Jump to content

Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
Hoitajat.net
Terveyspalvelualan TES-neuvotteluissa on saavutettu yleisen linjan mukainen neuvottelutulos. Sopimuskausi on 26 kk 1.2.2018 alkaen. Asiasta kertoo Tehy tiedotteessaan.
Sopimuksen myötä terveyspalvelualaa koskeva liittojen asettama ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy väilttömästi.
Palkankorotukset
1.4.2018  1,73 %  1.4.2019  1,74 % Korotukset toteutetaan yleiskorotuksina henkilökohtaisiin kuukausipalkkoihin ja taulukkopalkkoihin.
Tekstimuutokset
Palkkausjärjestelmäkirjauksiin tehtiin täsmentäviä kirjauksia muun muassa henkilökohtaisen ja tehtäväkohtaisen lisän maksuperusteiden avoimuuteen ja sitovuuteen liittyen.
Nollasopimuslaisten sairausajan palkanmaksua koskevat määräykset lisätään työehtosopimukseen ja epätyypillisten työsuhteiden ongelmien käsittelyä jatketaan sopimuskauden aikana työryhmässä. Lisäksi sovittiin esimerkiksi ergonomista työvuorosuunnittelua selvittävästä työryhmästä.
Paikallisen sopimisen määräyksiä täsmennettiin ja lomarahan maksua aikaistettiin kuukaudella.
Luottamusmiesten työstä vapautuksen määrää lisättiin, henkilöstön edustajien korvauksia korotettiin ja muita toimintaedellytyksiä koskevia kirjauksia parannettiin.
Neuvottelutulos käsitellään vielä sopijaosapuolten hallinnoissa.
Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimusta sovelletaan mm. terveyskylpylöiden ja kuntoutuslaitosten, sairaaloiden sekä lääkäri- ja työterveysasemien sekä näihin yrityksiin kuuluvien laboratorio-, röntgen-, muiden lääketieteellisten tutkimuslaitosten ja fysikaalisten hoitolaitosten palveluksessa oleviin työntekijöihin.

Hoitajat.net

Hoitoalan lakonuhat laajenevat

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Yksityistä sosiaalipalvelualaa edustavat työntekijäjärjestöt TSN ry (Tehy, SuPer, ERTO), Talentia, JHL ja Jyty-Pardia-STHL neuvottelujärjestö ilmoittivat valtakunnansovittelijalle uusista työnseisauksista. Yksityisen sosiaalipalvelualan työntekijät menevät lakkoon maaliskuussa kolmessa aallossa. Lakon piirissä on mm. Attendon, Mehiläisen ja Pihlajalinnan toimipisteitä.
12.3. – 14.3. Attendoa ja Mehiläistä koskeva lakko 14.3. – 16.3. Esperiä ja Pihlajalinnaa koskeva lakko 19.3. – 21.3. Vetrea Terveyttä, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoivaa, VTKL-palveluita, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiötä ja Invalidiliiton Asumispalveluita koskeva lakko Tarkempi listaus työnseisauksen kohteena olevista yrityksistä on luettavissa tästä.
Työriidan sovittelu käynnistyy 21.2.2018 klo 10 valtakunnansovittelija Minna Helteen johdolla. Työnantajaosapuolta työriidassa edustaa Hyvinvointialan liitto ry.
Työntekijäjärjestöt ovat jo aiemmin ilmoittaneet työnseisauksesta, joka koskee yksityisiä päiväkoteja 7.-8.3.2018. Tarkemmat tiedot aiemmasta uutisesta: https://hoitajat.net/hoitotyo/ajankohtaista/yksityisten-päiväkotien-työntekijät-menossa-lakkoon-r619/

Hoitajat.net

Yksityisten päiväkotien työntekijät menossa lakkoon

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Yksityistä sosiaalialaa edustavat ammattiliitot sekä työnantajaa edustava Hyvinvointialan liitto ovat keskeyttäneet neuvottelut uusista työehdoista. Hyvinvointialan liitto katkaisi neuvottelut torstaina, jonka jälkeen yksityistä sosiaalialaa edustavat ammattiliitot ilmoittivat lakosta valtakunnansovittelijalle. Työnseisaus alkaa 7.3.2018 klo 6 ja päättyy 8.3.2018 klo 23:59. Lakon piirissä on useita päiväkotiyrityksiä eri puolilla Suomea.
Ammattiliitot ilmoittivat valtakunnansovittelijalle keskeisimmiksi kiistakysymyksiksi seuraavat asiat: palkankorotusten taso ja rakenne, työnantajapuolen esittämät heikennykset mm. sairasajan palkkaan ja koeajan pituuteen sekä työntekijäliittojen esitykset palkkaohjelmasta, 0-sopimusten käytön rajoittamisesta sekä henkilöstön edustajien aseman parantamisesta.
Lakko koskee yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta ja seuraavien yritysten toimipisteissä tehtävää työtä:
Touhula Varhaiskasvatus Oy Päiväkoti Aarresaari Oy WillaHoiva Oy Vekara päiväkodit Etelä-Suomi Oy Vekara päiväkodit Pohjois-Suomi Oy Taiku-päiväkodit Oy Provida Oy Muksun Maailma Oy Pilke päiväkodit Oy Lasten Päiväkoti Omppu Oy Kaunis Kaniini Oy Päiväkoti Hiirulainen Oy Lasten Päiväkoti Sinikello Oy Päiväkoti Kirsikkapuu Oy Nummenharjun Päiväkoti Oy Päiväkoti Wilhelmiina Oy Norlandia Päiväkodit Oy InnoWonni Oy Norlandia Päiväkodit Jyvässeutu Oy Kettulan Päiväkoti Oy Kettulan Päiväkoti Ulvila Oy Verkanappulat Oy Yksityisen sosiaalipalvelualan työriidan sovittelu alkaa keskiviikkona 21.2.2018. 
Työnseisausilmoituksen jättäneet ammattiliitot
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Jyty-Pardia-STHL neuvottelujärjestö ry (Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry, Palkansaajajärjestö Pardia ry, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry) Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Toimihenkilöliitto TSN ry (Toimihenkilöliitto ERTO ry, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ry)

Hoitajat.net

Sairaanhoitajat: Emme jousta loputtomiin

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Viime viikolla sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla ollut ylityö- ja vuoronvaihtokielto nosti esiin vakavan ongelman: organisaatioiden perustoiminta on vuosikausia turvattu hoitajien jatkuvan jouston varaan. Kiellolla oli välittömästi vaikutusta organisaatioiden toimintaan ja potilaiden hoitoon. Julkisuudessa keskusteltiin tämän heikentävän potilasturvallisuutta ja hoidon laatua, leikkauksiakin jouduttiin perumaan, kertoo Sairaanhoitajaliitto tiedotteessaan. 
- Myönteistä tässä julkisessa keskustelussa oli kuitenkin huomata, että myös joidenkin organisaatioiden ylin johto ja poliittiset päättäjät tunnistivat, ettei potilaiden hoitoa vaaranna sairaanhoitajat, vaan aliresursoitu henkilöstömitoitus, sanoo Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela.  
Sairaanhoitajaliiton jäsenkyselyssä suurin osa vastanneista sairaanhoitajista kertoi, ettei sijaisia ollut saatavissa ja monet heistä kertovat joutuneensa vaihtamaan työvuoroja. Käytännössä tämä voi tarkoittaa yövuoroa iltavuoron perään, suunniteltujen vapaa päivien perumista tai töihin kutsua kesken vapaapäivän. 
Sairaanhoitajien työtyytyväisyys vaarassa
Sairaanhoitajaliiton työolobarometrin mukaan sairaanhoitajien tyytyväisyys työelämään on parantunut hieman viime vuosina. Liitto pelkää, että tällaisella toiminnalla vaarannetaan positiivinen kehitys. Liiton kyselyyn vastanneista hoitajista 38 % oli valmis vaihtamaan alaa, muun muassa henkilöstön riittämättömyyden vuoksi. 
Sairaanhoitajaliiton mukaan hetkellistä joustoa työvuoroissa tarvitaan puolin ja toisin. Sairaanhoitajan työ eri yksiköissä vaatii erikoistunutta ja korkeatasoista osaamista, jota myös sijaiselta vaaditaan. Sijaisten perehdyttäminen tulee resursoida hyvin sekä perehdyttäjälle että perehtyjälle, näin taataan osaavat ammattilaiset kaikkiin vuoroihin.
- Työnantajien tulee varautua henkilöstövajeeseen pysyvämmillä keinoilla. Henkilöstön perusmitoitus tulee lähtökohtaisesti suunnitella poissaolot huomioiden sekä kehittää työolosuhteita. Sairaanhoitajien riittävä määrä ja osaaminen tulee varmistaa turvaamalla alueellinen perus- ja täydennyskoulutus, Hahtela korostaa.

Hoitajat.net

Kysely: Joka neljäs ensihoitaja pahoinpidelty

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Suomen Ensihoitoalan Liitto (SEHL) toteutti väkivaltatilanteista kyselyn ensihoitajille. Yli 90 % vastanneista kertoi kokeneensa työssään uhka- ja väkivaltatilanteita. Joka neljäs oli joutunut pahoinpitelyn kohteeksi.
Eniten oli kohdattu sanallista uhkailua ja aggressiivista käytöstä. Ensihoitajia oli myös tönitty, heitelty tavaroilla, uhattu ampuma-aseella tai teräaseella sekä uhattu tappaa.
SEHL:n mukaan Suomessa on tapahtunut vakavia loukkaantumisia ensihoitotehtävillä, kun ensihoitajat ovat joutuneet oikeudettoman hyökkäyksen kohteeksi. 
– Kuolemantapauksilta on onneksi vältytty, vielä, SEHL toteaa tiedotteessaan.
Ensihoitajien mielestä heitä kohdanneisiin uhka- ja väkivaltatilanteisiin ei suhtauduta riittävän vakavasti. Esiin nostetuista tilanteista lähes 40 % jäi johtamatta toimenpiteisiin.
– Väkivaltaa ei saa hyväksyä eikä vähätellä, sitä kohtaan tulee olla ehdoton nolla-toleranssi. Tuntuvammat rangaistukset antaisivat viestin arvostuksesta ja kunnioituksesta ensihoitotyötä tekeviä kohtaan, SEHL toteaa.
Ensihoitoa tekevä henkilöstö auttaa välittömän avun tarpeessa olevia ihmisiä samalla lailla kuin pelastusalan ammattilaiset ja poliisit. Suomen Ensihoitoalan Liitto ja Suomen Palomiesliitto vaativat yhdessä muutosta rikoslakiin. Liittojen vaatimuksena on saada kohtelu lain edessä yhtenäiseksi eli rangaistukset pelastus- ja ensihoitotyötä tekeviä kohtaan tehdyissä rikoksissa samalle asteikolle kuin mitä ne ovat virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.
SEHL:n kyselyyn vastasi 377 ensihoitajaa.


Facebook

Twitter

Instagram

×