Jump to content
MAINOS
 • Terveydenhuollon ammattihenkilölaki uudistuu vuoden vaihteessa - katso mikä muuttuu


  Hoitajat.net
   Share

  Terveydenhuollon ammattihenkilölaki uudistuu. Vastaisuudessa lähes kaikkien terveydenhuollon ammattioikeutta hakevien kielitaito voidaan tarkistaa. Lisäksi lakimuutoksen myötä otetaan käyttöön eurooppalainen ammattikortti ja sähköinen hälytysjärjestelmä. Myös ammattioikeushakemusten liiteasiakirjavaatimukset muuttuvat. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016.

  Valvira voi vastaisuudessa tarkistaa kielitaidon myös EU/ETA-valtioiden kansalaisilta. Hakijan tulee esittää ammatinharjoittamisoikeutta koskevan hakemuksen liitteenä todistus riittävästä kielitaidosta. Valvira edellyttää kielitaitotodistuksen toimittamista edelleen myös kaikilta niiltä hakijoilta, jotka eivät ole EU/ETA-valtion kansalaisia. Lisäksi työnantajan velvollisuutena on varmistaa, että kaikilla sen palveluksessa työskentelevillä terveydenhuollon ammattihenkilöillä on riittävä ammatillinen kielitaito.

  Eurooppalainen ammattikortti otetaan käyttöön tammikuussa 2016 – korttia voi hakea 18.1. alkaen

  Eurooppalainen ammattikortti koskee ensi vaiheessa sairaanhoitajia, proviisoreita ja fysioterapeutteja. Jos sairaanhoitaja, proviisori tai fysioterapeutti haluaa muuttaa töihin toiseen EU/ETA-maahan tai haluaa väliaikaisesti ja satunnaisesti tarjota palveluja toisessa EU/ETA-maassa, hän voi hakea komission tarjoaman sähköisen käyttöliittymän kautta eurooppalaista ammattikorttia. Valvira ei hyväksy kirjallisesti jätettyjä ammattikorttihakemuksia. Ammattikorttihakemusta käsittelevät järjestelmässä sekä lähtömaan että vastaanottavan maan viranomaiset. Ammattikorttia on mahdollista hakea 18.1.2016 alkaen. Valvira tiedottaa kotisivuillaan ammattikortin hakemisesta lisää myöhemmin.

  Tammikuussa 2016 tulee voimaan useita muitakin muutoksia

  Eurooppalaisen sähköisen hälytysmekanismin käyttöönoton myötä Valviran on ilmoitettava muiden EU/ETA-valtioiden viranomaisille sähköisesti muun muassa terveydenhuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamisesta ja poistamisesta, luvan peruuttamisesta, ammatinharjoittamisen kieltämisestä ja ammattinimikkeen käytön kieltämisestä.

  Valvira päättää kelpoisuudesta ensihoitajan ammattiin, jos koulutus on suoritettu muussa EU/ETA-valtiossa kuin Suomessa. Tätä päätöstä ei merkitä terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki-rekisteri), vaan se annetaan hakijalle ainoastaan kirjallisena.

  Valvira voi vaatia virallisesti oikeaksi todistettuja asiakirjoja EU/ETA-valtiossa suoritetun koulutuksen osalta vain, jos on perusteltua syytä epäillä asiakirjan aitoutta. Muutos johtuu ammattipätevyysdirektiiviin tehdystä muutoksesta. Sen sijaan EU/ETA-valtion ulkopuolisesta koulutuksesta annetut asiakirjat tulee jatkossakin esittää virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä. Valvira kuitenkin pyytää, että kaikki liiteasiakirjat pyrittäisiin jatkossakin toimittamaan virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä, jottei ammattioikeushakemuksen käsittelyn pitkittymisestä koituisi haittaa hakijalle Valviran tarkastaessa liiteasiakirjojen oikeellisuuden niiden myöntäneeltä taholta.

  Ammattioikeusasioita koskeva muutoksenhaku uudistuu: 1.1.2016 jälkeen annettuun ratkaisuun tyytymättömän tulee ensin vaatia oikaisua Valviralta. Vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.
   
  Kaikki vuoden vaihteessa voimaan tulevat muutokset löydät Valviran verkkosivuilta:

  Lähde: Valvira

   Share

  MAINOS

  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Create an account or sign in to comment

  You need to be a member in order to leave a comment

  Create an account

  Sign up for a new account in our community. It's easy!

  Register a new account

  Sign in

  Already have an account? Sign in here.

  Sign In Now

×
×
 • Create New...