Jump to content
MAINOS

Kysymyksiä työajasta ja lomista


Polla

Recommended Posts

Onko työnantajalla oikeus siirtää kesälomaa kysymättä työntekijän mielipidettä? Onko työntekijällä oikeus kieltäytyä tekemästä pitkää päivää? Ei kai lainmukaan pakko tehdä?

Älä ylpeile sillä, ettet ole koskaan kaatunut vaan sillä, että olet aina noussut ylös.- Joseph Campbell-

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Onko työnantajalla oikeus siirtää kesälomaa kysymättä työntekijän mielipidettä?

Jo vahvistettua lomaa ei saa siirtää ilman työntekijän lupaa. Lomia suunnitellessa pitää kuulla työntekijää, mutta työnantaja päättää viimekädessä loman sijainnin.

Onko työntekijällä oikeus kieltäytyä tekemästä pitkää päivää? Ei kai lainmukaan pakko tehdä?
Pitkiin päiviin tarvitaan aina työntekijän suostumus.
Link to comment
Share on other sites

Noista pitkistä päivistä. Kannattaa sanoa et haluatko kokeilla vai laitetaanko listalle pysyväks.... Mä menin lupautuu et voin kokeilla mut pysyväks "haitaks" jäi ja ku olisin halunnut luopua niistä alkoi nikottelu -Ku sä oot luvannut tehdä niitä.... :o

Link to comment
Share on other sites

Noista pitkistä päivistä. Kannattaa sanoa et haluatko kokeilla vai laitetaanko listalle pysyväks.... Mä menin lupautuu et voin kokeilla mut pysyväks "haitaks" jäi ja ku olisin halunnut luopua niistä alkoi nikottelu -Ku sä oot luvannut tehdä niitä.... :o

Kiukutelkoon vapaasti, mutta niitä ei ole pakko tehdä.

Link to comment
Share on other sites

Siis vielä tarkennan tota Pollan lomakysymystä, eli siis kun työntekijälle ei ole mainittu ennen lomien vahvistamista, että se on siirretty elokuun lopusta toukokuun loppuun, vaikka sen elokuun piti olla ok...? Se on yhä sallittua...? (Kyseessä pitkä sijaisuus, jonka sopimukset kirjoitetaan 6vkon pätkissäkin vielä...)

Anna muutokselle aikaa. Eihän mikään voi kasvaa pellossa, jota jatkuvasti kynnetään.

Link to comment
Share on other sites

Siis vielä tarkennan tota Pollan lomakysymystä, eli siis kun työntekijälle ei ole mainittu ennen lomien vahvistamista, että se on siirretty elokuun lopusta toukokuun loppuun, vaikka sen elokuun piti olla ok...? Se on yhä sallittua...? (Kyseessä pitkä sijaisuus, jonka sopimukset kirjoitetaan 6vkon pätkissäkin vielä...)

Eihän sellainen käytös työnantajan puolelta ole millään tavalla asiallista, mutta ilmeisen laillista se kyllä on. Toisaalta jos sopimusta kirjoitetaan vain 6vk:n pätkissä, ei lomaa edes voi vahvistaa sellaiseen kohtaan, josta ei ole työsopimusta olemassa.

Ja jos kyseessä on pitkä sijaisuus, en ainakaan henkilökohtaisesti suostuisi tekemään sitä vain 6vk:n pätkissä annetuissa sopimuksissa. Kannattaisi keskustella tiukasti siitä asiasta. Voi tietenkin olla, ettei se tuota sen pidempää sopimusta, mutta ko. kaltainen sijaisuuden pätkiminen on kyllä lähes laittomuuden rajoilla.

Itse asiassa, ko. kaltaiset teot antavat työnantajasta varsin huonon kuvan. Kannattaisikohan katsella muualta töitä??

Oppia ikä kaikki.

Link to comment
Share on other sites

Hehe, 6vkon työsopparit on kyykytystä, mutta toisaalta työntekijäkin saa oikeuden vaihtaa mieleisempään työhönsä 6vkon välein... (ei oo mun työsoppari). Itsehän tein viime vuonna niin, että jäin kiistellyimpään loma-aikaan hoitovapaalle, puoliksi näpäyttääkseni.

Anna muutokselle aikaa. Eihän mikään voi kasvaa pellossa, jota jatkuvasti kynnetään.

Link to comment
Share on other sites

Se oli fiksu veto :o

Omassa työpaikassani - vaikka sielläkään ei tosiaankaan täydellistä ole - sijaisille, lukuunottamatta ihan kesätyöntekijöitä, tehdään yleensä 6 - 12 kk:n työsopparit. Kesätyöntekijöillekin ainakin 2kk:n mittaiset.

Oppia ikä kaikki.

Link to comment
Share on other sites

Ja jos kyseessä on pitkä sijaisuus, en ainakaan henkilökohtaisesti suostuisi tekemään sitä vain 6vk:n pätkissä annetuissa sopimuksissa. Kannattaisi keskustella tiukasti siitä asiasta. Voi tietenkin olla, ettei se tuota sen pidempää sopimusta, mutta ko. kaltainen sijaisuuden pätkiminen on kyllä lähes laittomuuden rajoilla.

Yksiköt on toisinaan hankalassa välikädessä. Ne eivät pysty aina tekemään pitkiä sopimuksia, vaikka haluaisivat ja vaikka se olisi sekä työntekijän, että yksikön kannalta yksinkertaisinta ja järkevää. Nyt on esim. Husissa sellainen tilanne, että yli 45 päivän työsopimuksiin tarvitaan täyttölupa. Yksiköissä, joissa on tiukat säästötavoitteet, ei täyttölupia automaattisesti tipu. Tietyt yksiköt kiertävät määräystä, pätkimällä työsopparit 6vk:n pätkiin, jotta ylipäätään pystyvät palkkaamaan sijaisuuteen työntekijän.

Kokemus on hyvä opettaja, mutta lähettää sikamaisen isoja laskuja

Link to comment
Share on other sites

Apua tarvittaisiin SK-tessin tulkinnassa ja lomapäivissä. Nyt ei ole mahdollista katsoa Tehyn sivuiltakaan, joten siksi kysyn täällä. Sunnuntai ei vähennä lomapäiviä lomalla, mutta koskeeko tuo sunnuntaisääntö täysiä viikkoja vai myös esim. jos loma alkaisi sunnuntaina ( ja suunniteltu työvuoro myöskin alkaisi sunnuntaina, jolloin loma alkaa). Ja entä juhlapyhät kuten juhannuspäivä, vähentääkö se normaalisti lomapäiviä vai lasketaan sunnuntaiksi eli ei vähennä? Ja sehän pätee myös, että lomapäivällä ei saa aloittaa lomaa vapailla jos se vähentää lomapäiviä ilman työntekijän suostumusta?! Olen kiitollinen jos joku osaa vastata smile.png

E: ei juhannuspäivä taida vähentää mitään, kun eihän SK-tes huomio noita ylimääräisiä pyhiä mitenkään..

Jos on onneton, on ainakin toivoa paremmasta

Link to comment
Share on other sites

Ja jos kyseessä on pitkä sijaisuus, en ainakaan henkilökohtaisesti suostuisi tekemään sitä vain 6vk:n pätkissä annetuissa sopimuksissa. Kannattaisi keskustella tiukasti siitä asiasta. Voi tietenkin olla, ettei se tuota sen pidempää sopimusta, mutta ko. kaltainen sijaisuuden pätkiminen on kyllä lähes laittomuuden rajoilla.

Yksiköt on toisinaan hankalassa välikädessä. Ne eivät pysty aina tekemään pitkiä sopimuksia, vaikka haluaisivat ja vaikka se olisi sekä työntekijän, että yksikön kannalta yksinkertaisinta ja järkevää. Nyt on esim. Husissa sellainen tilanne, että yli 45 päivän työsopimuksiin tarvitaan täyttölupa. Yksiköissä, joissa on tiukat säästötavoitteet, ei täyttölupia automaattisesti tipu. Tietyt yksiköt kiertävät määräystä, pätkimällä työsopparit 6vk:n pätkiin, jotta ylipäätään pystyvät palkkaamaan sijaisuuteen työntekijän.

Ja sitten työnantajat ihmettelee, että miksi ei ole riittävästi työntekijöitä!

Oppia ikä kaikki.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Itseasiassa työnantajalla on oikeus siirtää vahvistetutkin vsl, mutta perusteet tulisivat olla hyvät..(ainakin pääluottamusmies näin minulle sanoi..) no niitähän ta varmasti keksii..

KVTESsistä en parempaa löytänyt: (sivu nro 100)

Viranhaltijan vuosiloman siirtäminen tai keskeyttäminen

6 mom. Viranhaltijan vuosilomaa voidaan siirtää tai jo aloitettu vuosiloma keskeyttää, mikäli siirtäminen tai keskeyttäminen on tarpeellista julkisen vallan käyttöön liittyvistä painavista syistä taikka välttämätöntä laissa säädettyjen terveyteen tai turvallisuuteen liittyvien tehtävien hoitamiseksi.

Siirtämisestä on pyrittävä ilmoittamaan viranhaltijalle vähintään kaksi viikkoa ennen loman tai sen osan alkamista. Erityisen painavasta syystä vuosiloman ajankohtaa voidaan siirtää tai vuosiloma keskeyttää kahden viikon ilmoitusaikaa noudattamatta. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen tällaisen päätöksen tekemistä.

Itsellani on mielikuva, ettei työnantaja voisi mielivaltaisesti tekemään pitkiä päiviä, mutta jos nyt ymmärsin KVTESsin oikein, niin se riippuu työsopimuksesta(?)..jaksotyöstä KVTES mielestäni toteaa hyvin ristiriitaisesti..joten en osaa siitä sanoa mitään...

7 § Yleistyöaika

Säännöllinen työaika

1 mom. Säännöllinen työaika on enintään 9 tuntia vuorokaudessa ja enintään

38 tuntia 15 minuuttia viikossa (täysi työaika). Säännöllinen viikkotyöaika

voidaan järjestää myös siten, että se on keskimäärin 38 tuntia

15 minuuttia enintään 6 viikon ajanjaksossa.

9 § Jaksotyöaika

Säännöllinen työaika

1 mom. Työaikalain 7 §:ssä tarkoitetussa työssä, jossa työaika on järjestetty jaksotyöksi, säännöllinen työaika on 3 viikon pituisena työaikajaksona enintään 114 tuntia 45 minuuttia (täysi työaika). Vastaavasti 2 viikon työaikajakson täysi säännöllinen työaika on enintään 76 tuntia 30 minuuttia.

Säännöllinen työaika voidaan järjestää myös siten, että se on kahden peräkkäisen 2 tai 3 viikon tai kolmen peräkkäisen 2 viikon työaikajakson aikana keskimäärin edellä mainittu. Säännöllinen työaika ei saa kummankaan 3 viikon ajanjaksona ylittää 128 tuntia eikä yhdenkään 2 viikon ajanjaksona 88 tuntia.

Jaksotyössä vuorokautista ja viikoittaista työaikaa ei ole määritelty eikä

vuorokautisen ja viikoittaisen ylityön erotteleminen ole mahdollista.

Työvuoron pituus jaksotyössä

2 mom. Jaksotyössä työvuoro on säännönmukaisesti enintään 10 tunnin pituinen,

jolleivät viraston tai laitoksen toiminnan kannalta välttämättömät

lyhytaikaiset poikkeukset muuta aiheuta tai toimivaltainen viranomainen

ja asianomainen sopijajärjestö paikallisesti toisin sovi. Psykiatrisissa

sairaaloissa ja kehitysvammalaitoksissa voi yötyövuoro kuitenkin

olla 11 tunnin pituinen.

Link to comment
Share on other sites

Itseasiassa työnantajalla on oikeus siirtää vahvistetutkin vsl, mutta perusteet tulisivat olla hyvät..(ainakin pääluottamusmies näin minulle sanoi..) no niitähän ta varmasti keksii..

KVTESsistä en parempaa löytänyt: (sivu nro 100)

Viranhaltijan vuosiloman siirtäminen tai keskeyttäminen

6 mom. Viranhaltijan vuosilomaa voidaan siirtää tai jo aloitettu vuosiloma keskeyttää, mikäli siirtäminen tai keskeyttäminen on tarpeellista julkisen vallan käyttöön liittyvistä painavista syistä taikka välttämätöntä laissa säädettyjen terveyteen tai turvallisuuteen liittyvien tehtävien hoitamiseksi.

Siirtämisestä on pyrittävä ilmoittamaan viranhaltijalle vähintään kaksi viikkoa ennen loman tai sen osan alkamista. Erityisen painavasta syystä vuosiloman ajankohtaa voidaan siirtää tai vuosiloma keskeyttää kahden viikon ilmoitusaikaa noudattamatta. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen tällaisen päätöksen tekemistä.

Suurin osa hoitajista ei ole viroissa. Meillä esim vaan ylihoitajat ovat viroissa. Viranhaltijan lomaa saa siirtää, työsuhteisen ei. Lue uudelleen se kohta, niissä muissa momenteissa puhutaan molemmista (viranhaltija/työntekijä), tuossa pykälässä pelkästä viranhaltijasta. Tätä on käsitelty täällä aiemminkin, kts http://hoitajat.net/foorumi/topic/9096-vuosiloman-peruuttaminen/ :)

Itsellani on mielikuva, ettei työnantaja voisi mielivaltaisesti tekemään pitkiä päiviä,

Mielikuva on oikea. Jaksotyössä työpäivän enimmäispituus on se 10 tuntia (psyk 11) ja sen pidempiin päiviin tarvitaan AINA työntekijän suostumus, ellei oikeasti ole joku todellinen poikkeustilanne, jolloin voidaan esim hätätyön nojalla määrätä töihin. Hätätyön teettämiselle onkin sitten todella tarkat kriteerit ja seuranta, sen varjolla ei mitään sairaslomia tms paikata.
Link to comment
Share on other sites

Itsellani on mielikuva, ettei työnantaja voisi mielivaltaisesti tekemään pitkiä päiviä,

Mielikuva on oikea. Jaksotyössä työpäivän enimmäispituus on se 10 tuntia (psyk 11) ja sen pidempiin päiviin tarvitaan AINA työntekijän suostumus, ellei oikeasti ole joku todellinen poikkeustilanne, jolloin voidaan esim hätätyön nojalla määrätä töihin. Hätätyön teettämiselle onkin sitten todella tarkat kriteerit ja seuranta, sen varjolla ei mitään sairaslomia tms paikata.

Viimeksi alkuviikosta näin esimiehen kirjallisen tuotoksen jossa esimies kertoi, että osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja tai vuorovastaava voi määrätä työntekijän töihin. Kyllä harhaluulo siitä, että esimies voisi määrätä työntekijöitä töihin vaikkapa sairauslomia paikkaamaan on juurtunut syvälle.

Silloin tällöin kuulee miten esimies on määrännyt töihin, mutta yhtäkään hätätyöilmoitusta ei ole eteen vielä tullut.

Failure is always an option

Link to comment
Share on other sites

Viimeksi alkuviikosta näin esimiehen kirjallisen tuotoksen jossa esimies kertoi, että osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja tai vuorovastaava voi määrätä työntekijän töihin. Kyllä harhaluulo siitä, että esimies voisi määrätä työntekijöitä töihin vaikkapa sairauslomia paikkaamaan on juurtunut syvälle.

Silloin tällöin kuulee miten esimies on määrännyt töihin, mutta yhtäkään hätätyöilmoitusta ei ole eteen vielä tullut.

Esimiehesi oli oikeassa, perustellusta syystä vahvistettua työvuorolistaa voidaan muuttaa, esim määrätä vapaapäivältä töihin. Se tulee suoraan KVTESsistä, eli ei ole harhaluulo. Olemme orjatyössä siinä suhteessa. Perusteltu syy edellyttää toki myös että muut keinot on käytetty, keikkalaiset yms. Käytännössä näistä onneksi yleensä neuvotellaan, koska voi työntekijälläkin olla perusteltu syy olla tulematta, lastenhoito-ongelmat tms.

Mutta tuplavuoroon ketään ei voida määrätä, siihen tarvitaan aina työntekijän suostumus koska silloin ylittyy päivittäisen maksimituntimaarän raja. Jos esimies muuta väittää, hän ei tiedä mistä puhuu. Sairaslomien paikkaaminen ei ole hätätyötä. Jos esimies teettää tuplavuoroja tahdonvastaisesti, siitä pitää tehdä asianmukainen ilmoitus eteenpäin, koska silloin työnantaja käyttää direktio-oikeuttaan lakien ja sopimusten vastaisesti. Jos esimies vetoaa hätätyöhön, hänen pitää tehdä asianmukainen ilmoitus hätätyön teettämisestä luottamusmiehelle sekä työsuojelupiiriin: http://www.tyosuojelu.fi/fi/hatatyoilmoitus , jolloin ulkopuoliset arvioivat onko kyseessä oikeasti ollut hätätyö.

Meidän rakkaassa HUSissa on tehty myös paikallinen sopimus pitkistä päivistä, myös siinä korostetaan että poikkeavien työaikojen noudattaminen perustuu aina työntekijän vapaaehtoisuuteen. Voin lähettää sulle sen sopparin jos haluat.

Oikeasti, tarkkuutta ihmiset tähän asiaan, jotkut esimiehet käyttävät härskisti hyväkseen hoitajien kiltteyttä tässä asiassa, liian helposti viljellään sanoja "hätätyö", "pakko", "velvollisuus", "vastuu" ja usein täysin vailla perusteita. Useimmiten se vastuu ja velvollisuus on sillä esimiehellä. Väitän ettei usea esimies ei edes tiedä mitä laki sanoo hätätyön teetämisestä yms, sillä on vaan niin helppo pelotella florecet ruotuun. Jos olet aamussa ja illasta puuttuu hoitaja, kenelläkään ei ole velvollisuutta eikä pakkoa tehdä toista vuoroa perään jos ei halua, ellei oikeasti se lentokone tipu siihen sairaalan takapihalle tms. :D Pitäkää huoli oikeuksistanne. Jos esimies määräilee perusteetta hätätyöhön eikä tee niistä ilmoitusta lain edellyttämällä tavalla, postia työsuojelupiiriin vaan!

Link to comment
Share on other sites

Esimiehesi oli oikeassa, perustellusta syystä vahvistettua työvuorolistaa voidaan muuttaa, esim määrätä vapaapäivältä töihin. Se tulee suoraan KVTESsistä, eli ei ole harhaluulo. Olemme orjatyössä siinä suhteessa. Perusteltu syy edellyttää toki myös että muut keinot on käytetty, keikkalaiset yms. Käytännössä näistä onneksi yleensä neuvotellaan, koska voi työntekijälläkin olla perusteltu syy olla tulematta, lastenhoito-ongelmat tms.

Ilmaisin ehkä itseni hieman epätarkasti. Kyseessä ei ollut oma esimieheni, sillä oma työnkuvani on sellainen, että esimies on lähinnä hallinnollinen esimies. Kyse on eräästä paikasta, jossa on krooninen työntekijäpula eikä sijaisia aina saada ja työvuorot jäävät usein jo suunnitteluvaiheessa vajaamiehitetyiksi. Tämä on johtanut siihen, että työntekijöiden vahvistettuja työvuorolistoja muutetaan tarpeen vaatiessa siten, että esimies määrää työntekijöitä töihin vapailta ja muuttaa työvuoroja mielensä mukaan. Eli työnantaja ei ole huolehtinut siitä, että työntekijöitä olisi riittävä määrä.

Tällaisessa tilanteessa käsittääkseni vahvistettujen työvuoroluetteloiden yksipuoliseen muuttamiseen ei löydy KVTESin tai työaikalain edellyttämää perusteltua syytä.

Failure is always an option

Link to comment
Share on other sites

Kyse on eräästä paikasta, jossa on krooninen työntekijäpula eikä sijaisia aina saada ja työvuorot jäävät usein jo suunnitteluvaiheessa vajaamiehitetyiksi. Tämä on johtanut siihen, että työntekijöiden vahvistettuja työvuorolistoja muutetaan tarpeen vaatiessa siten, että esimies määrää työntekijöitä töihin vapailta ja muuttaa työvuoroja mielensä mukaan. Eli työnantaja ei ole huolehtinut siitä, että työntekijöitä olisi riittävä määrä.

Tällaisessa tilanteessa käsittääkseni vahvistettujen työvuoroluetteloiden yksipuoliseen muuttamiseen ei löydy KVTESin tai työaikalain edellyttämää perusteltua syytä.

Totta, jos listat on alkujaankin suunniteltu vajaiksi, se ei todellakaan ole perusteltu syy muuttaa kenenkään vuoroja. Miksei k.o yksikön työntekijät vie asiaa eteenpäin? Mä en antais pallotella itseäni tuolla tavalla.

Link to comment
Share on other sites

Totta, jos listat on alkujaankin suunniteltu vajaiksi, se ei todellakaan ole perusteltu syy muuttaa kenenkään vuoroja. Miksei k.o yksikön työntekijät vie asiaa eteenpäin? Mä en antais pallotella itseäni tuolla tavalla.

Hyvä kysymys. Ehkä työntekijät luottavat siihen, että esimiehen näkemys asiasta on totuus tai sitten he ovat uhrautuvaa sorttia? Sellainen näppituntuma on tullut, että vaikka työntekijätilanne on työyksiköissä hieman parantunutkin, niin kovin monessa paikassa perusmiehitys on vajaa ja työvuorolistat suunnitellaan sen mukaan. Tätä tilannetta paikataan sillä, että työntekijöiden vahvistettuja työvuorolistoja muutetaan työnantajan toimesta yksipuolisesti.

Mielestäni tällaisissa tilanteissa tehtyjen vahvistettujen työvuorolistojen yksipuolisten muutosten laillisuus tulisi käydä koeponnistamassa työtuomioistuimessaa. Kyse ei ole pelkästään työehtosopimuksen tulkinnasta, sillä sama asia löytyy myös työaikalaista.

Failure is always an option

Link to comment
Share on other sites

Mä ottaisin yhteyttä luottamusmieheen jonka homma on puuttua asiaan, käynnistää neuvottelut ja viedä asia tarvittaessa eteenpäin. Se on kyllä uskomatonta miten suuri herran pelko hoitajissa pesii, esimiehen sanaa ei usein edes kyseenalaisteta.

Link to comment
Share on other sites

Se on kyllä uskomatonta miten suuri herran pelko hoitajissa pesii, esimiehen sanaa ei usein edes kyseenalaisteta.

totta turiset, varsinkin kun herrat eivät ole oikeassa (aina). onneksi on liitto, mistä voi kysyä näistä herrojen oikusta..

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Nostetaas ketjua kun... Onko sairasloma-aika vuosilomaan oikeuttavaa aikaa? Tai voiko pitkä sairaloma, joka jatkui myös koko lomakauden, lyhentää lomaoikeuden siihen KVTES:in B-taulukkoon? Jos työntekijä on kokopäivätyössä, millä perusteella putoaa A-taulukosta B:hen?

Sairausloman ajalta kertyy vuosilomaa normaalisti muistaakseni niin kauan kuin on Kelan päivärahalla, mutta joka tapauksessa tosiii pitkään. B-taulukkoon putoat, ellei sinulla ole 6 työpäivää kesälomakaudella (touko-syyskuussa), eli noi pitää olla ihan oikeita työpäiviä, loma - tai vapaapäiviä ei lasketa.

Kokemus on hyvä opettaja, mutta lähettää sikamaisen isoja laskuja

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Mulla on vahvistettu loma ja varattu matka. OH oli suunnitellut töitä listalle lomalle ja niin, että päivä jolloin vkl vapaan jälkeen pitää tulla töihin olen vielä matkalla kotiin. Se vkl vapaa jossa toive, ei ole edes vielä lomaa. Loma viikko siis kokonaan töitä, Multa ei ole kysynyt loman siirtoa eikä muutakaan ennen listan suunnittelua.

Link to comment
Share on other sites

Mulla on vahvistettu loma ja varattu matka. OH oli suunnitellut töitä listalle lomalle ja niin, että päivä jolloin vkl vapaan jälkeen pitää tulla töihin olen vielä matkalla kotiin. Se vkl vapaa jossa toive, ei ole edes vielä lomaa. Loma viikko siis kokonaan töitä, Multa ei ole kysynyt loman siirtoa eikä muutakaan ennen listan suunnittelua.

Työsuhteisen vahvistettua vuosilomaa ei voi siirtää.

Failure is always an option

Link to comment
Share on other sites

Apua tarvittaisiin SK-tessin tulkinnassa ja lomapäivissä. Nyt ei ole mahdollista katsoa Tehyn sivuiltakaan, joten siksi kysyn täällä. Sunnuntai ei vähennä lomapäiviä lomalla, mutta koskeeko tuo sunnuntaisääntö täysiä viikkoja vai myös esim. jos loma alkaisi sunnuntaina ( ja suunniteltu työvuoro myöskin alkaisi sunnuntaina, jolloin loma alkaa). Ja entä juhlapyhät kuten juhannuspäivä, vähentääkö se normaalisti lomapäiviä vai lasketaan sunnuntaiksi eli ei vähennä? Ja sehän pätee myös, että lomapäivällä ei saa aloittaa lomaa vapailla jos se vähentää lomapäiviä ilman työntekijän suostumusta?! Olen kiitollinen jos joku osaa vastata smile.png

E: ei juhannuspäivä taida vähentää mitään, kun eihän SK-tes huomio noita ylimääräisiä pyhiä mitenkään..

Eikö juhannuspäivä ole ihan kalenteriin painettu pyhä? Eli siitä saa pyhäkorvauksen, mutta pikaisesti tessiä tulkiten se ei aiheuta työajan lyhennystä ko jaksolle. Juhannusaatto taas lyhentää listaa sen 7h39min.

Meillä ainakin su alkava vuoro on automaattisesti vp jos loma alkaa, ja maanantai vie vasta lomapäivän.lomaa ennen tulee siis aina vp ja vl jonka jälkeen alkaa loma. Samoin loman loputtua tulee vähintään yksi vp ennen työvuoron alkua.

Listoja kun teen, niin pyrin myös mahdollisen tasausvapaan sijoittamaan lomaltapaluun, tai lomalle jäännin yhteyteen.

Poikamies voi olla idiootti tietämättään, ukkomies ei ikinä.

Link to comment
Share on other sites

Ja jos kyseessä on pitkä sijaisuus, en ainakaan henkilökohtaisesti suostuisi tekemään sitä vain 6vk:n pätkissä annetuissa sopimuksissa. Kannattaisi keskustella tiukasti siitä asiasta. Voi tietenkin olla, ettei se tuota sen pidempää sopimusta, mutta ko. kaltainen sijaisuuden pätkiminen on kyllä lähes laittomuuden rajoilla.

Yksiköt on toisinaan hankalassa välikädessä. Ne eivät pysty aina tekemään pitkiä sopimuksia, vaikka haluaisivat ja vaikka se olisi sekä työntekijän, että yksikön kannalta yksinkertaisinta ja järkevää. Nyt on esim. Husissa sellainen tilanne, että yli 45 päivän työsopimuksiin tarvitaan täyttölupa. Yksiköissä, joissa on tiukat säästötavoitteet, ei täyttölupia automaattisesti tipu. Tietyt yksiköt kiertävät määräystä, pätkimällä työsopparit 6vk:n pätkiin, jotta ylipäätään pystyvät palkkaamaan sijaisuuteen työntekijän.

Työpaikallani täytyy olla täyttölupa 3 kk:n sopimuksiin, ja omani ovat olleet 3 viikosta (1 lista) muutaman päivän alle 3 kuukauden.

Pisin on ollut 1 vuoden (virkavapaan sijaisuus), kesäisin on myös pidemmät sopimukset. Säästöistä kai noissa lyhyissä on kysymys, mutta

sijaisia kuitenkin tarvitaan jatkuvasti...

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...