Jump to content
 • Seloste käsittelytoiminnasta – Hoitajat.net –käyttäjien henkilötietojen käsittely

  1. Miten hoitajat.net käsittelee henkilötietoja?

  Osku interactive omistaa verkkosivuston Hoitajat.net. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain siinä määrin kuin on tarpeen. Lähtökohtana kaikelle henkilötietojen käsittelyyn liittyvässä toiminnassa on yleinen tietosuoja-asetus. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (rekisteröity) liittyviä tietoja. Esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero ovat henkilötietoja. Sen sijaan tieto siitä, mitä selainta käytät ei välttämättä ole henkilötietoa.

  Hoitajat.net -verkkosivulla rekisteröityjä ovat kaikki, joilla on sisäänkirjautumiseen vaadittava käyttäjätunnus. Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan lähes mitä tahansa henkilötietoihin kohdistuvaa toimintoa, kuten keräämistä, tallentamista, muokkaamista ja jopa katselua. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen. Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa, minkä johdosta palvelua ei enää voi käyttää.

  Henkilötietoihin pääsy on tarkkaan rajattu. Vain ne työntekijät, joiden on työtehtäviensä vuoksi käsiteltävä henkilötietoja, voi niihin päästä käsiksi. Nämä henkilöt on lisäksi koulutettu käsittelemään henkilötietoja tietosuojaa ja tietoturvaa kunnioittavalla ja lainmukaisella tavalla.

  Tietoturvasta pidetään huolta. Palvelun tietoturvan varmistamiseen käytetään yleisiä, parhaiksi havaittuja menetelmiä. Henkilötiedot sijaitsevat luotettavaksi todettujen toimittajien turvallisilla palvelimilla. Tietoturvan tasoa tarkastellaan kuukausittain ja tarvittavat päivitykset tehdään säännöllisesti ja kriittisten haavoittuvuuksien esiintyessä päivitykset ajetaan välittömästi. Haavoittuvuuksia estetään tarkan ohjelmistokehityksen lisäksi hosting-tason ja DNS-tason suojauksilla (Cloudflare). Henkilötietoihin käsiksi pääsevät työntekijät käyttävät erittäin vahvoja, jatkuvasti vaihtuvia salasanoja. Henkilötietojen käsittelijät käyttävät lisäksi toimiston ulkopuolella ollessaan salattua VPN-yhteyttä. Kaikilla työntekijöillä on niinikään vaitiolovelvollisuus koskien kaikkia henkilötietoja.

  Osku interactive säilyttää keräämiään henkilötietoja lähtökohtaisesti niin kauan kuin on tarpeen palvelun toteuttamiseksi. Kun rekisteröity poistaa Hoitajat.net -verkkosivuston käyttäjätunnuksensa, poistetaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot kuuden kuukauden kuluessa. Osku interactive voi tässä tapauksessa anonymisoida tiedot, jotta dataa voidaan hyödyntää tilastointi- ja tutkimustarkoituksessa. Tietoja ei voi kuitenkaan yhdistää kehenkään yksittäiseen henkilöön.

  2. Mitä henkilötietoja kerätään ja mihin tarkoitukseen?

  Lähtökohtana henkilötietojen käsittelyssä on niin sanottu käyttötarkoitussidonnaisuus. Näin ollen keräämiämme henkilötietoja käsitellään ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerättykin. Henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti siihen, että voimme taata loppukäyttäjille mahdollisimman hyvän verkkosivun selailukokemuksen ja tehokkaan palvelun. Henkilötietoja voidaan käyttää ainoastaan Hoitajat.net –verkkosivuston palvelujen toteuttamiseen, palvelujen mainostamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, Hoitajat.net -verkkkosivuston tapahtumien varmistamiseen (ml. kirjautuminen, viestintä, yrityksen sisäisen tilastollisen seurannan suorittamiseen sekä palvelumme kehittämiseen.

  Sivustolla voidaan kerätä seuraavia tietoja, joista osa on henkilötietoja: IP-osoite ja sijainti, käyttäjätunnuksen yksilöivä nimi, ammatti, sukupuoli, sähköpostiosoite, rekisteröinnin päivämäärä, rekisteröidyn lähettämät julkiset viestit.

  3. Mitä oikeuksia rekisteröidyllä on?

  Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään ja halutessaan hän voi pyytää Osku interactivelta häntä koskevat henkilötiedot. Mikäli sivuston käsittelemissä henkilötiedoissa on epätarkkuuksia tai virheitä, voi rekisteröity vaatia tietojen oikaisemista. Rekisteröidyllä on niin ikään oikeus tulla unohdetuksi. Rekisteröity voi siis eräissä tapauksissa poistattaa häntä koskevat henkilötiedot. Rekisteröity voi myös vastustaa tai tietyissä tapauksissa rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä. Henkilötietojen poistattaminen ja niiden käsittelyn vastustaminen tai rajoittaminen johtaa kuitenkin siihen, ettei Hoitajat.net –verkkosivun kirjautumista edellyttäviä palveluita voida käyttää. 

  Osku interactive toimii rekisteröityjen loppukäyttäjien henkilötiedoista koostuvan rekisterin ns. rekisterinpitäjänä. Rekisteröity voi pyytää hänestä tallennettuja tietoja kirjallisesti lähettämällä pyynnön osoitteeseen:

  Osku Interactive
  Tiiliruukintie 16
  05400 Jokela

×