Jump to content
MAINOS

STM: Työryhmä: Lasten ja nuorten alkoholin käyttöä vähennettävä


Reportteri

Recommended Posts

Alkoholimainonnan rajoituksia selvittänyt työryhmä katsoo, ettäon erityisen tärkeätä ehkäistä lasten ja nuorten alkoholin käyttöäja myöhentää alkoholin käytön aloitusikää. Työryhmän mukaan vuonna2008 voimaan tulleita alkoholimainonnanrajoituksia noudatetaankattavasti. Työryhmän enemmistö ei näe, että alkoholinmielikuvamainontaan olisi syytä tehdä lainsäädäntömuutoksia.

Uudet säännökset vähentäneet altistusta alkoholimainontaan

Työryhmän mukaan alkoholimainonnan uusia rajoituksia noudatetaankattavasti. Vuonna 2008 voimaan tulleet rajoitukset ovat jossainmäärin vähentäneet lasten ja nuorten altistumistaalkoholimainonnalle.

Työryhmän mukaan niin sanotun mielikuvamainonnan kieltäminenkansallisella päätöksellä eli siirtyminen alkoholintuotetietomainontaan ei välttämättä vähentäisi alkoholin mainontaaeikä lasten ja nuorten altistumista alkoholin mainonnalle.Lisärajoitukset voisivat siirtää alkoholin mainontaa enenevästisääntelemättömiin ympäristöihin, kuten internetiin. Työryhmänenemmistön mukaan alkoholin mielikuvamainontaan ei tässä vaiheessaole tarkoituksenmukaista tehdä lainsäädäntömuutoksia.

Tarvitaan useita keinoja lasten ja nuorten alkoholin käytön vähentämiseksi

Työryhmä katsoo, että lasten ja nuorten alkoholin käytönvähentämiseen ja käytön aloittamisiän myöhentämiseen tulee javoidaan vaikuttaa erilaisin toisiaan tukevin keinoin. Ratkaisujentulee olla tutkimustietoon perustuvia, vaikuttaviksi todettujamenetelmiä ja hyviä käytäntöjä.

Työryhmä esittää, että alkoholituotteiden valmistajien, myyjienja mainostajien yhteiskuntavastuuseen tulee kuuluaalkoholihaittojen vähentäminen, lasten ja nuorten alkoholin käytönvähentäminen sekä alkoholin käytön aloittamisiän myöhentäminen.Työryhmä esittää lisäksi, että alkoholilaissa säädetyn alaikäistenalkoholijuomien hallussapitokiellon valvontaa tehostetaan januorten alkoholinkäyttöön puuttumista julkisilla paikoillatiukennetaan.

Vanhempien ja muiden aikuisten vastuu lasten ja nuortenalkoholin käytössä korostuu. Aikuisella - vanhempana, päättäjänä jakasvattajana - on suuri vaikutus lasten ja nuorten alkoholinkäyttöön. Vastuullinen vanhemmuus ja viisas päätöksentekosuojelevat lapsia parhaiten alkoholin aiheuttamilta ongelmilta.

Työryhmän tekemä muistio lähtee lausuntokierrokselle, jonkajälkeen päätetään jatkotoimista. Työryhmä ei ole ollutjohtopäätöksissään yksimielinen.

Sosiaali- ja terveysministeriön syyskuussa 2009 asettamantyöryhmän tehtävänä oli selvittää 1.1.2008 voimaan tulleidenalkoholimainontarajoitusten vaikutukset, arvioidamielikuvamainontaa koskevien lisätoimenpiteiden tarpeellisuutta jakoota tutkimusnäyttöä alkoholimainonnan vaikutuksesta nuoriin januoriin aikuisiin. Työryhmän toimikausi oli 1.9.2009 -31.5.2010.

Alkoholimainonnan rajoituksia selvittäneen työryhmän muistio onluettavissa sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla 4.kesäkuuta.

Lisätietoja

Työryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Vesa Rantahalvari, p.(09) 160 73165, etunimi.sukunimi@stm.fi

Lähde

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Työryhmä ei ole ollut johtopäätöksissään yksimielinen.

Erimielisyys työryhmän asiantuntijoiden kesken kuvastaa asian vaikeutta ja monitahoisuutta; ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa kasvattaa lapsia tässä(kään) asiassa. Sen vuoksi en itse hyväksy mitään ehdottomia ikärajoja tai kieltoja; vastuullisesti käyttäytyvä vanhempi kyllä tietää mikä on parasta omalle lapselle. Ja jos ei tiedä niin silloin tuskin ikärajoilla ja kielloillakaan ei ole paljoa merkitystä.

Link to comment
Share on other sites

Monessa tapauksessa nuorten sakottaminen ja siiderien kaataminen viemäriin on oikein ja täysin perusteltua.

Mutta riskejäkin tuohon poliisien kovenevaan ja toisinaan melko ymmärtämättömään linjaan sisältyy. Ei voi olla jonkinlaisia jälkiä jättämättä jos suhtautuminen vähän vaille 18 vuotiaisiin jotka puistossa piknikillä valkkaripullon korkkaavat.on täsmälleen sama kuin 2 promillen kännissä oksenteleviin 13-vuotiaisiin; eli siiderit/valkkarit viemäriin, nuhtelut, sakot, soitto kotiin ja lastensuojeluilmoitukset. Koveneva linja saattaa aiheuttaa ikäviä vastareaktiota, varsinkin jos nuoret kokevat virkavallan toiminnan epäreiluna ja jos tuo valvonnan lisääntyminen, sakottaminen ja lastensuojeluilmoitusten täyttäminen on yhteiskunnan ainoa konkreettinen viesti nuorten alkoholinkäytön hillitsemiseksi.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...