elämästä / jokin valkea hehku päivän jo mentyä / jokin katse kumppanin -

Link to comment
Share on other sites

Eiks lomarahat makseta jo ennen lomaa tai viimeistään loman aikana huh.gif

Lomarahat maksetaan tiettynä ajankohtana palkanmaksun yhteydessä. Joillekin voi käydä niin, että ne maksetaan ennen lomia, toisille niin että ne tulevat maksuun lomien jälkeen. Kolmannet saavat sitten loman aikana.

- vain yksi yksityskohta voi jäädä mieleen / jäädä mieleen koko elämästä / jokin valkea hehku päivän jo mentyä / jokin katse kumppanin -

Link to comment
Share on other sites

Ja tosiaan, opiskelin jne tovin eli asiat muuttuu.

Aikonaan ja tietyissä tes:ssa maksettiin l-rahasta 50% vai oliko se25% lomalta paluuta seuraavassa liksassa, ja ilmeisesti ei enää.

Link to comment
Share on other sites

Niin, siis viimeinen lomapäivä on 29.7, ja mun uusi duuni alkaa 1.8.

Tes myös sanoo että

2. Lomarahan saamisen edellytyksenä on, että työntekijä aloittaa lomansa ja palaa lomaltaan sovittuna aikana ellei lomaltapaluun esteenä ole vuosilomalain 7 § mainittu tai muu hyväksyttävä syy.

Link to comment
Share on other sites

Ja tuo pykälä:

Työssäolon veroinen aika (7§)

Työssäolon veroisena pidetään työstä poissaoloaikaa, jolta työnantaja on lain mukaan velvollinen maksamaan työntekijälle palkan. Työssäolon veroisena pidetään myös aikaa, jolloin työntekijä on poissa työstä sellaisen työajan tasaamiseksi annetun vapaan vuoksi, jolla hänen keskimääräinen viikkotyöaikansa tasataan laissa säädettyyn enimmäismäärään. Saman kalenterikuukauden aikana viikkotyöajan tasaamiseksi annetuista vapaapäivistä työssäolon veroisina pidetään kuitenkin vain neljä päivää ylittäviä vapaapäiviä, jollei vapaata ole annettu yli kuuden arkipäivän pituisena yhtenäisenä vapaana.

Työssäolopäivien veroisina pidetään myös niitä työpäiviä tai työtunteja, jolloin työntekijä työsuhteen kestäessä on estynyt tekemästä työtä:

1) työsopimuslain (55/2001) 4 luvun 1 §:ssä säädetyn äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan aikana, 6 §:ssä säädetyn tilapäisen hoitovapaan ja 7 §:ssä säädetyn pakottavista perhesyistä johtuvan poissaolon aikana;

2) sairauden tai tapaturman vuoksi, enintään kuitenkin 75 työpäivää lomanmääräytymisvuodessa, taikka jos työkyvyttömyys jatkuu yhdenjaksoisena lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen, enintään 75 työpäivää tätä sairautta tai tapaturmaa kohden;

3) lääkärin määräämän, ammattitaudin tai tapaturman johdosta työkyvyn palauttamiseksi tai säilyttämiseksi annettavan lääkinnällisen kuntoutuksen takia, enintään kuitenkin 75 työpäivää lomanmääräytymisvuodessa, taikka jos kuntoutus jatkuu yhdenjaksoisena lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen, enintään 75 työpäivää tätä kuntoutusjaksoa kohden;

4) sairauden leviämisen estämiseksi annetun viranomaisen määräyksen vuoksi;

5) opintovapaalaissa (273/1979) tarkoitetun opintovapaan vuoksi, enintään kuitenkin 30 työpäivää lomanmääräytymisvuodessa, ja vain jos työntekijä on välittömästi opintovapaan jälkeen palannut työhön;

6) työnantajan suostumuksella työn edellyttämään koulutukseen osallistumisen vuoksi, kuitenkin siten, että työnantaja ja työntekijä voivat sopia siitä, että työssäolopäivien veroisiksi päiviksi luetaan vain 30 työpäivää kerrallaan;

7) lomauttamisen takia, enintään kuitenkin 30 työpäivää kerrallaan;

:D lomauttamista vastaavan työviikkojen lyhentämisen tai muun siihen verrattavan työaikajärjestelyn takia, enintään kuitenkin kuusi kuukautta kerrallaan; jos tällainen työaikajärjestely jatkuu keskeytyksettä lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen, uuden kuuden kuukauden jakson laskeminen aloitetaan lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen;

9) reservin harjoituksen tai ylimääräisen palveluksen taikka siviilipalveluslain 37 §:ssä tarkoitetun täydennyspalveluksen vuoksi; tai

10) sellaisen julkisen luottamustehtävän hoitamisen tai todistajana kuulemisen vuoksi, josta lain mukaan ei ole oikeutta kieltäytyä tai josta kieltäytyminen olisi sallittua vain laissa mainitun erityisen syyn perusteella.

Sovellettaessa 2 momenttia 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun työntekijän työssäolon veroisena aikana pidetään 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa enintään 105 kalenteripäivän sekä 5 ja 7 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 42 kalenteripäivän jaksoa. Poissaoloaikaa laskettaessa poissaolon katsotaan alkaneen ensimmäisenä päivänä, jona työntekijä on ollut poissa työstä ja päättyneen poissaoloperusteen lakkaamispäivänä, jos päivästä on ennalta sovittu tai määrätty, ja muussa tapauksessa työhön paluuta edeltäneenä poissaolopäivänä. Työssäolon veroisiksi tunneiksi lasketaan tällöin ne tunnit, jotka työntekijä sopimuksen mukaan ilman poissaoloa olisi ollut työssä.

Eli siis lihavoidun tekstin perusteella mun mielestä sun pitäisi saada lomarahat. Asian voit varmistaa esim. liitosta tai sitten työsuojelupiiristä, jossa tietävät näistä palkka-asioista hurjan paljon. :)

" Vaikeuksien kohdatessa saa huomata, kuinka rikas sitä on monella tapaa ollut. "

Link to comment
Share on other sites

Olis vaan kamalan kivaa et joku liitosta olis töissä öisin, niin vois silloin kysyy neuvoja  :D

Yritän pinnistellä hereillä tänään että voin soittaa liittoon.

Kelpaako se ihan yhtä hyvin että kirjoittaa vaan vapamuotoisen irtisanoutumisen, kun en nyt löydä mitään lappua tähän tarkoitukseen? Ajattelin ojentaa pomon sijaiselle ma-aamuna irtisanoutumispaprun, ja toisen pistää sisäisellä postilla tonne korkeimpaan johtoon.

Link to comment
Share on other sites

Kirjoitat vaan, että irtisanoudut tehtävistäsi tällä päivämäärällä.

Irtisanomispäivähän lasketaan nykyisin kai joka paikassa niin, että seuraavasta päivästä alkaen se irtisanomisaika eli jos tänään sanot niin lasketaan vasta huomisesta.

Ja lähimmälle esimiehelle riittää irtisanomisilmoitus tai ainakin on yleensä riittänyt.

" Vaikeuksien kohdatessa saa huomata, kuinka rikas sitä on monella tapaa ollut. "

Link to comment
Share on other sites

Tää nyt menee offin puolelle, mutta liittyy irtisanoutumiseen.

Mie olen jo pomolle ilmoittanut jotta aion poistua elokuun lopussa töistä. En ole vaan vielä jaksanut ettiä firmasta sitä virallista tikettiä millä tän asian ilmottaa. No, tuossa eräs aamu kun olin kotia lähdössä, niin pomo tulee ja kiikuttaa miule sen lapun. Väsyneillä silmillä kun sitä siinä sitten tavasin, niin meinas nauru päästä. Lappu oli otsikoitu sanalla EROANOMUS ja siellä sitten alhaalla oli viimeisen allekirjoituksen kohdalla ERONMYÖNTÄJÄ!  :D En tiedä, että onko nämä sanavalinnat taas jotain jäänteitä aikaisemmilta ajoilta, jolloin on ihan pitänyt anella eroa. Aika hassuilta nuo tuntuivat siltikin.

"Niin, rouva ylihoitaja. Minä tässä olen miettinyt ja tulin tässä kyselemään, että voisinkohan erota omasta työstäni?"

"I mean, how hard can it be?"

- Jeremy Clarkson

Link to comment
Share on other sites

En tiedä, että onko nämä sanavalinnat taas jotain jäänteitä aikaisemmilta ajoilta, jolloin on ihan pitänyt anella eroa. Aika hassuilta nuo tuntuivat siltikin.

Sitäpä hyvinkin  :D Vähän sama kuin valtion virkamies määrätään virkaansa - mitään työsopimusta ei siis tehdä, vaan valtio yksipuolisesti ottaa virkamiehen hellään huomaansa.

Nuo sanavalinnat ovat hersyviä ja omalla sympaattisella tavallaan heijastavat julkisen sektorin arvovaltaa. Törmäsin tähän itse, kun sondeerasin omaa irtisanoutumistani. Lopulta siitä tuli lyhyt ja ytimekäs ilmoitus "Ilmoitan kunnioittavasti irtisanoutuvani tiedottajan virasta 1.8.2008 lukien."

Joskus lyhyet lauseet ovat niitä kauniimpia lauseita  :D

- vain yksi yksityskohta voi jäädä mieleen / jäädä mieleen koko elämästä / jokin valkea hehku päivän jo mentyä / jokin katse kumppanin -

Link to comment
Share on other sites

Tää nyt menee offin puolelle, mutta liittyy irtisanoutumiseen.

Mie olen jo pomolle ilmoittanut jotta aion poistua elokuun lopussa töistä. En ole vaan vielä jaksanut ettiä firmasta sitä virallista tikettiä millä tän asian ilmottaa. No, tuossa eräs aamu kun olin kotia lähdössä, niin pomo tulee ja kiikuttaa miule sen lapun. Väsyneillä silmillä kun sitä siinä sitten tavasin, niin meinas nauru päästä. Lappu oli otsikoitu sanalla EROANOMUS ja siellä sitten alhaalla oli viimeisen allekirjoituksen kohdalla ERONMYÖNTÄJÄ!  >:D En tiedä, että onko nämä sanavalinnat taas jotain jäänteitä aikaisemmilta ajoilta, jolloin on ihan pitänyt anella eroa. Aika hassuilta nuo tuntuivat siltikin.

"Niin, rouva ylihoitaja. Minä tässä olen miettinyt ja tulin tässä kyselemään, että voisinkohan erota omasta työstäni?"

Kyllä, joudut anomaan. :nauraa: Ja sitten kun olet lopettanut saat erokirjan.

Link to comment
Share on other sites

Vähän off topic mutta kysynpähän kuitenkin tässä ketjussa:

Kumpi vaihtoehto kannattaa taloudellisesti jos on sanomassa itseään irti: loman pitäminen vai sen ottaminen rahana ja sitten vain pitää vastaavan ajan vapaata?

Saattaa kuulostaa tyhmältä kysymykseltä, mutta meikäläinen kun ei tunnu ymmärtävän näistä asioista yhtään mitään.....

Teoria on sitä, että kaikki tiedetään, mutta mikään ei toimi. Käytäntö on sitä, että kaikki toimii, mutta kukaan ei tiedä miksi. Meillä teoria ja käytäntö ovat sekoittuneet siten, että mikään ei toimi ja kukaan ei tiedä miksi.

Link to comment
Share on other sites

Kumpi vaihtoehto kannattaa taloudellisesti jos on sanomassa itseään irti: loman pitäminen vai sen ottaminen rahana ja sitten vain pitää vastaavan ajan vapaata?

Väittäisin näin nopeasti perstuntumalta, että loman pitäminen on kannattavampaa. Rahana ottaminen tarkoittaa yleensä sitä, että se maksetaan normaalin palkanmaksun yhteydessä joten suurin osa brutosta menee lisäprosentilla. En nyt muista tarkalleen miten on, mutta rahana ottaminen mun muistaakseni aiheuttaa joitain komplikaatioita lomarahojen maksamiseen - TES:stä lisää...

Lomahan on palkallista vapaata, jonka päälle ne lomarahat tulevat. Samalla siis lisäprosentille tulee vähemmän bruttoa. Korjatkoon joku, jos mun logiikassa on aukko.

- vain yksi yksityskohta voi jäädä mieleen / jäädä mieleen koko elämästä / jokin valkea hehku päivän jo mentyä / jokin katse kumppanin -

Link to comment
Share on other sites

Rahana ottaminen tarkoittaa yleensä sitä, että se maksetaan normaalin palkanmaksun yhteydessä joten suurin osa brutosta menee lisäprosentilla.

Mitäs jos käyttää n.s. freelance-verokorttia? Eli ainoastaan vuoden yhteenlaskettu ansio merkkaa. Vai ymmärsinkö nyt pointtisi ihan väärin....?

En nyt muista tarkalleen miten on, mutta rahana ottaminen mun muistaakseni aiheuttaa joitain komplikaatioita lomarahojen maksamiseen - TES:stä lisää...

Niin, jos tosta TES:istä ymmärtäis jotain...  huh.gif

Teoria on sitä, että kaikki tiedetään, mutta mikään ei toimi. Käytäntö on sitä, että kaikki toimii, mutta kukaan ei tiedä miksi. Meillä teoria ja käytäntö ovat sekoittuneet siten, että mikään ei toimi ja kukaan ei tiedä miksi.

Link to comment
Share on other sites

Rahana ottaminen tarkoittaa yleensä sitä, että se maksetaan normaalin palkanmaksun yhteydessä joten suurin osa brutosta menee lisäprosentilla.

Mitäs jos käyttää n.s. freelance-verokorttia? Eli ainoastaan vuoden yhteenlaskettu ansio merkkaa. Vai ymmärsinkö nyt pointtisi ihan väärin....?

Et ymmärtänyt. Vuosituloraja muuttaa tilannetta jonkin verran. Tosin vuosityuloraja saattaa tässä tapauksessa paukkua, jolloin esim. vuoden viimeinen palkka menee kokonaan lisäprosentilla - riippuen tietysti siitä, kuinka tiukaksi tuon rajan on laskettanut.

Se mikä jäi edellisestä viestistä pois, on että "oma vapaa" myöhemmin on palkatonta vapaata. Tämäkin tulomenetys pitänee ottaa huomioon, kun laskee kannattavuutta.

TES:hän on salakieltä. Vähän niinkuin penskana Sudenpentujen käsikirjan mukaan tehty näkymätön muste, jonka sai paperia uunissa paistamalla jälleen näkyväksi. Silloin jännitti äitiä, nykyään AY-aktiiveja.

- vain yksi yksityskohta voi jäädä mieleen / jäädä mieleen koko elämästä / jokin valkea hehku päivän jo mentyä / jokin katse kumppanin -

Link to comment
Share on other sites

Vuosituloraja muuttaa tilannetta jonkin verran. Tosin vuosityuloraja saattaa tässä tapauksessa paukkua, jolloin esim. vuoden viimeinen palkka menee kokonaan lisäprosentilla - riippuen tietysti siitä, kuinka tiukaksi tuon rajan on laskettanut.

Joo, mutta sitä vuositulorajaahan voi nostaa jos huomaa menevän tiukille.

Se mikä jäi edellisestä viestistä pois, on että "oma vapaa" myöhemmin on palkatonta vapaata. Tämäkin tulomenetys pitänee ottaa huomioon, kun laskee kannattavuutta.

Joo, tottakai. Siksi kysynkin kun en yhtään tiedä miten korvaus lasketaan jos lomat ottaa rahana. Tietääkö kukaan tätä kaavaa???

TES:hän on salakieltä.

On huomattu joo  :P

Teoria on sitä, että kaikki tiedetään, mutta mikään ei toimi. Käytäntö on sitä, että kaikki toimii, mutta kukaan ei tiedä miksi. Meillä teoria ja käytäntö ovat sekoittuneet siten, että mikään ei toimi ja kukaan ei tiedä miksi.

Link to comment
Share on other sites

Joo, mutta sitä vuositulorajaahan voi nostaa jos huomaa menevän tiukille.

Voi, mutta silti se prosentti on korkeampi kuin alkuperäinen. Riippuen ylityksestä se voi olla todella paljon korkeampi.

Joo, tottakai. Siksi kysynkin kun en yhtään tiedä miten korvaus lasketaan jos lomat ottaa rahana. Tietääkö kukaan tätä kaavaa???

Loma-ajan palkka on sama asia kuin työssäoloajan palkka. Saat saman kuukausipalkan, olit lomalla tai työssä.

Lomaraha on about 50% työssäoloajan palkasta (tämä on väsyneen miehen tekemä yleistys).

- vain yksi yksityskohta voi jäädä mieleen / jäädä mieleen koko elämästä / jokin valkea hehku päivän jo mentyä / jokin katse kumppanin -

Link to comment
Share on other sites

*syvä huokaus*

Ei kai tässä auta kuin soittaa liittoon ja kysyä neuvoa.

Teoria on sitä, että kaikki tiedetään, mutta mikään ei toimi. Käytäntö on sitä, että kaikki toimii, mutta kukaan ei tiedä miksi. Meillä teoria ja käytäntö ovat sekoittuneet siten, että mikään ei toimi ja kukaan ei tiedä miksi.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...