Jump to content
 

Arkistoitu

Tämä aihe on arkistoitu, siihen ei voi enää vastata.

Reportteri

Vaarallisten aineiden käyttöä koskeva laki laajeni koskemaan terveydenhuollon laitteita

Recommended Posts

Reportteri

Kesäkuussa voimaan tullut laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskee muun muassa terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita. Lain taustalla on EU:n direktiivi. Vaarallisten aineiden käyttörajoitukset koskevat siirtymäaikojen jälkeen terveydenhuollon laitteita lukuun ottamatta tiettyjä laitteita ja käyttötarkoituksia, jotka on toistaiseksi rajattu lain soveltamisalan ulkopuolelle. Laki rajoittaa kadmiumin, lyijyn, elohopean, kuudenarvoisen kromin, polybromattujen bifenyylien ja polybromattujen difenyylieetterien käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Rajoituksilla vähennetään vaarallisten aineiden vaikutuksia jätteiden käsittelyssä ja ehkäistään vaarallisten aineiden leviämistä ympäristöön.

Lisätietoja aiheesta www.valvira.fi/luvat/terveydenhuollon_laitteet_ja_tarvikkeet/laitelainsaadanto/rohs-laki

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille

×