Jump to content
 

Arkistoitu

Tämä aihe on arkistoitu, siihen ei voi enää vastata.

Florence

työvuorolistojen muuttaminen ja ylitöiden teettäminen

Recommended Posts

Florence

Heps arvon kollegat!

Aiheesta on varmaan keskusteltu aiemminkin mutta mitenkäs se nyt olikaan jo vahvistettujen listojen muuttaminen asianomaisen kanssa neuvottelematta ja ylitöiden teettäminen samoin asianosaista kuulematta? Olisin kiitollinen vastauksesta ja jos jotain pykäliä löytyisi tueksi.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
-VF-

Asiasta on keskusteltu esim:

http://hoitajat.net/foorumi/index.php?topic=4190.0

Mutta lyhyesti ylitöistä, Työaikalain 4. luku, 18§ sanoo seuraavaa:

Ylityötä saa teettää vain työntekijän kutakin kertaa varten erikseen antamalla suostumuksella.Työntekijä voi kuitenkin antaa suostumuksensa määrätyksi lyhyehköksi ajanjaksoksi kerrallaan,

jos tämä on työn järjestelyjen kannalta tarpeen

Työvuorolistoista, KVTES 3. luku, 30. § ja 2. momentti:

Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti viranhaltijoiden/työntekijöiden

tietoon hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen työvuoroluetteloa saa muuttaa vain viranhaltijan/työntekijän suostumuksella tai perustellusta syystä. Työtuntien muodostuminen ylityöksi tai vahvistetun työvuoroluettelon

työtuntien alittuminen ei sinänsä ole tässä tarkoitettu perusteltu syy.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille

×