Jump to content
MAINOS

Potilastietojärjestelmien riskit suuria varsinkin kriittisesti sairaiden potilaiden hoidossa


Hoitajat.net
 Share

Suuri joukko terveydenhuollon potilastietojärjestelmien käyttäjiä arvioi potilastietojärjestelmien riskit suuriksi erityisesti kriittisesti sairaiden potilaiden hoidossa teho-osastoilla, toimenpideyksiköissä, päivystysalueella ja leikkaussalitoiminnassa.Tieto käy ilmi tutkimuksesta, joka on julkaistu kansainvälisesti arvostetussa ja vertaisarvioidussa JMIR Medical Informatics -tiedejulkaisussa toukokuussa.

Potilastietojärjestelmien käyttöönotto on lisännyt terveydenhuollon tietoteknologiasta johtuvia potilasturvallisuutta uhkaavia tapahtumia. Tutkimus selvitti, mitkä yleisesti tunnistetuista potilastietojärjestelmien virhetyypeistä arvioidaan aiheuttaneen merkittävän tai vakavan riskin sairaalaympäristössä, ja mitkä tekijät liittyvät potilasturvallisuusriskin arvioihin.

Vuonna 2015 toteutettu kyselytutkimus osoitettiin potilastietojärjestelmiä käyttäville henkilöille erikoissairaanhoidon toimintaympäristössä. Kyselytutkimukseen vastasi 2 864 sairaaloiden potilastietojärjestelmiä säännöllisesti käyttävää henkilöä.

Lähes puolet vastaajista arvioi potilastietojärjestelmän käyttökatkon olleen riskitasoltaan merkittävä tai vakava potilasturvallisuutta vaarantanut virhetyyppi. Tunnistetuista virhetyypeistä alhaisin potilasturvallisuusriski liittyi potilastietojärjestelmien käytettävyyden osa-alueeseen.

Tutkimus osoitti, että vastaajan ammatti ja työyksikkö olivat selvimmät korkeata riskiarviota selittävät tekijät. Lääkärit arvioivat tunnistettujen virhetyyppien riskien todentumisen suuremmaksi kuin muut ammattiryhmät. Päivystyspoliklinikoilla, leikkaussaleissa ja toimenpideyksiköissä potilasturvallisuutta uhkaavien virhetyyppien riskitaso arvioitiin muita yksiköitä selkeästi korkeammiksi.

Tutkimuksen mukaan terveydenhuollon organisaatioiden on syytä ottaa käyttöön ennakoivia ja järjestelmällisiä potilastietojärjestelmien riskienarviointikeinoja, jotta potilasturvallisuutta uhkaavia tapahtumia ja potilaille aiheutuvia haittoja pystytään ennaltaehkäisemään. Potilastietojärjestelmäkoulutusta suositellaan pakolliseksi kaikille järjestelmiä käyttäville, koska sen avulla pystytään paremmin hallitsemaan tietojärjestelmien potilasturvallisuutta vaarantavia tilanteita.

Tutkimusartikkeli kokonaisuudessaan verkossa:

http://medinform.jmir.org/2016/2/e13/

Tutkimusartikkelin kirjoittajia ovat Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen väitöskirjatutkija Sari Palojokija professori Kaija Saranto sekä FCG Consulting Groupin aluepäällikkö Tuuli Pajunen ja professori, hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen Helsingin yliopistosta ja Helsingin yliopistollisesta sairaalasta.

Lähde: Itä-Suomen yliopisto

 Share

MAINOS

User Feedback

Recommended Comments

There are no comments to display.Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...