Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Pöllö

Kuormittava työ voi heikentää terveyttä vanhuudessa

Recommended Posts

Pöllö

Työterveyslaitos (TTL) uutisoi 26.8.2013 tiedotteessaan 41/2013, että kuormittava työ saattaa heikentää terveyttä ja toimintakykyä vanhuudessa. Riittämättömät fyysiset ja psyykkiset resurssit suhteessa kuormittavuuteen ennustavat toimintakyvyn vajauksien lisääntymistä ja terveyden heikkenemistä vanhuudessa. Tulokset perustuvat kunta-alan työntekijöiden 28 vuoden pitkittäistutkimukseen.

 

Keski-iän huono työkyky voi olla aikainen varoitusmerkki myöhemmän iän toimintakyvyn vaikeuksista. Tutkimusaineistossa keski-iän fyysisen ja psyykkisen työn kuormittavuuden todettiin olevan yhteydessä lisääntyneeseen sairaalahoidon tarpeeseen ja ennenaikaiseen kuolemaan. Tulokset viittaavatkin, että työn korkean kuormittavuuden pitkäkestoisia haittoja voitaisiin ehkäistä ennalta sopeuttamalla työ henkilön resurssien mukaiseksi. Ikääntyvän työvoiman hyvinvoinnin edistäminen voi estää terveyden heikkenemistä eläkkeelle siirtymisen jälkeen.

 

Tiedotteessa 40/2013 todetaan, että monia sairauksia voitaisiin ehkäistä työn psykososiaalista kuormitusta vähentämällä. Riski tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuviin työkyvyttömyyseläkkeisiin voisi vähentyä jopa 37 prosenttia ja mielenterveyssyistä johtuviin työkyvyttömyyseläkkeisiin vajaat 20 prosenttia. Lisäksi sydän- ja verisuonisairauksien ja muiden kroonisten sairauksien ehkäisy on tärkeää työuria pidennettäessä. Työstressi ja työn epävarmuus ovat esimerkiksi yhteydessä noin 20 prosenttia kohonneeseen sydäntaudin vaaraan. Pitkään jatkuva liiallinen työkuormitus lisää myös masennusriskiä. Tutkimustieto konkreettisista keinoista vähentää työpaikkojen psykososiaalista kuormitusta on kuitenkin puutteellinen. Työn suunnittelussa normaaleja ikään liittyviä muutoksia huomioidaan aivan liian harvoin. Esimerkiksi parempi mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin voi lisätä ikääntyvien työssä pysymistä.

 

Lue lisää TTL:n sivuilta tiedotteesta 41/2013: http://www.ttl.fi/fi/tiedotteet/Sivut/tiedote_412013.aspx ja tiedotteesta 40/2013: http://www.ttl.fi/fi/tiedotteet/Sivut/tiedote40_2013.aspx.

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...