Jump to content
MAINOS

Search the Community

Showing results for tags 'Ammatissa'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Hoitotyö
  • Hoitotyöstä yleisesti
  • Edunvalvonta ja työsuojelu
  • Opiskelu
  • Hoitotyö ulkomailla
  • Työpaikat
  • Hoitotyön tutkimukset
  • Hoitajien kirpputori
 • Erikoisalat
  • Akuutti- ja ensihoito
  • Bioanalytiikka
  • Farmakologia
  • Juoksuhauta
  • Pediatria
  • Perioperatiivinen
  • Radiografia
  • Synnytys ja naistentaudit
  • Terveydenhoitotyö
 • Vain jäsenille
  • Yleinen keskustelu - Off topic
  • Hoitajat.net - palaute - info - tuki

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 23 results

 1. Hoitajat.net

  Opetusvideo: Estä painevaurio

  Painevaurio, josta aiemmin puhuttiin painehaavana ja makuuhaavana on paikallinen kudoksen vaurio, joka voi sijaita iholla ja/tai sen alla. Painevaurio on aliarvoitu terveydenhuollon haittatapahtuma, joka koskettaa kymmeniä tuhansia suomalaisia vuosittain - vaikeimpien painevaurioiden hoito kestää kuukausia ja maksaa jopa kymmeniä tuhansia euroja. Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat ja HUS yhteistyössä esittävät videolla, miten voit ehkäistä painevaurioita sairaalassa uusimpien hoitosuositusten mukaisesti. Painevaurioita voi syntyä sairaalahoidon aikana kaikenikäisillä ihmisillä, varsinkin jos yleiskunto sekä liikuntakyky heikkenevät (vuodepotilaat, leikkaus- ja tehohoitopotilaat). Tavallisimmin painevauriot syntyvät lonkkiin, alaselkään, pakaroihin tai kantapäihin. Tärkeintä on ehkäistä painevaurion kehittyminen, jotta vältytään kivuliailta, pitkää hoitoa vaativilta painevaurioilta ja niistä aiheutuvilta kustannuksilta. Painehaavojen osuus Suomen terveydenhuollon vuosittaisista kustannuksista on lähes 500 miljoonaa euroa. Painevaurioiden hoito maksaa huomattavasti enemmän kuin niiden ehkäisy.
 2. Hoitajat.net

  Opetusvideo: Korvahuuhtelu

  Opetusvideo hoitajan suorittamasta korvahuuhtelusta terveysalan opiskelijoille. Videon ovat tehneet opinnäytetyönä terveydenhoitajaopiskelijat Anna-Sofia Mäntytörmä ja Janette Nordström. Laurea AMK.
 3. Perustason ensihoitaja työskentelee sairaankuljetuksessa perustasolla tai työparina hoitotason ensihoitajan kanssa. Perustason ensihoitaja voi työllistyä muihinkin kuin vain ensihoidon ja akuuttihoidon tehtäviin.
 4. Spinaalipuudutus on suosittu anestesiamuoto modernissa kirurgiassa, sillä se on helppo, taloudellinen ja tehokas. Sitä käytetään laajasti alavartaloon kohdistuvissa leikkauksissa ja vatsan alueen toimenpiteissä.
 5. Tarkistuslistan läpikäymiseen osallistuu koko leikkausryhmä. Se on osa riskienhallintaa ja tarkoitus on varmistaa leikkauksen turvallinen eteneminen. ENNEN ANESTESIAN ALKUA ENNEN TOIMENPITEEN ALKUA ENNEN LEIKKAUSSALISTA POISTUMISTA
 6. Trakeostomian tekemiselle on monia syitä, jotka kaikki usein vaativat pidempiaikaista hengityksen turvaamista. Vakavat aivovammat ja kallonsisäiset vuodot vaativat usein pitkäaikaista hengityskoneen käyttöä, jolloin trakeostomia on intubaatiota suotavampi vaihtoehto. Trakeostomia mahdollistaa puhtaiden ilmateiden varmistamisen imemällä, kommunikoinnin ja parhaimmillaan vähentää mahdollista sedaation eli lääkkeellisen rauhoittamisen tarvetta sekä nopeuttaa paranemista. Opinnäytetyö: Tommy Alm, Janette Saarinen ja Janni Tamminen. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018061013332
 7. Arteriakanyyli mahdollistaa jatkuvan verenpaineen (invasiivinen paine) mittauksen ja monitoroinnin. Indikoitu myös potilailla, joiden hoito vaatii toistuvaa verinäytteiden ottoa. Arteriakanyyli on käytössä erityisesti suurissa leikkauksissa ja tehohoidossa.
 8. Teho-osasto huolehtii kriittisesti sairaiden potilaiden korkealaatuisesta tehohoidosta päämääränä terveyden ja toimintakyvyn palauttaminen sekä laadukkaiden elämänvuosien turvaaminen akuutin sairastumisen jälkeen. Työ vaatii paljon erikoisosaamista, mutta hyvä perushoito on kaiken lähtökohta tehollakin. Videon tuotanto: VSSHP ja Turun AMK.
 9. Hoitajat.net

  Esittelyssä bioanalyytikon ammatti

  Bioanalyytikko (ent. laboratoriohoitaja) toimii laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä kliinisessä laboratoriotyössä. Bioanalyytikot mm. ottavat näytteitä, ohjaavat asiakkaita ja henkilökuntaa laboratoriotutkimuksiin liittyvissä kysymyksissä, tekevät laboratoriotutkimuksia sekä huolehtivat tutkimusten luotettavuudesta ja laadunvarmistuksesta. Bioanalyytikko huolehtii myös potilaan hyvinvoinnista ja turvallisuudesta tutkimuksen aikana.
 10. Hoitajat.net

  Esittelyssä kätilön ammatti

  Kätilön työ on monipuolista ja kattaa naisen koko elämänkaaren. Tällä videolla tutustutaan kätilön työhön Päijät-Hämeen keskussairaalassa, jossa kätilöt työskentelevät naistentautien poliklinikalla, äitiyspoliklinikalla, synnytysosastolla, synnyttäjien vuodeosastolla sekä naistentautien vuodeosastolla.
 11. Hoitajat.net

  Esittelyssä röntgenhoitajan ammatti

  Röntgenhoitaja on radiografiatyön ja säteilynkäytön asiantuntija, jonka työnkuva on monipuolinen ja vaihteleva. Röntgenhoitajan työvälineinä ovat erilaiset tekniset kuvaus- ja hoitolaitteet. Röntgenhoitajia työskentelee mm. sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja lääkäriasemilla. Hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat tarpeen tutkimus- ja hoitotilanteessa teknisen osaamisen lisäksi. Video: PHSOTEY
 12. Hoitajat.net

  10 faktaa lähihoitajakoulutuksesta

  – Lähihoitajakoulutuksessa opit tosi hyödyllisiä taitoja siviilielämään. Esimerkiksi tiedät kuinka elvyttää, jos sun kaveri on kuolemassa, kertoo Mia
 13. Hoitajat.net

  Opetusvideo: Laskimoverinäytteenotto

  Opetusvideo laskimoverinäytteenotosta sairaanhoitajaopiskelijoille. Opinnäytetyö: Martiskainen, Kira; Raassina, Toni.
 14. Perehdytysvideo on tehty opinnäytetyönä yhteistyössä Meilahden M11 osaston kanssa. Sen tarkoituksena on perehdyttää hoitoalan työntekijöitä ja opiskelijoita pleuradreenihoidosta. Opinäytetyö: Gabriella Fabritius & Suvi Itkonen
 15. Opetusvideo sairaanhoitajaopiskelijoilta steriilin pukeutumisen eri vaiheista. Video on osa toiminnallista opinnäytetyötä, jonka yhteistyökumppanina toimi Laurea-ammattikorkeakoulu. Tekijöinä Aino-Kaisa Akkanen ja Oona Hurtta.
 16. Hoitajat.net

  Opetusvideo: Verensiirto

  Laurean sairaanhoitajaopiskelijoiden Mirka Laaksin ja Minna Blankensteinin opinnäytetyönä tekemä opetusvideo verensiirron toteuttamisesta. Video toimii opetustarkoituksessa uusille sairaanhoitajaopiskelijoille.
 17. Emilia Mäntylän ja Oona Vanhatuvan tekemä opetusvideo alkoholia riskikäyttävän potilaan kohtaamisesta somaattisella vuodeosastolla on tehty opetustarkoitukseen sairaanhoitajaopiskelijoille. Video on osa opinnäytetyötä, jonka yhteistyökumppanina toimi Laurea-ammattikorkeakoulu.
 18. Tutkimukset osoittavat, että terveydenhuoltoalan henkilökunnan tietotaidoissa esiintyy usein puutteita liittyen 12-kytkentäisen EKG:n ottamiseen. Yhdeksi yleisimmistä virhelähteiden aiheuttajista paljastui rintaelektrodien väärä sijoittelu. EKG-rekisteröinti on yksi tärkeimmistä perustutkimuksista sydämen häiriöihin liittyen ja laadukkaan EKG:n ottamisen hallinta on tärkeä osa hoitajan työnkuvaa. Laurea-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat Minna Kuikka ja Anna-Reetta Oravainen tarttuivat toimeen ja tekivä opinnäytetyönään tämän opetusvideon 12-kytkentäisestä EKG-rekisteröinnistä. Opinnäytetyö: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201801231538
 19. Trakeostomiakanyyli ohittaa hengitysteitä normaalisti mikrobeilta suojaavia rakenteita, joten näiden potilaiden hengitystiet kontaminoituvat helposti mikrobeilla. Tämän vuoksi liman ym. eritteiden imemisessä tulee noudattaa hyvää aseptiikkaa. Opinnäytetyö, Janne Haapala Ruut Janger.
 20. Hoitajat.net

  Opetusvideo: Kestokatetrointi

  Toiminnallisen opinnäytetyön valmis tuotos, jonka tarkoituksena on havainnollistaa miehen ja naisen kestokatetrointi sekä katetrin poisto. Tekijät: Elisa Keskinarkaus ja Mari Kortelainen. Editointi: Nelli Kallinen
 21. Hoitotyö tutkimussäätiö on julkaissut uuden hoitosuosituksen, jonka tavoitteena on tarjota kriittisesti arvioituihin tutkimuksiin ja asiantuntijalausuntoihin perustuva näyttö aikuisen diabetesta sairastavan insuliinihoidon ohjauksen sisällöistä. Hoitosuosituksen avulla voidaan yhtenäistää insuliinihoidon ohjausta, jolloin insuliinihoito toteutuu potilaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, turvallisesti, optimaalisesti, tasa-arvoisesti ja kustannusvaikuttavasti. Hoitosuosituksen tavoitteena on myös lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden, opettajien ja opiskelijoiden tietoisuutta insuliinihoidon ohjauksen sisällöistä. Hoitosuositus kohdentuu erityisesti aikuisten insuliinihoidon (pistettävä insuliini) ohjauksen sisältöön täydentämään aiemmin julkaistuissa hoitosuosituksissa olevia insuliinihoitoon liittyviä ohjeistuksia. Tässä suosituksessa ei käsitellä insuliinipumppuhoitoa. Lue koko hoitosuositus
 22. Katkaise tartuntatiet, desinfioi kädet ennen potilaaseen koskemista, ennen aseptista toimenpidettä, ennen suojakäsineiden pukemista ja niiden riisumisen jälkeen, potilaaseen koskemisen jälkeen sekä poistuessasi potilaan luota. Video: TAYS
 23. Haluatko tehdä merkityksellistä ja ihmisläheistä työtä? Tahdotko, että työsi on vastuullista ja monipuolista? Jos pohdit uraa hoitotyön parissa, tässä sinulle neljä hyvää syytä valita lähihoitajan ammatti! 1. Työ on palkitsevaa Hoitotyö voi olla todella stressavaa, koska epäsäännölliset työajat, kiukuttelevat lääkärit, omaiset ja potilaat yms. Mutta se, että vaikutat työlläsi ihmisten elämään joka päivä, on oikeasti todella palkitseva tunne. 2. Työttömyys on hyvin epätodennäköistä Hoitajalla riittää töitä nyt ja tulevaisuudessa. Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle, lähihoitajista tulee olemaan huutava pula. 3. Työn monipuolisuus Lähihoitajakoulutus on hyvin laaja-alainen. Lähihoitajia työskentelee hyvin erilaisissa paikoissa sosiaali- ja terveysalalla: kotihoidossa, päiväkodissa, vuodeosastoilla, ambulanssissa, hammashoidossa, mielenterveyspalveluissa jne. Kun oma työ alkaa puuduttaa, aina voi hakea uutta motivaatiota vähän erilaisista hommista. 4. Jatkokoulutusmahdollisuudet Lähihoitajakoulutus antaa hyvät eväät myös jatko-opintoihin. Voit jatkaa opiskelua AMK:ssa ja opiskella vaikka sairaanhoitajaksi, fysioterapeutiksi tai vaikkapa röntgenhoitajaksi. Lähihoitajan koulutuksesta ja työkokemuksesta on hyötyä näissä kaikissa ammateissa. Sanni Maria kertoo videolla, mitä kaikkea sisältyi lähihoitajaopintoihin. Paljon teoriaa ja käytännön harjoituksia!
×
×
 • Create New...