Jump to content
MAINOS

Sote-uudistuksesta on saatu ratkaisu


Hoitajat.net

Recommended Posts

Sote-uudistusta valmisteleva parlamentaarinen ohjausryhmä on löytänyt yhteisen ratkaisun sote-järjestämislain keskeisistä pykälistä ja jatkotoimenpiteistä.

 

- Tämä historiallinen ratkaisu saatiin aikaan laajalla yhteistyöllä. Löysimme yhteisymmärryksen, miten suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään laadukkaasti tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Tehtävän vaativuutta lisäsivät muun muassa perustuslakiin ja hankintalakiin liittyvät kysymykset, totesi ohjausryhmän puheenjohtaja peruspalveluministeri Susanna Huovinen tiedotustilaisuudessa.

 

Perustana viisi vahvaa sote-aluetta

 

Ratkaisun perustana ovat sote-alueet, joilla on järjestämisvastuu. Tärkein päätöksenteon väline sote-alueella on kerran neljässä vuodessa hyväksyttävä järjestämispäätös. Sen avulla voidaan ottaa huomioon myös alueiden erityispiirteet.

 

Järjestämispäätöksessä päätetään muun muassa siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan ja ketkä ovat tuottamisvastuussa. Lisäksi siinä päätetään tuottamisvastuussa olevien kuntien ja kuntayhtymien tehtävistä, voimavarojen ja rahoituksen kohdentamisesta sekä lähipalvelujen ja kielellisten oikeuksien varmistamisesta. Järjestämispäätös sisältää myös keskeiset periaatteet yksityisiltä palveluntuottajilta ja järjestöiltä hankittaville palveluille.

 

Tuottamisen periaatteet

 

Sote-alueeseen kuuluvat kunnat päättävät yhteisesti palvelujen tuottamisen periaatteista ja laajuudesta. Sote-alue päättää myös tuottamisvastuun antamisesta kunnille ja kuntayhtymille. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnilla ja kuntayhtymillä on palvelujen tuottamisvastuu sen mukaan, mitä sote-alueen järjestämispäätöksessä on päätetty. Tuottamisvastuun kriteerit määritellään laissa.

 

Sote-alue ohjaa tuottamisvastuussa olevia tahoja ja käy niiden kanssa neuvottelut vuosittain. STM vahvistaa järjestämispäätöksen ja neuvottelee sote-alueiden kanssa vuosittain siitä, miten alueella toteutetaan valtakunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon strategisia linjauksia.

 

Tuottamisvastuussa olevat kunnat ja kuntayhtymät voivat järjestämispäätöksen mukaisesti edelleen tuottaa palveluja itse. Samoin ne voivat hankkia niitä myös muutoin, kuten järjestöiltä ja yrityksiltä sekä palveluseteliä käyttämällä. Myös sote-alueella voi olla omaa tuottamisvastuuta tukipalveluista ja vain poikkeustapauksessa joistakin muista palveluista.

 

Järjestämislain luonnos lausunnoille kuntiin

 

Luonnos lähetetään lausunnoille elokuun puolivälissä. Asiaa koskeva hallituksen esitys saadaan eduskuntaan syksyn aikana.

 

- Sote-uudistus on tärkein sosiaali- ja terveyspalveluja koskeva uudistus vuosikymmeniin. Siksi on tärkeää saada laajasti palautetta nyt tehdyistä ratkaisuista. Tavoitteena on varmistaa suomalaisille laadukkaat ja toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Ohjausryhmän työ sujui hyvässä hengessä ja jatkamme työtämme lausuntokierron jälkeen, totesi ministeri Huovinen.

 

Kalvosarja:

Sote-uudistus - järjestämislain keskeinen sisältö

Link to comment
Share on other sites

Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus turvataan, lähipalvelut turvataan

Paljon luvattu. Tuohan tarkoittaa minun mielestä sitä että täällä maakunnissa joudutaan rakentamaan jo hajoitettua palveluverkkoa uudelleen. Ymmärrän että jokaiselle 300 asukkaan kylälle ei peruspalveluita voida järjestää, mutta sitä en ymmärrä että jopa 7000 asukkaan kasvavista taajamista pitää lapsiperheiden ja vanhusten matkustaa taksilla kymmeniä kilometrejä lääkäripalveluiden perässä. Toivottavasti uudet mammuttituottajaorganisaatiot tuovat koko maan laajuista tasa-arvoa mukanaan.
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...