Jump to content
MAINOS

STM: Työryhmä: Akuuttilääketieteestä uusi lääketieteen erikoisala


Reportteri

Recommended Posts

Erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallista uudistamistavalmistellut työryhmä esittää akuuttilääketiedettä uudeksilääketieteen erikoisalaksi ja hammaslääketieteellistädiagnostiikkaa uudeksi hammaslääketieteen erikoisalaksi. Työryhmäluovutti raporttinsa peruspalveluministeri Paula Risikolle tiistaina 12. huhtikuuta 2011.

Uusien erikoisalojen lisäksi työryhmä teki ehdotuksia myöskoulutuksen kehittämiseen. Työryhmän mukaanerikoislääkärikoulutuksessa tulisi kiinnittää erityistä huomiotakaikkien erikoisalojen päivystys- ja yleisosaamiseen erityisestisisätautien ja kirurgian aloilla. Kaikki sisätautialoilleerikoistuvat suorittaisivat sisätautien erikoislääkärin tutkinnonja kirurgian erikoisaloilla runkokoulutusta pidennettäisiin.

Työryhmä esittää lasten- ja nuorisopsykiatrian koulutusohjelmienyhdistämistä ja uuden lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoisalanperustamista. Erikoisalan koulutusaika olisi kuusi vuotta. Lisäksityöryhmä ehdottaa radiologian erikoislääkärikoulutuksen pituudenmuuttamista kuuteen vuoteen ja kliinisten laboratorioalojenrunkokoulutuksen yhdistämistä.

Erikoishammaslääkärikoulutuksen lisääminen on välttämätöntä

Työryhmä pitää erikoishammaslääkärikoulutuksen lisäämistävälttämättömänä, sillä seuraavan kymmenen vuoden aikana 60prosenttia erikoishammaslääkärin tutkinnon suorittaneista jääeläkkeelle. Gerodontologia pitäisi lisätä kliinisenhammaslääketieteen uudeksi osa-alueeksi, sillä ikäihmisten määränkasvaessa myös palvelujen ja osaamisen tarve kasvaa.

Työryhmä esittää hammaslääketieteen terveydenhuollonerikoistumiskoulutuksen toteuttamista myös palvelujärjestelmässä,jolloin koulutuksesta syntyviä kustannuksia voidaan korvataerityisvaltionosuuksin. Koulutus tapahtuu tällä hetkelläkäytännössä kokonaan yliopistojen koulutusviroissa, joiden palkkamaksetaan yliopistojen määrärahoista.

Vahvempaa valtakunnallista koordinaatiota

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen tarvitaanvahvempaa valtakunnallista koordinaatiota. Työryhmä ehdottaasäädettäväksi lääkärien ja hammaslääkärien valtakunnallisestayhteistyöelimestä, jonka tehtävänä on ohjata erikoislääkäri- jaerikoishammaslääkärikoulutuksen erityisvaltionosuuksiapalvelujärjestelmän tarpeiden mukaisesti. Sosiaali- jaterveysministeriö olisi vastuussa työryhmän asettamisesta.

Lisätietoja

Osastopäällikkö Päivi Sillanaukee, p. 09 160 73313

Lääkintöneuvos Anne Nordblad, p. 09 160 73240

Lakimies Mari Laurén, p. 09 160 72438

 

Lähde

Link to comment
Share on other sites

Tätä on odotettukin pitkään.

Miten tämän erikoisalan saamiseksi Suomeen on kestänyt iät ja ajat, kun on jopa urheilulääketiede kyhätty aikoinaan kasaan.

"If you ain't part of a solution, you are solid or gas."

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...