Jump to content
MAINOS

Terveydenhuolto kaipaa tiimihenkeä ja hierarkian purkua


Reportteri

Recommended Posts

Julkisen terveydenhuollon tehostamisessa tulisi panostaa työyhteisöjen sisäiseen dynamiikkaan ja yhteistyöhön, osoittaa tutkimus. Hoitohenkilöstön yhdessä luomat toimintamallit muokkautuvat ylhäältä annettua ohjeistusta paremmin asiakaslähtöisiksi käytännöiksi. Samalla työhyvinvointi ja potilastyytyväisyys paranevat.

Julkisen sektorin terveydenhuollon yksiköissä painiskellaan alati kiristyvien säästöpaineiden keskellä. Tilannetta yritetään korjata erilaisilla kehitys- ja muutosprojekteilla, joiden tuloksia ja tehokkuutta arvioidaan pääosin aika- tai kustannussäästöillä. Pahimmillaan uudet hankkeet käynnistyvät jo ennen edellisen päättymistä ja tulosten analysointia.

Tehottomuuden taustalla on usein heikkoa johtamista, puutteellista töiden organisointia sekä sisäistä hierarkiaa, joka nakertaa koko työyhteisön yhteistyökykyä. Myös henkilöstön omat vaikutusmahdollisuudet töiden sujuvoittamiseksi jäävät usein ideoiden asteelle.

- Eri ammattiryhmien keskinäinen kanssakäyminen ja luonteva mielipiteenvaihto voi olla hyvinkin vähäistä. Esimerkiksi leikkaussaliin on saatettu hankkia alan viimeisintä teknologiaa ja ammattitaitoa, mutta sisäiset toimintatavat ja organisaatiorakenne eivät tue niiden tehokasta hyödyntämistä, Helsingin yliopiston tutkijatohtori Anu Kajamaa tiivistää.

Sujuvaa hoidon järjestämistä haittaa sekin, että hoitoon osallistuvat tahot sijaitsevat usein eri paikoissa. Kun muutoksia vielä ohjataan selkeästi ylhäältäpäin ja ilman konkreettista tuntumaa käytännön arkeen, jäävät tulokset helposti puolitiehen.

Lähde

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...