Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Past hour
 2. 15 vuodepaikkaa ja 2 vuorossaan hoitajia
 3. Today
 4. Miksi luulet että eivät ole vielä löytäneet ketään ja kesälomat jo alkaneet? Sekopäähommaa.
 5. Aika pieni otanta tuo 30%, eihän silloin voida sanoa että hoitohenkilöstö suhtautuu pääsääntöisesti myönteisesti influenssarokotuksiin kun 70% mielipide uupuu. Ties vaikka loppujen mielipide olisi täysin päinvastainen, tuloshan olisi silloin täysin eri! Pelkällä lauseen muotoilulla saataisiin mielikuvaa muokattua.
 6. Mites loput 70%? Melko epäluotettava tämä tutkimus.
 7. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira katsoo, että botuliinitoksiinihoitojen antaminen on vaativaa lääketieteellistä osaamista edellyttävä toimenpide. Tämän vuoksi botuliinitoksiinihoitojen antaminen on luettava terveydenhuollon toiminnaksi myös silloin, kun se annetaan puhtaasti esteettisessä tarkoituksessa. Viime vuosina botuliinitoksiinihoitoja ovat ryhtyneet antamaan myös henkilöt, joilla ei välttämättä ole riittävää osaamista botuliinitoksiinihoidon riskittömään toteuttamiseen. Myös hoidon antamisessa on ilmennyt puutteita Lääkevalmisteyhteenvetojen mukaan botuliinitoksiinihoitoja saavat antaa vain asianmukaisen koulutuksen saaneet lääkärit, joilla on kokemusta hoitojen antamisesta ja vaadittavien laitteiden käytöstä. Valviran näkemys on, että lääkemääräyksen potilaalle antanut lääkäri voi siirtää botuliinitoksiinin pistämisen myös sellaiselle sairaanhoitajalle, terveydenhoitajalle tai kätilölle, joka on suorittanut botuliinitoksiinin pistämistä varten annetun koulutuksen. Laillistetun lääkärin on myös varmistuttava botuliinitoksiinihoitoja antavien sairaanhoitajien, terveydenhoitajien ja kätilöiden osaamisesta ja myönnettävä kirjallinen lupa näiden pistosten antamiseen. Vastuu botuliinitoksiinihoidoista on lääkärillä myös niissä tilanteissa, joissa hän on siirtänyt pistämisen sairaanhoitajalle, terveydenhoitajalle tai kätilölle. Jos pistoksen antaja ei ole lääkäri, tulee se antaa lääkärin johdon ja valvonnan alaisena. Botuliinitoksiinihoitojen antamisen edellytykset lyhyesti Hoitoja annetaan terveydenhuollon toimintayksikössä tai hoitoja antaa itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva lääkäri. Lääkärin tulee olla pistämistilanteessa välittömästi tavoitettavissa paikalle toimintayksikköön, kun sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö antaa kyseisiä hoitoja. Hoitojen antaja on Suomessa ammattiaan harjoittamaan oikeutettu lääkäri tai laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka opinnot ovat sisältäneet riittävästi pistoskoulutusta (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö) ja, joka on saanut botuliinitoksiinin pistämistä koskevaa koulutusta ja laillistettu lääkäri on varmistunut hänen osaamisestaan botuliinihoitojen antamisen osalta ja myöntänyt hänelle kirjallisen luvan hoitojen antamiseen toimii terveydenhuollon toimintayksikössä lääkärin johdon ja valvonnan alaisena Hoitojen antaminen yksityisesti edellyttää, että hoitoja antavalla toimintayksiköllä on yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain mukainen lupa terveydenhuollon palvelujen antamiseen tai että itsenäisesti ammattiaan harjoittava lääkäri on tehnyt aluehallintovirastolle ilmoituksen itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisesta. edellyttää myös hoidosta vastaavan lääkärin antamaa lääkemääräystä, potilasasiakirjamerkintöjen laatimista sekä voimassa olevaa potilasvahinkovakuutusta. Lähde: Valvira
 8. Hoitohenkilöstö suhtautuu pääsääntöisesti myönteisesti influenssarokotuksiin, mutta tietoa ja koulutusta tarvitaan paljon lisää. Asia käy ilmi opinnäytetyöstä (YAMK), jossa selvitettiin Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (EKSOTE) henkilöstön asenteita influenssarokotuksiin. Vastauksista nousi esiin tiedon puutetta, virheellisiä uskomuksia sekä huolta influenssarokotteiden turvallisuudesta. Muun muassa immuniteetin muodostuminen ihmisessä rokotteen avulla oli suurelle osalle henkilöstöstä epäselvää. Tutkijan mukaan koulutuksella näyttäisi olevan merkitystä tietämykseen ja ymmärrykseen rokottamisesta. Jopa 20% (315 työntekijää) epäili saavansa influenssarokotuksesta varsinaisen taudin. Suurimpina ammattiryhminä näin epäilivät lähihoitajat, suuhygienistit ja muut potilastyössä olevat työntekijät. Lääkäreistä sen sijaan vain 4% ajatteli saavansa rokotteesta taudin. Epäilyksiä influenssarokotteen tehoon oli kaikissa ammattiryhmissä. Suurin osa vastaajista ei osannut valita kantaansa vahvistaako rokotus immuniteettiä vai heikentääkö se sitä. Huolta rokotteen turvallisuudesta ja sivuvaikutuksista koettiin myös paljon. Eniten huolta kokivat lähihoitajat, ensihoitajat ja suuhygienistit. Lääkäreistä vain 9% esitti huolensa rokotteen turvallisuudesta. Pääsääntöisesti vastaajat kokivat heille suositellut rokotukset tärkeiksi. Vain 5% vastaajista oli eri mieltä. Itsemääräämisoikeus koettiin tärkeäksi, mutta käytännössä tämä ei ajanut potilasturvallisuuden ohi. Viralliseen tietoon luotetaan Luottamusta rokotuspäätöksiä tekeviin viranomaisiin koettiin vahvasti, samoin luotettiin viranomaisten (WHO, THL) tiedonlähteisiin rokotusasioissa. Luotettavimmaksi tiedonlähteeksi rokotustiedon välittämisessä koettiin THL:n internet-sivut, joita 84% vastasi pitävänsä hyvin tai melko luotettavana. Terveysportti, muut terveydenhuollon julkiset internet-sivut ja ammattilehdet koettiin myös luotettaviksi. Myös työpaikan sisäiseen intranetin tiedotteisiin luotettiin hyvin. Aikakauslehdet ja sanomalehdet sen sijaan kärsivät luottamuspulaa. Vain 5% vastaajista koki sanomalehdet hyvin luotettaviksi ja peräti kolmannes vastaajista ilmoitti pitävänsä näitä epäluotettavana. Vain 4% vastaajista koki sosiaalisen median luotettavaksi tiedon lähteeksi. Yllättäen ne, jotka kokivat sosiaalisen median hyvin tai melko luotettaviksi olivat iältään yli 45 -vuotiaita. Median vaikutus rokotuspäätöksen tekemiseen oli vähäinen. Vain 13% vastaajista koki lukemiensa lehtijuttujen tai sosiaalisen median kirjoittelun vaikuttaneen omaan rokotuspäätökseensä. Sosiaalisessa mediassa omia ajatuksia jakoi vain 5% vastaajista. Lähteiden luotettavuuden arviointi oli 42 %:lle vastaajista helppoa, vaikeaksi sen koki noin kolmannes. Miia Koukku: Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnan asenteet influenssarokotukseen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, ylempi AMK http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201905088358 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin henkilöstölle lähetettiin kysely lokakuussa 2018. Vastauksia saatiin 1609 kpl ja vastausprosentiksi tuli 30 %.
 9. Siihen nähden miten paljon tuosta alanvaihdosta puhutaan, yllättävän vähän sitä vaihtuvuutta kuitenkin on. Heitän hatusta, että jos viisi tyyppiä puhuu alanvaihdosta, heistä yksi lähtee sitä yrittämään. Muut eivät sitä tee joko taloudellisista syistä, tai sitten ihan vaan koska lopulta pelkäävät sitä oikeaa muutosta. Puhetta toki aina piisaa, mutta se nyt kuuluu asiaan. Alanvaihto hoitoalalta pois on sata kertaa vaikeampaa kuin alanvaihto hoitoalalle.
 10. Yesterday
 11. Guest

  Saikuttelijat

  Onhan näitäkin, jotka saikulla ollessaan päivittävät somea ahkerasti, milloin ollaan patikoimassa, milloin roadtripillä. Kaikkea muuta pystytään tekemään paitsi töitä.
 12. 24-26 eritasoisia potilaita mukaan lukien saattohoidettavat yms. Aamussa 5 hoitajaa josta 1 sh ja ei vahvuudessa yleensä. Illassa 4 hoitajaa ja yössä 1 hoitaja + talossa 1 ulkopuolinen hoitaja joka auttaa kaikilla 3 osastoilla.
 13. Onko kukaan laskeskellut pisteitä Turkuun hakeneista mallivastausten pohjalta? Mulla meni kirjatehtävät hyvin mut artikkelin monivalinnassa jäi paljon pisteitä puuttumaan vaikka miinuksia ei juuri tullukkaan. Kokonaispisteet jäis sit vaan 31,5pisteeseen joka ei olis riittäny viime vuonna sisään pääsyyn mut sitä edellisenä kylläkin..
 14. Tietoisen suostumuksen kuvaamisesta ei näköjään saa pisteitä. Menin sen sitten kuvaamaan... Enkä nyt millään muista, mitä tarkalleen laitoin siihen "hoitotiede terveyspalvelujen käyttäjien tukena", osan noista oikeista varmasti, mutta en kaikkia. Mutta: artikkeli meni kyllä yllättävän hyvin! Olen tyytyväinen, kun se oli niin hankala.
 15. neveragain99

  Attendo työpaikkana

  Attendosta on jäänyt aika paskan maku suuhun. Toki siellä on osittain asiakkaista välittäviä työntekijöitä ja jotkin yksiköt varmasti ovat hyviä asuinpaikkoja. Ensimmäisessä paikassa asiakas sylki hoitajan päälle. Hoitaja sylki takaisin ja tuijotin tapahtunutta silmät pyöreinä. Kyseinen hoitaja oli saanut palkinnon työpaikalta ”hyvästä työstä”. Samassa paikassa ohjeistus ei toimenpiteissä ollut aina asianmukaista ja jos teki virheen sai ”syyt niskoilleen”. Toisessa paikassa taas olin vaipanvaihtaja ja apusiivooja, vaikka olin kuntouttamisen tukemisen jaksolla. Siellä minut pistettiin antamaan lääkkeitä ilman lääkelupaa ja sitten sanottiin etten saisi. Tämänkin jälkeen pyydettiin viemään lääkkeitä asukkaille välillä myös ilman hoitajan läsnäoloa. Työkaverilta sain kovasti kehuja ennen kehityskeskustelua, mutta keskustelussa ohjaajaltani haukkuja mm. ”liian rennosta suhtautumisesta asukkaisiin” (eli en ollut hirveän virallinen, mutta minun mielestäni virallinen ja jäyheä käytös ei tue laitoksen kodinomaisuutta). Sain toki myös aiheestakin negatiivista palautetta, mutta en mistään isosta asiasta. Ei siinä muuten, mutta ei mitään positiivista palautetta. Jos en heti jotain osannut, niin tästä sain kuulla. Asukkaiden kanssa oli vain vähän aikaa jutella (kuntoutumisen tukeminen) ja tähän olisi pitänyt käyttää kahvitaukoa. Sain tästä noottia että kahvitauolla olin puhelimella, enkä jutellut asukkaan kanssa. Eräs asukas oli kohtalaisen vaativa ja oli hiukan hankalaa pedata hänen sänkynsä ensimmäisen kerran. Työpaikkaohjaaja siis päätti tämän perusteella, että en osaa pedata sänkyä. Tosin kerran olin unohtanut pedata erään toisen asiakkaan pedin, kun pitää suurinpiirtein juosta paikasta toiseen aamupuuhissa. Olin aikaisemmin pitänyt henkilökunnasta, mutta tämän jälkeen jatkoin työpäivää itku kurkussa ja hain yksityiseltä muutaman päivän sairaslomaa. Tämän jälkeen sain tietysti potkut epämääräisistä syistä. Nyt usko omiin kykyihin ja pätevyyteen on mennyt ja tekisi mieli vaihtaa kokonaan alaa vaikka lukioon tai sitten viemärinkaivajaksi. No, tätä en pysty toistaiseksi tekemään, joten tästä lähtien otan ainoastaan koulun hyväksi todetun harjoittelupaikan vastaan. Ei enää koskaan Attendoa.
 16. Olkaa tarkkana, saatte palkkasaatavat OIKEAA AIKAAN JA OIKEIN! Julkisessa liikenteessä, nuoret "nauravat ja leveilevät" , kuinka on laskettu väärin ja puuttuu kassasta. Olkoon ala kuin ala. Nauravat ilkeästi kuin saavat toiset duunarit PAHAA, TALOUDELLSEEN LIEMEEN, IHAN TAHALLISESTI ilman mitään omatuntoa. ME JOUDUTTAAN JATKUVASTI SELITTÄMÄÄN, MIKSI PALKKAA EI OLE MAKSETTU AJALLAAN mm. vuokra-antajalle ja KOROT PÄÄLLE. TYÖNANTAJAT laittakaa vihdoinkin PALKKATOIMISTON DUUNARIT, OJENNUKSEEN. Aletaan jo kiertämään nämä kyseiset firmat kaukaa. Koskee myös kunnallisia työpaikkoja.... Odotan, mikä tekosyy on taas keksitty, kun palkkapäivä lähestyy.....
 17. Turun oikeat vastaukset julkaistu. Artikkelitehtävä meni kyllä aika surkeasti, samoin vapaaehtoisen suostumuksen essee
 18. On suljettuja osastoja esim Aurorassa missä osaston työvuorossa olevat saattavat olla pelkästään naisia.Tietty hätäkutsunapin takana on sitten vahvuutta muilta osastoilta pyydettäessä. Kyllä potilaat testaavat usein että tuleeko osastolla turvallinen olo ja henkilökunta osaa työnsä. Toisaalta eipä taida olla enään työpisteitä joihin ei väkivallanuhka ole hiipinyt salakavalasti.Olkoon sitten tarha taikka vanhainkoti.
 19. Last week
 20. Kannattaa selvittää, mitä oppilaitoksen ohjeet sanovat asiasta. Täällä päin esimerkiksi viimeistään harjottelun puoliväliarvioinnissa pitää antaa varoitus, jos näyttää, että harjoittelu ei ole menemässä läpi. Lisäksi pitää tehdä suunnitelma, miten opiskelijan pitää parantaa toimintaa, jotta pääsee harjoittelun läpi. Jos väliarvioinnissa ei ole tullut esille hylkäämisen mahdollisuutta, voi harjoittelun hylätä vain erityistapauksessa, esim. liiallisen poissaolon vuoksi tai muun vakavan puutteen vuoksi.
 21. Onhan niitä, mutta monissa paikoissa, joissa tällaiselle olisi tarvetta, ei moisia vahvuuksia ole ja tosiaan saattaa joutua olemaan yksin miehenä niissä työvuoroissa (jopa mt- ja päihdepuolella). Se on aika raskasta kyllä, kun tosiaan kaiken muun ohessa pitää koko ajan olla jotenkin vastuussa siitä työpaikan turvallisuudesta + AINA saa ne hankalimmat tapaukset riesakseen. Tämä on tosi yleistä, vaikka miehet eivät siitä ääneen puhukaan. Kukaan ei nimittäin halua leimautua pelkuriksi työyhteisön silmissä.
 22. Kannattaa riitauttaa ehdottomasti mikäli ihan tosissaan koet aiheettomaksi. Ei pidä suostua kenenkään mielivaltaan.
 23. Hoitajat.net

  Lähihoitajien SM-kulta Espooseen

  Espoolainen Helmi Ryynänen, 18, on voittanut kultaa ammattitaidon SM-kilpailuissa lähihoitaja-sarjassa. Hopeaa nappasi Teresa Memrik (Gradia) ja pronssia Jenni Jäske (SAMIedu). Lähihoitajaksi valmistuva Ryynänen kuuluu Omnian joukkueeseen, josta yhteensä 15 kilpailijaa osallistui Taitaja-finaaliin. Ryynänen on hakenut ensi syksyksi toisen osaamisalan, lasten kasvatuksen, lähihoitajaopintoihin. Hän on hyödyntänyt opinnoissaan myös mahdollisuutta opiskella ammattikorkeakouluopintoja osana tutkintoaan. Taitaja2019-kilpailu huipentui torstaina, kun viimeiset kilpailusuoritukset saatiin päätökseen. Mitalistit palkittiin juhlavissa päättäjäisissä Joensuun jäähallissa. Kilpailu on ollut kaikille nuorille huikea matka, josta kotiin viemisinä on upeita onnistumisen kokemuksia, uutta osaamista tulevaisuuteen, iloisia muistoja ja uusia ystäviä. Seuraavan kerran ammattitaidon suomenmestaruuksista kilpaillaan vuoden kuluttua Jyväskylässä Taitaja2020-kilpailun merkeissä. TULOKSET https://www.taitaja2019.fi
 24. Päivystysvuodeosastolla on 34 virallista potilaspaikkaa, lisäksi 4 yli paikkaa. Osastomme on jatkuvasti täysi, miehitys 8-8-4. Vaihtuvuus suurta, n 20 potilasta /vrk.
 25. Liikaa vastuuta, liian pienellä palkalla. Joka päivä riittämättömyyden tunne, kun ei kerkeä tehdä asioita kunnolla eikä potilaiden kohtaamiseen jää aikaa. Lähdin opiskelemaan eläinpuolelle, palkkaus huomattavasti pienempi. Koen työn eläinten kanssa paljon mielekkäämmäksi.
 26. 43. Keväällä kasvo osasto 3:lla paikalla vaikka pienentämisestä on ollu puhetta. Hoitajia 12-6-2. Jos aamusta on joku pois niin harvoin otetaan tilalle ketään. Vain pidempiin saikkuihin.
 27. Aamussa just ja just, illassa liian tiukkaa , yö mahdoton, Ei Kiitos!
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...