Jump to content
MAINOS

Pätkätyöt rasite hoitoalalla


Guest Emilia L

Recommended Posts

Guest Emilia L

Määräaikaiset työsuhteet eli pätkätyöt ovat lisääntyneet valtavasti. Julkisessa keskustelussa on esitetty myös pätkätöitä puoltavia argumentteja, mutta yleensä pätkätöistä on enemmän haittaa kuin hyötyä - ainakin työntekijän kannalta.

Määräaikaisessa työsuhteessa olevalla ei ole samoja etuja kuin vakituisella työntekijällä. Pätkätöitä tekevän tulevaisuus on aina epävarma, sillä koskaan ei tiedä jatkuuko työsuhde vai joutuuko etsimään uutta työtä. Esimerkiksi hoitoalalla määräaikaiset työsuhteet tuovat monia ongelmia. Henkilökunnan suuri vaihtuvuus on rasite hoidettaville, jotka joutuvat jatkuvasti sopeutumaan uusiin hoitajiin. Erityisesti vanhustenhoidossa ja muussa pitkäaikaishoidossa henkilökunnan pysyvyys ja tuttuus on hoidettavan kannalta tärkeää. Suuri vaihtuvuus on rasite myös vakinaiselle henkilökunnalle, jolle sijaisten perehdyttäminen tuo lisää työtä. Kun sijaisia on paljon, kunnollinen perehdytys usein jää antamatta. Potilasturvallisuus saattaa vaarantua, jos töissä on paljon perehdyttämättömiä sijaisia, jotka eivät kunnolla tunne potilaita erityistarpeineen. Tilanne ei ole mielekäs kenenkään kannalta - niin hoidettava, määräaikainen työntekijä kuin vakituinenkin työntekijä kärsivät tilanteesta.

Työvoimapulan vallitessa puhutaan, että on sijaisten markkinat -määräaikainen työntekijä voi neuvotella itselleen paremman palkan. Hoitoalalla ja muilla matalapalkkaisilla aloilla oikeudenmukaisempaa olisi kuitenkin nostaa palkkoja kautta linjan. Ei ole kovin motivoivaa ammattitaitoiselle vakituiselle työntekijälle, että määräaikainen - mahdollisesti kokematon - työntekijä ansaitsee parempaa palkkaa samasta työstä. Vakituisen työntekijän vastuulla saattaa lisäksi vielä olla sijaisen opastaminen ja neuvominen.

Pätkätöitä tekevälle vaarana on myös uupuminen - töitä voi joutua tekemään vuosien ajan ilman minkäänlaisia lomia. Lisäksi epävarmuus työn jatkumisesta tekee elämän suunnittelun hankalaksi, kun joutuu miettimään tulevien kuukausien toimeentuloa.

Pätkätyöt alhaisen palkkatason ohella aiheuttavat työntekijöiden kadon hoitoalalta. Nykyinen tilanne hoitoalalla ei voi olla kestävä ratkaisu: hoitajat eivät jaksa, eikä alalle jäädä. Määräaikaisten vakinaistaminen ja riittävä palkkataso toisivat jo jotain parannusta. Alalla kuin alalla pätkätyöt luovat lähinnä vain epävarmuutta ja turvattomuutta, ja siksi turhasta töiden pätkimisestä olisi hyvä päästä eroon.

Emilia Lehtomäki

Link to comment
Share on other sites

Kymmenen vuoden kokemuksella pätkätyön tekemisestä olen täysin samaa mieltä Emilian kirjoituksesta. Pätkätyöläisen elämä on henkisesti todella raskasta- epävarmuus jäytää koko ajan taustalla. Itse olen valinnut jatko-opiskelun varmistaakseni vakituisen työpaikan joskus tulevaisuudessa- toivottavasti kuitenkin ennen eläkeikää.

Työsuhteiden vakinaistaminen on yleistynyt suurimmissa kaupungeissa, joissa hoitohenkilökunnan vähyys on jo tätä päivää. Varmistaakseen ammattitaitoisen henkilökunnan on jokaisen sairaalan maassamme alettava vakinaistamamaan sijaisensa- yli kymmenen vuoden sijaisuuksissa toimineet hoitajat ovat täällä länsi-rannikolla aivan yleisiä-käsittämätöntä!!

Turhaa on sairaanhoitopiirien valitella esim. sairaslomien lisääntymistä. Ihminen ei ole kone, vaan seinä alkaa hoitajallakin tulla jossakin vaiheessa eteen. Työn vastuullisuus ja rasittavuus ovat myös nousseet viime vuosina hoitoalalla. Hoitovirheet, MRSA ja hoitajien loppuunpalamiset ja fyysiset sairaudet hoitajilla lisääntyvät huolestuttavasti- eikö kukaan näe mistä tämä johtuu?? Työtä on liian paljon henkilökuntamäärään suhteutettuna, pätkätyötä teetetään suruttomasti, perehdyttämistä ei saa tarpeeksi uusi työntekijä ja työilmapiiriin nämä kaikkia asiat vaikuttavat negatiivisesti. Keskustelin erään työterveyslääkärin kanssa näistä ongelmista ja hän kertoi, että nuoremmilla pettää yleensä psyyke ja vanhemmilla fysiikka.. Ei hyvältä näytä.

Pysyvän työpaikan pitäisi kuulua ihmisen perusoikeuksiin ja tänä päivänä tätä oikeutta ei liian monella ole ja se vaikuttaa muuhun elämään. Jos työnantajat haluavat hyviä työtuloksia ja työhönsä sitoutuneita ja motivoituneita hoitajia, pitää heidän ymmärtää työntekijän vakinaistamisen vaikutukset asiaan. Ikinä en ole ymmärtänyt, että miten säästetään roikuttamalla sijaisia löysässä hirressä vuosikausia ja pitämällä toimia jäädytettyinä...Jonkun sen työn tulee kuitenkin tehdä.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...