Jump to content
MAINOS

Tekstarilla irtisanominen


Caritas

Recommended Posts

Sain tyttäreltäni puhelun eilen, juuri ennenkuin vuosi vaihtui ja hän kertoi että yksityisestä hoivakodista työnantaja oli laittanut hänelle tekstarin, jossa hänet irtisanottiin. Onko tekstarilla irtisanominen laiton vai ihan laillinen toimenpide?

Pyysin tytärtäni tallentamaan tekstarin, sillä hän tarvitsee sitä ilmoittautuessa työttömäksi työvoimatoimistoon kun palaa matkalta ylihuomenna.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS
Guest Unicornu

Kyllä kaikista parasta on se, että on  mustaa valkoisella. Työvoimatoimisto todennäköisesti haluaa saada sitten tyttäresi työtodistuksen. Sen tekstiviestinhän he voivat vain nähdä hetken ajan, jos ei tyttäresi anna kännykkäänsä pantiksi. Sitä työvoimatoimisto tuskin ottaisi.

Link to comment
Share on other sites

Kyllä kaikista parasta on se, että on  mustaa valkoisella. Työvoimatoimisto todennäköisesti haluaa saada sitten tyttäresi työtodistuksen. Sen tekstiviestinhän he voivat vain nähdä hetken ajan, jos ei tyttäresi anna kännykkäänsä pantiksi. Sitä työvoimatoimisto tuskin ottaisi.

Toki tiedän, että työtodistus on selkein ja virallisin asiakirja, josta näkyy millä ajalla on kyseisessä hoivahodissa ollut töissä. Ja siihen perustuen sitten työvoimatoimiston virkailijat tekevät päätöksen työmarkkinatuesta ja omavastuuajasta.

Ongelmana saattaa olla tässä tapauksessa se, että työnantaja on lokakuusta lähtien muutellut työvuoroja ja tiedottanut niistä pääasiallisesti tekstareilla. Tilanne nyt joulukuussa meni siihen, että tyttäreni teki joulukuun ajan työtunteja 152 ja lisää olisi pitänyt jaksaa. Sanoessaan aivan asiallisesti, ettei enää 10 päivän putken jälkeen jaksa (useita päiviä pitkiä vuoroja), hänelle sanottiin että ei ok, ei tarvitse tulla töihin sitten kun seuraavan vuoden puolella. Ja Myöhään illalla työnantaja laittoi tyttärelle tekstarin, että työvuoro olisi 1.1.07, ja aikaisemmin tytär sopinyt 4 lomapäivästä joihin sisältyi myös tuo 1.1.07. Tytär vastasi kielteisesti, ettei voi koska on sovitulla lomamatkalla. Sen jälkeen tuli tämä irtisanomis tekstari hänelle.

Kun tytär palaa, katsotaan hänen työsopimustaan ja irtisanomisaikaa. Sitten, jos vain mahdollista menen tyttären mukaan käymään siellä työnantajan juttusilla ja olen tukena kun hän pyytä sen työtodistuksen omalta työssäoloajaltaan.

Mitä muuta tässä vielä pitäisi huomioida? Olen ehkä itse nyt liian lähellä ja en huomaa mitä muuta voisi tehdä, kertokaa jos jotain mieleen tulee.

Link to comment
Share on other sites

Suora lainaus työsopimuslaista 9 luvun 4 §

"Työsopimuksen päättämisilmoitus on toimitettava työnantajalle tai tämän edustajalle tai työntekijälle henkilökohtaisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoitus voidaan toimittaa kirjeitse tai sähköisesti. Tällaisen ilmoituksen katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun ilmoitus on lähetetty.

Työntekijän ollessa lain tai sopimuksen mukaisella vuosilomalla tai työajan tasaamiseksi annetulla vähintään kahden viikon pituisella vapaalla katsotaan kirjeitse tai sähköisesti lähetettyyn ilmoitukseen perustuva työsuhteen päättäminen toimitetuksi kuitenkin aikaisintaan loman tai vapaan päättymistä seuraavana päivänä.

Toimitettaessa työsopimuksen päättämisilmoitus kirjeitse tai sähköisesti katsotaan 1 luvun 4 §:n mukaiseen perusteeseen ja 8 luvun 1 §:ssä tarkoitettuihin työsopimuksen päättämisperusteisiin vedotun sovitussa tai säädetyssä ajassa, jos ilmoitus on tuon ajan kuluessa jätetty postin kuljetettavaksi tai lähetetty sähköisesti."

5 §

"Työnantajan on työntekijän pyynnöstä viivytyksettä ilmoitettava tälle kirjallisesti työsopimuksen päättymispäivämäärä sekä ne hänen tiedossaan olevat irtisanomisen tai purkamisen syyt, joiden perusteella työsopimus on päätetty."

edit: asiavirhe...

Melko yleisenä tunneälyn määritelmänä voidaan pitää tiedon puutetta yhdistettynä kyvyttömyyteen ja siitä johtuvaan haluttomuuteen tehdä loogisia johtopäätöksiä.

Soveltuvin osin voidaan tunneälynä pitää myös sitä, että älyää anoppinsa hautajaisissa olla viheltelemättä.

Link to comment
Share on other sites

Suora lainaus työsopimuslaista 9 luvun 4 §

"Työsopimuksen päättämisilmoitus on toimitettava työnantajalle tai tämän edustajalle tai työntekijälle henkilökohtaisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoitus voidaan toimittaa kirjeitse tai sähköisesti. Tällaisen ilmoituksen katsotaan tulleen vastaanottajan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun ilmoitus on lähetetty.

Työntekijän ollessa lain tai sopimuksen mukaisella vuosilomalla tai työajan tasaamiseksi annetulla vähintään kahden viikon pituisella vapaalla katsotaan kirjeitse tai sähköisesti lähetettyyn ilmoitukseen perustuva työsuhteen päättäminen toimitetuksi kuitenkin aikaisintaan loman tai vapaan päättymistä seuraavana päivänä.

Toimitettaessa työsopimuksen päättämisilmoitus kirjeitse tai sähköisesti katsotaan 1 luvun 4 §:n mukaiseen perusteeseen ja 8 luvun 1 §:ssä tarkoitettuihin työsopimuksen päättämisperusteisiin vedotun sovitussa tai säädetyssä ajassa, jos ilmoitus on tuon ajan kuluessa jätetty postin kuljetettavaksi tai lähetetty sähköisesti."

5 §

"Työnantajan on työntekijän pyynnöstä viivytyksettä ilmoitettava tälle kirjallisesti työsopimuksen päättymispäivämäärä sekä ne hänen tiedossaan olevat irtisanomisen tai purkamisen syyt, joiden perusteella työsopimus on päätetty."

edit: asiavirhe...

Onko tekstari rinnastettavissa sähköiseen ilmoitukseen? Yleensä käsittääkseni tällä tarkoitetaan sähköpostiviestiä. Ja toistaiseksi ei ole olemassa mitään muuta, kuin tekstiviesti työntantajalta, jossa on perustelut irtisanomiselle.  Tekstarinkin voi purkaa sähköiseen muotoon, mutta onko se pätevä/ laillinen siinä tapauksessa?

Link to comment
Share on other sites

Guest Unicornu

"Kaikissa tapauksissa ilmoituksen tekeminen henkilökohtaisesti ei ole mahdollista. Tällöin päättämisilmoitus voidaan toimittaa kirjeitse tai sähköisesti. Mahdollisuus käyttää sähköisiä viestimiä postin ohella on uusi säännös. Lain perustelujen mukaan ilmoittamisen toimittamisella sähköisesti tarkoitetaan telekopiota ja telepalvelua, kuten sähköistä lomaketta ja sähköpostia sekä muuta luotettavaa, sähköiseen tekniikkaan perustuvaa menetelmää. Tekstiviestillä päättämisilmoitusta ei saa toimittaa, koska viesti saatetaan poistaa teleoperaattorin sanomanvälityskeskuksesta ennen kuin vastaanottaja on sen lukenut."

http://www.tradenomiliitto.fi/asp/system/empty.asp?P=94&VID=default&SID=141052888950635&S=1&C=28972

Link to comment
Share on other sites

Guest pixeli

Toki tiedän, että työtodistus on selkein ja virallisin asiakirja, josta näkyy millä ajalla on kyseisessä hoivahodissa ollut töissä. Ja siihen perustuen sitten työvoimatoimiston virkailijat tekevät päätöksen työmarkkinatuesta ja omavastuuajasta.

Ongelmana saattaa olla tässä tapauksessa se, että työnantaja on lokakuusta lähtien muutellut työvuoroja ja tiedottanut niistä pääasiallisesti tekstareilla. Tilanne nyt joulukuussa meni siihen, että tyttäreni teki joulukuun ajan työtunteja 152 ja lisää olisi pitänyt jaksaa. Sanoessaan aivan asiallisesti, ettei enää 10 päivän putken jälkeen jaksa (useita päiviä pitkiä vuoroja), hänelle sanottiin että ei ok, ei tarvitse tulla töihin sitten kun seuraavan vuoden puolella. Ja Myöhään illalla työnantaja laittoi tyttärelle tekstarin, että työvuoro olisi 1.1.07, ja aikaisemmin tytär sopinyt 4 lomapäivästä joihin sisältyi myös tuo 1.1.07. Tytär vastasi kielteisesti, ettei voi koska on sovitulla lomamatkalla. Sen jälkeen tuli tämä irtisanomis tekstari hänelle.

Kun tytär palaa, katsotaan hänen työsopimustaan ja irtisanomisaikaa. Sitten, jos vain mahdollista menen tyttären mukaan käymään siellä työnantajan juttusilla ja olen tukena kun hän pyytä sen työtodistuksen omalta työssäoloajaltaan.

Mitä muuta tässä vielä pitäisi huomioida? Olen ehkä itse nyt liian lähellä ja en huomaa mitä muuta voisi tehdä, kertokaa jos jotain mieleen tulee.

Toivottavasti tyttäresi on tehnyt kirjallisen työsopimuksen työnantajan kanssa? Työsopimusta ei ilman syytä voi noin vain purkaa ja tuntuu muutenkin, että työehtosopimusta ei ole noudatettu, jos työnantaja teettää 10 päivän putkia. Ainakin olisi pitänyt melkomoiset ylityökorvaukset tilille rapsahtaa tuollaisen tuntimäärän tehneelle. Vuosilomalta ei voi ketään vaatia tulemaan töihin, piste.

Toivottavasti tyttäresi on älynnyt liittyä liittoon ja jos ei vielä ole sitä tehnyt, kannattaisi ehkä pika pikaa liittyä. Parhaimman avun minä yksityispuolen tessien suhteen olen saanut ERTOsta.

Kaiken kaikkiaan täytyy kysyä itseltään ja muilta hoitoalan ihmisiltä, jotta kuinka pitkälle me ollaan valmiita joustamaan? Milloin alamme solidaarisesti yhteisrintamassa pitämään puoliamme ja noudattamaan työllä ja vaivalla neuvoteltuja työehtosopimuksia. Tällä hetkellä tuntuu, että noilla sopimuksilla voisi pyykiä takapuolia, niin vähän niillä on merkitystä arkipäivän toiminnassa. Ja jos joku raukka uskaltaa oikeuksiaan puolustaa, (jolloin hän muuten samalla puolustaa kaikkien muidenkin etuja), löytyy aina joku, joka antaa periksi "kun on helpompi tehdä niin kuin oh sanoo". Ja näin "joustamiselle" ei löydy loppua.

Link to comment
Share on other sites

Ehdottomasti yhteys liittoon tai jos ei ole ammattiliiton jäsen, niin työlakiasioita hoitavaan asianajajaan. Jo pelkästään 10 päivän työputki on laiton, ja kuulostaa, että työnantaja on rikkonut muitakin lakeja ja asetuksia.

Kerätkää kaikki työvuorolistat, työsopimukset, palkkakuitit ja muut asiakirjat valmiiksi, niin lakimiehet voivat ensimulkaisulla antaa arvion, mitä asialle kannattaa tehdä.

Link to comment
Share on other sites

Toivottavasti tyttäresi on tehnyt kirjallisen työsopimuksen työnantajan kanssa? Työsopimusta ei ilman syytä voi noin vain purkaa ja tuntuu muutenkin, että työehtosopimusta ei ole noudatettu, jos työnantaja teettää 10 päivän putkia. Ainakin olisi pitänyt melkomoiset ylityökorvaukset tilille rapsahtaa tuollaisen tuntimäärän tehneelle. Vuosilomalta ei voi ketään vaatia tulemaan töihin, piste.

Toivottavasti tyttäresi on älynnyt liittyä liittoon ja jos ei vielä ole sitä tehnyt, kannattaisi ehkä pika pikaa liittyä. Parhaimman avun minä yksityispuolen tessien suhteen olen saanut ERTOsta.

Kaiken kaikkiaan täytyy kysyä itseltään ja muilta hoitoalan ihmisiltä, jotta kuinka pitkälle me ollaan valmiita joustamaan? Milloin alamme solidaarisesti yhteisrintamassa pitämään puoliamme ja noudattamaan työllä ja vaivalla neuvoteltuja työehtosopimuksia. Tällä hetkellä tuntuu, että noilla sopimuksilla voisi pyykiä takapuolia, niin vähän niillä on merkitystä arkipäivän toiminnassa. Ja jos joku raukka uskaltaa oikeuksiaan puolustaa, (jolloin hän muuten samalla puolustaa kaikkien muidenkin etuja), löytyy aina joku, joka antaa periksi "kun on helpompi tehdä niin kuin oh sanoo". Ja näin "joustamiselle" ei löydy loppua.

Tytär on tehnyt työsopimuksen aloittaessaan siellä työt syksyllä. Mutta en ole nähnyt sitä vielä, joten en osaa sanoa onko siellä siihen kirjattu harjoitteluaika jaksoa ollenkaan tai onko se voimassa toistaiseksi tai onko määräaikainen työsopimus. Kun huomenna luen sen, tiedän enemmän.

Työtunteja on todella paljon ja noin pitkät työputket ilman viikkovapaita on laittomia ja muistaakseni omalla vastuullaan saa tehdä 7pv ja siitä yli menevät päivät. Ja vuosilomalta en tiedä ketään kutsutun töihin kuin äärimmäisessä hätätilanteessa, jos työtä ei muunlaisin henkilöstö järjestelyin voida organisoida työntekijän vuosiloman aikana.

Kiitos vinkistä, googletan ERTON ja katson löytyisikö sieltä infoa miten yksityisellä puolella TESS tulkataan.

Tytär ei ole vielä missään liitossa, mutta ehkä tämän jälkeen on.

Ehdottomasti yhteys liittoon tai jos ei ole ammattiliiton jäsen, niin työlakiasioita hoitavaan asianajajaan. Jo pelkästään 10 päivän työputki on laiton, ja kuulostaa, että työnantaja on rikkonut muitakin lakeja ja asetuksia.

Kerätkää kaikki työvuorolistat, työsopimukset, palkkakuitit ja muut asiakirjat valmiiksi, niin lakimiehet voivat ensimulkaisulla antaa arvion, mitä asialle kannattaa tehdä.

Kiitos vinkistä, infoan tytärtä etsimään kaikki tarvittavat valmiiksi ja yritetään löytää työlakiasioihin perehtynyt aa.

Näin tänäiltana tyttärelle tulleen tekstarin, se oli lähetetty 31.12 klo:20.43. En vain käsitä , miten on hoitajapulan aikana työnantajalla varaa toimia tällä tavalla? Ja hyvästä tavasta hoitaa asioita tässä paikassa ei työnjohdolla ole tietoakaan. Sen verran sapettaa tämä tapa millä asiaa on lähdetty hoitamaan, että selvitän tyttären kanssa missä menee rajat yksityisellä puolella. Katsotaan sanoi lääkäriki..

Link to comment
Share on other sites

Työpaikalla on oltava myös kirjallinen työvuorosuunnitelma. Sen perään kannattaisi kysellä.

"Tietä käyden tien on vanki/ vapaa on vain umpihanki."

- A. Hellaakoski -

Link to comment
Share on other sites

Sain tyttäreltäni puhelun eilen, juuri ennenkuin vuosi vaihtui ja hän kertoi että yksityisestä hoivakodista työnantaja oli laittanut hänelle tekstarin, jossa hänet irtisanottiin. Onko tekstarilla irtisanominen laiton vai ihan laillinen toimenpide?

Enpä kyllä ylläty, että yksityinen hoivakoti on toiminut näin.  Mikähän siinä oikein on, että tuollaiset vipeltäjät saavat tehdä mitä tahansa ilman, että touhuun puututaan kovalla kädellä?

No mutta, työnataja ei voi muutella vahvistettuja työvuoroja yksipuoleisesti ja ilmoittaa siitä tekstarilla. Kymmenen päivää töitä yhteen putkeen ei ole sallittua. Ja työvuorot suunnitellaan etukäteen ja niistä pidetään kiinni. Työsopimuksessa sanotaan kuinka monta tuntia töitä tehdään ja missä ajassa, ei työnantaja voi sanoa "älä tule töihin jos ei annetut työt kiinnosta". Työsopimuksessa on irtisanomisaika ja vaikka tyttärelläsi olisi koeaika, niin silloinkaan ei saa työsuhdetta purkaa ilman asiallisia syitä. Asiallinen syy ei ole esim. se, että tyttäresi ei suostu tekemään kymmentä päivää töitä putkeen, tai että ei tykkää kun jo sovittuja työvuoroja muutellaan yksipuolisesti.

Aivan käsittämätöntä touhua työnantajalta. Ja todennäköisesti jos tuolla tavalla on touhuttu, niin mikään muukaan asia ei ole mennyt lain ja asetuksen mukaisesti.

Failure is always an option

Link to comment
Share on other sites

Ja toistepäin; ajattelin juuri eilen laittaa lähiesimiehelleni tekstarin, että irtisanon itseni... Koko organisaatio on täynnä loistotyyppejä. Miksi juuri minun esimies on se ainut v-pää? Ja, jos hän oliskin vaan esimiehenä, mutta hänen kanssaan pitää tehdä töitäkin yhdessä.... angry.png

Aina kun minun pitää valita kahdesta pahasta, kokeilen sitä pahaa, johon en ole vielä tutustunut.

                                  - Mae West -

Link to comment
Share on other sites

Jo pelkästään 10 päivän työputki on laiton

Onko?

Esimerkki: viikkolepo maanantaista tiistaihin, 10 vuoroa töitä keskiviikosta perjantaihin, viikkolepo lauantaista sunnuntaihin.

Eli onko peräkkäisille työvuoroille muita pykäliin perustuvia rajoitteita kuin tuo viikkolepo?

Link to comment
Share on other sites

Viikkolevon lisäksi työvuorojen välinen lepoaika on vähintään 9h. Eli, jos lupaat tehdä kaksi vuoroa putkeen, voit sen tehdä, mutta suunnitellusti sitä ei listalla saa olla (paikalliset sopimukset ovat eri asia). Eli ts. ilta ja aamuvuorojen välinen lepoaika on oltava 9h.

la vida es una buena adventure - elämä on kaunis seikkailu

Link to comment
Share on other sites

Jo pelkästään 10 päivän työputki on laiton

Onko?

Esimerkki: viikkolepo maanantaista tiistaihin, 10 vuoroa töitä keskiviikosta perjantaihin, viikkolepo lauantaista sunnuntaihin.

Eli onko peräkkäisille työvuoroille muita pykäliin perustuvia rajoitteita kuin tuo viikkolepo?

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus sanoo seuraavaa:

Työntekijälle annetaan vähintään 35 tunnin keskeytymätön viikkolepo kunakin kalenteriviikkona.

Työviikko järjestetään keskimäärin enintään viisipäiväiseksi. Viikon toinen vapaapäivä pyritään mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan viikkolepopäivän yhteyteen lähinnä lauantaiksi, elleivät työjärjestelytmuuta edellytä.

Kyllähän noita pitkiä putkia voi tehdä, itsekin olen tehnyt, mutta hyvin nopeasti tuo viikkolepo jää täyttymättä.

Failure is always an option

Link to comment
Share on other sites

Suoraansanoen aika moraalitonta toimintaa kyseiseltä työnantajalta. Kyyä työnantajalla aina pitää olla sen verran "munaa", että pystyy vaikeat / ikävät asiat sopimaan / puhumaan työntekijän kanssa ihan kasvotusten.  angry.png

- Sinähän olet väsynyt, kun on oikein pussitkin silmien alla!

- Ei ne oo pussit, ne on tissit!

Link to comment
Share on other sites

Ellen väärin muista, niin eikös tuo kunnallinen aluepelastuslaitoskin tuossa keski-uudellamaalla tehnyt aivan samat temput, vieläpä usealle kymmenelle! Ja kuinka ollakkaan, kun kevät aurinko koitti oli jälleen osa samoista virpeistä ja vilperteistä taas saman talon listoilla, eikä mitään taidettu tästäkään oppia - puolin eikä toisin.

Link to comment
Share on other sites

Ellen väärin muista, niin eikös tuo kunnallinen aluepelastuslaitoskin tuossa keski-uudellamaalla tehnyt aivan samat temput, vieläpä usealle kymmenelle! Ja kuinka ollakkaan, kun kevät aurinko koitti oli jälleen osa samoista virpeistä ja vilperteistä taas saman talon listoilla, eikä mitään taidettu tästäkään oppia - puolin eikä toisin.

Juu, siitä munkin piti mainita ja nuppiluku oli jotain 25kpl. ja n.15hlö kerrottiin ettei seuraavaan vuoroon tarvi enään tulla.

Kiitos.

Link to comment
Share on other sites

Ellen väärin muista, niin eikös tuo kunnallinen aluepelastuslaitoskin tuossa keski-uudellamaalla tehnyt aivan samat temput, vieläpä usealle kymmenelle! Ja kuinka ollakkaan, kun kevät aurinko koitti oli jälleen osa samoista virpeistä ja vilperteistä taas saman talon listoilla, eikä mitään taidettu tästäkään oppia - puolin eikä toisin.

Juu, siitä munkin piti mainita ja nuppiluku oli jotain 25kpl. ja n.15hlö kerrottiin ettei seuraavaan vuoroon tarvi enään tulla.

Käsittäkseni KUPin poispotkijaisiin kutsuttiin tekstiviestillä, itse asiasta sanottiin vasta kokouksessa. Eli minun kuulemani mukaan se oli kokouskutsu.

Link to comment
Share on other sites

Käsittäkseni KUPin poispotkijaisiin kutsuttiin tekstiviestillä, itse asiasta sanottiin vasta kokouksessa. Eli minun kuulemani mukaan se oli kokouskutsu.

Joten itselläni oli väärää tietoa.

Kiitos.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...