Jump to content
MAINOS

Päivystysasetus voimaan elokuussa?


Pöllö

Recommended Posts

Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministeriryhmä on hyväksynyt ns. päivystysasetuksen (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä), ja asetus tullee ministerin hyväksyttäväksi elokuussa.

 

Päivystys on oleellinen osa terveyspalveluiden kokonaisuutta. Asetuksen tavoitteena on parantaa ja yhtenäistää päivystyksen laatua ja potilasturvallisuutta. Asetus säätäisi edellytyksistä erikoisaloilla, joissa potilaiden yhdenvertaisuus, potilasturvallisuus ja päivystyspalvelujen laatu vaativat erityisjärjestelyjä. Lausunnolle lähetetyn asetusluonnoksen mukaan asetus vaatii kiireellistä hoitoa olevan saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina. Päivystyksen kokonaisuudessa on otettava huomioon myös suun terveydenhuollon, mielenterveys- ja päihdepalvelut, iäkkäiden palvelut ja vammaisten tarvitsemat palvelut, sekä tarjottava myös lapsia huomioiva palvelu. Kiireellistä hoitoa antavassa yksikössä on oltava riittävän koulutuksen ja kokemuksen omaava moniammatillinen henkilökunta, ja toimintayksikössä olisi oltava virkasuhteessa oleva laillistettu lääkäri.  

 

Lausunnolle lähetetyn asetusluonnoksen mukaan perusterveydenhuollon kiireellisiä potilaita voitaisiin ohjata sairaanhoitajan tai muun laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolle. Ei-lääketieteellisestä syystä hakeutuvalle henkilölle olisi annettava mahdollisuus keskustella päivystyksen sairaanhoitajan tai sosiaalihuollon ammattihenkilön kanssa. Päihtyneen hoidon tarve on arvioitava. Päihtyneen henkilön akuuttihoidon yhteydessä on arvioitava myös päihdehuollon tarve.

 

Eri erikoisaloille asetusluonnoksessa löytyy erilaisia vaatimuksia, esimerkiksi sisätautien ympärivuorokautisessa yksikössä täytyy olla mm. mahdollisuus aloittaa hoidot riittävien laboratorio- ja kuvantamistutkimuksien avulla tarvittaessa etäkonsultaatioiden tukemana, valmius verikeskustoimintaan ja tehostettuun valvontaan. Erityisvastuualueella on sovittava kardiologian ympärivuorokautisen päivystyksen järjesteämisestä ja tarpeenmukainen toimenpiteellinen hoito on oltava saatavissa vähintään yhdessä erityisvastuualueen päivystysyksikössä. Synnytysyksikössä on oltava naistentautien, synnytysten sekä anestesiologian erikoislääkärit tai aiheisiin hyvin perehtyneet lääkärit, riittävästi kätilöitä, leikkausta avustavaa henkilökuntaa, nopeasti saatavilla oleva lastenlääkäri tai lasten hoitoon perehtynyt lääkäri, sekä valmius synnyttäjän tai vastasyntyneen siirtämiseen vaativan erikoissairaanhoidon yksikköön. 

 

STM on pyytänyt asetuksesta lausuntoja viime vuonna. Lausuntoaika päättyi 30.9.2012. Lausuntopyyntö, asetusluonnos ja taustamuistio päivystysasetukseen ovat tällä hetkellä luettavissa STM:n vireillä olevien asioiden sivustolla osoitteessa http://www.stm.fi/vireilla/lausuntopyynnot. Asetusluonnokseen pääsee suoraan: http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=5069262&name=DLFE-20819.pdf ja taustamuistioon: http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=5069262&name=DLFE-20820.pdf. Lausuntokierroksella pyydettiin kannanottoja mm. päällekkäisyyksien poistamiseen, potilasvirtojen tarkoituksenmukaiseen ohjaamiseen ja potilasturvallisuuteen, henkilöstön käyttämistä tehokkaasti, palveluketjukokonaisuudesta ensihoidosta päivystyksen kautta muihin palveluihin ja mm. kiireellisen hoidon tarpeen arvioinnista sekä alueellisia näkemyksiä. Asetus on saattanut muuttua lausunnolla olleen luonnoksen jälkeen. Kun asetus on hyväksytty, se on luettavissa esimerkiksi Finlexistä: www.finlex.fi.

Jos potilas on sekavampi kuin meidän yksikössä hoitajansa, kuuluu potilas sairaalahoitoon...

Ylpeiksi jumalat tekevät ensin heidät, jotka jumalat haluavat tuhota.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...