Jump to content
MAINOS

Search the Community

Showing results for tags 'Uutiset'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Hoitotyö
  • Hoitotyöstä yleisesti
  • Edunvalvonta ja työsuojelu
  • Opiskelu
  • Hoitotyö ulkomailla
  • Työpaikat
  • Hoitotyön tutkimukset
  • Hoitajien kirpputori
 • Erikoisalat
  • Akuutti- ja ensihoito
  • Bioanalytiikka
  • Farmakologia
  • Juoksuhauta
  • Pediatria
  • Perioperatiivinen
  • Radiografia
  • Synnytys ja naistentaudit
  • Terveydenhoitotyö
 • Vain jäsenille
  • Yleinen keskustelu - Off topic
  • Hoitajat.net - palaute - info - tuki

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

 1. Punaisen Ristin kansainvälinen Florence Nightingale -mitali on myönnetty sairaanhoitaja Jorma Jokelalle. Mitali on tunnustus rohkeudesta sekä sitoutumisesta auttamiseen ja sairaanhoitajakoulutuksen kehittämiseen. Punaisen Ristin kansainvälisen komitean Florence Nightingale -mitali on korkein sairaanhoitajille myönnettävä tunnustus, jonka saajat osoittavat poikkeuksellista rohkeutta ja omistautumista aseellisen konfliktin tai luonnonkatastrofien uhrien auttamistyöhön. Tänä vuonna tunnustuksen saa 25 ansioitunutta sairaanhoitajaa 18 maasta. Sairaanhoitajana vuonna 1979 uransa aloittanu
 2. Tehyn valtuusto valitsi tänään järjestäytymiskokouksessaan yksimielisesti Millariikka Rytkösen jatkamaan Tehyn puheenjohtajana toiselle kaudelle. Linjapuheessaan Rytkönen korosti työmarkkinatoiminnan merkitystä ja toi esiin kuinka viime viikolla solmittu SOTE-sopimus on ollut Tehyn keskeinen tavoite vuosikymmenten ajan. – Yhtäkkiä porvoolaisen makuuhuoneen etätyöpisteen äärellä kyyneleet alkoivat valua poskilleni. Olin saanut kunnian signeerata neuvottelujärjestö Sote ry:n puolesta istuvana puheenjohtaja SOTE-sopimuksen ja yli 30 vuoden tehyläisten tavoite oli siinä konkreettisesti.
 3. Rajala Galleryyn avattu näyttely "Kasvokkain – tarinoita ihmisen ja työn arvosta" on taiteilija Meeri Koutaniemen ja Tehyn yhteinen puheenvuoro hoitotyön ja varhaiskasvatuksen tekijöiden arvostuksen puolesta. Näyttely tuo esiin ammattilaiset, joiden merkitys on käynyt selväksi kuluneen vuoden aikana, mutta joiden arvostus ei näy palkkauksessa eikä siinä, että alan suuret ja alati kärjistyvät haasteet otettaisiin tosissaan. Teokset ovat esillä nyt ensimmäistä kertaa. Ne koostuvat valokuvista ja niissä esiintyvien omista tarinoista. ”Se, että saa olla elämän päättymisen hetkellä läsnä
 4. Hoitajat.net

  SOTE-sopimus tulee voimaan syyskuussa

  Viime kevään työmarkkinakierroksella kuntasektorilla sovittiin kokonaan uudesta sopimusalasta eli sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksesta (SOTE-sopimus) ja sen voimaantulosta alkaen 1.9.2021. Asiasta kerrotaan Tehyn ja SuPerin tiedotteessa. Samalla sovittiin varhaiskasvatuksen opettajien siirtymisestä opetushenkilöstön sopimukseen (OVTES). Uudistukset aiheuttivat muutostarpeita myös yleiseen kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Osapuolet ovat neuvotelleet viime elokuusta lähtien SOTE-sopimuksen määräyksistä ja soveltamisalasta sekä mainituista muist
 5. LL Katja Ovaskainen tutki väitöskirjassaan sairaalan ulkopuolella tapahtuvien synnytysten yleisyyttä sekä lasten ja äitien sairastavuutta ja kuolleisuutta eri ryhmissä ja näihin liittyviä riskitekijöitä. Tutkimuksessa ilmeni, että sairaalan ulkopuolisiin suunnittelemattomiin synnytyksiin liittyi selvästi enemmän vastasyntyneiden kuolleisuutta ja kuolleisuudessa ennenaikaisesti syntyneet lapset olivat yliedustettuina. Sairaalan ulkopuoliset synnytykset voidaan jakaa suunnittelemattomiin ja suunniteltuihin. Tiedetään, että sairaalan ulkopuolisiin synnytyksiin liittyy selvästi suurempi vasta
 6. Tehyn selvityksen mukaan sijaispula koettelee kesällä terveydenhuoltoa, vanhuspalveluita ja varhaiskasvatusta. Eniten pulaa on sairaanhoitajista ja lähihoitajista. Tehyn mukaan työnantajat luottavat pitkälti siihen, että sijaispulaa paikkaavat hoitajien venyminen, ylityö ja vuoronvaihdot. Toimintoja suljetaan hieman vähemmän kuin viime kesänä. Tehyn kyselyn vastaajista 82 % kertoo, että organisaatio palkkaa sijaisia kesäksi. Rekrytointia on tehostettu kevään aikana, mutta silti puolet vastaajista sanoo, että sijaisia ei ole saatu riittävästi. Sijaisten saatavuudessa on ollut ongelmia
 7. Tehy vaatii, että kuntavaalien jälkeen uudet päättäjät velvoittavat kunnat ja sairaanhoitopiirit maksamaan hoitajille kertaluontoisen 1 000 euron koronakorvauksen.   Kunnat ovat tehneet viime vuonna ennätystuloksia ja ylijäämää kertyi useisiin kuntiin mittavasti. Tehyn mukaan syynä tähän olivat valtion avokätiset koronakorvaukset, jotka ylittivät reippaasti koronasta aiheutuneet todelliset kulut lähes joka puolella maata. Lisäksi Suomen talous on selvinnyt koronasta vähemmin vaurioin kuin ennustettiin. Myös kuntien verotulojen kehitys on ollut ennakoitua parempi.  – Nyt on kyse tah
 8. Ammattitaidon nuorten SM-kilpailu Taitaja päättyy tänään. Kolmipäiväisen kilpailun voittajat ovat selvillä. Lähihoitajalajin voittoon ylsi tänä vuonna Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian Hilla Kotilainen. hopeaa sai Gradian Krista Jäsperi ja pronssia Mari Tyykilä Länsirannikon Koulutus Oy WinNovasta. Taitaja2021 Oulu -kilpailu järjestettiin hajautettuna 12 paikkakunnalle. EKilpailulajeissa tehtiin kolmen päivää kestävät kilpailusuoritukset. Lähihoitajalajin osaamisvaatimukset perustuivat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteisiin.  Kilpailutehtävät olivat pakollisten tu
 9. Palkansaajien keskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK kannustavat ihmisiä ottamaan koronarokotteen heti, kun se on mahdollista. Järjestöt edellyttävät, että työntekijät voivat käydä ottamassa rokotteen työajalla ilman palkanmenetystä. Keskusjärjestöt ovat huolestuneita siitä, että osassa ikäluokkia ja alueita ihmiset eivät ole odotusten mukaisesti ottaneet koronarokotetta, vaikka heille on annettu tilaisuus siihen. Järjestöt korostavat, että Suomessa jaettavien koronarokotteiden turvallisuutta valvotaan jatkuvasti ja ne antavat tehokkaan suojan vakavaa koronavirustautia vastaan. SAK, Akav
 10. Suuri osa työpaikalla sattuneista väkivalta- ja uhkatilanteista ei johda konkreettisiin turvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin. Useita käytännön toimia olisi kuitenkin tehtävissä väkivallan uhan hallinnan parantamiseksi, toteaa TtM Johanna Pulkkinen, joka tutki Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan väkivallan uhan hallintaa sote-alan työssä Suomessa. Väkivallan uhan hallinnassa on suomalaisilla sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työpaikoilla suuria eroja. Sote-alalla on työpaikkoja, joissa väkivaltaa ja sen uhkaa hallitaan hyvin. Toisaalta noin 40 %:ssa työpaikoista
 11. Terveystieteiden maisteri Tuija Ylitörmäsen väitöstutkimus osoitti, että sairaanhoitajien välisellä yhteistyöllä ja työtyytyväisyydellä oli yhteys. Suomalaisten ja norjalaisten sairaanhoitajien näkemykset ja kokemukset sairaanhoitajien välisestä yhteistyöstä olivat hyvät. Päivätyössä työskentelevät sairaanhoitajat arvioivat sekä työtyytyväisyyden että osin myös yhteistyön paremmaksi kuin vuorotyössä työskentelevät. Tulokset osoittivat myös, että yli 30-vuotiaat sairaanhoitajat olivat pääosin tyytyväisempiä työhönsä kuin alle 30-vuotiaat. Sairaanhoitajien ja lääkäreiden välistä yhteis
 12. Henkinen ja fyysinen väkivalta on arkipäivää sote-ammattilaisten työssä. Asia käy ilmi Tehyn kyselystä, joka selvitti väkivallan esiintymistä, omakohtaisia kokemuksia, väkivallan tekijätahoja sekä ilmenemismuotoja sote-alalla ja varhaiskasvatuksessa. Vastaajista 69 % ilmoitti, että on itse kokenut työssään työuran aikana fyysisen väkivallan uhkaa tai tekoja. Alle 35-vuotiaista vastaajista väkivaltaa tai sen uhkaa oli kokenut peräti 84 %. – Tiesin odottaa, että tulokset kertovat väkivallan yleisyydestä alalla, mutta järkytyin. Näin mittava määrä väkivallan kohtaamista työssä, jossa
 13. Sähkökäyttöisiä drooneja testataan sekä ensihoitohenkilöstön että hoitovälineiden ja -tarvikkeiden kuljetukseen yhteistyössä Helsingin yliopistollisen sairaalan kanssa keväällä 2023. Kokeilut liittyvät ilmaliikenteen innovaatioita edistävään AiRMOUR-hankkeeseen, jossa etsitään uusia kuljetustapoja ensihoidon tarpeisiin. Suomesta hankkeessa ovat mukana HUS, Teknologian tutkimuskeskus VTT, droneteknologian asiantuntijayritys Robots Experts Finland ja Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki. Kaupunkiliikenne on muuttumassa. Tiheästi asutuilla alueilla liikennesuunnitte
 14. Hoitajat.net

  Vuoden kätilö on innostava opettaja

  Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella työskentelevä kätilö, terveystieteiden tohtori ja dosentti Hannakaisa Niela-Vilén on valittu vuoden kätilöksi. Niela-Vilén on tehnyt tutkimusta muun muassa äidin ja vastasyntyneen varhaisesta kontaktista, vauvojen imetyksestä ja perheiden tukemisesta. Tutkimuskohteena on ollut myös raskaudenaikainen etämonitorointi. Tutkimustyönsä ohella Hannakaisa opettaa Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella. – Hannakaisa on innostava opettaja ja kannustava opinnäytetöiden ohjaaja, toteaa Kätilöliitto tiedotteessaan. Suomen Kätilöliitto julk
 15. Terveydenhuollon henkilöstöä on rokotettu monissa ammattiryhmissä jo kattavasti. Rokotuskattavuus on korkein lääkäreillä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemästä selvityksestä. 15.4.2021 mennessä Suomessa lääkäreistä oli rokotettu melkein 60 %, röntgenhoitajista 50 %, laboratorio- ja sairaanhoitajista yli 40 % sekä kätilöistä ja terveydenhoitajista melkein 40 %. Hammaslääkäreistä, hammashoitajista ja lähihoitajista oli rokotettu noin 30 %. Fysioterapeuteista ja suuhygienisteistä oli rokotettu viidennes. – Valtaosa niistä terveydenhuollon ammattilaisista, jotka ova
 16. Valvira otti vuonna 2020 selvitettäväkseen yli tuhat terveydenhuoltoa koskevaa valvonta-asiaa. Valtaosa niistä oli kanteluja tai Valviralle saapuneisiin ilmoituksiin perustuvia. Merkittävä osa valvonta-asioista on työnantajien ilmoituksia terveydenhuollon ammattihenkilöistä, joiden epäillään vaarantavan potilasturvallisuutta, mutta joiden aiheuttamaan riskiin ei pystytä riittävästi vaikuttamaan työnantajan omilla toimenpiteillä. - Jos on riski, että ammattihenkilö vaarantaa potilasturvallisuuden, täytyy tämä ensin pyrkiä hoitamaan omavalvonnan keinoin. Valvira antaa työnantajille oh
 17. THL on tarkentanut koronarokotusjärjestyksen kohtaa 1.5, joka koskee kiireellistä hoitoa antavaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä. Ryhmässä 1.5 voidaan rokottaa rajoitetusti sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä niissä toiminnoissa, jotka ovat alueen arvion mukaan kiireellisiä ja kriittisiä. Näillä toiminnoilla turvataan potilaan lakisääteinen oikeus päästä kiireelliseen hoitoon. Kiireellisiä ryhmiä ovat THL:n mukaan: Akuutin psykiatrian yksiköiden henkilökunta Kiireellistä hoitoa antavan vastaanottotoiminnan välttämätön henkilökunta (kuten ympärivuorokauti
 18. Tehyn valtuustovaalien tulokset julkaistiin tänään. Vaalien äänestysprosentti oli hyvä, joka kolmas käytti äänioikeuttaan. - On huikeaa, että äänestysprosentti nousi näinkin korkeaksi 33,2 prosenttiin asti. Siis joka kolmas tehyläinen äänesti valtuustovaaleissa. Tulos on poikkeuksellisen hyvä ammattiyhdistyskentässä ja siksikin, että kahteen aiempaan valtuustovaaliin verrattuna äänestysprosentti nousi, iloitsee järjestöjohtaja Tanu Heikkinen Tehyn tiedotteessa. Valtuusto tekee päätökset muun muassa hyväksyy työehtosopimukset, tekee ratkaisuja työtaistelutoimista sekä päättää liiton
 19. Lääkäriliitto, SuPer ja Tehy ovat huolissaan terveydenhuollon kantokyvystä kesälomakauden lähestyessä, sillä terveydenhuollon henkilöstöstä suuri osa on edelleen rokottamatta. Työssäjaksamisen turvaamiseksi tulevan kesän lomat on voitava pitää, sillä terveydenhuollossa on työskennelty koronan tuoman lisäpaineen alla jo reilu vuosi. Rokotteiden saatavuuden parannuttua useilla paikkakunnilla on jo päästy aloittamaan vanhimpien työikäisten rokottaminen ja samaan aikaan sairaalahoitoisten koronapotilaiden määrä on lähtenyt laskuun. Henkilökuntaa on kuitenkin sidottava koronapotilaiden hoitoon
 20. Tehyn puheenjohtaja purkaa pettymystään hallitukseen liiton tiedotteessa. Vajaat kaksi vuotta sitten Tehy arvioi tuoretta hallitusohjelmaa ilahtuneena. Suomi haluttiin nostaa tasa-arvon kärkimaaksi. Miesten ja naisten keskimääräinen palkkaero tunnustettiin ja sen kaventamiseksi luvattiin toimenpiteitä. Palkkatasa-arvoa luvattiin edistää kunnianhimoisemmin ja konkreettisemmin. Tasa-arvo esiintyy sanana hallitusohjelmassa yli 70 kertaa. – Hallituskauden puolivälissä pettymys on suuri. Koronapandemia on toki hallinnut ja määritellyt päätöksentekoa, mutta se ei selitä näin suurta ristiri
 21. Valtioneuvosto täsmensi Suomen koronarokotusjärjestystä. Hoitohenkilöstön rokotusjärjestykseen ei tullut muutosta. Esimerkiksi alle 30-vuotias perusterve hoitaja kuuluu rokotusjärjestyksessä viimeisiin. Tehyn ja Suomen Röntgenhoitajaliiton puheenjohtajat arvostelevat päätöstä kovin sanoin Twitterissä. – Näyttää siltä, että alle 30-vuotiaat perusterveet sote-alan ammattilaiset rokotetaan Suomessa viimeisenä. Kyllä. Luit oikein. VIIMEISENÄ, Millariikka Rytkönen twiittaa. Alalla on paljon alle 30-vuotiaita hoitajia. – Jep, sote-henkilöstö rokottamatta, heti perään ilmoitetaan, ett
 22. Vanhustyöntekijöiden työn lopettamisaikeet ovat yleistyneet voimakkaasti Suomessa. Jo kaksi viidestä kertoo harkinneensa työnsä jättämistä. Lopettamisaikeiden syitä kartoittanut Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston tutkimus osoittaa, että työn kuormittavuuteen on puututtava. Erityisesti kotihoidon työntekijöiden psykofyysiset rasitusoireet ovat lisääntyneet paljon. Tutkijoiden mukaan kotihoitoon tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. – Vuonna 2005 vanhushoidon työntekijöistä 26 prosenttia kertoi harkinneensa vakavasti työnsä lopettamista. Vuonna 2015 vastaava osuus oli
 23. Röntgentutkimukseen tulevat potilaat tai tutkimukseen tulevien lasten huoltajat eivät saa riittävästi informaatiota henkilökunnalta. Informaatiota annetaan säteilytutkimuksen tarkoituksesta, mutta vain vähän säteilyannoksesta ja -riskeistä sekä vaihtoehtoisista tutkimuksista. Tähän johtopäätökseen tuli TtM Leila Ukkola väitöstutkimuksessaan. Aikuispotilaat ja lasten huoltajat toivoivat saavansa monipuolista informaatiota tutkimuksesta etenkin lähettävältä lääkäriltä ja röntgenhoitajalta. Lisäksi toivottiin tietoa kirjallisesti. Informaatiota toivottiin erityisesti tutkimuksen tarkoitukses
 24. Valmistuvien sairaanhoitajien moraalinen rohkeus on tuoreen tutkimuksen perusteella korkealla tasolla Euroopassa. Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella on tutkittu valmistuvien sairaanhoitajien pätevyyttä ja osaamista sekä sairaanhoitajaopetuksen tasoa kansainvälisessä, Suomen Akatemian rahoittamassa Professional Competence in Nursing (ProCompNurse) -tutkimuksessa. Yksi tutkituista elementeistä on ollut valmistuvien sairaanhoitajan moraalinen rohkeus. – Moraalinen rohkeus ei ole pelkästään henkilökohtainen ominaisuus, vaan kyky, joka nojaa sairaanhoitajan ammattipätevyytee
 25. Suomessa todettiin viime vuoden aikana yhteensä 36 650 koronatartuntaa. Tartunnoista 30 424 todettiin työikäisillä ja niistä 2 601 terveydenhuollon työntekijöillä. Näin ollen terveydenhuollon työntekijöiden osuus kaikista työikäisillä todetuista koronavirustartunnoista oli 8,5 prosenttia vuonna 2020. Vuoden 2019 tilastojen mukaan noin 7,4 prosenttia kaikista työikäisistä työskenteli terveyspalvelujen parissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden koronavirustartunnoissa 37 prosentissa tapauksista tartunnanlähde ei ollut tiedossa 30 prosentissa tapauksista tartunt
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.