Jump to content
MAINOS

PSHP: Aikuispsykiatrian painopiste avohoitoon


Hoitajat.net
 Share

Vuodenvaihteessa valmistuneen Pirkanmaan aikuispsykiatrian selvitysprojektin raportti esittää tavoitteet ja suositukset aikuispsykiatrian kehittämiseksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Vuoden 2015 alussa käynnistyneen hankkeen lähtökohtana oli tarve kehittää sekä psykiatrista avohoitoa että sairaalahoitoa samalla, kun sairaansijat vähenevät.

Tulevaisuudessa psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmässä avohoito vastaa ensisijaisesti hoidon kokonaisuudesta, ja sairaalahoito on tässä tukena. Toimiva järjestelmä vaatii enemmän asiakaslähtöisyyttä: esimerkiksi hoitosuunnitelmien laatimista yhdessä potilaan kanssa, kokemusasiantuntijuuden tehokkaampaa hyödyntämistä ja asiakasraateja.

Avohoitoon pääsyssä on edelleen ongelmia, ja hoitoon pääsyn esteitä on purettava. Keinot ovat erilaisia, muun muassa lähetepakon vähentäminen avohoidossa. Raportti esittää, että jokaisen kunnan tulee laatia konkreettinen suunnitelma avohoidon toteuttamisesta. Henkilöstöä on tarpeen edelleen lisätä avohoidossa.

Sairaalahoitoon laatua

Psykiatrisessa sairaalahoidossa hyvä laatu on tärkeää. Esimerkiksi tahdonvastaisten toimenpiteiden määrä pitää saada laskemaan.

Tulevaisuudessa psykiatrisen sairaanhoidon järjestämiseen vaikuttaa muun muassa päivystysasetus. Raportissa esitetään erilaisia vaihtoehtoja psykiatrisen sairaalahoidon sijoituksesta tulevaisuudessa Pirkanmaalla.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli raporttia kokouksessaan 21.3. Hallitus hyväksyi, että psykiatrista palvelujärjestelmää kehitetään raportissa mainittujen suositusten mukaisesti ja että Pitkäniemen toiminnan sijoitusta käsitellään myöhemmin Taysin uudistamisohjelman yhteydessä.

Kaivannon lopettaminen sujui hyvin

Vuoden 2015 aikana psykiatristen sairaansijojen määrä laski Pirkanmaalla 94:llä. Käytännössä väheneminen johtuu Kaivannon sairaalan toiminnan päättymisestä lokakuussa. Raportin mukaan sairaalan toiminnan päättyminen sujui odotettua nopeammin ja helpommin, ja kunnat ovat pystyneet ottamaan hyvin potilaita vastaan.

Hankkeen loppuvaiheessa tarkasteltiin Kaivannon sairaalan toiminnan lopetuksen vaikutuksia avohoidon resursointiin. Laskennallinen tavoite oli, että kuntien psykiatriseen avohoitoon tarvitaan Kaivannon lopetuksen vuoksi noin 60 vakanssia. Laskelmat ovat toteutuneet hyvin, ja tähän mennessä Pirkanmaan kuntien psykiatriseen avohoitoon ja mielenterveystyöhön on saatu jo 56,5 uutta vakanssia.

 Share

MAINOS

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...