Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Yesterday
 2. Valvira on 17.4.2019 antanut Esperi Care Oy:lle yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain nojalla määräyksen toiminnassa havaittujen puutteiden ja epäkohtien poistamiseksi. Valvira toteaa palvelujen tuottajalta 27.2.2019 saamansa selityksen ja selvitysten perusteella, että korjaaviin toimenpiteisiin on jo ryhdytty. Ottaen kuitenkin huomioon puutteiden vakavuuden ja laajuuden sekä sen, että korjaustoimenpiteet ovat äskettäin toteutettuja, ei valvontaviranomainen voi luotettavasti vielä arvioida tehtyjen toimenpiteiden riittävyyttä ja valvonta jatkuu. Valvira päätti ottaa palveluntuottajan valvontaansa ja on arvioinut toiminnan asianmukaisuutta valtakunnallisesti. Palveluntuottajan toiminnan arvioimiseksi Valvira on pyytänyt tiedot Esperi Care Oy:n aluehallintovirastojen valvonnassa vireillä olevien valvontojen ja vuosina 2017-2018 tehtyjen valvontaratkaisujen määrästä arvioidakseen palvelun tuottajan toiminnan asianmukaisuutta kokonaisuutena. Aluehallintovirastojen keväällä 2018 Valviralle antamien tietojen mukaan Esperi Care Oy:n vanhustenhuollon luvanvaraisiin asumispalveluyksiköihin oli vireillä tai oli kohdistettu valvontaa vuosina 2017-2018 yhteensä 45 tehostetun palveluasumisen yksikköön. Vuoden 2019 alusta valvontatapauksia on tullut lisää, joista yksi Kristiinankaupungissa sijaitsevan Ulrika-hoivakodin toiminnan keskeyttämispäätös. Puutteet olleet samoja ja toistuvia Esperi Care Oy:n useissa vanhustenhuollon yksiköissä on todettu vuosina 2016-2019 asiakasturvallisuutta vakavasti vaarantavia puutteita. Puutteita on ollut omavalvonnan toteutuksessa ja vastuuhenkilöiden tehtävänkuvissa. Lisäksi asiakkaiden palvelujen tarpeisiin nähden henkilökuntaa on ollut liian vähän sekä hoivassa, että avustavissa tehtävissä. Myös aluehallintovirastot ovat saaneet ilmoituksia yksiköissä havaitusta epäkohdista. Aluehallintovirastot ovat antaneet palvelujen tuottajalle valvontapäätöksissään seuraamuksena huomion kiinnittämisiä, huomautuksia, määräyksiä ja yhdelle Esperi Care Oy:n yksikölle määräyksen uhkasakon uhalla korjata havaitut puutteet. Henkilökuntaa oltava hoivan tarpeen mukaan Valvira painottaa ratkaisussaan, että palvelujen tuottajan tulee huolehtia siitä, että yksityisen sosiaalipalvelun tehostetun palveluasumisen toimintayksiköiden vastuuhenkilöillä on riittävästi aikaa johtamistehtäväänsä asiakkaiden laadukkaan ja turvallisen hoidon varmistamiseksi siten, kun toimintayksiköille annetuissa luvissa on edellytetty. Palvelujen tuottaja vastaa myös siitä, että välitöntä asiakastyötä tekevän hoito- ja hoivahenkilöstön määrä ja rakenne sekä avustavissa työtehtävissä toimivan henkilöstön määrä ja rakenne vastaavat asiakkaiden määrää ja palveluiden tarvetta kaikissa tilanteissa ja kaikkina vuorokauden aikoina ja viikonpäivinä. Erityisen tärkeää on huolehtia henkilöstön määrän nostamisesta silloin kun asiakkaiden palvelujen tarve kasvaa. Palvelutarpeen kasvaessa on palvelujen tuottajan ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin yksiköissä. Esperi Care Oy:n tulee toimittaa yksityiskohtainen selvitys toimenpiteistä, joihin se on määräyksen johdosta palvelujen tuottajana ryhtynyt vanhustenhuollon toimintayksiköissään. Toimenpiteet epäkohtien ja puutteiden korjaamiseksi on tehtävä 31.7.2019 mennessä. Esperi Care Oy:n tulee toimittaa selvitys tehdyistä toimenpiteistä Valviraan 31.8.2019 mennessä. Esperi Care Oy:n tulee saattaa nyt annettu valvontapäätös yksiköidensä toiminnasta vastaavien tietoon. Lähde: Valvira
 3. Guest

  Työvoimapula?

  Palkka tulisi edes palkkapäivänä tilille, ilman työntekijän perään kysely. 15.4 -19 oli tilipäivä ja sain palkkasaatavat perään kyselyn kautta. Sain tilille 23.4.-19. Johtaja oli lähettänyt palkkatiedot ajoissa palkkatoimistoon. Ihmetteli myös asiaa. Palkkatoimiston työntekijän selitys; INHIMILLINEN EREHDYS? Olen alkanut halveksimaan koko sanaa , niin raukkamaisesti mennään sen taakse jatkuvasti. Eli näin kauan kesti napin painaminen ja oli varmaan iloinen kun hoitoalanfirman maine meni ja työntekijä jäi ilman saatavia. Olisinko saanut koskaan, jos en olisi ollut tarkkana? Johtaja alkoi toimimaan nopeasti, asian kuultua. Hänelle , kiitos! Vuosi sitten yrityskaupan kautta ja oli sama ongelma. Johtaja perää pyysi selitystä monta kertaa ja palkkatoimisto ei viitsinyt silloin edes vastata. Näköjään sama työntekijä jatkaa samaa touhua..... Millaisia työntekijöitä on oikein palkattu palkkatoimistoon? Antavat itsestään epärehellisen kuvan ja menevät jatkuvasti toisten selän taakse. Ovatko edes ammattitaitoisia työntekijöitä? Toinen sattui 18.4 -19 tilipäivä 1pv keikka ja perään kysely ja nyt palkkapäivä 28.4-19 SYY; TEKNINEN VIKA. It taitavat viikon korjata yhtä ja samaa vikaa. Ei, taida silläkään kunnollisia työntekijöitä palkattu. Onneksi, ei ole hengestä kysymys, vaan työntekijä pihistää omasta ruoastaan. Sitten vielä ihmetellään , miksi hoitajat lähtevät pois hoitotyöstä. Ihmettelen miksi kukaan, edes on nykyisin hoitotyössä. Näin hyvin meitä keikkalaisia / sijaisia kohdellaan hoitotyöpaikoissa. Emme ole edes minkään ihmisarvoinen palkkatoimiston työntekijöille. Kumpikin ovat isoja firmoja. Eivät välitä, miten työntekijä hoitaa omat pakolliset menonsa tai pääsee aamulla edes töihin? Palkkatoimiston työntekijät pitävät itseään parempaa väkeen kuuluvina kuin me hoitajat. Tulee väkisin sellainen kuva, heidän leväperäisestä työstään. Eivät välitä, kun joudumme kadulle asumaan ja selittämään, selittämään , maksamaan turhia korkoja ihan näiden omin luvin toimien palkkatoimiston työntekijöiden takia. Jos, saat vaikka 1€ liikkaa palkkaa , niin jo otetaan seuravasta palkasta pois tai perään tulee ulosottokirje. Näin hoitoalan palkkatoimiston työntekijät toimivat. Näin päin toimii nopeasti ja myös syy on palkkatoimiston työntekijän oma huolimattomuus. Missä on heidän vastuu omasta työstää, ei taida olla olemassakaan. Kauhulla odotan kesää ja miten palkkatoimisto sotkee asiat monelta työntekijältä.
 4. jupet

  Työvoimapula?

  Vain orjaehtoihin suostuvista. Hoitajia kyllä olisi jos palkkaus yms olisi kohdallaan.
 5. Jos se suuremman tuntimäärän tarve on ETUKÄTEEN tiedossa eli yksi lista on suunniteltu plussalle ja joku myöhempi tasoitusjakson sisällä miinukselle niin silloin se on laillista. Jos vahvistetun listan vuorojen lisäksi teet enemmän kyse on ylitöistä joista tulee saada ylityökorvaus. Ja työsuhteista ei voi pakottaa ylitöihin, ylityöhön vaaditaan työsuhteiselle aina työntekijän nimenomainen suostumus. Ei kannata suostua jos ei makseta asianmukaista korvausta.
 6. Last week
 7. Viestin aloittaja jatkaa: Meillä on voimassa tesin mahdollistama paikallinen sopimus, jonka mukaan tuntien tasoituslistat 2 kertaa vuodessa. Meillä siis käytännössä voi kertyä lisä- tai ylitöitä vain kaksi kertaa vuodessa ja tämä välillä mietityttää. Esim minulla voi siirtyä +25 tuntia muutaman listan, jonka saan sitten vapaaksi ja se korvataan meillä aina tunti tunnista periaatteella tähän tasoituslistasysteemiin vedoten - oikein vai väärin???
 8. 7 yötä ja sit 7 yötä vapailla tehtiin ennen yleisesti. Elikkä oli vakiyököt. Itse tein ja koin että todella hyvä systeemi. Varsinkin muistisairaiden kanssa toimiva koska jo hoitajasta tunnistivat olevan yöaika. Monen moista tekijää ja paljon virhetietoa palkkauksesta, vapaista ynnä muusta kaatoi ehkä jopa kateuden siivin yöhoito käytännön vakiyököistä. Kateudellakin oli osansa josta sain kuulla kun en kertonut olevani se vakiyökkö. Se vakiyökön homma on raskasta eikä sovi kaikille niin kuin ei sovi vuorotyö muutoinkaan. Vapailla pitää tehdä kaikkea sellasta jossa oot ulkona, liikkeellä, ihmisten kanssa, tapahtumissa ja levätä. Valvontaviikolla katsot mitä syöt ja teet muutakin kuin nukut 8 - 10 tuntia.Sillai mulla ainaskin toimi ja jaksoin ja sit viinakset ei ole mikään unilääke tms.
 9. Guest

  Työvoimapula?

  Isoissa kaupungeissa on huutava pula vanhuspuolen lähihoitajista. Väestö ikääntyy nopeaa vauhtia.
 10. Ei kenenkään pidä suostua mihinkään tunti tunnista. Ylityöt on ylitöitä ylityökorvauksella.
 11. Guest

  AVI: Attendolle 350 000 euron uhkasakko

  Attendon vois lopettaa kokonaan
 12. Mieshoitaja hoitaa asiat naisia tehokkaammin.
 13. Tässä ois vielä tämä toinen lasku; Antibioottia määrätty 5 mg/kg i.v. -infuusiona. Antibiootin kantaliuoksen pitoisuus on 5 mg/ml ja se löytyy 20 ml ampulleissa. Ohjeen mukaan infuusion maksimipitoisuus saa olla 2 mg/ml ja antonopeus 2,5 mg/kg/h. Lisäät antibiootin 450 ml:aan Glukoosi 5 % infuusionestettä. Mikä on valmistamasi liuoksen antonopeus (ml/h) kun potilas painaa 70 kg? Ikuisesti kiitollinen, jos saan vielä tähän apua. En tiedä oikeita vastauksa, enkä tiedä, milloin olisin ratkaissut oikein, kun on niin epävarma olo; se avain ratkaisuun kyllä ollut ihan hukassa
 14. Kiitos paljon, Mats Viitsisitkö ratkaista vielä toisen laskun? Tarjoan vaikka pullakahvit, jos sattuisit olemaan matkani varrella, tästä on niin iso apu
 15. Guest

  Itsemääräämisoikeus kotihoidossa

  En ikinä unohda opiskeluaikana, kun tein asiakkaalle puuron, laitoin puuron esille sopalla ja baanaaninpaloilla. Samaan aikaan omainen tuli käymään ja ihasteli, kuinka kaunis puuroannos on. Samaa mieltä oli myös asiakas, ei aina pelkkää voisilmää. Aikaakaan tämä puurokulhon visuaalinenasettelu ei vienyt normaalia enenpää.
 16. Guest

  Hoitotyön parhaat käytännön pilat

  Herätin mieheni aamulla sanoin.."Herätys,herätys..leikkaus meni hyvin!"..paras ilme ikinä!
 17. Täyden listan lisäksi tehdyt tunnit ovat aina ylityötä. Lisätyö tulee kysymykseen vain silloin kun tehdään jotain ihan muuta kuin sitä omaa normaaliduunia. Jos ylityöt maksetaan aikana niihin kuuluu aina sama kerroin kuin rahaankin. Mihinkään vuorojen siirtoihin ylitöiden piilottamiseksi ei tule suostua.
 18. Yksikköömme ei aina saada sijaisia ja täyttä 3-vuorotyöaikaa tekevä vakihenkilöstö joutuu joustamaan säännöllisesti omien tuntien lisäksi. Meillä yksityisen sosiaalialan tes. Mukava olisi kuulla, miten eri yksiköissä korvataan tehdyt tunnit. Esim. onko hyvitys tunti tunnista-periaatteella vaiko lisätyön mukaan jne Entä maksetaanko tesin mukaisesti hälytysrahat? Tai onko teillä kenties käytössä joku ylimääräinen kannustin, esim. joustoraha?
 19. Myydään hyvässä kunnossa oleva verenpaine mittari
 20. Myyn hoitamalla hyvää oloa ja turvallinen lääkehoidon perusteet. Olen itse ostanut uutena kirjat. Ei merkintöjä. Tarjous
 21. Fentanyylia 50 mikrog/ml, 5 ml = 250 mikrog. Infuusion tilavuus yhteensä 5 ml + 20 ml + 20 ml = 45 ml. Näistä saadaan, että infuusiossa fentanyylia 5,56 mikrog/ml. Infuusio menee 7 ml/h eli potilas saa vuorokaudessa fentanyylia 5,56 mikrog/ml x 7 ml/h x 24 h = 934 mikrog. Painokiloa kohti potilas saa vuorokaudessa 934 mikrog / 85 kg = 11 mikrog/kg (pyöristettynä).
 22. Guest

  Itsemääräämisoikeus kotihoidossa

  Tämä oli oikein valaiseva ketju, asialla on todella monta puolta. Jos omaiset kerran noin paljon hankaloittavat hoitajien työntekoa ja vievät vanhukselta itsemääräämisoikeuden, niin on todellakin aiheellista selittää heille tämä itsemääräämisoikeuden käsite. Ja siis laitettava heillekin rajat. Ja luulisi teidän hieman ymmärtävän, miksi omaiset ovat nyt tarkkana. Media on nostanut niin monta epäkohtaa esille. Omaisena toivoisin kuitenkin, ettei jätetä tämän itsemääräämisoikeuden varjolla ihmisiä oman onnensa nojaan, esim. että sinne suihkuun houkuteltais ja käytettäisiin sitä ammattitaitoa ennenkuin tilanne menee noin pahaksi kuten KSH kuvasi.
 23. Saisinko apua seuraavaan laskuun; Infuusion valmistusohje on: Fentanyl 50 microg/ ml, 5 ml + Chirocaine 2,5 mg/ml, 20 ml + NaCl 0,9%, 20 ml. Infuusio menee potilaalle nopeudella 7 ml/h ja potilas painaa 85 kg. Kuinka paljon potilas saa Fentanyylia vuorokaudessa kiloa kohti (microg/kg/vrk)? Hävettää, mutta en saanut tentissä tehtävää oikein. Näin siinä käy, kun ei ole tarvinnut tällaisia lääkelaskuja yli 10 vuoteen... Kiitollinen vastauksista!
 24. Guest

  Hoitotyön parhaat käytännön pilat

  Kotihoidossa töissä, ja ihan tavallista on ku tuut asiakkaalta ulos, niin autosi antennissa roikkuu kumihanskauseamman kerran tullut ajeltua hanska antennissa ympäri kyliä, ku ei oo heti huomannut.
 25. Guest

  Hoitotyön parhaat käytännön pilat

  Jos työkaveri unohtaa tai jätä varmennekortin koneeseen voi olla melko varma, että kuvaan on piirretty vähintään viikset. Joskus koko kuva on tuunattu uudelleen.
 26. Guest

  Hoitotyön parhaat käytännön pilat

  Kelmutettu pukkarista tuleva oviaukko, heitetty työkaveri uima-altaaseen, piilotettu kengät, laitettu asukas(oli itse jutussa mukana) toiseen huoneeseen, potilas oli siirtynyt toiseen hoitopaikkaan pitkän odottelun jälkeen ja hänen nimi oli ilmestynyt yllättäen osastomme potilastauluun.
 27. Guest

  Hoitotyön parhaat käytännön pilat

  Kandin ja erikoislääkärin nimikyltit vaihdettu päittäin takkeihin, stetarit teipattu tukkoon ym ym...
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...