Jump to content
MAINOS

Ensihoitopalvelun puutteellinen valvonta ja alueellinen epätasa-arvo ovat uhka potilasturvallisuudelle


Hoitajat.net

Recommended Posts

Terveydenhuoltolaki edellyttää, että toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Terveydenhuoltolaki ja asetus ensihoitopalveluista eivät kuitenkaan ole parantaneet ensihoidon saatavuutta. Valvonnan puute, eriarvoisuus palvelujen saannissa sekä toiminnan laatuongelmat ovat nousseet esiin valtakunnallisesti.

äkillisesti sairastuneen tai vakavasti loukkaantuneen tapahtumapaikalla saaman ensihoidon taso voi vaihdella kohtalokkain seurauksin maan eri osissa. Osassa sairaanhoitopiirejä ambulanssien henkilöstöltä edellytetään ensihoitaja AMK tai sairaanhoitajan tutkintoa, mutta lainsäädäntö sallii edelleen ambulanssien miehittämisen myös ilman terveydenhuollon ammattitutkintoa olevilla henkilöillä. Potilaan tilaan nähden riittämätön koulutus ja osaaminen on uhka potilasturvallisuudelle ja asettaa kiireellistä hoitoa tarvitsevat eriarvoiseen asemaan.

Tällä hetkellä tarkastellaan kriittisesti lääkäreiden tutkintotodistusten aitoutta. Samaan aikaan on kuitenkin mahdollista työskennellä ambulanssissa ilman minkäänlaista terveydenhuollon tutkintoa, terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonnan ulkopuolella.

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry on jo terveydenhuoltolain valmistelun yhteydessä ollut huolissaan edellä esitetystä tilanteesta. Sosiaali- ja terveysministeriölle 2010 antamassaan lausunnossa Suomen Ensihoitoalan Liitto ry on korostanut, että minimivaatimuksena ensihoitopalvelussa (ambulanssissa) työskentelemiseen tulee olla terveydenhuollon ammattitutkinto ja ensihoitotyön pätevyys. Lisäksi Suomen Ensihoitoalan Liitto ry on lähettänyt ensihoidon laatua, potilasturvallisuutta sekä pätevyys- ja kelpoisuusehtoja ensihoitotyössä käsittelevän kirjelmän Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira). Valvira ei ole toistaiseksi vastannut kirjelmään.

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry ja TEHY ry ovat tiedottaneet sairaanhoitopiireille säädösten puutteellisuudesta henkilöstön pätevyys- ja kelpoisuusvaatimusten osalta. Kirjeessä on kehotettu sairaanhoitopiirejä huolehtimaan siitä, että ensihoitopalvelussa työskentelevillä tulee kaikilla olla terveydenhuollon ammattitutkinto.

Ensihoitopalvelun kilpailuttaminen on johtanut vakaviin ongelmiin. äärimmilleen kiristetty kilpailu on johtanut siihen, että useiden sairaanhoitopiirien alueella toimivat tuottajat ovat ajautuneet vakaviin taloudellisiin ongelmiin. Suomen Ensihoitoalan Liitto ry on jo vuonna 2009 pyytänyt Sosiaali- ja terveysministeriötä kiinnittämään huomiota ensihoitopalvelun kilpailuttamisesta aiheutuviin ongelmiin. Suomen Ensihoitoalan Liiton näkemyksen mukaan kunnat ja sairaanhoitopiirit eivät hallitse ensihoitopalvelun kilpailuttamista niin, että laatu ja riittävä saatavuus (ml. lähtövalmius) turvattaisiin. Kirjelmässä tuotiin jo tuolloin esiin riski ensihoitopalvelun joutumisesta ”markkinahumun” ja erilaisten voittoa tavoittelevien sijoitusrahastojen omistaminen yritysryppäiden uhriksi.

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry pitää välttämättömänä, että ensihoitotyössä työskentelevien pätevyys- ja kelpoisuusehtoihin puututaan. Säädöksiä tulee täsmentää niin, että ensihoitopalvelussa ei ole mahdollista työskennellä ilman terveydenhuollon tutkintoa. Tämä edellyttää ensihoitoa ohjaavan asetuksen muuttamista.

Sairaanhoitopiirien tulee huolehtia siitä, että ensihoitopalvelujen kilpailuttamisen lähtökohtana on ensihoitopalvelun tasa-arvoinen saatavuus. Palvelutasoa suunniteltaessa sairaanhoitopiireillä tulee olla käytettävissään myös ensihoitotyön käytännön ja hallinnon osaamista.

Suomen Ensihoitoalan Liitto ry

Heikki Sederholm

puheenjohtaja

0400454646

heikki.sederholm@sehl.fi

http://www.tehy.fi/t...x22250=21817610

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Sen verran on varmaankin vahvat epäviralliset poliittiset kytkökset näitä kouluttamattomia pakettiautoihin ajavalla organisaatiolla arkadianmäen suuntaan, että tuollainen ei tule toteutumaan minun elinaikanani. Eikös lain valmistelussakin ollut tapana kysyä neuvoja täysin muilta organisaatioilta kuin sehliltä ja tehyltä joiden nyt voisi kuvitella asiasta jotain tietävän?

Fiksua tekstiä mediahuomiota ajatellen toki tuo heikin tiedote, lisää vaan noita.

Link to comment
Share on other sites

Sen verran on varmaankin vahvat epäviralliset poliittiset kytkökset näitä kouluttamattomia pakettiautoihin ajavalla organisaatiolla arkadianmäen suuntaan, että tuollainen ei tule toteutumaan minun elinaikanani.

Ja jos nyt ihan totta puhutaan niin palomiesten akuuttipuolen taitamattomuus ja osallistuminen ensihoidollisiin tehtäviin ei ole se ensihoidon suurin ongelma johon kannattaa kaikki paukut satsata. Hyvä jos saadaan palo ja sakupuoli eriytettyä, mutta mieluummin näkisin parin muun asian toteutuvan ennen tätä...
Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...