Jump to content
Sign in to follow this  
Guest Pykälää vailla

Sairaanhoitaja ensihoidossa ja lääkitsemisoikeus

Recommended Posts

Guest Pykälää vailla

Hei! 

Osaisiko joku kertoa, onko olemassa laki/ asetus/ pykälä ym. Joka kieltää sairaanhoitajaa (siis ILMAN + 30op lisäkoulutusta) lääkitsemästä potilaita ensihoidossa?

Olen kyllä löytänyt selkeät asetukset hoitotasoa ja perustason vaatimuksista, mutta niistä ei mielestäni mikään ota kantaa esim. Suonen sisäisen lääkityksen toteuttamiseen sairaanhoitajan toimesta ja käsittääkseni sairaanhoitajille on kohtuullisen laaja lääkeosaaminen..?

Thl:n taulukossa ensihoidon lääkehoidon vaatimustasoista ei mainita sairaanhoitajaa ollenkaan.

Kiitos :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Mats

Ennemmin lähestyisin asiaa siltä kannalta, että mikä pykälä antaa sairaanhoitajalle luvan toteuttaa suonensisäistä lääkehoitoa ensihoidossa. Ensihoitoasetus määrää pätevyysvaatimuksen perus- ja hoitotasolle. Sairaanhoitopiirit sitten päättävät ja ohjeistavat, mitkä toimenpiteet ja lääkkeet kuuluvat millekin tasolle. Uskoisin kuitenkin, että edelleen asetuksen ja ohjeistuksen ohi on olemassa henkilökohtaisia tai muita vastaavia lupia ja ohjeistuksia. Nykyinen asetus on omasta mielestäni melko selkeä ja toimiva. Ilman voimassaolevaa kirjallista lupaa ja ohjeistusta suonensisäiseen lääkehoitoon en lähtisi sitä toteuttamaan.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Julma

Mun mielestä on ongelmallista lähinnä se, että keksitään jotain omia höpöhöpö-tasoja, joita ei ole ensihoitoa ohjaavassa lainsäädännössä määrätty. Suonensisäinen lääkitseminen ei taas sinänsä sovellu perustasolle, jos stm:n lähtökohtana on se, että lähihoitaja ei voi turvallisesti lääkettä antaa. Todellinen syy näiden omien tasojen keksimisille on kuitenkin pelkästään taloudellinen, koska koulutettu henkilöstö maksaa ja eritoten sen henkilöstön kouluttaminen maksaa. 

Ohjeesta poikkeaminen ensihoitopalvelun ulkopuolella esimerkiksi niissä tilanteissa, kun lääkäri on nähnyt potilaan ja antaa kertaluontoisen ohjeen lääkkeenannosta vaikkapa potilassiirrolle ovat sitten eri asia. Lienee ihan järkevää resurssien käyttöä, että siirtoauton sh voi pitkällä kuljetusmatkalla antaa lisää kipulääkettä, jolloin siirtoon ei tarvitse sitoa ensihoitopalvelun yksiköitä. 

Pidän sitä vähän erikoisena, että vastuulääkärit kiertävät lakia ensimmäisenä heti sen jälkeen, kun on vihdoin saatu ensihoitoa ohjaava lainsäädäntö päivitettyä. Eikös Etelä-Pohjanmaalla alkanut nyt joku selvitys kun näitä omia tasoja oli keksitty? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Pykälää vailla

Eli Ymmärsinkö oikein, että tällaista lakia ole?

Että ensihoitoasetus määrittää, että sh ja lh ovat perustasolla, mutta sairaanhoitopiiri määrittelee, mitä perustasolla saa tehdä? Kärjistetysti vaikka kenttäamputaatio sedaatiossa on sallittu perustasolla sairaanhoitopiirin noin halutessa?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
jupet

Pohjimmiltaan jotakuinkin näin. Ensihoidon järjestämisestä vastaava taho voisi määrittää perustason toimenpiteeksi iv-lääkityksen ja näin ollen muodostuu lupa ja velvoite tähän toimintaan sairaanhoitajille, lähihoitajille ja palomiehille joilla on perustason lupa.

Tässä kuitenkin ongelmana on erinäiset miniesteriötason ohjeistukset joissa melko selvästi, vaikka ei lakitasolla, linjataan ettei iv-lääkitys kuulu suurimmalle osalle mainituista koulutuksista.

Edited by jupet

Share this post


Link to post
Share on other sites
Julma
13 minuuttia sitten, jupet kirjoitti:

Pohjimmiltaan jotakuinkin näin. Ensihoidon järjestämisestä vastaava taho voisi määrittää perustason toimenpiteeksi iv-lääkityksen ja näin ollen muodostuu lupa ja velvoite tähän toimintaan sairaanhoitajille, lähihoitajille ja palomiehille joilla on perustason lupa.

Tässä kuitenkin ongelmana on erinäiset miniesteriötason ohjeistukset joissa melko selvästi, vaikka ei lakitasolla, linjataan ettei iv-lääkitys kuulu suurimmalle osalle mainituista koulutuksista.

Näin on muista kuin laillistetuista hoitajista linjannut myös länsi- ja sisä-suomen aluehallintovirasto: https://www.avi.fi/documents/10191/3131575/Lausunto_hoitotaso_siirtymäsäännös.pdf/ddc2b199-1682-4a4b-9bb3-d4d07a770cd5

Itseasiassa avi näyttää linjaavan tuossa samassa dokumentissa, että suonensisäinen lääkehoito olisi nimenomaan hoitotason toimenpide. 

 

Edited by Julma

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest U kamu Tapsa

Th laki ja asetus ensihoidosta määräävät shp:n tekemään palvelutasopäätöksiä. Siinä päätetään tasot ja kuka tekee ja miten. Missä autossa, millä valmiudella jne.

Lukekaaalueenne palvelutasopäätöksiä. Ne voivat alittaa tai ylittää ns ohjenormit joita turvallinen lääkehoito-opas on. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
jupet

Palvelutasopäätöksessä ei määrätä hoitotason ja perustason henkilöstövaatimuksia (paitsi haluttaessa lakia ja asetusta tiukemmiksi). Ensihoitoasetuksen 8 § Ensihoitopalvelun yksiköt ja henkilöstö sisältää minimin eikä siitä voi paikallisesti poiketa paitsi mitä saman asetuksen muissa pykälissä sallitaan.

"3) hoitotason ensihoidon yksikössä:

a) ainakin toisen ensihoitajan on oltava ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma;"

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Upeeta
18 minuuttia sitten, jupet kirjoitti:

Palvelutasopäätöksessä ei määrätä hoitotason ja perustason henkilöstövaatimuksia (paitsi haluttaessa lakia ja asetusta tiukemmiksi). Ensihoitoasetuksen 8 § Ensihoitopalvelun yksiköt ja henkilöstö sisältää minimin eikä siitä voi paikallisesti poiketa paitsi mitä saman asetuksen muissa pykälissä sallitaan.

"3) hoitotason ensihoidon yksikössä:

a) ainakin toisen ensihoitajan on oltava ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma;"

Ikävä kyllä palvelutasopäätös saa määritellä asiat lakia heikommaksi. Olen pahoillani

Share this post


Link to post
Share on other sites
jupet

Laki onkin aika väljä. Asetuksen minimiä kuitenkaan ei voi* alittaa.

*aina voi tehdä mitä vaan mutta voi tulla tuomioita. Vrt. tapaus Kittilä.

Edited by jupet

Share this post


Link to post
Share on other sites
Julma
25.9.2016 klo 17.50, jupet kirjoitti:

Laki onkin aika väljä. Asetuksen minimiä kuitenkaan ei voi* alittaa.

*aina voi tehdä mitä vaan mutta voi tulla tuomioita. Vrt. tapaus Kittilä.

P.k. hyperlinkki

Share this post


Link to post
Share on other sites
jupet
10/13/2016 klo 21.38, Julma kirjoitti:

P.k. hyperlinkki

Ks.yst. http://www.lakimiesuutiset.fi/artikkelit/2016/4-2016/kittilassa-haetaan-kuntapaattajien-virkavastuun-rajoja/

Perseillä vastoin monenlaisia lakeja, asetuksia ja sopimuksia voi ihan vapaasti:

a) jos ko. perseilystä ei ole säädetty rangaistusta

b) ei ole säädetty mitään valvovaa tahoa ja/tai

c) kukaan ei huomaa tai puutu asiaan vaikka a ja b olisivat kunnossa.

Edited by jupet

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...