Jump to content
MAINOS

Search the Community

Showing results for tags 'uutiset'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Hoitotyö
  • Hoitotyöstä yleisesti
  • Edunvalvonta ja työsuojelu
  • Opiskelu
  • Hoitotyö ulkomailla
  • Työpaikat
  • Hoitotyön tutkimukset
  • Hoitajien kirpputori
 • Erikoisalat
  • Akuutti- ja ensihoito
  • Bioanalytiikka
  • Farmakologia
  • Juoksuhauta
  • Pediatria
  • Perioperatiivinen
  • Radiografia
  • Synnytys ja naistentaudit
  • Terveydenhoitotyö
 • Vain jäsenille
  • Yleinen keskustelu - Off topic
  • Hoitajat.net - palaute - info - tuki

Categories

 • Ajankohtaista

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

 1. Valmistuvien sairaanhoitajien moraalinen rohkeus on tuoreen tutkimuksen perusteella korkealla tasolla Euroopassa. Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella on tutkittu valmistuvien sairaanhoitajien pätevyyttä ja osaamista sekä sairaanhoitajaopetuksen tasoa kansainvälisessä, Suomen Akatemian rahoittamassa Professional Competence in Nursing (ProCompNurse) -tutkimuksessa. Yksi tutkituista elementeistä on ollut valmistuvien sairaanhoitajan moraalinen rohkeus. – Moraalinen rohkeus ei ole pelkästään henkilökohtainen ominaisuus, vaan kyky, joka nojaa sairaanhoitajan ammattipätevyytee
 2. Suomessa todettiin viime vuoden aikana yhteensä 36 650 koronatartuntaa. Tartunnoista 30 424 todettiin työikäisillä ja niistä 2 601 terveydenhuollon työntekijöillä. Näin ollen terveydenhuollon työntekijöiden osuus kaikista työikäisillä todetuista koronavirustartunnoista oli 8,5 prosenttia vuonna 2020. Vuoden 2019 tilastojen mukaan noin 7,4 prosenttia kaikista työikäisistä työskenteli terveyspalvelujen parissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden koronavirustartunnoissa 37 prosentissa tapauksista tartunnanlähde ei ollut tiedossa 30 prosentissa tapauksista tartunt
 3. Koronavirusrokotteiden tehosta Suomessa on saatu ensimmäisiä alustavia tutkimustuloksia. Tulokset perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemään rekisteritutkimukseen, jossa on käytetty apuna hoitoilmoitusrekisteriä, tartuntatautirekisteriä ja rokotusrekisteriä. Rokotus vähensi sairaalahoitoa vaativaa vakavaa koronavirustautia ikääntyneillä keskimäärin 74 prosenttia (95 % luottamusväli 42–88 %) ja riskiryhmiin kuuluvilla keskimäärin 84 prosenttia (95 % luottamusväli 34–96 %). Tutkimukseen on sisällytetty rokotustiedot kaikista ihmisistä, jotka ovat saaneet ainakin yhde
 4. Terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksia kohdata rokotteita epäröiviä asiakkaita aletaan tutkia Suomessa ja kuudessa muussa Euroopan maassa. Rokote-epäröinnin kohtaaminen Euroopassa (VAX-TRUST) tuottaa terveysalan ammattilaisille ajantasaista tietoa rokote-epäröinnistä heidän omalla alueellaan, kansallisesti ja eurooppalaisesti vertaillen. Ammattilaisille tarjotaan myös tukea ja vertaistukea, jotta he osaisivat rakentaa luottamuksellisen suhteen rokotteita epäileviin. - Rokote-epäröinnin kohtaamisen pulmissa ei ole kyse siitä, että terveysalan ammattilaiset olisivat tehneet virheitä tai
 5. Noin joka viides vuorotyöntekijä kärsii vuorotyön aiheuttamasta unihäiriöstä. Häiriöstä kärsivät palautuvat vapaapäivien aikana hitaammin kuin muut ja puolet häiriöstä kärsivistä on vapaa-aikanaan käytännössä jatkuvasti väsyneitä, selvisi Helsingin yliopiston ja Työterveyslaitoksen yhteistutkimuksessa. Moni vuorotyöntekijä kärsii unettomuudesta tai voimakkaasta väsymyksestä. Pitkään jatkuessaan oireet voivat kehittyä vuorotyöunihäiriöksi. Häiriö voi lisätä vuorotyön tunnettuja riskejä kuten kakkostyypin diabeteksen, sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien, syöpien ja työtapaturmien ris
 6. HUS julkaisee maaliskuun lopusta alkaen verkkosivuillaan potilastyytyväisyyteen liittyvät NPS-luvut. Luvut päivittyvät sivuille kerran kuussa. Lukujen julkaiseminen on osa hoidon tyytyväisyyden läpinäkyvyyttä. NPS-luvut ovat osa HUSin toiminnan laatua. HUSin tavoitteena on parantaa jatkuvasti potilaan hoitoa ja panostaa hoidon korkeaan laatuun. Verkkosivuilla julkaistu NPS kertoo potilashoidon kokemuksesta. NPS-luvut saadaan potilaiden palautteista. Asiakaskokemusta mitataan kansainvälisellä NPS-suositteluindeksillä (Net Promoter Score). NPS-lukema voi olla mikä tahansa -100:n ja +10
 7. Koronatartuntojen lisääntyessä Uudellamaalla myös HUSin henkilöstön uniongelmat ja psyykkinen kuormittuneisuus lisääntyivät työtehtävistä riippumatta. Koronapotilaita hoitaneet ovat muita kuormittuneempia. HUSissa on meneillään koko henkilöstön kaksi vuotta kestävä koronapandemian ajan hyvinvointitutkimus. Sen avulla seurataan henkilökunnan yleisen psyykkisen kuormituksen lisäksi uniongelmia, psyykkistä traumatisoitumista sekä masennus- ja ahdistuneisuusoireita. Tutkimuksessa on mukana HUSin hoitohenkilöstön ja lääkärien lisäksi esimiestehtävissä, hallinnossa ja tukitoimissa työskentele
 8. Maksuton ehkäisy ja apteekista saatava jälkiehkäisy ilman ikärajaa ovat yhteydessä teiniraskauksien vähenemiseen Suomessa. Ehkäisypalveluiden tarjonta vaihtelee kuitenkin suuresti kunnittain, mikä asettaa nuoret eriarvoiseen asemaan. Maanlaajuinen maksuton ehkäisy parantaisi nuorten yhdenvertaista kohtelua. Teiniraskaudet eli alle 20-vuotiaiden synnytykset ja raskaudenkeskeytykset ovat vähentyneet Suomessa 2000-luvun alusta lähtien. Helsingin yliopistossa tutkittiin teiniraskauksien määrällisiä muutoksia sadassa suurimmassa suomalaiskunnassa vuodesta 2000 vuoteen 2018. Tutkimuksen ta
 9. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen toivoi Twitterissä hoitajille lisää palkkaa. Lehtosen mukaan se tulisi halvemmaksi, kuin sulkea maata tehohoitopaikkojen puutteen vuoksi. – Hoitajista on pula. Kyllä petipaikkoja ja hengityskoneitakin riittää. Osaaville hoitajille pitäisi maksaa enemmän palkkaa - tulisi halvemmaksi kuin sulkea maata tehopaikkojen puutteen takia. Ei kuitenkaan ole tuo asia minun vallassani, muistuttaa Lehtonen.
 10. HUSissa on päätetty ottaa käyttöön kertakorvaus tilanteessa, jossa henkilö joutuu pakottavassa tilanteessa keskeyttämään vuosilomansa. HUS maksaa työntekijälleen korvausta, jos työntekijä siirtää tai keskeyttää vuosilomansa, joka sijoittuu pääsiäisen työaikajaksolle 29.3. – 18.4.2021. Jos työntekijä siirtää tai keskeyttää vahvistetun vuosilomansa, maksetaan hänelle 450 euron kertakorvaus. Loman siirto, keskeytys tai peruutus voidaan tehdä vain hyvin painavista syistä ja siitä keskustellaan aina työntekijän kanssa. Lomajakson pituudella ei ole vaikutusta korvauksen suuruuteen.
 11. Terveystalo on talven aikana kerännyt koronanäytteitä sekä kurlaamalla että nenänielusta, ja verrannut näiden näytteenottotapojen tuloksia toisiinsa. Terveystalon testissä jokainen annettu kurlausnäyte antoi saman tuloksen kuin nenänielusta otettu näyte. Kurlausnäytteenotolla on viranomaisten hyväksyntä ja näytteenottotapa on otettu viikolla 11 käyttöön. Kurlaus on nopea ja luotettava näytteenottotapa, joka soveltuu miellyttävyytensä ansiosta hyvin oireettomien henkilöiden testaukseen. Näyte analysoidaan PCR-menetelmällä ja tulokset valmistuvat noin vuorokauden sisällä näytteenotosta.
 12. Tehyn mukaan valmiuslain määräykset ovat rajoittaneet hoitohenkilöstön perusoikeuksia kohtuuttomasti. Tehy esittää yli vuoden kestäneen koronapandemian kokemusten perusteella valmiuslakiin useita muutoksia. Hoitohenkilöstöstä yli 90 % on naisia eli perusoikeuksien rajoittaminen on kohdistunut lähes yksinomaan naisiin, mikä on myös iso tasa-arvo-ongelma, sanoo liitto tiedotteessaan. Valmiuslaista käytössä olleet määräykset ovat rajoittaneet hoitohenkilöstön perusoikeuksia kohtuuttomasti. Yksittäisen henkilön perusoikeuksien rajoittamistoimet valmiuslaissa (93 § - 94§) kohdistuvat viime kev
 13. Hoitajat.net

  Uusi koronaohje sote-alalle julkaistu

  Työterveyslaitoksen uusi koronaohje sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työpaikoille antaa toimintaohjeita työnantajalle covid-19-riskinarvioinnin tueksi. Ohje keskittyy työntekijöiden altistumisen ehkäisyyn, ohjeistukseen altistumis- ja tartuntatilanteissa sekä epäiltäessä ammattitautia. Ohje koskee myös kotihoidon työpaikkoja. Työnantajalla on velvollisuus arvioida henkilöstön riski saada koronavirustartunta. Riskien arvioinnissa on huomioitava työn tekemiseen liittyvien riskien lisäksi myös muut tilanteet työpaikalla kuten tauot. Turvaväleistä on huolehdittava ja kasvomaskien käytön tarv
 14. Työnantajan on pidettävä luetteloa työtekijöistä, jotka ovat altistuneet työssä koronalle tai muille vaarallisille biologisille tekijöille. Tämä velvollisuus koskee kaikkia aloja, muistuttaa AVI tiedotteessaan. Ennen koronapandemiaa useimpien alojen työpaikoilla ei ole jouduttu pitämään altistuneiden luetteloa. Perinteisesti vaarallisia biologisia tekijöitä on esiintynyt lähinnä sosiaali- ja terveysalalla, jäte- ja jätevesihuollossa sekä maa- ja metsätaloudessa. -Korona on muuttanut tilannetta, ja sen seurauksena luettelointi on tullut ajankohtaiseksi lähes kaikilla toimialoilla. Mo
 15. Sairaanhoitajilla on mitätön päätösvalta omaan työhönsä liittyvissä kysymyksissä, jos päätökseen liittyy rahankäyttöä. Tämä käy ilmi Sairaanhoitajaliiton kyselyssä. Terveydenhuollossa voi olla päätöksentekoportaita pahimmillaan yli kymmenen. Sairaanhoitajaliitto kysyi joulukuussa johtotehtävissä toimivilta jäseniltään kokemuksia päätöksenteon sujuvuudesta terveydenhuollon organisaatiossa. Kyselyyn vastasi 73 hoitotyön esihenkilöä ja johtajaa, joista 84 prosenttia työskenteli julkisella sektorilla, 11 prosenttia yksityisellä ja kuusi kolmannella sektorilla. Vastaajista runsas puolet oli os
 16. Sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden kulutus on loppuvuoteen verrattuna hieman tasaantunut. Suojavarusteita on hankittu jatkuvasti lisää sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin, ja nykyisellä kulutuksella suojainten riittävyys on hyvällä tasolla, kertoo Huoltovarmuuskeskus tiedotteessaan. Koronapandemian aikana vakiintuneiden hankintaorganisaatioiden ostoja täydennetään Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) ostoilla, jotka perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hankintaesityksiin. STM on tähän mennessä tehnyt HVK:lle yksitoista hankintaesitystä. HVK siirtyi syksyn 2020 aikana
 17. Pelastuslaitosten henkilöstön kokemien uhka- ja väkivaltatilanteiden yleisyys ja fyysisen väkivallan lisääntyminen ensihoitotehtävillä huolestuttaa pelastuslaitoksia. Kuntaliiton koordinoima Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on tilastoinut pelastuslaitosten henkilöstön kokemia uhka- ja väkivaltatilanteita vuodesta 2014 lähtien. Vuodesta 2016 vuoteen 2020 ilmoitukset ovat lisääntyneen 67 prosenttia. - Raportoidut uhka- ja väkivaltailmoitukset ovat ensihoidossa edelleen ainoastaan jäävuoren huippu. Viime vuoden tilastoissa erityistä huolta herättää fyysisen väkivallan merkittävä kasvu, k
 18. Tuoreen tutkimuksen mukaan loma voi vaikuttaa vuorotyöntekijöihin myös geenien toiminnan tasolla: lepääminen lomajakson aikana palautti univajeesta kärsivien vuorotyöntekijöiden DNA:n toimintaan liittyviä muutoksia. Pitkäaikainen univaje on terveydelle haitallista, ja se lisää psykiatristen ja somaattisten sairauksien, kuten masennuksen tai sydän- ja verisuonisairauksien riskiä. Vielä on kuitenkin vähän tietoa niistä univajeen aiheuttamista molekyylibiologisista mekanismeista, jotka ovat terveyshaittojen taustalla. Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työterve
 19. Potilastyössä tapahtuvia onnistumisia raportoiva PosiPro-järjestelmä on valittu vuoden 2020 sosiaali- ja terveysalan turvallisuuspalkinnon saajaksi. Eksote ensihoidon ja Awanic Oy:n kehittämä järjestelmä raportoi potilastyön onnistumisista ensimmäistä kertaa suomalaisessa terveydenhuollossa. Järjestelmä mahdollistaa tiedonkeräyksen ja -analysoinnin onnistumisiin johtaneista tekijöistä. Näin toimintaa voi kehittää potilasturvallisemmaksi jo ennen kuin mahdollisia vaaratilanteita syntyy. Palkinnon vastaanottivat Eksoten ensihoidon toimintayksikön esimies Kati Saarikivi ja Eksoten Akuuttis
 20. Terveydenhoitajaliitto on huolissaan vallitsevasta trendistä pikakouluttaa koronarokottajia. Liitto kertoo tiedotteessaan saaneensa huolestuneita viestejä massarokotuksiin pikakoulutetuista rokottajista. – Pikakoulutuksissa suuri vaara on osaamisen jääminen heikkotasoiseksi, jolloin osaamattomuus voi muodostaa riskin jopa potilasturvallisuudelle. Oletettavasti kunnat turvautuvat tällaisiin pikaratkaisuihin, koska ennaltaehkäisevien palveluiden, kuten neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon, tulisi kunnissa toimia koronapandemiasta huolimatta, ja juuri näissä palveluissa työskentelevät terve
 21. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon yksiköistä 94 prosenttia täytti lakisääteisen henkilöstömitoituksen viime marraskuussa. Lakisääteinen mitoitus oli viime vuoden lopussa 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Kuusi prosenttia yksiköistä ei yltänyt minimimitoitukseen. Näistä rajan alittaneista yksiköistä 77 prosenttia oli julkisen palveluntuottajan yksikköjä. Luvut käyvät ilmi THL:n Vanhuspalvelujen tila -tutkimuksesta, jossa on mukana tiedot 1 532 vanhusten ympärivuorokautisen hoidon yksikön henkilöstömitoituksesta. Mitoituslaskentaan kuuluvat tehostetun palveluasumisen yksiköt, vanhain
 22. Joukko aktiiveja laittoi viime keväänä vireille kansalaisaloitteen sairaanhoitajien palkkojen nostamiseksi. Aloite keräsi nopeasti tarvittavan kannatuksen, se luovutetaan eduskunnalle 11.2.2021. Luovutusta voi seurata Facebook-tapahtumassa ja sosiaalisessa mediassa tunnisteella #hoitajanpalkkapäivä. Suomessa palkka määräytyy yleensä joko työehtosopimuksen tai työsopimuksen perusteella. Kansalaisaloitteen laatijat perustelevat aloitettaan kansanedustajille näin: – Suomessa ei perinteisesti ole muutettu palkkoja lailla. Toisaalta Suomessa ei perinteisesti ole myöskään otettu käyttöön v
 23. LAB-ammattikorkeakoulu teetti loppukäyttäjäkyselyn etulinjan terveydenhuollon ammattilaisille. Saatujen vastausten perusteella erityisesti maskien käyttömukavuuteen tulee kiinnittää huomiota. Esimerkiksi ensihoidossa ja päivystyksessä kulutetaan tällä hetkellä paljon erityisesti kertakäyttöisiä hengityksensuojaimia (FFP2 ja FFP3) ja kirurgisia suu-nenäsuojuksia. Käyttäjiltä arjessa kuullut kertomukset maskien käyttökokemuksista eivät ole olleet vain positiivisia ja asiasta haluttiin tehdä tarkempi tutkimus. Kyseisiä maskeja työssään käyttäville suoritettiin kysely. Systole jakoi terv
 24. Sairaanhoitajan työt ovat muuttuneet, lisääntyneet ja käyneet raskaammiksi, mutta vahvuudet työvuoroissa eivät ole lisääntyneet vaan päinvastoin usein vähentyneet. Tehdään paljon ylitöitä ja pitkiä työrupeamia eikä lomista ole varmuutta. Esihenkilöt joutuvat päivystämään vapaa-ajallaankin. Asia selviää Sairaanhoitajaliiton koronakyselystä. – Kuka meitä suojaa tai puolustaa kun ennen koronaa vallinneeseen resurssipulaankin tarjotaan valmiuslakia ja lisää keppiä, kysyy eräs sairaanhoitajista. Viime keväänä uudessa tilanteessa jaksettiin sairaanhoitajien mukaan vielä tsempata, mutta nyt
 25. Aluehallintovirasto on keskeyttänyt Palvelukoti Riekonlento Oy:n toiminnan perjantaina 22.1.2021. Keskeytyksen perusteena on toiminnassa havaitut useat epäkohdat. Palvelukoti Riekonlento Oy on tuottanut tehostettua palveluasumista mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Aluehallintovirasto teki yksikköön tarkastuskäynnin 20.1.2021. Tarkastuksessa todettiin puutteita toimitilojen asianmukaisuudessa, asiakkaiden kohtelussa, ruokahuollon järjestämisessä, henkilökunnan määrässä ja henkilökunnan asemassa. Aluehallintovirasto katsoo, että epäkohdat vaarantavat asiakkaiden turvallisuuden.
×
×
 • Create New...