Jump to content
MAINOS

Hoitoalan ammattilaisten työelämäkokemuksiin liittyvä pro gradu-tutkielma - haluaisitko tulla haastateltavaksi?


Guest Erika Laine

Recommended Posts

Guest Erika Laine

Hei,

olen sosiaalipsykologian opiskelija Tampereen yliopistossa ja teen työelämäkokemuksiin liittyvää pro gradu -tutkielmaa. Tutkielmaani varten haluaisin haastatella Sinua, työelämässä jo pidempään ollutta hoitoalan ammattilaista. Olen kiinnostunut Sinun työurastasi, työelämään liittyvistä kokemuksistasi sekä työelämän arvostuksia koskevista näkemyksistäsi.

Haastattelut toteutetaan yksilöhaastatteluina maalis-toukokuussa 2019. Haastattelun tarkemman ajankohdan ja paikan voimme sopia Sinun toiveidesi mukaan. Haastatteluun on hyvä varata aikaa 1-1,5 tuntia. Haastattelut nauhoitetaan ja kirjoitetaan tekstiksi analyysia varten. Haastatteluaineisto käsitellään täysin luottamuksellisesti eikä yksittäinen haastateltava ole tunnistettavissa tutkielmasta. Aineisto tallennetaan tutkielman valmistumisen jälkeen Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon mahdollista myöhempää tutkimusta varten muodossa, josta ei ilmene yksittäisten haastateltavien henkilöllisyys. Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistumisen voi perua missä tahansa vaiheessa.

Mikäli kiinnostuksesi heräsi, ja haluaisit sopia haastatteluajan tai kysyä lisää tutkielmastani, ota rohkeasti yhteyttä!

Ystävällisin terveisin ja avustasi kiittäen

Erika Laine
sosiaalipsykologian opiskelija
Tampereen yliopisto
erika.laine@tuni.fi

Link to comment
Share on other sites

MAINOS
Guest Erika Laine
16 tuntia sitten, OldOne kirjoitti:

Vähän jäi avoimeksi tämä työn aihe?

Hei,

haluan haastattelussa keskustella laajasti työelämään liittyvistä teemoista, joita jo edellä mainitsinkin, sillä tutkielmani kiinnostuksenkohteena on se, miten työntekijyys hoitoalalla käsitetään ja miten sitä kuvataan. Olen myös kiinnostunut työntekijyyteen liittyvien käsitysten mahdollisista muutoksista hoitoalalla. Toivottavasti tämä hieman selvensi asiaa.

Link to comment
Share on other sites

Guest Erika Laine
3 tuntia sitten, Vieras: Sairauslomalla kirjoitti:

Kuinka pitkä työura oltava, jotta kelpaa?

Hei,

ja kiitos tarkentavasta kysymyksestä!

En ole halunnut asettaa mitään tarkkaa rajaa, mutta toiveena on, että haastateltavalla olisi jo jonkin verran, esimerkiksi vähintään 4-5 vuotta, työelämäkokemusta. Eli ajatuksena se, että haastateltava ei olisi aivan vastavalmistunut tai vasta pari vuotta työelämässä toiminut.

Link to comment
Share on other sites

Et ole vieläkään maininnut selkeästi tutkielmasi otsikkoa. Se asettaa tutkimuksen eettisen protokollan kysymysmerkkien alle jos tutkittavien rekrytointivaiheessa ei mainita selkeästi tutkimuksen otsaketta vaan kautta rantain mistä aihealueesta. Vai olenko ainoa jolle tämä tuli mieleen?

Link to comment
Share on other sites

Guest Erika Laine
19 tuntia sitten, Vieras: niin kirjoitti:

Et ole vieläkään maininnut selkeästi tutkielmasi otsikkoa. Se asettaa tutkimuksen eettisen protokollan kysymysmerkkien alle jos tutkittavien rekrytointivaiheessa ei mainita selkeästi tutkimuksen otsaketta vaan kautta rantain mistä aihealueesta. Vai olenko ainoa jolle tämä tuli mieleen?

Hei,

saamasi vaikutelma johtunee tieteenalojen välisistä eroista tutkimustavoissa ja niiden taustalla olevissa teoreettisissa lähtökohdissa. Sosiaalitieteissä ja sosiaalipsykologiassa ollaan usein kiinnostuneita ihmisten omista tavoista jäsentää ja merkityksellistää asioita, kuten tässä tapauksessa työtä ja työntekijyyttä. Aiheen tarkka fokusointi yleensä ohjaa haastateltavia vastaamaan tietyllä tavalla, mitä halutaan tässä lähestymistavassa välttää. Kiinnostus on nimenomaan ihmisten omissa, henkilökohtaisissa merkityksenanto- ja jäsennystavoissa, joiden näkyväksi tekeminen nähdään tärkeänä ja arvokkaana.

Kuten haastattelupyynnössäni tuon esille, haastatteluun osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja osallistumisen voi perua missä tahansa vaiheessa, myös haastattelun jälkeen. Haastateltavien yksityisyydestä ja tietosuojasta huolehditaan anonymisoimalla aineisto niin, ettei kukaan yksittäinen henkilö ole siitä tunnistettavissa. Haastateltavalle ei aiheudu mitään haittaa haastatteluun osallistumisesta, ja tutkielman raportoinnissa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Mitään eettisesti kyseenalaista tai arveluttavaa tutkielmani toteuttamiseen ei liity.

Kiitos kuitenkin huomiostasi, tällaisten asioiden kanssa on hyvä olla tarkkana.

Link to comment
Share on other sites

Guest Hoitotyö

Voin tulla haastateltavaksi. Olen 58 vuotias pitkän työkokemuksen omaava sairaanhoitaja yamk. myllymaki.eija@gmail.com

 puh: 050 4690660

Link to comment
Share on other sites

Guest Erika Laine
20 tuntia sitten, Vieras: Paula Timonen kirjoitti:

Hei! Olen kiinnostunut osallistumaan. 

Hei Paula!

Hienoa kuulla, että kiinnostuksesi heräsi :) Laittaisitko minulle sähköpostia osoitteeseen erika.laine@tuni.fi, niin päästään viestittelemään sitä kautta jatkosta?

Kiitos!

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...