Jump to content
MAINOS
 • Tutkimus: Kirjausvirheet hoitotyössä aiheuttavat vaaratilanteita


  Hoitajat.net
   Share

  Sairaalan potilastiedonhallinnan yleisimmät ongelmat liittyvät tietojen kirjaamisen ja siirtämisen epäonnistumiseen. Varsinkin lääkitystietojen hallinnassa kirjaamisen tulisi olla täsmällisemmin määriteltyä ja turhaa tietojen kopiointia tulisi välttää virheiden ehkäisemiseksi. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta tutkimuksesta, joka on ilmestynyt Health Information Management Journal -julkaisussa.

  Tutkimukseen sisältyi 864 vaaratapahtumaraporttia läheltä piti -tilanteista ja haittatapahtumista tammikuun 2008 ja joulukuun 2009 väliltä. Aineisto käsitti tiedonhallintaan liittyviä raportteja. Aineistoa analysoitiin sisällöllisesti ja tilastollisesti.

  Aineistosta tunnistettiin kaikkiaan 824 vaaratapahtumaa. Kolme neljästä tiedonhallinnan ongelmista johtuvasta vaaratapahtumasta liittyi tietojen kirjaamisen ja siirron epäonnistumiseen, kun potilastietoja oli kopioitu tai dokumentoitu väärin. Potilastietoja siirrettiin usein paperilla, vaikka sairaalassa oli käytössä myös sähköinen potilaskertomus.

  Raporteista eroteltiin psykiatrian, sisätautien, lastentautien, kirurgian, kardiologian ja muiden erityisalojen kirjauksia. Eniten tilanneraportteja tehtiin psykiatrian ja sisätautien hoidosta. Useimmiten raportointi johtui potilaan lääkehoidon ja lääkitystietojen tiedonhallinnan ongelmista.

  Suurimmassa osassa tapauksista potilaalle ei koitunut haittaa tai haitta oli vähäinen, mutta kuudessa prosentissa tapauksista haitta oli kohtalainen tai vakava. Sairaalalle tapauksista koitui eniten lisätyötä.

  Raportointi vaihteli merkittävästi eri ammattilaisryhmien kesken: varsinkin sairaanhoitajat raportoivat enemmän tapahtumia kuin muut terveydenhuollon ammattilaiset.

  Läheltä piti -tilanteet ja haittatapahtumat ovat varsin yleisiä vaaratapahtumia terveydenhuollossa, ja haittatapahtumista voi seurata vakavaa vahinkoa potilaille. Tutkimuksen mukaan haittatapahtumien ehkäiseminen vaatii turvallisuuskäytäntöjen kehittämistä varsinkin tietojen kirjaamisessa ja siirrossa.

  Tutkimuksen toteuttivat väitöskirjatutkija Virpi Jylhä ja professori Kaija Saranto Itä-Suomen yliopistosta sekä David W. Bates , joka työskentelee Harvardin yliopiston lääketieteellisen koulun Brigham and Women’s Hospital -opetussairaalan varajohtajana Bostonissa.

  Tutkimus kuvaa tiedonhallinnan virheistä aiheutuneita vaaratilanteita ja haittatapahtumien raportointia terveydenhuollossa. Tutkimusaineistona käytettiin suuren yliopistollisen sairaalan haittatapahtumien kirjauksia anonyymin sähköisen vaaratapahtumajärjestelmän (HAIPRO) kautta.

  Tutkimusartikkeli kokonaisuudessaan verkossa:  http://dx.doi.org/10.1177/1833358316641551

   Share

  MAINOS

  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

×
×
 • Create New...