Jump to content
 

Arkistoitu

Tämä aihe on arkistoitu, siihen ei voi enää vastata.

Pöllö

EMA: kodeiinia suositellaan rajoitettavaksi lasten kivunhoidossa

Recommended Posts

Pöllö

Euroopan lääkeviraston (EMA) lääketurvallisuuden riskinarviontikomitea (PRAC) toteaa, että lasten kivunhoidossa käytettyyn kodeiiniin on raportoitu useita vakavia haittavaikutuksia. Useimmat haittavaikutukset ovat ilmenneet uniapnean vuoksi tehdyn kita- tai nielurisojen poiston yhteydessä. Riskinarviointikomitea suosittelee kodeiinia käytettävän vain tilanteissa, joissa hyödyt ylittävät riskit. Kodeiinia ei tulisi käyttää lainkaan alle 18-vuotiaille uniapneaan liittyvässä kita- tai nielurisojen poistossa. Kodeiinia tulisi käyttää vain yli 12-vuotiaille lapsille akuutin kohtalaisen kivun hoidossa, jos muut miedommat kipulääkkeet ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Hengitysvaikeuksia aiheuttavia sairauksia sairastavien lasten ei tulisi käyttää kodeiinia.

 

Aiheesta lisää FIMEA:n tiedotteessa 14.6.2013 (sisältää linkin EMA:n tiedotteeseen): http://www.fimea.fi/ajankohtaista/laaketurvallisuustiedotteet/laaketurvallisuustiedotteet_uutissivu/1/0/eman_laaketurvallisuuden_riskinarviointikomitea_suosittaa_rajoittamaan_kodeiinin_kayttoa_lasten_kivunhoidossa

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
MaHa

Tämä tiedote noudattaa normaalia kaavaa. Mutta, mitä pitäisi antaa lapsille alle 12v, jos normaalit kipulääkkeet eivat auta?

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Pöllö

Tämä tiedote noudattaa normaalia kaavaa. Mutta, mitä pitäisi antaa lapsille alle 12v, jos normaalit kipulääkkeet eivat auta?

 

Hyvä kysymys. Tuossa kodeiiniasiassa ongelmatiikka liittynee ns. ultranopeisiin metaboloijiin, jolloin kodeiinista muodostuu nopeasti suuri määrä morfiinia elimistössä. Pieni määrä kodeiinistahan metaboloituu morfiiniksi. Sairaalaympäristössähän vahvojen opiaattien annostelu lapselle on melko tuttua, ja annostelu tarkempaa, kun metaboliaongelma voidaan väistää. Kotona... Niin, mitä? Tramadoli voisi olla yksi vaihtoehto, siinähän löytyy varsin erilaisia lääkemuotojakin.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
MaHa

 

Tämä tiedote noudattaa normaalia kaavaa. Mutta, mitä pitäisi antaa lapsille alle 12v, jos normaalit kipulääkkeet eivat auta?

 

Hyvä kysymys. Tuossa kodeiiniasiassa ongelmatiikka liittynee ns. ultranopeisiin metaboloijiin, jolloin kodeiinista muodostuu nopeasti suuri määrä morfiinia elimistössä. Pieni määrä kodeiinistahan metaboloituu morfiiniksi. Sairaalaympäristössähän vahvojen opiaattien annostelu lapselle on melko tuttua, ja annostelu tarkempaa, kun metaboliaongelma voidaan väistää. Kotona... Niin, mitä? Tramadoli voisi olla yksi vaihtoehto, siinähän löytyy varsin erilaisia lääkemuotojakin.

 

Sama ongelma tramadolilla ja kodeiinilla naiden ultranopeiden metaboloijien kanssa. Tramadoli ja kodeiini metaboloituu saman CYP2D6 n avulla. Lisaksi tramadoli aiheuttaa useammin kouristeluja, varsinkin lapsilla, kuin kodeiini.

Lahde: todella tieteellinen wikipedia

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille

×