Jump to content

Kaikki tapahtumat

Tämä syöte päivittyy automaattisesti     

 1. Eilen
 2. Ja jotenkin näyttää muutamat vastaukset olevan yhden ja saman henkilön kirjoittamaa..
 3. Haastavan asiakkaan kohtaaminen

  Muistan kun työharjoittelussa oli eräs mummeli joka sitten itki, huusi ja sanoi etten osaa mitään tehdä oikein...Olin siis laittamassa hänen tukkaansa papiljotteja, nostamassa sängystä pyörätuoliin, ylipäänsä auttamassa häntä toimissa. Kaikessa onnistuin kyllä mutta tämä mummeli ei halunnut minua hoitamaan sillä olin uusi mutta ei antanut myöskään tilaisuutta edes yrittää vaan suoraan päätti etten osaa mitään... Noh lopulta sitten hän huomasi että osaan hommat... kumminkaan ei ollut tyytyväinen. Oli todella rankka kokemus opiskelijana.
 4. Arteriakanyylit

  Se on totta että palkassa sen pitäisi näkyä. Tosin on niitä vaativampiakin toimenpiteitä otettu vastaan ilman asianmukaista korvausta. Viimeisimpänä tulee mieleen jossakin etelä-suomen leikkureissa mukaan tullut picc-katetrien laitto. Jossakin lehdessä oli juuri juttua kyseisestä toimenpiteestä. Lisää palkkaa ei ilmeisesti tästä makseta myöskään. Tosin ymmärrän kyllä, että itse kukin haluaa lisää haasteita työhönsä. Ikävä kyllä se vaan on sitten kaikkien lompakosta pois..
 5. Arteriakanyylit

  Mun tietääkseni hoitajille on toimipaikkakoulutettu myös valtimoiden puhkomista. Itse toimenpiteestä en sinänsä tiedä mitään, joten on vaikeaa ottaa kantaa juuri tähän, mutta kyllähän terveydenhuollossa on vähän teennäisiäkin rajauksia siinä mitä kukakin saa tehdä. On myös paljon alueellista vaihtelua. Toisaalta ei niitä tehtäviä kannata haalia määrättömästi kun palkassa se ei kuitenkaan näy juuri lainkaan ja tuskin mitään muuta hommaa saa kuitenkaan omista käsistä pois.
 6. Arteriakanyylit

  Hei, Tässä yhdessä työporukalla juuri mietittiin, että miksi arteriakanyylin laittoon tuhlataan anestesiologin kallista aikaa? Eikö hoitajan osaaminen todella riitä tähän, kyseessä kuitenkin yksinkertaisen näköinen toimenpide... Ps. Aina alogia odottelemassa.
 7. Kuinka moni th:na työskentelevä muistaa i.v. neste- ja ravitsemushoitoon liittyviä asioita? Onko asioita joita on unohtunut sh-vaiheesta? Tarvitseeko noita natrium ja kalium-asioita osata th:na jos ne on jo unohtuneet? Olin harjoittelussa terveyskeskuksessa ja huomasin siellä mm. Unohtaneeni kuinka paljon happea copd-potilaalle saa antaa. Th-vaiheessa tuollaiset asiat unohtuu helposti.
 8. Kuinka moni huomasi, että julkisen sektorin palkkaratkaisu ylitti vientialojen päänavauksen
 9. Miksi ihmeessä sä meet haastatteluun jos et halua töihin? Mihin tämä perustuu? Tottakai saa olla suosittelijoita.
 10. Viime viikolla
 11. Hoitotyössä työkäytäntöjen perusteeton vaihtelu asettaa potilaat eriarvoiseen asemaan, tekstistä selviää. Luen painotuoretta kirjaa näyttöön perustuvasta hoitotyöstä (ks. lähteistä). Se sisältää paljon tietoa, joka jokaisen sairaanhoitajan tulisi sisäistää. Kirjan luvuissa kerrotaan seikkaperäisesti, miten perusteltu tieto viedään ja vakiinnutetaan arkisiin hoitotilanteisiin. Askelmerkit ovat yksinkertaiset. Tunnistetaan toiminnan parantamisen tarve, suunnitellaan muutos ja otetaan porukalla yhtenäinen toimintatapa käyttöön. Seuraavaksi arvioidaan mikä onnistui ja mikä ei, poistetaan uudistuksen esteet ja ylläpidetään vaikuttavaksi todettuja hoitomenetelmiä. Kääntelen kirjan sivuja nopeasti. Pian selviää, että näyttöön perustuvan toiminnan esteitä työpaikoilla ovat muun muassa negatiiviset asenteet, korkea hierarkia, huono tiedonkulku ja uutta käytäntöä kohtaan koettu epävarmuus. Edistäviä tekijöitä ovat kehittämismyönteiset asenteet, näyttöön perustuvien ohjeiden toteaminen käyttökelpoisiksi tai uuden käytännön tuottamat hyödyt potilaalle ja hänen läheisilleen. Kirja ei ole varsinaisesti menetelmäopas kinkkisiin käytännön tilanteisiin. Se antaa laajan kokonaiskuvan näyttöön perustuvasta toiminnasta koko sosiaali- ja terveydenhuollossa. Silti tekstissä on hyviä vinkkejä käytäntöön, kuten muistilista hoitosuosituksen käyttöönotosta ja tiedot hyvän työ- tai potilasohjeen laatimiseen. Kirja tarjoaa myös pohdittavaa esimerkiksi terveysteknologian käyttöönotosta, mikä ei ole hoitotyössä aivan ongelmatonta sekään. Paljon sivuja on varattu myös siihen, miten edistetään potilaiden kannalta vaikuttavia terveyspalveluja, jotka ovat heidän mielestään tarkoituksenmukaisia ja käyttökelpoisia. Lisääntyvä potilaiden omahoito edellyttää, että heillä on riittävät tiedot hoitopäätösten tueksi. Käytännön ongelma on esimerkiksi lisääntyvä sosiaalisesta mediasta terveysongelmiin etsittävä tieto, koska se ei ole aina luotettavaa. Potilaalle koituvat haitat ja hoidon kustannukset kohoavat usein niissä työpaikoissa, joissa tehdään kuten on aina ennenkin tehty. Toiminta voi olla silloin epäeettistä ja tehotonta. Esimerkiksi puutteet tehohoidossa olevan potilaan suuhygienian hoidossa altistavat hänet ventilaattoripneumonialle. Kaiken takana ovat hoitomenetelmät, jotka perustuvat pahimmillaan uskomuksiin, oletuksiin tai vanhentuneeseen tietoon. Hoitotyö ei silloin perustu parhaaseen näyttöön. Sairaanhoitajaliiton ja Hoitotieteen tutkimussäätiön aiheesta kokoama tuore raportti on murheellista luettavaa. Sen mukaan arviolta 60 prosenttia sairaanhoitajista kokee, etteivät työpaikan hoitokäytännöt perustu viimeisimpiin hoitosuosituksiin. Syynä ovat muun muassa riittämättömät resurssit, hallitsematon kiire ja työpaikkojen toimintaa tukevien rakenteiden vanhanaikaisuus. Katse kohdistuu nyt työnantajiin ja hoitotyön esimiehiin. Heidän tehtävänsä on varmistaa henkilöstön osaaminen. Käytännössä näyttöön perustuva toiminta on kuitenkin hoitohenkilökunnan sitoutumisen varassa. Hoitajat suhtautuvat kehittämiseen myönteisesti, jos siihen osoitetaan riittävät resurssit. Jos taas potilailta kysytään, jokainen heistä toivoo saavansa aina parasta mahdollista hoitoa. Näyttöön perustuvan hoitotyön puutteet selätetään tällä kirjalla. Hoitohenkilökunta kun on terveysalan suurin ammattiryhmä ja toteuttaa suuren osan potilaiden saamasta hoidosta. Uuden sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen palvelurakenteen tulisi suunnittelusta lähtien perustua tutkittuun ja arvioituun näyttöön. Siksi juuri hoitotyöntekijät ja heidän esimiehensä ovat ratkaisevassa roolissa sote-uudistuksessa. He vastaavat näyttöön perustuvien hoitotyön käytäntöjen viemisestä sosiaali- ja terveysalan ja potilaiden arkeen. Lähteet Korhonen A, Jylhä V, Koronen T, Holopainen A. 2018. Näyttöön perustuva toiminta – tarpeesta tuloksiin. Helsinki: Hoitotieteen tutkimussäätiö ja Skhole Oy. Lue lisää kirjasta ja saatavuudesta! Toteutuuko näyttöön perustava toiminta Suomessa? Raportti nykytilasta hoitotyön edustajien kuvaamana. 2018. Hoitotyön tutkimussäätiö ja Sairaanhoitajaliitto ry. Saatavana www.sairaanhoitajat.fi. Skholen asiakkaana verkkokoulutuspalvelun käyttäjä saa kirjan käyttöönsä sähköisessä muodossa oppimisympäristön kautta. Kirja sisältyy vuosilisenssin hintaan. Hae ilmaiset kokeilutunnukset täältä: https://www.skhole.fi/ tai jos sinulla on Skhole-tunnukset, lue kirja tästä!
 12. Käyntilista käteen ja tukka putkella sateeseen. Kuulostaako tutulta, keikkailija?

  Hyvä perehdytys on kaiken a ja o. Uudesta työntekijästä on tulossa kollegasi joten kohtele häntä hyvin. Oma-aloitteellisuus on myös tärkeää, luo turhautuneisuutta jos yrität perehdyttää ja uusi työntekijä seisoo kädet taskussa eikä kiinnosta mikään. Itse olen saanut hyvät perehdytykset joka työpaikassa, ja siitä isot kiitokset.
 13. Terveyspalvelualan TES-neuvotteluissa on saavutettu yleisen linjan mukainen neuvottelutulos. Sopimuskausi on 26 kk 1.2.2018 alkaen. Asiasta kertoo Tehy tiedotteessaan. Sopimuksen myötä terveyspalvelualaa koskeva liittojen asettama ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy väilttömästi. Palkankorotukset 1.4.2018 1,73 % 1.4.2019 1,74 % Korotukset toteutetaan yleiskorotuksina henkilökohtaisiin kuukausipalkkoihin ja taulukkopalkkoihin. Tekstimuutokset Palkkausjärjestelmäkirjauksiin tehtiin täsmentäviä kirjauksia muun muassa henkilökohtaisen ja tehtäväkohtaisen lisän maksuperusteiden avoimuuteen ja sitovuuteen liittyen. Nollasopimuslaisten sairausajan palkanmaksua koskevat määräykset lisätään työehtosopimukseen ja epätyypillisten työsuhteiden ongelmien käsittelyä jatketaan sopimuskauden aikana työryhmässä. Lisäksi sovittiin esimerkiksi ergonomista työvuorosuunnittelua selvittävästä työryhmästä. Paikallisen sopimisen määräyksiä täsmennettiin ja lomarahan maksua aikaistettiin kuukaudella. Luottamusmiesten työstä vapautuksen määrää lisättiin, henkilöstön edustajien korvauksia korotettiin ja muita toimintaedellytyksiä koskevia kirjauksia parannettiin. Neuvottelutulos käsitellään vielä sopijaosapuolten hallinnoissa. Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimusta sovelletaan mm. terveyskylpylöiden ja kuntoutuslaitosten, sairaaloiden sekä lääkäri- ja työterveysasemien sekä näihin yrityksiin kuuluvien laboratorio-, röntgen-, muiden lääketieteellisten tutkimuslaitosten ja fysikaalisten hoitolaitosten palveluksessa oleviin työntekijöihin.
 14. Itseensä pitää juu uskoa. Mutta jokaisen pitää myös muistaa tehdä reality check aika-ajoin ja muutenkin olla realistinen asioiden suhteen. Ketjussa on semmoista ulosantia näillä syrjityillä PARHAILLA työntekijöillä että jäisi äkkiä itselläkin palkkaamatta.
 15. Kolme syytä miksi lääkelaskut pitää osata

  Joo laskin on ihan järkevä ja hyvä väline, vähemmän se laskuvirheitä tekee kuin ihminen. Laskin et toki auta siihen jos ei ymmärrä mitä pitää laskea.
 16. Ylityöt

  C- ja D-tehtävät kun eivät olekaan kiireellisiä. Jos ei ymmärrä, mistä puhutaan, niin ei kannattaisi tulla mussuttamaan ammattilaisille tarkoitetulle palstalle. Tai jos on pakko, niin voisi edes kysyä ystävällisesti.
 17. Kolme syytä miksi lääkelaskut pitää osata

  Koulussa läpäisin laskut lunttaamalla läpi ja nyt töissä ne on helppoja kun laskinta saa käyttää 5v välein,ou jee Ja lähärinä oltu jo 10v.
 18. Paska mielummin kuin kiero. Suomalaiset on opetettu nöyryyteen. Sähän oot ihan paska, sehän tuli perintönä jo äidin maidossa. Mä en osaa mitään, en usko itteeni, en uskalla sanoa mielipiteitä, en uskalla seisoa oman asiani takana, en uskalla taistella vääryyttä vastaan, en uskalla sanoa että tämä on väärin, en uskalla pitää potilaan puolia. Ollaan hiljaa, koska työntekijät pelkää että menettää sen työnsä, missä on paska palkka, paska työyhteisö ja paska esimies. Kun sä uskot itseesi ja tiedät mitä osaat, ei tarvi nöyristellä mut sitähän ei siedetä. Sellaset jotka myrkyttää työyhteisön puhuvat seläntakana pahaa, juoruuvat, eivät hoida töitänsä, eikä potilaan hyvin vointi kiinnosta niitä suositaan koska ovat tarpeeksi kieroja, täysin sen epäpätevän esimiehen kaltaisia. Suomalaista perus kateutta.
 19. Käyntilista käteen ja tukka putkella sateeseen. Kuulostaako tutulta, keikkailija?

  Tuttua. Olin ensimmäistä kertaa Kotihoidon ja Keikkalaisena , soitin potilaalla ambulanssin. Sen jälk. soitin toimistolle ja kysyin apua, että voisiko joku tulla potilaan seuraksi koska ambulanssia joutuu odottamaan pitempään ( ei saanut kiirellistä kyytiä ). Tämä vakityöntekijä antoi puh. numeron mihin ambulanssin voi soittaa, niin tulevat avaamaa oven. Minulle sanottiin että minä en saa jäädä mummon seuraksi, koska minun vuoro on loppunut ja sain luurin korvaan. Kun olin päässyt kotiin, ambulanssi soitti että ovat nyt potilaan oven takana. Onneksi olin antanut heille oman henk.kohtasen numeroni, koska tämä perehdyttäjä, keneltä kysyin neuvoa oli antanu väärän puh. numeron.
 20. Tähän keskusteluun osallistuneet henkilöt eivät kyllä ainakaan näiden viestien perusteella vakuuta sosiaalisilla- tai äidinkielellisillä taidoillaan. Henkilökohtaista kokemusta ei Helsingin kaupungin rekrystä ole, mutta on olemassa myös vaihtoehto, että teitä parempiakin hakijoita on tarjolla.
 21. Ruotsin laillistaminen

  No vastaan itse omaan kysymykseeni soitin ruotsiin Socialstyrelseniin ja he sanoivat että ei tarvitse laillistuttaa enää alkuperäisiä kappaleita. No, olisi kait tuo itsekin pitänyt ymmärtää mutta epäselvyyttä jäi sen asian suhteen hakumenettelyssä. Onpahan varmaa nyt!
 22. Ylityöt

  Se on niin että kun vedät 1,5 tuntia ylitöiksi ja saat siitä jonkun 20-30 € käteen niin on mielestäni kovin kohtuutonta alkaa ulkopuolisten vittuilemaan. Varsinkin kun käytännössä kukaan koskaan kieltäydy lähtemästä kiireelliselle tehtävälle.
 23. Ylityöt

  Eikö ole aika erikoista, että kun läheisesi soittaa hätäkeskukseen, niin kunta, jolla on järjestämisvelvollisuus ensihoidosta ei ole huolehtinut että siellä on työntekijöitä töissä?
 24. Käyntilista käteen ja tukka putkella sateeseen. Kuulostaako tutulta, keikkailija?

  Olen työssä kotihoidossa ja lisäksi teen keikkaa toisille alueille. Teen keikkaa vain muutamalle alueelle juurikin siitä syystä että on helpompi löytää osoitteet ja oppii tuntemaan asiakkaita. Mulla ei tule koskaan tilannetta vastaan että listalla 23asiakasta, kaikki vieraita ja vieraat osoitteet. Selviän keikkatyövuorostani kunnialla 👍 Yhdellä alueella vastaanotto oli tympeä. Aamuvuorossa oli monta sijaista ja vakkarit vain höpöttivät omiaan viikonlopun bileistä. Yleensä olen kyllä saanut hyvän vastaanoton. Kysyn lyhyet ohjeet vakkarilta ja tarkistan hosusta asiakkaan luona että kaikki on tullut tehtyä.
 25. Kolme syytä miksi lääkelaskut pitää osata

  Itse olen sen huonon "matikkapään" omistava. Tein töitä tosi paljon lähärikoulussa. Opettelin matikan uudestaan. Ja kyllähän niistä laskuistakin selvisin. Nyt en enää ahdistu,mutta pientä ressiä on. Järkevintähän olisi laskea laskuja säännöllisin väliajoin,niitä vaikeita joita itse en työssäni käytä. Pääsisi siitä ressistäkin eroon😊
 26. Voisin kirjoittaa vaikka kirjan keikkatyöstä mutta esim monissa vammaispuolen yksiköissä keikkalainen kirjoittaa rapsat lomakkeelle josta vakkari siirtää ne tiedostoihin. Lääkeluvat ovat tiukentuneet. Siitä kuitenkin erillaisia versioita kentillä. Yhdessä kohteessa keikkalaiselle jätettiin kaikki raskaat työt kuten kylvetys ja kusipyykit. Keikkailu on mielenkiintoista sekä antoisaa.Toisaalta haastavaa.Siinä pitää olla valmis ottamaan kulloinen työkohde nopeasti haltuun.Hahmotettava mikä kulloin on se työ mitä odotetaan keikkalaisen ottavan haltuun. Joissakin kohteissa keikkalainen ei aina otettava niin maireasti vastaan.Koetaan että taas keikkalainen vuorossa. Vasta valmistuneille suosittelen aina ensin kaikkailua.Sitä kautta näkee sen että mikä olisi se oma tuleva työ mihin haluaa oikeasti sijoittua.Osaamistaan kehittää.Saada varmuutta jne. Yksi vinkki kaikille on minulta se että olkaa tarkkoja minkälaisia työsopimuksia teette ja allekirjoitatte. Myöskään ei pidä tehdä töitä missä liikutaan alati harmaalla alueella. Pitää aina muistaa oma oikeusturva sekä vastuu. Lääkeluvat ja käytännön sovellukset on yksi sellainen mihin olen törmännyt. Itse haluan olla tarkka kaikessa. Yli 30 v alalla. Työkentät alueilla espoo.Helsinki sekä vantaa. Seuren aktiivinen keikkatyöntekijä.
 1. Load more activity
×